05 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

خوشبینی شهروندان جنوب کشور به کارایی پارلمان با اعضای جدید

خوشبینی شهروندان جنوب کشور به کارایی پارلمان با اعضای جدید

شهرقندهار۵ ثورباختر شهروندان جنوب کشور به کارایی پارلمان با اعضای جدید...

آوارگی صدها روستا نشین درجریان نبردهای مرگبار طالبان وداعشیان در ننگرهار

آوارگی صدها روستا نشین درجریان نبردهای مرگبار طالبان وداعشیان در ننگرهار

شهرجلال آباد ۵ ثورباختر درحالیکه نبرد ها میان افراد وابسته به...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

 

کابل/28/میزان/باختر

حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان از داکتر ها و سایر کارکنان صحی خواست تا در برخورد با مریضان از ملایمت، رویه نیک و مهربانی کار بگیرند.

رییس جمهور در بیانیه پانزده رادیویی که پنجشنبه شب از طریق امواج رادیوی ملی به نشر رسید، در مورد حقوق مریضان و وجایب داکتر ها و سایر کارکنان صحی در برابر مریضان در شفاخانه ها و مراکز صحی موضوعات مهم را خاطر نشان کرد و توقع برد تا در برخورد با مریضان از ملایمت، رویه نیک و مهربانی کار گرفته شود.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، حامد کرزی دراین بیانیه رادیویی گفت، شنیده ام که در شفاخانه ها اکثراً با مریضان برخورد نیک صورت نمی گیرد، و از داکتر ها، نرس ها و سایر کارکنان صحی توقع میبرد تا با مریضان و پایوزان شان با نرمی، ملایمت و اصول والای اخلاقی برخورد نمایند.

رییس جمهور در این بیانیه رادیویی یاد آور شد که هر مریض در شناخت و انتخاب داکتر برای تداوی خود حق دارد و نیز مریض این حق را دارا می باشد که تداوی اش با اعتماد خاص صورت گیرد و داکتر باید از مرض و طریقه تداوی به وی معلومات بدهد .

رییس جمهور یاد آور گردید که به رویت احکام قانون اساسی کشور تداوی رایگان در شفاخانه ها و مراکز صحی دولتی حق هر مریض میباشد و اما تداوی رایگان به معنای آن نیست که ما این حق را داشته باشیم که در شفاخانه ها با هر مریض بخصوص با مریضان نادار وضعیت نامناسب نمائیم و یا امور طبابت را با اخلاق نیک انجام ندهیم.

حامد کرزی همچنان مسوولیت های مریضان را نیز خاطر نشان کرده و گفت که  مریض از وضع صحی ونیز از چگونگی تاثیر ادویه به داکتر معالج خود معلومات بدهد، به هدایات داکتر عمل نماید و تمام مقررات شفاخانه و مرکز صحی را رعایت و پایوازان زمان معین عیادت را نیز در نظر بگیرند.

 

کاپیسا25 میزان باختر

وزارت صحت عامه  ازتهداب گذاری وبهره برداری دو تاسیسات صحی درولایت کاپیسا خبرداد.

این تاسیسات شامل ساخت یک مکتب نرس قابله گی وساختمان جدید برای ریاست صحت عامه ی کاپیسا است.

دراین میان مکتب نرس قابله گی کاپیسا امروزبه بهره برداری گذاشته شد.

درتاسیسات این مکتب صنف های درسی ، لابراتوار، بخش خوابگاه برای دختران دانشجودرنظرگرفته شده است.

نجیبه طارق معین عرضه ی خدمات صحی وزارت صحت عامه درمراسم گشایش این مکتب گفت که دراین مکتب درگام نخست شصت دخترازولایت های بدخشان ، نورستان ، پروان ، کاپیسا وپنجشیردرزمینه ی شیوه های نوین نرس قابله گی آموزش مسلکی می بینند.

معین وزارت صحت عامه با اشاره به میزان وافیات مادران واطفال درکشور ازجمله ولایت های شمالی وشرقی ، ساخت این مکتب نرس قابله گی را درکاهش این میزان سودمند خواند.

اوگفت که دختران دانشجودراین مکتب پس ازفراگیری درس ، برای تقویه ی نهاد های صحی ویژه ی ولادی نسایی درولایت های شان توظیف خواهند شد.

تاسیسات مکتب نرس قابله گی به هزینه ی نزدیک به نه صد هزاردالر ازکمک های کشورفرانسه ساخته شده است.

ازسوی دیگرمعین عرضه ی خدمات صحی وزارت صحت عامه ساختمان جدید ریاست صحت عامه ی کاپیسا را تهداب گذاری کرد.

تاسیسات این ریاست درسه طبقه ساخته می شود که درآن بیست ودو اتاق اداری ، سالون کنفرانس ها ودیگرنیازهای مبرم درنظرگرفته شده است.

این تاسیسات به هزینه ی سه صدوچهل وچهارهزاردالرازکمک های کشور فرانسه ساخته می شود.

درین حال معین وزارت صحت عامه بنابرنیازهای مبرم مردم ، ساخت مراکز درمان معتادان ونسایی ولادی را درکاپیسا وعده داد.

این تاسیسات نیزبه زودی به همکاری تیم بازسازی ولایتی کشورفرانسه درکاپیسا ساخته می شود.

 

كابل باختر 25 ميزان

اولین مجمع عموی جمعیت هلال احمر افغانی، با حضور معاون  دوم رییس جمهور آغاز به کار نمود.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،

در محفل که بدین مناسبت در هوتل انترکانتیننتال برگزار شده بود،  محمد کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور ضمن تقدیر و سپاس از تلاش و زحمات مسؤلان جمعیت هلال احمر افغانی به خصوص فاطمه گیلانی رییس آن اداره گفت که: اين جمعيت ملي پس از سالها فراموشي و رخوت، حيات دوباره یافته است چنانكه طي اين يك­دهة اخير جمعیت هلال احمر افغانی به يك نهاد فعال، زنده و مسئوليت پذير تبديل شده است.

به گفته معاون رییس جمهور، جمعيت هلال احمر افغاني یک نهادي مردمي است و خوشبختانه اين جمعيت ملي، با بر گزاری نخستین مجمع عمومی در مرحلة حساس، تاريخي و نقطة عطف دورة پربار خود قرار گرفته است که اميدوارم در اين مجمع، طي دو روز آينده تصاميم سرنوشت سازي براي این سازمان خیریه گرفته شود و اساسنامة آن نيز به تصويب برسد.

معاون رییس جمهور گفت؛ در سالهاي اخير شاهد نقش ارزندة اين جمعيت هستيم. اين نهاد، همواره مطابق اهداف و اصول هفتگانة جهاني و بين­المللي كه بر مبناي « بشر دوستي، بي­غرضي، بي­طرفي، عدم وابستگي، خدمات داوطلبي، يگانگي و جهانشمولي» استوار است، در جهت جلوگيري و كاهش آلام بشري حركت كرده و از حيات، صحت و ارزشهاي بشري درکشور حمايت بي­دريغ نموده است.

محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور همچنان گفت که: علي­رغم همة مشكلاتي كه از گذشته دامنگير کشور بوده است، دولت افغانستان در زمينة ارائة خدمات و رسيدگي به آسيب ديدگان حوادث طبيعي و غير طبيعي تا حدود زيادي مؤفق بوده و در اين گونه مشكلات، جمعيت هلال احمر افغاني به عنوان يك نهاد ممدِ دولت توانسته است، بار مصائب و رنجهاي آسيب ديدگان را بدوش كشيده و در جهت تسكين دردها و آلام شان، گامهاي بلندي بردارد.

همچنین فاطمه گیلانی رییس جمعیت هلال احمر افغانی ضمن ابراز خوش آمدید به معاون رییس جمهور، حمایت های ایشان از اداره تحت امرش را درکمیته ملی مبارزه با حوادث درخور ستایش و راه گشا عنوان نموده گفت که بر گزاری مجع عمومی جمعیت هلال احمر افغانی پس از سالیان متمادی نتیجه تلاش و زحمات همه اعضای این سازمان می باشد.

وی برگزاری نخستین مجمع عمومی این سازمان خیریه را که به منظور تصویب اساسنامه آن برگزار شده است، گام نخست در جهت معیاری شدن این اداره دانسته افزود که برداشتن این گام، جمعیت هلال احمر افغانی را در جهت هماهنگی و همکاری با نهادهای دولتی به خصوص کمیته ملی مبارزه با حوادث بیش از پیش کمک خواهد کرد.

درین محفل نماینده صلیب سرخ جهانی مقیم کابل و همچنین نماینده فدارسیون جمعیت های محلی نیز سخن گفتند، نماینده سازمان بین المللی صلیب سرخ به تداوم کمک و همکاری آن سازمان با جمعیت هلال احمر افغانی در آینده تاکید ورزید.

 

کابل باختر/ 25/ میزان

وزیر صحت عامه میگوید : آن وزارت تصمیم دارد تا غرض تداوی معتادین درکشور ادویه میتادون را به عنوان یک برنامه ملی به جامعه معرفی نماید.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، ثریا دلیل وزیر صحت عامه که درورکشاپ زیرنام تفاهم ملی برای تداوم توسعه و تداوی معتادان درکابل سخن میگفت اظهار داشت.

مواد مخدر تنها یک مشکل افغانی نبوده بلکه یک مشکل بزرگ منطقوی و جهانی میباشد.

وی گفت، در حال حاضر یک ملیون تن را در کشور که بین سن پانزده الی شصت و چهارسال عمر دارند از مواد مخدر استفاده میکنند که حدود یکصدوبیست هزار شان به هیروئین معتاد اند و بیست و سه هزار تن دیگر از مواد مخدر زرقی استفاده میکنند با وجود آنکه چندمرکز صحی برای معتادان درکشور فعال است و برای تداوی این قشر اقداماتی صورت گرفته شده با آنهم اضافه تر از هشتاد فیصد کسانیکه از مراکز تداوی معتادین صحت یاب میگردند دوباره به اعتياد روی میاورند .

داکتر دلیل اضافه داشت، این امر مارا واداشته است تا مطالعات را انجام دادیم که چگونه برنامه را به وجود آوریم که موثریت بیشتر داشته باشد چون تداوی اعتیاد ، معتاد راکمک نمی کند.

 دلیل گفت ، یکی از این برنامه های ما جاگزین ساختن مشتقات تریاک و هیروئین میباشد که در طبابت و بخش دوایی بعضی اقلام دوایی بوجود آمده که میتواند جاگزین مشتقات تریاک و هیروئین گردد .

 وی از داروي میتادون یاد کرد که دربیشتر از هفتادکشور جهان بشمول کشور های اسلامی ازآن استفاده میشود.

 ثریا دلیل وزیر صحت عامه گفت، ما درجریان دوسال گذشته داروی میتادون را بالای هفتادو یک تن از معتادین با درنظر داشت شرایط اقلیمی و محیطی درافغانستان تجربه نمودیم که نتایج مثبت بدست آمده است و اکنون تصمیم داریم که استفاده ازاین ادویه را از مرحله آزمایشی به یک برنامه ملی درکشور معرفی کنیم تا معتادین را تداوی بداریم .

 قابل ذکر است دراین ورکشاپ یک روزه که امروز درکابل برگزار شد 74 تن از کارمندان وزارت های صحت عامه ، مبارزه علیه مواد مخدر ، امورزنان ، داخله و معارف شرکت داشتند.