07 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

کابل2 جوزا باختر
وزارت صحت عامه ششمین دور کنفرانس نتایج صحت را امروز با حضور داشت مقامات وزارت صحت عامه، شرکای صحی ملی و بین المللی برگزار کر د.
به گزارش آژانس باختر، هدف از برگزاری این کنفرانس شریک ساختن نتایج پژوهشگران ملی و بین المللی و معلومات همه ‌پرسی های انجام شده برای جوانب ذیدخل نظام صحی، پالیسی سازان و تصمیم گیرنده گان و تجدید راهبرد، پالیسی و برنامه های صحی است تا بر مبنای آن بتوانند تصامیم شفاف و مبتنی بر شواهد را اتخاذ نمایند.
دراین کنفرانس دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه راه اندازی این نشست  را یک فرصت مناسب در جهت شناسایی خلاها و نایل شدن به اهداف و استراتیژی وزارت صحت عامه دانسته گفت: " طی سال های اخیر، پیشرفت های قابل ملاحظه ی در بهبود صحت مردم افغانستان به خصوص صحت اطفال صورت گرفته است. ولی باآنهم مشکلات و چالشهای در مقابل بخش  صحت افغانستان قرار دارد."
دوکتور فیروز علاوه کرد: "تشخیص و اولویت بندی دقیق مشکلات و چالشهای سکتور صحت یکی از مسئولیت های اساسی وزارت صحت عامه و شرکای ملی و بین المللی میباشد، بنابرین ما در این کنفرانس گردم هم آمده ایم تا یافته ها و تجارب خود را در راستای حکومت داری خوب در بخش صحت، بهبود عرضه خدمات صحی، انکشاف نهاد های صحی، قوای بشری سکتور صحت، صحت عامه و نظارت و ارزیابی سیستم معلومات صحی شریک نماییم."  
این کنفرانس زمینه مناسبی را برای مدیران برنامه های صحی، پالیسی سازان، محقیقین، متخصصین و سایر دست اندرکاران مراقبت های صحی فراهم نموده تا گرد هم آیند و یافته ها و تجارب علمی شان را در جهت بهبود کیفیت مراقبت های صحی، تقویت سیستم صحی و پایه داری سیستم مراقبت خدمات صحی در افغانستان باهم شریک سازند.
قابل یاد آوریست که در این کنفرانس نتایج 90 تحقیق که از سوی وزارت صحت عامه در ساحات مختلف کشور در بخش های حکومت داری خوب، انکشاف نهادها صحی، صحت عامه، عرضه خدمات صحی، قوای بشری سکتور صحت و نظارت و ارزیابی معلومات صحی صورت گرفته است مورد بحث قرار گرفته شد و بعد از طی مراحل آن شامل استراتیژی وزارت صحت عامه میگردد.
در این کنفرانس شمار دیگری از سخنرانان در صحبت های شان  دیدگاهای خویش را در ارتباط به موضوعات ذکر شده  ارائه نمودند . ختم/ احمدی

نیمروز 30 ثور باختر
یک کلینیک پنج بسترصحی در ولایت  نیمروز  دیروز به بهره برداری سپرده شد.
انجینیر محمد سمیع والی نیمروز به خبرنگارآژانس باختر گفت که این کلینیک  مشکلات صحی و در بخش های تشخیص  تداوی معاینه سرا پا مر یضان وارائه خدمات صحی مر فوع میسازد .
داکتر نور احمد شیر زاد رئیس صحت عامه نیمروز گفت:  این کلینیک به هزینه بیش از 15 میلیون افغانی  در مدت یک سال توسط شرکت عمران سیستان ساخته شده و هزینه آن از طرف  وزارت صحت عامه به کمک کشو ر هندوستان پرداخته شده است . ختم/شکریه عظیمی

کابل باختر 29 ثور
آیساف مقداری از وسایل طبی را به شفاخانه رابعه بلخی دیروز طی مراسمی مساعدت نمود.
به گزارش آژانس باختر، در این مراسم دوکتور احمد جان نعیم معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه، محمد معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی، جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان و سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان اشتراک ورزیده بودند.
دوکتور احمد جان نعیم معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه ازاین مساعدت آیساف ابراز تشکری نموده گفت:" آیساف در پهلوی اینکه برای آوردن امنیت در افغانستان نیروهای امنیتی مانران همکاری می نماید، کمک های بشردوستانه را نیز انجام میدهد که امروز ما شاهد آن در این شفاخانه هستیم. شفاخانه رابعه بلخی از جمله شفاخانه های شهر کابل است که بیشترین خدمات ولادی را در سطح کابل انجام میدهد و این شفاخانه نیاز دارد تا با وسایل و تجهیزات طبی مجهز گردد."
از سوی دیگر جنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان صحبت نموده گفت:" بسیار خوشحال هستم که کمک های را که در این شفاخانه نمودیم، امروز شاهد استفاده آن میباشیم، خدمات که در این شفاخانه صورت میگیرد برای آینده و نسل های بعدی افغانستان بسیار ارزنده است و ما بر ادامه همکاری مان در بخش های صحی متعهد هستیم و آنرا دامه خواهیم داد."
در همین حال محمد معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی کشور کارمندان صحی را فرشته نجات خوانده تاکید نمود، که کارمندان صحی در کشور با کمترین مزد بیشترین کار را در راستای نجات جان مردم کشور انجام میدهند.
وسایل کمک شده در این شفاخانه دو دستگاه اکسری، دو دستگاه التراسوند، 210 سیت چپرکت همراه با دوشک و بالش آن و 30 عدد الماری میباشد.
شفاخانه رابعه بلخی یکی از مزدحم ترین شفاخانه های نسایی ولادی شهرکابل به شمار میرود که در حد اوسط در یک شبانه روز حدود 900 مریض در این شفاخانه مراجعه مینماید.

ایبک 29 ثور باختر
چهل و یک دختر از رشته قابلگی و نرسنگ در ولایت سمنگان دیروز فارغ شدند.
به گزارش آژانس باختر، این دختران به کمک مالی کمیته سویدن در رشته نرسنگ و قابلگی در سمنگان آموزش دیده بودند که به جامعه تقدیم شدند.
در محفلی که به این مناسبت ها در شهر ایبک برگزار گردیده بود، داکتر محمد شریف شریفی مسوول بخش صحی کمیته سویدن در سمنگان گفت، این دسته فارغان متشکل از چهل و یک دختر بوده که بیست و یک تن آنان از مسلک قابلگی و بیست  تن آنان از مسلک نرسنگ، بعداز آموزش فارغ شدند.
وی افزود، مجموع مصارف این دور فارغان هفتصد و سی و هشت هزار دالر بوده که از طریق کمیته سویدن پرداخت شده است.
در همین حال داکتر عبدالحمید رییس صحت عامه سمنگان گفت، فراغت این تعداد قابله ونرس ها به منظور عرضه خدمات بهتر در سمنگان موثر بوده وآنان میتوانند در کاهش مرگ ومیر اطفال ومادران نقش اساسی را داشته باشند.
رییس صحت عامه افزود که هم اکنون در سمنگان چهل و هشت مرکز صحی که شامل یک شفاخانه ولایتی، سه شفاخانه ولسوالی و چهل و چهار کلینیک صحی در مرکز وولسوالی های شش گانه سمنگان فعالیت دارند و در این مراکز صحی بیش سه صد  کارمند مسلکی شامل داکتر، نرس و قابله ها مصروف عرضه خدمات صحی اند.
طاهره جعفری باشنده مرکز ولسوالی دره بالا گفت که از صنف 12 فارغ شده بودم و شامل این برنامه شدم که مدت 28 ماه مسلک قابلگی را به طوری نظری وعملی آموختم. 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL