02 دلو 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیاعلاقه مند سرمیه گذاری در افغانستان است

بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیاعلاقه مند سرمیه گذاری در افغانستان است

کابل، باختر، 1دلو اکلیل حکیمی وزیر مالیه امروز در یک نشست...

داکتر کمال سادات: از احساسات جوانان استفاده سوء نکنید.

داکتر کمال سادات: از احساسات جوانان استفاده سوء نکنید.

1 دلو کابل باختر داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

کابل- باختر -5جدی
چگونگی مصونیت غذایی یکی از مسایل جنجال بر انگیز در افغانستان است.
افغانستان کشوری که تقریبا تمامی مایحتاج غذایی خود را از بیرون  وارد میکند گرم ترین بازار وبزرگترین کشور مستهلک برای کشور های همسایه است
باانکه چگونگی ورود مواد غذایی به افغانستان با سولات وچالش های معین همراه است  مگرنهادهای مسوول تا کنون نتوانسته اند معضل مصونیت غذایی را در کشور حل نمایند.
به تازه گی معینیت امور امنیتی وزارت داخله افغانستان اعلام داشته که بعضی از فراورده های غذایی یک شرکت پاکستانی مصونیت غذایی ندارند.
گفته شده که سازمان استخبارات نظامی پاکستان( ای –اس ای) دو قلم از محصولات شرکت نسلی را سمی ساخته وبه افغانستان میفرستد. شیر افردی وقیماق ملک پیک شامل این دو  محصول غذایی است.
ادعا های وجود دارد که این دو محصول لبنی سمی گردید که بر سیستم اعصاب اثر منفی میگذارد.
باانکه در یک مکتوب منتشر شده از سوی وزارت امور داخله به نهاد های مربوط هدایت داده شده تا از فروش این دو محصول لبنی جلوگیری شود برخی منابع میگویند که این حرف حقیقت ندارد.
تنها شیر افردی وقیماق ملک پیک نیست که روی ان ایراد هاوجود دارد در صفحات اجتماعی از قول وزارت صحت عامه گفته شده  شیر سیلیا که تولید کشور فرانسه است باعث بروز مریضی محرقه در اطفال میگردد وزرات صحت عامه فروش  شیر سیلیا منع اعلام داشته است.
باز تاب این مسایل در صفحات اجتماعی باعث بروز نگرانی های جدی در میان مردم شده است.
با شماری از شهر وندان کابل که در این خصوص صحبت شد انها نهاد های ذیربط حکومتی را در این قسمت مسوول میدانند. اگر حرف از موجودیت مواد سمی در دو نوع شیر پاکستانی ویا مشکلات در شیر سیلیا وجود دارد چرا این مساله در اغاز بررسی نشد؟  چرا وزارت تجارت مانع ورود همچو اقلام به کشور نمیشود ؟چرا بنادر ان را محصول گمرکی می نمایند؟ چرا وزارت صحت عامه قبل از عرضه شدن ان به بازار ان را لابراتوارنمیکند ؟ تا مصونیت ان واضح گردد وبلاخره زمانیکه یک چنین محصولات در بازار دیده میشود وتثیت میگردد چرا پولیس به جمعاوری ان اقدام نمیکند؟ و دهها چرا دیگر...     .
بصیر احمد نجات فروشنده در شهر کابل میگوید که واقعا بسیاری از اقلام غذایی که دربازار فروخته میشود مصونیت غذایی ندارد یا باکیفیت پائین وارد میشود ویا هم تاریخ ندارند ویا هم تاریخ ومعیاد استفاده آنها سپری شده میباشد.با تاسف نه ارگان های مسوول در این خصوص مسولانه عمل میکنند ونه مردم متوجه صحت خود اند. چون سطح درک وسواد پائین است آنها مواد با نرخ پائین  وارزان ترجیع میدهند در کنار این مسایل هستند تجار ودلالان که وجدان خفته دارند تاریخ ومعیاد مصرف مواد غذایی را  جعلکاری می نمایند وتاریخ ان را تغییر میدهند حتا هستند تجاریکه خود برای شرکت های تولید کننده ٬ موادباکیفیت پائین را سفارش میدهند که خود یک جفا درحق مردم ما است.
به همین ترتیب شماری از اعضای شورای ملی نهادهای مربوط را در این خصوص به چشم پوشی ودر مورد هم به منفعت طلبی متهم میکنند.
داکتر همایون لودین ریس تغذیه وزارت صحت عامه  دررابطه به سمی بودن شیر افردی، ملک پیک اظهار بی خبری میکنند.
او به خبرنگار اژانس باختر گفت که در رابط بر سمی بودن این دو محصول لبنی با مرجع که ادعا نموده تماس گرفته مگر موفق نشده است تا دیگاه و نظرآنها را بداند ا وچیزی برای گفتن ندارند.
شماری از شهروندان دربرابر این گفته های داکتر لودین باانتقاد وایراد واکنش نشان داده اند که چرا انها منتظر دیگاه، نظر وارائه  سند  از سوی یک مرجع دیگر باشند چرا خود داخل اقدام نمیشوند؟
شرکت تجارتی که انحصار تورید دوقلم محصول شرکت پاکستانی نسلی را در اختیار دارد ادعا مطرح شده در مورد سمی بودن ان را رد میکند وان را یک حرکت سبوتاز گرانه میداند.  مگر شهروندان تاکید دارند که این شرکت از برنامه های اغراض آمیز دستگاه استخباراتی پاکستان آگا ه نیست چه خوب است در بررسی ومعاینه این دو محصول راه همکاری را در پیش گیرد.
وزارت های تجارت در خصوص واردات اقلام بی کیفیت تا کنون چیزی نگفته است.
مگر این یک واقعیت است که بازار های کشور پر از مواد بی کیفیت غذایی وادویه بی کیفیت، اقلام دیگر چون تیل، گاز... که غیر معیاری اند پر است مگر برای حل  این معضل کمتر کار شده است. عبدالخالق- فریبا-

مزار شریف 5 جدی باختر بیش از دوصد و بیست کودک متبلا به مرض تالاسمی و کم خونی در شفاخانه حوزه یی بلخ زیر درمان قرار دارند و مکان خاص نیز برای درمان آنها ایجاد شده است. داکتر شفیق آمر شفاخانه ملکی حوزه یی ابن سینای بلخ به آژانس باختر گفت که مکان ویژه غرض درمان کودکان مبتلا به مرض تالاسمی در شفاخانه حوزه یی بلخ ایجاد شده است. وی افزود که مرض تالاسمی فوق العاده تهدید کننده است، اگر بین ده یا پانزده روز مریض خون نگیرد به کوما میرود و در این مرکز یکصد وشصت کودک مصاب به مرض تالاسمی زیر درمان قرار دارند. مریم کریمی مسوول بنیاد کودک در بلخ که برای بهبود وضعیت کودکان درراستای صحت، آموزش، جلوگیری از کارهای شاقه و خشونت علیه کودکان فعالیت دارد، هدف از ایجاد مکان ویژه برای تداوی کودکان مبتلا به مرض تالاسمی را روحیه دادن به کودکان توسط رضا کاران بنیاد کودک، ارائه خدمات بهتر و سهولت برای مریضداران بیان داشت و افزود که از اینکه کودکان مریض به خستگی روحی و روانی مبتلا میباشند، رضا کاران با رسم و نقاشی، خوانش قصه ها و بازی های مطابق ذهن کودکان میتوانند کودکان مریض را شاد نگهدارند و روحیه بدهند. وی افزود که دوصد و بیست کودک که مصاب به مرض کم خونی و تالاسمی میباشند، با همکاری ریاست صحت عامه بلخ زیر پوشش خدمات صحی قرار دارند. غلام محمد پدر کودکی که متبلا به مرض تالاسمی است، از ایجاد مکان ویژه برای درمان کودکان اظهار خوشی نمود و گفت تا هنوز یک کودک به خاطر نبود خون و هزینه خرید آن تلف نشده است و از مردم خیر می خواهد که برای کمک بر این کودکان خون اهدا نمایند. احمد نعیم (دوستی)

ایرنا – باختراول جدی
محققان مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا تاثیر داروی کتامین را بر بهبود بیماران افسرده‌گی که دارای افکار خودکشی هستند، مورد مطالعه و بررسی قرار دادند.
به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس، کتامین یک داروی تضعیف‌کننده سلسله اعصاب مرکزی و هوشبری است که در سال 1963 تولید شده و در حال حاضر ساختار و خواص آن به دلیل خاصیت توهم‌زایی توسط محققان مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار گرفته است. همچنین تاثیر سریع این دارو بر بهبود افسردگی از یک دهه قبل توجه محققان را به خود جلب کرده است.
محققان دانشگاه کلمبیا برای اولین بار افکار خودکشی را به عنوان یکی از عوارض افسردگی، به طور خاص مورد مطالعه و بررسی قرار داده و به تاثیر کتامین بر بهبود این عارضه تمرکز کرده‌اند.
در این تحقیقات که با کمک 80 بیمار مبتلا به افکار شدید خودکشی انجام گرفت، محققان داوطلبان را به دو دسته تقسیم کردند و به یک گروه میزان اندکی از داروی کتامین و به گروه دیگر داروی آرام‌بخشی موسوم به میدازولام تزریق کردند. داروی اخیر معمولابرای درمان افکار خودکشی حاد به بیماران در معرض خطر تجویز می‌شود.
24 ساعت پس از تزریق داروها به بیماران، گروهی که کتامین دریافت کرده بود در مقایسه با گروه دیگر بهبود چشمگیری یافته و افکار خودکشی آن‌ها به شدت کاهش یافته بود.
به منظور بررسی آثار بلندمدت این داروها، وضعیت داوطلبان شش هفته بعد مجددا ارزیابی و معلوم شد کتامین آثار پایدارتری داشته است. اعضای گروهی که کتامین مصرف کرده بودند به‌طور کلی بهبود یافته و آثار افسردگی و خستگی در آن‌ها کاهش یافته بود. این وضعیت نشان دهنده خاصیت ضد افسردگی کتامین و تاثیرگذاری سریع آن بر افکار خودکشی است.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه American Journal of Psychiatry منتشر شده است.خلیل

بی بی سی – باختراول جدی
یک نوزاد از جنینی به دنیا آمده است که برای نزدیک به ۲۵ سال به صورت یخ‌زده و منجمد نگهداشته شده بود. این مدت زمان احتمالا از زمانی که عمل لقاح مصنوعی (آی‌وی‌اف) در جهان شروع شد طولانی‌ترین تفاوت زمانی میان بسته شدن یک نطفه و تولد آن است.
این جنین را یک خانواده آمریکایی ناشناس تقریبا ۲۵ سال پیش اهدا کرده بودند و در این مدت از آن به دقت و در شرایطی کنترل‌شده نگهداری می‌شد. کسی که حالا مادر این جنین شده است در آن زمان حدود یک سال داشته است.
به این ترتیب تینای ۲۶ ساله، مادر این دختربچه، با فرزند خود اگر در همان زمان بدنیا می‌آمد، فقط چند ماه اختلاف سن داشتند.
تینا و شوهرش بنجامین نمی‌توانستند به‌طور طبیعی بچه‌دار شوند و برای همین هم مرکز ملی اهدای جنین به آن‌ها یک جنین داد. جنینی که برای ربع قرن در یک مخزن یخ‌زده نگهداشته شده بود. این نوزاد در ماه نوامبر امسال به دنیا آمد.
نهاد ملی مرکز اهدای جنین زوج‌ها را تشویق می‌کند تا پس تکمیل شدن خانواده شان، جنین‌های غیرضروری را اهدا کنند تا زوج‌های دیگر بتوانند صاحب بچه شوند.خلیل

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL