28 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

نیمروز 5 جدی باختر
هزاران بوتل حاوی ادویه بی کیفیت و تاریخ گذشته دیروز در شهر زرنج از سوی  مسوولان صحت عامه  از آن ولایت کشف وضبط شد.
داکتر خسرو یوسفزی ریئس صحت عامه نیمروز به خبرنگارآژانس  باختر گفت: کار مندان آن اداره بیش از چهل هزار بو تل شربت بی کیفیت  راکه از سوی  یک شرکت تجارتی  از هند وارد شده بود کشف و پس از تثبیت تاریخ آن  به ریاست صحت عامه انتقال و قر نطین  شد.
گفته می شود  در سال روان هفده تن مواد خوراکی وشش تن ادویه بی کیفیت در شهر زرنج  از سوی مسوولان صحت عامه هدر شده است . شکریه

کابل باختر 5 جدی
تفاهم نامه سه جانبه همکاری بخاطر رسیده گی به شکایت وتخلفات طبی امروز میان وزارت صحت عامه ، شورای طبی افغانستان واداره لوی سارنولی امضا شد.
به گزارش خبرنگار آژ انس باختر ، برمبنای این تفاهمنامه به حقوق مریض ، مریض دار و داکتررسیده گی می شود.
داکتر نسرین اوریاخیل رییس شورای طبی افغانستان درهنگام امضای این تفاهم نامه گفت بخاطر معیاری سازی رسیده گی به شکایات مریض و داکتر ، تقویت و بهبود آموزش ، معیاری سازی سیستم طبی ، نیاز به ایجاد شورای طبی بود که یک ونیم سال پیش به اساس فرمان رییس جمهور ایجاد شد.
اوگفت قبلا هم ادارات مختلف به گونه پراگنده به شکایات وتخلفات طبی موجود بود اما عدم موجودیت ارگان واحد برای پیگیری قضایا و عدم ابراز نظر مسلکی به شکایات وتخلفات طبی ، سبب کاهش اعتبار مردم بالای سیستم صحی کشور گردیده بود.
اوگفت امضای این تفاهم نامه هماهنگی میان نهاد های مربوط را بیشتر می سازد.
بعدا داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه صحبت کرد و گفت ایجاد شورای طبی درکشور یک ضرورت بود و این شورا اجازه خدمات طبی را می دهد.
اوگفت اکثرا متخصصین که جهت ادامه تحصیل پذیرفته نمی شوند بخاطری که تصدیق نامه شورای طبی را ندارند .
او امضای این تفاهمنامه را یک گام مهم در راستای دفاع از حقوق مریض و داکتر عنوان کرد و گفت داکتر زیاد تلاش می نماید در هنگام عرضه خدمات تا جان مریض را نجات دهد اما در برخی اوقات اختلالات سبب مرگ می شود که شکایتی را درپی دارد.
اوگفت بخاطر رسیده گی به شکایات داکتر ومریض ، ضرورت بود که یک تفاهمنامه امضا شود تا حقوق هردوی آنها محفوظ گردد.
بعدا څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال افغانستان صحبت کرد و گفت داکتران و کارکنان صحی با وجود مشکلات امنیتی موجود در هر گوشه  کشور خدمات صحی را به مردم عرضه می نمایند.
اوگفت شورای طبی افغانستان ابتکار بزرگ را کرده است تا به حقوق مریض ، مریض دار و داکتر رسیده گی شود و حق هرکس درکشور است تا به خدمات صحی معیاری دسترسی داشته باشد.
وی افزود زمانی که شکایت عادلانه و منصفانه باشد به آن رسیده گی می شود و دراین حالت حقوق هردوی آنان محفوظ است.ختم/نجیب بهزاد

غزنی 5 جدی باختر
پانزده شرکت ادویه فروشی در ولایت غزنی دیروز مسدود شد.
محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به آژانس باختر گفت که هیئت مشترک تطبیق قوانین ریاست عامه آن ولایت اسناد فعالیت پنجاه نمایندگی شرکت های ادویه فروشان را در غزنی بررسی کردند و پانزده شرکت عمده ادویه که بدون مجوز و اسناد قانونی فعالیت داشتند، مسدود و مهرلاک شدند.
سخنگوی والی غزنی افزود که با فرا رسیدن فصل سرما امراض فصلی افزایش یافته است و تعدادی از شرکتهای وارداتی تلاش میکنند تا ادویه های بی کیفیت و تاریخ گذشته شانرا به فروش برسانند و به منظور جلوگیری از فروش ادویه بی کیفیت و تاریخ گذشته بررسی ها در غزنی نیز افزایش یافته است و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد. احمد نعیم دوستی

شهرهرات 5 جدی باختر
کار ساختمان یک کلینیک بیست بستر پولیس در هرات به زودی تکمیل و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.
کلینیک بیست بستر پولیس که با تلاش پاسوال امین‌الله "امرخیل" قوماندان امنیه، معاونت ملکی، آمریت تعمیرات و آمریت صحیه قوماندانی امنیه هرات، از دو ماه به این طرف، کار ساخت آن آغاز شده و قرار است به زودی تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شود.
ختم/سیدحبیب

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL