04 حوت 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

وقوع انفجارها در جریان رای دهی در انتخابات نایجریا

نایجریا/ ورلد نیوز/ 4 حوت باختر انتخابات ریاست جمهوری و پارلما...

پناهجویان روهینگیایی از ایالت آسام هند اخراج می شوند

دهلی جدید -ایرنا- 4 حوت باختر حکومت ایالت آسام هند،دستور...

برنامه ملی توانمندسازی اقتصادی زنان در لوگر آغاز شد

برنامه ملی توانمندسازی اقتصادی زنان در لوگر آغاز شد

پل علم 4 حوت باختر برنامه ملی توانمندسازی زنان در بخش...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

بغلان 23 اسد باختر

شش نماینده گی شرکت تورید ادویه همراه با یک لابراتوار  طبی در ولایت بغلان نسبت تخلف از مقررات  از سوی ریاست صحت عامه آنولایت مسدود گردید.

دوکتور محمد صالح رسولی  رییس صحت عامه ولایت بغلان به خبر نگار آژانس باخترگفت،  کمپاین وسیع  به منظور کنترول و بررسی لابراتوارهای طبی،  فعالیت شرکتهای تورید ادویه ومواد خوراکه  از جانب ریاست صحت عامه ولایت بغلان آغاز گردیده که تاکنون  شش نمایندگی شرکت تورید ادویه ویک دستگاه لابراتوار که فعالیت آنان مغایرمقررات  تثبیت گردید  ازسوی هیئت موظف مسدود گردید.

این  برنامه الی بررسی تمام نماینده گی های شرکت های تورید ادویه وخوراکه فروشی ها و لابراوارهای طبی ولایت بغلان ادامه دارد.

کابل 23 اسد باختر

هشتاد تن از معتادین روز گذشته توسط پولیس کابل ازنقاط مختلف در شهر جمع  آوری  گردید.

دفتر مطبوعاتی قوماندانی زون 101 آسمایی کابل به آژانس باختر خبرداد.

کارمندان مدیریت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی زون 101 آسمایی  کابل به ادامه عملیات برای جمع آوری متعادین از شهر کابل دیروز هشتاد  تن از معتادین مواد مخدر را از مربوطات حوزه های اول، دوم و ششم امنیتی پولیس جمع آوری و غرض تداوی به شفاخانه دوصد بستر منتقل نمودند.

کابل باختر/ 22/ اسد

وزارت صحت عامه در نظر دارد تا ازطریق فعال سازی شماره 120 تیلفون ، خدمات رایگان مشوره دهی صحی را به نیازمندان عرضه کند.

 داکتر سید علی شاه علوی مسوول دیپارتمنت صحت اطفال و نوجوانان وزارت صحت عامه به آژانس باختر گفت که قراراست این شماره تیلفون در بیست و پنجم اسد سالروان فعال شود و نیازمندان میتوانند از طریق شماره تماس 120 مشوره های مورد نیاز شان را از داکترهای متخصص دریافت نمایند.

داکتر علوی خاطر نشان کرد درصورتیکه تماس گیرنده نیاز به تداوی را در مرکز صحی داشته باشند ازآن طریق به یکی از مراکز صحی مربوط رهنمایی میشوند.

 وی بیان داشت که این خدمات ازطریق دیپارتمنت صحت اطفال و جوانان وزارت صحت عامه ارایه میگردد و در زمینه آن دیپارتمنت را صندوق صحت ملل متحد و اداره انجمن خدمات فامیلی افغان کمک های ملی و تخنیکی کرده است .

فیض آباد/18/اسد/باختر

قرار است کار ساختمان شفاخانه ولایتی بدخشان تا ختم نیمه اول ماه سنبله تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

این مطلب را انجنیر همایون مسوول پروژه ساختمانی شفاخانه ولایتی فیض آباد به خبرنگار آژانس باختر در بدخشان اظهار داشته می گوید، شفاخانه ولایتی بدخشان در فیض آباد که یک قسمت تعمیر آن بشکل پخته و اساسی در دو طبقه و قسمت دیگر آن در یک طبقه با استندرد های بين المللي در ساحه چهل هزار و هشتصد متر مربع زمین به هزینه چهار اعشاریه دو ملیون دالر از طریق بانک انکشافی کشور آلمان اعمار میگردد که دارای دو صد بستر خواهد بود.

وی می گوید: کار ساختمان این شفاخانه به شدت ادامه دارد و روزانه کارگران مصروف کار در این ساختمان اند.