24 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

در جهان 36 میلیون نابینا زندگی میکنند

در جهان 36 میلیون نابینا زندگی میکنند

کابل باختر/23/ میزان معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ شهروندان نابینا...

دیدار وزیر امور خارجه کشور با سفیر فدراتیف روسیه

کابل ۲۳ میزان باختر صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه با الکساندر...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

توکیو – دویچوله – 24 سنبله – باختر
شمار افراد مبتلا به دیابت یا بیماری قند در سال ۲۰۱۷ در سراسر جهان به بیشتر از ۴۵۰ میلیون نفر رسیده بود. با یک روش سالم زندگی می توان از خطر ابتلا به دیابت نوع دو کاست.  
دو پژوهش تازه نشان داده اند که چگونه می توان خطر ابتلا به دیابت نوع دو را کاهش داد. دیابت یا بیماری قند (شکر) در اصل یک اختلال متابولیک در بدن است که با آن بدن توانایی تولید هورمون انسولین را از دست می‌دهد و در نوع دوی آن بدن به صورت فزاینده در برابر انسولین مقاوم می‌گردد.
هرچند می‌دانیم که خواب ناقص با تحرک بسیار کم، تغذیه خراب و دیابت نوع دو همراه است، با آنهم پژوهشگران تا چندی پیش مطمین نبودند که کدامیک از این سه چیز سبب عدم قبول گلوکوز ناشی از دیابت در بدن می‌گردند.
پژوهشگران یک دانشگاه جاپان در تحقیقات تازه خود بالای موش ها دریافته اند که حتی خواب کمتر از شش ساعت در شب، خطر ابتلا به بیماری قند بلند برود.
در این تحقیقات میزان شکر در خون موش های که خواب ناقص داشته اند، بلندتر بوده است. علاوه برآن یک افزایش تولید تری‌گلسرید در جگر این موش ها دیده شده است. تری‌گلسرید ها چربی های اند که از عوامل ایجاد مقاومت بدن در برابر انسولین، که از خصوصیت های ابتلا به دیابت است، شناخته می‌شوند. خواب ناقص افزون بر آن انزایم های جگر را، که وظیفه متابولیسم یا سیستم سوخت و ساز جگر را دارند، تغییر می‌دهد.
نتایج پژوهش علمی نشان داده است که خواب ناقص در هرصورت یک عامل خطر برای ابتلا به دیابت نوع دو است. از همین خاطر انسان ها برای جلوگیری از خطر دیابت، باید خواب منظم و خوب داشته باشند.
همچنان کسانی که همه روزه تولیدات سبوس‌دار یا به اصطلاح "نان سیاه" از گیاهان مانند گندم، جو و یا جودر را می‌خورند، با خطر کمتر ابتلا به بیماری شکر روبرو می‌شوند. در یک پژوهش گسترده از سوی یک دانشگاه سویدن و یک مرکز تحقیقاتی دنمارک، غذاخوردن بیشتر از ۵۵ هزار نفر مورد غور و مطالعه قرار داده شد که بیماری قند نداشتند. این افراد نوعیت نان سبوس داری را که همه روزه می‌خوردند، یادداشت می‌کردند. پژوهشگران پس از ۱۵ سال آنها را برای کنترول دوباره دعوت کردند. نتیجه آزمایش ها نشان داد که هرآنکسی که همه روزه نان سبوس‌دار خورده بود، با خطر کمتر ابتلا به دیابت نوع دو مواجه بود. ختم / فریده

کابل باختر  21 سنبله
محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، به منظور بهبود اساسی ارائه خدمات صحی شفاخانه‌ها و تعدیل پروسه‌های تدارکاتی، با مسئولین بخش  صحت و نمایندگان سازمان‌های بین المللی دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در ارگ انجام شد، ابتدا معین وزارت صحت عامه در مورد افزایش کیفیت خدمات صحی، مدیریت خوب قراردادها و انجیوهای مربوطه، شفافیت و رقابت و تعدیل تضمینات، معلومات داد.
موصوف گفت که برای مدیریت خوب خدمات صحی در هماهنگی با ادارات مربوطۀ دولتی، مؤسسات بین‌المللی و تمویل‌کننده‌گان، کمیتۀ ارزیابی ایجاد گردیده است. وی اضافه کرد: هر انجیوی که مطابق به قرارداد، خدمات ارائه نکند به عوض آن انجیوی دیگر انتخاب خواهد شد.
معین وزارت صحت عامه، ارزیابی‌های مردمی را در بهبود وضعیت خدمات‌رسانی صحی مهم خوانده گفت: شکایت آن‌ها که در هرسطح باشد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. وی افزود، پس از این، برای انجیو پیشکی نه، بلکه پس از اجراآت‌شان، پول پرداخته خواهد شد.
سپس، نمایندۀ بانک جهانی، طرح وزارت صحت عامه را به منظور بهبود کیفیت خدمات صحتی مؤثر خواند و به‌خاطر پیشرفت آن، به وزارت صحت عامه، انجیوها و تمویل‌کننده‌گان، پیشنهاد نمود تا هماهنگی و همکاری شان را تسریع ببخشند.
عبدالحمید صدیقی به نمایندگی از مؤسسات غیر دولتی، از توجه رئیس‌جمهور نسبت به مشارکت و همکاری میان وزارت صحت و انجیوهای غیر دولتی تشکر کرده و برای بهبود امور خدمات‌رسانی دربخش صحت، خواهان تطبیق اصل مکافات و مجازات گردید. 
بعداً، داکتر فضل‌محمود فضلی مشاور ارشد رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش وزارت صحت عامه برای بهبود کیفیت خدمات صحی، گفت که شیوۀ ارزیابی ارائه خدمات صحی باید واضح باشد و نیز بخش تفتیش از انجیوها در آن اضافه گردد.
همچنان، انجنیر الهام‌عمر هوتکی رئیس ادارۀ تدارکات ملی گفت: قراردادهای بخش صحت در هماهنگی با بانک جهانی، از پروژه به برنامه مبدل گردیده است. وی افزود که برای جلوگیری از انحصار و اشتراک و رقابت انجیوها، مشکلات تضمینات از سر راه برداشته شده است.
هوتکی تصریح کرد که درگذشته، قبل از تمام‌شدن وقت قرارداد، ۹ ماه قبل تمام پول به انجیوها داده می‌شد، اما از این پس در بدل اجرای کار، برای آنها پول داده می‌شود.
متعاقباً، سبحان رؤف معاون ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری، با تأکید بر افزایش کیفیت خدمات صحی و رضایت مردم، گفت که در روشنایی ارزیابی‌ها، باید سطح کیفیت خدمات صحی و رضایت مردم از آن مشخص گردد.
رئیس‌جمهور گفت که به‌خاطر بهبود ارائه خدمات صحی، باید در وزارت صحت عامه تغییرات اساسی رونما گردد و ما خواهان یک سیستم واحد و واضح هستیم. وزارت صحت باید صاحب مالکیت بخش صحی و نیز دراین راستا پاسخگو باشد.
وی افزود که رضایت عموم مردم از ارائه خدمات صحی پائین است و وزارت صحت عامه و انجیوهای مربوطه در هماهنگی و همکاری مشترک باید رضایت و قناعت مردم را حاصل کنند.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در صورتی‌که انجیوهای قراردادی معاش کارکنان خود را به موقع آن پرداخت نکنند، قرارداد از آنان گرفته می‌شود. وی افزود که والی و ولسوال این حق و صلاحیت را دارد که در مورد حاضری کارمندان صحی انجیوها به من معلومات دهند.
رئیس‌جمهور گفت که در بخش خدمات صحی ما خواهان مشارکت دوامدار و میان‌مدت با انجیوها هستیم و در ساختار انجیوها باید تجدید نظر صورت گیرد و نیز سیستم شکایات تلیفونی ایجاد گردد.
وی اضافه کرد که در بدل اجراات و به منظور جلوگیری از فساد، باید سیستم واضح به وجود آید.
محمداشرف غنی گفت: حالت کنونی در بخش صحت پاسخگو نبوده و قابل قبول نمی‌باشد، زیرا ما پیشرفت را روی کاغذ نه، بلکه در عمل می‌خواهیم. وی افزود، هر انجیوی که کارهایش را مطابق به قرارداد انجام می‌دهد، مورد تقدیر قرار گیرد. ماری 

شهرهرات 20 سنبله باختر
قراراست بالغ بر دو صدو بیست هزار کودک زیرسن پنج سال درسطح شهرهرات، ولسوالی های انجیل وبیجاشد گان داخلی دربرابرواکسین کشنده فلج کودکان واکسین شوند.
تطبیق واکسین پولیودرولایت هرات دیروز ازسوی محی الدین نوری معاون والی آن ولایت آغازشد.
مسولان درولایت هرات ازخانواده ها میخواهند تاکودکان شانرا دربرابراین مرض کشنده واکسین نمایند.
معاون والی گفت:اداره محلی متعهد ومصمم است تا جلوی گردش ویروس کشنده پولیو را بگیرد.
مسولان ریاست صحت عامه هرات اعلام کرده اند که تطبیق واکسین پولیو توسط یک هزارو پنج صد تن ازکارمندان صحی ورضاکار به پیش برده میشود.
محمد آصف کبیر معاون ریاست صحت عامه تاکید دارد که درحال حاضر هیچگونه مشکلی فراه را تطبیق واکسین پولیو درهرات وجود ندارد.
مسولان صحت عامه ازاصحاب رسانه ها خواهان سهم گیری درپوشش این پیکار وتبلیغ پیرامون اهمیت واکسین پولیو شدند.ختم/سیدحبیب

کندز 20 سنبله باختر
یک شفاخانه پنجاه بستر در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز دیروز به بهره برداری سپرده شد.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، این شفاخانه به هزینه یک میلیون و هفتصد هزار یورو به کمک مالی آلمان در ولسوالی خان‌آباد آن ولایت ساخته شده است.
در این شفاخانه در حال حاضر سی و هشت داکتر و نرس آمادۀ خدمات صحی برای حدود سی و هشت هزار باشندۀ آن ولسوالی می باشند.
عبدالجبار نعیمی والی کندز در افتتاح این شفاخانه از همکاری کشور آلمان سپاسگزاری کرد. احمد نعیم دوستی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL