02 اسد 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

استاد سرور دانش: صلح درافغانستان یک ضرورت حیاتی است

استاد سرور دانش: صلح درافغانستان یک ضرورت حیاتی است

کابل باختر اول اسد لیوجین سونگ سفیر جمهوری خلق چین که...

پیوستن نوزده طالب مسلح به روند صلح درننگرهار

پیوستن نوزده طالب مسلح به روند صلح درننگرهار

شهرجلال آباد ۱ اسد باختر نوزده طالب مسلح درننگرهار از ادامه...

تهداب گذاری چندین پروژه مهم انکشافی درولایت دورافتاده نورستان

تهداب گذاری چندین پروژه مهم انکشافی درولایت دورافتاده نورستان

شهرپارون ۱ اسد باختر کار ساخت چندین پروژه انکشافی درولایت دورافتاده...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

 پلخمری/ باختر/ 29/ دلو
بنیاد انکشافی باختر امروز شصت و شش عراده موترسایکل را به ریاست صحت عامه ولایت بغلان سپرد.
این کمک به منظور پیشبرد برنامه های واکسیناسیون دربغلان صورت گرفته است.
عبدالقوی قدیری مسوول بنیاد انکشافی باختر درولایت بغلان به آژانس باختر گفت ، موتر سایکل های کمک شده به هزینه یک ملیون و هشتصد هزار افغانی از جانب اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا تهیه و قراراست در اختیار مرکز صحی درمرکز و چهارده ولسوالی آنولایت قرارداده شود.
محمد سالم رسولی رییس صحت عامه ولایت بغلان گفت: این کمک کارمندان صحی را قادر میسازد تا واکسین ها را در دور ترین ساحات آن ولایت برای تطبیق انتقال دهند.

کابل باختر – 29 دلو
چهل وسه طفل که مصاب به امراض استخوان شکن و سوخته گی بودند بعداز تداوی از آلمان به وطن باز گشتند .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، عنایت الله رئیس تشریفات جمعیت سره میاشت میگویند، چهل و سه طفل که مصاب به امراض استخوان شکن و سوخته گی بودند بعداز شش ماه تداوی درآلمان وصحت یابی مجدد به کشور بازگشتند .
وی افزود، پروسه تداوی اطفال که مصاب به امراض استخوان و سوخته گی اند، بیش از بیست و پنج سال به اینطرف درآلمان ادامه دارد و تاکنون شماری زیاد از اطفال افغان در آن کشور تداوی به کشور بازگشتند.

كابل/28/دلو/باختر
دکتور ثریا دلیل وزیر صحت عامه امروز در يك كنفرانس خبري در رابطه به اجراآت آن وزارت در خصوص تطبیق فرمان شماره ۴۵ ریاست جمهوری مبنی بر ارزیابی تمام شفاخانه های خصوصی و دولتی و بررسی امور دوایی معلومات داد.
به گزارش آژانس باختر، وزير صحت عامه گفت، مطابق اهداف و اصول کاری وزارت صحت عامه و در روشنی هدایت فرمان شماره 45 ریاست جمهوری ، نظارت از تاسیسات دولتی و خصوصی صحی در شش ماه گذشته با تحرک و حمایت موثر تشدید یافت.
وي افزود کارهای که در شش ماه گذشته انجام شده، یک قدم مهم آن در قسمت شفاخانه های دولتی، بخصوص شفاخانه های شهر کابل، تفویض صلاحیت های مالی و تدارکاتی به مدیریت شفاخانه ها بود، به این معنی که براي شفاخانه ها در شهر کابل از نظر تدارکاتی و مالی، صلاحیت داده شده که خود آنها در قسمت پلان گذاری، برنامه ریزی، پیش بین نیازمندی ها، تثبیت احتیاجات خود و خریداری، اجراآت کنند.
دکتور دلیل، گفت که این روند به ارتقای ظرفیت درسطح شفاخانه ها به شمول ظرفیت های مالی و تدارکاتی موازی بود، چنانچه که متخصصین تخنیکی، مالی و تدارکانی برای جمعآوري ارقام و راپوردهی استخدام شده و نیز راه اندازی برنامه های آموزشی در بخش های مدیریتی، همآهنگی و گزارش دهی، در چهارده شفاخانه شهر کابل که قبلآ زیر برنامه اصلاحی نیامده بودند، عملی گرديده و توقع می رود با انکشاف و تداوم روند اصلاحی در شفاخانه های شهر، شاهد بهبود قابل ملاحظه در سطح کیفی خدمات درین شفاخانه ها باشیم. 
وزیر صحت عامه در مورد دست آورد ها و ارزیابی های انجام شده در ساحه شفاخانه های خصوصی معلومات داده گفت که گروه های مشترک نظارت و بررسی وزارت صحت عامه و ارگان های نظارت از تنفیذ قانون، با تعیین شاخص های ارزیابی کننده و طبق برنامه منظم کاری از تاسیسات صحی دولتی و خصوصی بازدید نموده اند.

 

کابل باختر – 25 دلو

شفاخانه معالجوی خدمت بسته شد.

 به گزارش آژانس باختر،درنتیجه بررسی هیئت وزارت صحت عامه، حارنوالی و اداره عالی مبارزه با فساد اداری شفاخانه خدمت واقع ناحیه چهارم شهر کابل به دلیل  عدم موجودیت منسوبین صحی وعدم معیاری بودن  آن مسدود گردید .

بررسی شفاخانه ها ادامه دارد.