28 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

کابل باختر 29 جدی
داکتر فیروزالدین فیروز وزیرصحت عامه ، امروز 23 قرارداد را در زمینۀ عرضۀ خدمات اساسی صحی و خدمات اساسی شفاخانه ‌یی با نمایند‌گان موسسات تطبیق کننده ملی و بین المللی امضا کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، بربنیاد این قراردادها 373 مرکز صحی درکنار 2700 مرکز صحی دیگر درکشور فعال اند، به عرضه خدمات صحی خواهند پرداخت.
بر بنیاد این قراردادها موسسات تطبیق کننده، خدمات صحی با کیفیت را با معیارهای تعیین شده در مراکز صحی 23 ولایت کشور ارائه می‌کنند. مجموع هزینۀ این قراردادها بالغ به 17.6 ملیارد افغانی می شود که از سوی بانک جهانی، اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا و اتحادیۀ اروپا تمویل می شود.
داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه  راه اندازی این پروژه‌ها را یک گام مهم در جهت افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات صحی به ویژه خدمات صحی باکیفیت عنوان کرد و گفت:« وزارت صحت عامه تلاش دارد تا میزان دسترسی مردم به خدمات صحی را بالاتر از 90 درصد بلند ببرد.
در حال حاضر 2700 مرکز صحی در کشور وجود دارد که در چارچوب این قراردادها قرار است 375 مرکز صحی جدید تا سه سال آینده در مناطق مورد نیاز ایجاد شود.»
قراردادهایی که به امضا رسید با قراردادهای قبلی متفاوت است،در گذشته تنها قراردادها از سوی وزارت مدیریت می‌شد؛ اما اکنون اجراات موسسات تطبیق کننده به منظور ارایۀ خدمات صحی با کیفیت با شیوه خاص مدیریت می‌شودوآنانی که موفق نباشد قرار دادشان فسخ می شود.
وزیر صحت عامه کشور هم‌چنان تاکید کرد که با تطبیق این پروژه‌ها در 23 ولایت بیشتر از 15 ملیون شهروند کشور به ویژه کودکان و مادران در جای های دوردست کشور زیر پوشش خدمات صحی با کیفیت قرار خواهند گرفت و در آینده نزدیک به ارزش 105 ملیون دالر امریکایی قرار داد های دیگر امضا خواهد شد.
در همین حال داکتر همایون صافی یک تن از نمایند‌گان تطبیق کننده این قرار داد گفت که شیوه جدیدی  را که وزارت صحت عامه در تطبیق این قراردادها  مدنظر دارد، قرار دادی ها را وادار می کند  تا به ارائه خدمات بهتر توجه  کنند.
این قرار داد ها درولایت‌های ارزگان، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، دایکندی، فاریاب، فراه، کنر، لغمان، لوگر، میدان وردک، بامیان، بغلان، بلخ، تخار، جوزجان، زابل، سمنگان، غور، کندز، قندهار، نورستان و کابل تطبیق می شود.مومنه احمد یار

شهرهرات 27 جدی باختر
درجلسه یی در هرات برافزایش تلاش ها برای محو بیماری فلج کودکان تاکید شد.
این جلسه که به هدف هماهنگی و ارائه گزارش از آمادگی ها به خاطر تطبیق کار زار تقویتی پولیو در ولسوالی شیندند، شهر هرات و بیجاشدگان ولایت بادغیس در ولسوالی انجیل هرات برگزار شد؛ بر افزایش تلاش ها برای پیشگری از شیوع این بیماری در هرات تاکید شد.
داکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات با ارائه گزارش مختصر از وضعیت پولیو در جهان، افغانستان و حوزه غرب، گزارش خلاصه ای از تطبیق موفقانه کارزار سرخکان و پولیو در ولسوالی شیندند و بیجاشدگان ولایت بادغیس در ولسوالی انجیل و شهر هرات را ارائه کرد و همچنان از آمادگی ها جهت تطبیق کارزار تقویتی پولیو در ولسوالی شیندند، شهر هرات و بیجاشدگان بادغیس ساکن در ساحه شیدایی اعلام کرد که این کارزار از دوشنبه اول دلو آغاز و تا روز جمعه پنجم دلو ادامه خواهد یافت.
در ادامه هر یک از اعضای جلسه با مطرح کردن اقدامات و فعالیت های انجام گرفته در زمینه، آمادگی شان را در راستای تطبیق بهتر کارزار پولیو اعلام کردند.ختم/ابوی

کابل باختر 25 جدی
وزارت صحت عامه در ادامه کار زارجمع آوری معتادان مواد مخدر از شهر کابل دیشب 165 معتاد دیگر را  جمع آوری کرده است.
به گزارش خبر نگار آژانس باختر، تاکنون وزارت صحت عامه چندین بار با مشارکت نهاد های ذیربط  شماری از معتادان را از مناطق مختلف شهرکابل جمع آوری کرده است.
احمد ظاهرسلطانی مسوول مراکز اعتیاد  ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه گفت که  دیروز به تعداد 165 معتاد   از مناطق کارته نو ، شهرک طلایی، پل محمود خان ،جاده نادر پشتون ، کوتی سنگی و پل سوخته  شهرکابل جمع آوری و به مراکز تداوی معتادان  مواد مخدر 300 بستر جنگلک ،50 بستر خیرخانه ، 50 بستر دارالامان و 20 بستر تایمنی انتقال داده شدند .
سلطانی اضافه کرد ، به خاطری سردی هوا  این کار زار  راه اندازی شده است وادامه می یابد.مومنه  احمد یار

کابل باختر 15 جدی
شماری ازشهروندان در اتکا به ماده پنجاه ودوم قانون اساسی ،اقدام  وزارت صحت عامه در راستای خصوصی سازی شفاخانه های وزیرمحمد اکبر خان، شیخ زاید وشرکت دواسازی هوخست را اقدام غیر قانونی می دانند.
در ماده پنجاه و دوم قانون اساسی کشورآمده است :دولت  وسایل وقایه و علاج  امراض وتسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع کشور مطا بق به احکام قانون تامین می نماید.
این در حالی  است که وزارت صحت عامه کشور در تازه ترین انکشاف تصمیم دارد نهاد های ذکر شده را به بخش خصوصی واگذار کند.
وزارت صحت عامه برای موجه سازی اقدام خود طوری خاطرنشان می ساز د که  ا فغان ها میلیون ها افغانی را برای تداوی در بیرون  از کشور مصرف می کنند.
به گفته مسوولان وزارت صحت عامه ، سالانه حدود 300 میلیون  افغانی  به خاطر تداوی توسط مریض داران به خارج از کشور انتقال می شود .
وزیر صحت عامه در کنار آنچه گفته شد نظر دیگری هم دارد ،  او به خبر نگار آژانس باختر گفت که این دو شفاخانه  با وسایل وتجهیزات  پیش رفته ومتخصیص ورزیده خارجی آماده عرضه خدمات صحی می شود و در بدل  پو ل که نسبت به خارج کمتر خواهد شد خدمت خواهدکرد.
داکترفیروز اضافه کرد که اعماریک  شفاخانه  نو زمان گیر  است ؛صرف نوسازی زیر ساختار یک شفاخانه حدود 5 تا 7 سال  را دربرمی گیردو در حدود 47 میلیون  هزینه  بر می دارد ،اما در بدل بیست ملیون  دالرمی شود  که کارمندان و تجهیزات  نو آماده شود.
او گفت: ما نیاز مند هستم که عرضه خدمات سریع تر شود .
بنا به اظهارات وزیر صحت عامه شفاخانه وزیر محمد اکبر خان  70 سال قدمت تاریخی  دارد و نیاز است  که زیر ساخت های آن  ترمیم شود اما یک  چیزی نو در پهلو ی ساخته شود  مدت نه  ماه را دربر می گیرد ولی شفاخانه  شیخ زاید نو است و در ظرف 3 ماه فعال و آماده می شود .
به با ور وی  مشارکت دولت نیزدر این روند حتمی می باشد.
وی همچنان در باره منسوبان این دو شفاخانه گفت: آن ها به این فکر نباشند که ازکار بر کنار می شوند ،تمام تشکیل وامکانات که  وجود داردحفظ خواهند شد  .
او گفت : در این باره بر نامه یی جامع  وجود دارد.
پوهاند داکتر نجیب الله امر خیل استاد پوهنتون طبی کابل و سرجراح شفاخانه علی آ باد به صورت قطع با این  طرح مخالف  است او گفت :من مخالف خصوصی سازی شفاخانه های دولتی هستم چرا که شفاخانه های دولتی مال ملت می باشد و با پول ملت ساخته شده است  .
وی بیان کرد که شفاخانه های دولتی  از حکومت نیست وهیچ حق آن را  هم ندارد که آن را خصوصی سازد.
داکتر امرخیل اضافه کرد من طرفدار  شفاخانه های خصوصی  هستم و  ازسرمایه گذاران وشرکت هایی  که می خواهند در عرصه خدمات صحی سرمایه گذاری  کنند باید در دسترس  شان زمین در  کابل جدید  ،دشت برچی و یا در  مناطق دیگر قرار داده شود تا نهاد های صحی عصری بسازند.
این تصمیم وزارت صحت عامه تنها سبب مخالفت  اهل طبابت نشده است بل مریض داران نیز نسبت به آن نگران می باشند.
کریم باشنده شهر کابل که پای پسرش  شکسته است و به خاطرتداوی  به شفاخانه وزیرمحمد اکبر خان  آمده  است  میگوید :اگر این شفاخانه خصوصی شود برای ما مشکلات مریض داران چندین برابر خواهد شد، وقتی که این شفاخانه  خصوصی شود حالی ما زارو روزگار ما بد تر  خواهد شد.
شکیلا یک شهروند دیگر که تجربه تداوی  در شفاخانه های شخصی را دارد می گوید :((به خاطر خدا با صحت مردم تجارت نکنید.))وی علاوه کرد، تجربه فعالیت  شفاخانه های خصوصی  را هم دولت  دارد و هم مردم.
او گفت ، در شفاخانه های شخصی  با خریطه یی از پول داخل شوی ، زمانی که بیرون می شوی  در خریطه چیزی باقی  نمانده است.
به باور وی باید شفاخانه های شخصی تجهیز شوند  تجارت نکنند به این ترتیب ا فرار  پول افغانی  از کشور گرفته شود.
اما وزیر صحت عامه کشور دراین مورد می گوید : در هیچ کشور خدمات  صحی مجانی نیست (( حتا در کشور های اسلامی ))  دولت توانایی استمرار عرضه خدمات صحی  را یگان  راندارد او از بیمه و سایر موارد دیگر نیز یاد کرد.
اما شکیلا با این گفته های  وزیر صحت عامه موافق نیست او گفت که بهترین شفاخانه ها در هند شفاخانه های  دولتی می باشد.
به گفته وی بهترین داکتران ، متخصصان بخش های مختلف صحی در شفاخانه های دولتی هند کار می کنند.
ا و همچنان یاد آور شد دوا خانه های بسیار ، مراکز تداوی بی شما ر شخصی در شهر کابل وجود دارد. امامردم   راضی نیستنداز بی کیفیتی  دارو ها می نالند و از  تشخیص نا دقیق شکوه می کنند.
او در پایان گفت :(( آزموده را آزمودن  خطا ست ))
داکتر عبدالودود  با جوری رییس اتحادیه  داکتران و کارکنان صحی افغانستان  گفت که شفا خانه وزیر محمد اکبرخان سرمایه ملی کشور است و در کنار آن مصروف عرضه خدمات صحی در بخش های  اورتوپیدی ، داخله و جراحی  می باشد که هزاران شهروند در این شفاخانه مجانی درمان می شوند.
او گفت که سرمایه گذاران باید  پوهنتون ،انستیتوت  وشفاخانه  های جدید بسازند.
وی باتاکید گفت :  چی حاجت است که بنیاد های دولتی  را از بین ببریم . مردم بیچاره ما نمی توانند هزینه گزاف برای تداوی مریض های خود درشفاخانه های  شخصی بپردازند.
اما وزارت صحت عامه در این باب نیز روایتی دیگری دارد ، ایجاد ساختمان جدید برا ی عرضه خدمات صحی  را زمان گیر تعریف می کنند.
به گفته وزیر صحت عامه ، شفاخانه وزیرمحمد اکبر خان  70 سال قبل ساخته شده است نیاز است بالای زیر ساخت های شفاخانه  کار صورت گیرد و در کنار آن اگر بنا جدید ساخته شود عیب ندارد. 
با توجه به اظهارات کار شناسان ، مردم  و مسوولان چنان می نمایاند  که تصمیم وزارت صحت عامه بر گشت نا پذیر است .
در کشوری که هر روز انتحار وانفجار قربانی می گیرد و همه به فکر تجارت و سرمایه اندوزی می باشند به گفته الیاس شهروند کابل: مردم  در حاشیه قرار داده می شوند. مومنه احمد یار

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL