25 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت معارف

اطلاعیه وزارت معارف

کابل باختر24 سرطان وزارت معارف هرنوع جمع آوری پول از دانش...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

فیض آباد اول حوت باختر
برای بیست ویک تن از قابله های طبقه اناث که ازبرنامه تعلیمات قابلگی در بدخشان فارغ گردیده اند، امروزتوسط ثریا دلیل وزیر صحت عامه تصدیق نامه فراغت داده شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر از شهر فیض آباد ، دکتور شاولی الله ادیب والی بدخشان در مراسم اعطای تصدیق نامه ها گفت که برنامه تعلیمات قابلگی در سال 1383 در بدخشان به همکاری مالی برنامه انکشافی ایالات متحده امریکا و کمک تخنیکی دفتر خدمات صحی آقا خان ايجاد گردیده که تاکنون یکصدو نه قابله را در پنج دوره فارغ داده است و سی ویک دختر دیگر تحت  آموزش قرار دارند.
داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه گفت: فراغت بیست ویک تن دخترجوان در بخش قابلگی و اعزام شان غرض خدمت به نقاط دوردست بدخشان درجلوگيري مرگ ومیر مادران در هنگام زایمان و مراقبت های قبل از ولادت و بعد از ولادت تاثير به سزایی خواهد داشت.
وزیرصحت خاطرنشان ساخت که ما به مردان و زنان تعلیم یافته و متخصص اشد نیاز داریم صحت مادران و اطفال جزلاینفک خانواده است.
وزیر صحت از دفتر آقا خان و کشور آلمان که دربخش عرضه خدمات صحی و اعمار کلینیک ها وزارت صحت عامه را یاری رسانده است اظهار سپاس و تشکری نمود.
به گفتهء سرپرست ریاست صحت عامه بدخشان ، بیشتر از یک ملیون جمعیت در بدخشان در مناطق کوهستانی و صعب العبور زنده گی میکنند که دراین جغرافیای مشکل، عرضه خدمات صحی رایگان را دراکثر نقاط به چالش می کشاند.
او گفت که در سطح ولایت بدخشان با گذشت هر روز مسئله صحت رو به بهبودی میرود اما یکهزار ویکصدو یازده داکتر –ام – دی داریم که نظر به نفوس بدخشان برای هر ده هزار نفر یک داکتر وجود دارد.
همچنان سارنوال عبدالرووف عضو ولسی جرگه از ثریا دلیل  وزیر صحت عامه خواست تا یک شفاخانه استندرد  رابرای معتادین در بدخشان ایجاد نمایدو اعمار کلینیک های صحی در نقاط دوردست بدخشان افزایش داده شود.
سیرم سعادت مسوول کلینیک قابلگی در بدخشان میگوید ، این قابله ها  برای مدت دوسال تحت نظر شش استاد در بخشهای کلینيکی و شفاخانه یی از نزده ولسوالی بدخشان آموزش دیده اند که پنجاه فیصد کار عملی و پنجاه فیصد کار نظری را انجام داده اند.

كابل/1/حوت/باختر
دوكتور ثریا دلیل وزیر صحت عامه امروز طی سفرش به ولایت بدخشان ساختمان ریاست صحت عامه آن ولایت را افتتاح و به بهره برداری سپرد.
به اساس معلومات دفتر سخنگوي وزارت صحت عامه به آژانس باختر، در مراسم افتتاح تعمیر ریاست صحت عامه آن ولایت، داکتر شاه ولی والله ادیب والی بدخشان وشماری دیگر از مقامات محلی، اعضای شورای ولایتی و تعداد نماینده گان نهادهای کمک کننده ملی و بین المللی اشتراك ورزيده بودند.
داكتر ثريا دليل وزير صحت عامه صحبت نموده گفت: اين تعمیر در دو طبقه به صورت پخته و اساسی در یک جریب زمین به هزینه پنج صد هزار دالر امریکای از كمك هاي بدون پرداخت کشور آلمان، اعمار گردیده است.
دوکتور دلیل گشایش ساختمان ریاست صحت عامه ولایت بدخشان را یک پشرفت خوب در قسمت مدیریت صحی در این ولایت عنوان نموده گفت که ما بخاطر بلند بردن قابلیت های کاری و ارتقای ظرفیت ریاست های صحت عامه ولایات به شمول ساختار زیربناها، یک سلسله اقدامات را روی دست گرفته ایم.
وزیر صحت عامه  پیشرفت خدمات صحی را در ولایت بدخشان طی سالهای اخیر چشمگیر عنوان نموده گفت که ده سال قبل در این ولایت ۱۱  مرکز صحی وجود داشت و اکنون ۱۱۰ مرکز صحی در این ولایت، خدمات صحی را فراهم میکند و دست رسی مردم به خدمات صحی در این ولایت افزایش یافته است.
همچنان در این مراسم داکتر شاه ولی والله ادیب والی بدخشان گفت که این ولایت  از نظر مساحت و نفوس یکی از ولایات بزرگ افغانستان بوده و در عین حال از جمله صعب العبورترین ولایت به شمار میرود و ایجاب می کند تا در این ولایت خدمات صحی بیشتر وبهتر فراهم گردد.
والی بدخشان ضمن قدردانی از تلاش های رهبری وزارت صحت عامه بخاطر بهبود عرضه خدمات صحی در این ولایت، گفت ما در عرصه صحت به پیشرفت ها و دست آورد های خوبی در این ولایت نایل شده ایم که برعلاوه افتتاح تعمیر ریاست صحت عامه ولایت بدخشان، هم این اکنون کار ساخت و ساز چهار مرکز صحی به شمول ساختمان شفاخانه ولایتی فیض آباد، جریان دارد که در آینده نزدیک افتتاح  خواهد شد.
طبق يك خبر ديگر:
وزیر صحت عامه از شاخانه ۲۰ بستر تداوی معتادین ولایت بدخشان نيز ديدن كرد
داكتر ثريا دليل وزیر صحت عامه حین بازدید از این شفاخانه گفت که قرار است یک شفاخانه جدید برای تداوی معتادین به هزینه نزدیک به دوصد هزار دالر امریکایی در این ولایت اعمار گردد که بودجه آن تدارک دیده شده است.
وزیر صحت عامه اعتیاد را یک مرض مهلک عنوان نوده گفت، حدود ۸۰ الی ۸۵ مرکز تداوی معتادین مواد مخدر درکشور  فعالیت دارد، اما موجودیت بیشتر از یک ملیون استفاده کننده گان مواد مخدر یک چالش عمده در این زمینه میباشد.
دوکتور دلیل گفت، متاسفانه به تعداد بیشتر از صد هزار تن هموطنان ما در ولایت بدخشان از جمله استفاده کننده گان مواد مخدر میباشند و وزارت صحت عامه با درک حساسیت این موضوع در پی آن است تا جلو پیشرفت این مرض مهلک را در این ولایت بگیرد و به تداوی آنهایکه به مریضی اعتیاد گرفتار اند، بپردازد.
شفاخانه معتادين به كمك كشور آلمان اعمار گرديده كه تا اكنون يكصد و پانزده معتاد در آن تداوي گرديده است.

 پلخمری/ باختر/ 29/ دلو
بنیاد انکشافی باختر امروز شصت و شش عراده موترسایکل را به ریاست صحت عامه ولایت بغلان سپرد.
این کمک به منظور پیشبرد برنامه های واکسیناسیون دربغلان صورت گرفته است.
عبدالقوی قدیری مسوول بنیاد انکشافی باختر درولایت بغلان به آژانس باختر گفت ، موتر سایکل های کمک شده به هزینه یک ملیون و هشتصد هزار افغانی از جانب اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا تهیه و قراراست در اختیار مرکز صحی درمرکز و چهارده ولسوالی آنولایت قرارداده شود.
محمد سالم رسولی رییس صحت عامه ولایت بغلان گفت: این کمک کارمندان صحی را قادر میسازد تا واکسین ها را در دور ترین ساحات آن ولایت برای تطبیق انتقال دهند.

کابل باختر – 29 دلو
چهل وسه طفل که مصاب به امراض استخوان شکن و سوخته گی بودند بعداز تداوی از آلمان به وطن باز گشتند .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، عنایت الله رئیس تشریفات جمعیت سره میاشت میگویند، چهل و سه طفل که مصاب به امراض استخوان شکن و سوخته گی بودند بعداز شش ماه تداوی درآلمان وصحت یابی مجدد به کشور بازگشتند .
وی افزود، پروسه تداوی اطفال که مصاب به امراض استخوان و سوخته گی اند، بیش از بیست و پنج سال به اینطرف درآلمان ادامه دارد و تاکنون شماری زیاد از اطفال افغان در آن کشور تداوی به کشور بازگشتند.