02 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

کابل باختر 26 سنبله
وزارت صحت عامه امروز از روز جهانی وقایه از خود کشی زیر شعار "یک دقیقه وقت خود وقف کنید ویک زندگی را نجات بدهید."  تجلیل نمود این در حالی است که سالانه حدود یک میلون نفر دست به خود کشی میزنند .
به گزارش آژانس باختر خود کشی به عنوان یک معضل صحی در سراسر جهان وجود دارد در افغانستان نیز خود کشی یک چالش جدی محسوب میگردد.
به خصوص دختران،افراد کهن سال قربانی های خشونت های مبنی بر جندر،خشونت های خانوادگی وسایر انواع  خشونت ها، مبتلایان به اختلالات روانی مانند افسردگی ها وسؤاستفاده مواد مخدر بیشتر قربانیان خود کشی ها رادر کشور تشکیل میدهند.
داکتر فدامحمد پیکان معین عر ضه خدمات صحی وزارت صحت عامه ، عمل خودکشی را یک معضل جدی برای بخش صحت کشور دانسته میگوید که، سالانه در سراسر جهان حدود هشت صد هزار الی یک میلیون تن دست به خود کشی میزنند که بیشتر آنان زنان میباشد ودر افغانستان 95 درصد از کسانیکه دست به خود کشی میزنند زنان بین سن 14 الی 19 سال میباشند.
دوکتور پیکان آمار دقیق پیرامون قربانیان این معضل در کشور ارائه نکرد.
به گفته وی ولایت های هرات، بادغیس، فراه، قندهار ونیمروز از جمله ولایت های اند که بیشتر آمار خود کشی را با خود دارند وعامل عمده این عمل در این ولایت ها رسم رواج های ناپسند وانواع خشونت گفته شده است.
معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه اظهار نمود" عوامل خطر برای خود کشی شامل اختلالات روانی مانند افسردگی، استفاده از مواد نشه آور، فشار های روانی، اجتماعی، بیکاری، فقر، سوء استفاده وتجرید شدن از خانواده واجتماع، ضرر های اقتصادی، مریضی های مزمن مانند سرطان وایدزمحسوب شده اند"
وی از راه اندازی کورس های مشاور روانی واجتماعی در مورد آموزش استخدلم دوصد مشاور روانی- اجتماعی در مراکز صحی جامع برای عرضه خدمات مشاور برای مریضان روانی به خصوص افسردگی ها، تربیه  1018 کارمند متوسط صحی در بخش های مشاور روانی یاد کرد.
قدریه ایزدان پرست کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که سالانه بیشتر از سه هزار زن دست به خود کشی میزنند.                                مومنه احمد یار

شهربازارک 26 سنبله باختر
اداره صحت عامه ولایت پنجشیر میگوید: درشش ماه نخست  سال سی و پنج واقعه مثبت توبر کلوز درین  اداره به ثبت رسیده است.
این اداره می افزاید که آمار ثبت  شده از میان هفت هزاروشانزده واقعه احتمالی در هفت مرکز تشخیصیه صحی طی شش ماه نخست سال شناسایی وبدست آمده است.
از سوی هم این ارقام ارائه شده سال قبل در زمان مشابه به سی وشش واقعه یی مثبت می رسیده است.
داکتر فرید مسئول شعبه توبرکلوز در اداره صحت عامه ولایت پنجشیر گفت: که این مریضان در حال حاضر تحت  تداوی قرار داشته و وضیعت شان بهبود یافته است.
وی افزود که تداوی اشخاص مصاب به مریضی توبرکلوز در دومرحله صورت میگیرد که از دوماه شروع الی شش ماه  ختم میگردد.
  مسئول شعبه توبرکلوز گفت: فقرو تنگدستی، پائین آمدن مقاومت وجود بدن ,ولادت های پیهم علت مصاب شدن به این مریضی میباشد.ختم/ابوی

فیض اباد باختر ۲۶ سنبله
کارزار تطبیق واکسین محرقه حیوانی در هفته جاری در بیست وهشت واحد اداری بدخشان آغاز وتا اکنون بالای بیش از سه صد هزار حیوان تطبیق شده است.
غلام حسن حیدری آمر مالداری وصحت حیوانی ریاست زراعت بدخشان به خبرنگار آژانس باختر گفت، واکسین محرقه حیوانی یا بروسلوز بالای بز وگوسفندان سه ماهه تا یک سال وگوساله های شش ماه تا یک سال در سطحه ولایت بدخشان تطبیق میشود.
وی گفت موارد محرقه حیوانی در برخی از ولسوالی های بدخشان خصوصأ در ولسوالی ارگو به ثبت رسیده است،این برنامه تا یک ما ادامه میاود.ختم/شعیب

شهرهرات 21 سنبله باختر
پنج طرح توسعه یی صحی باهزینه نزدیک به یک میلیون دالرامریکایی  امروز درولایت هرات تهداب گزاری شد.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، این طرح ها درقریه قلعه دشت ولسوالی انجیل ازسوی  والی هرات ، معین وزارت صحت عامه ونمایندگان ولسی جرگه وشورای ولایتی تهداب گذاری شد.
زمین مورد نیاز مركز صحي جامع ده بستر قريه قلعه دشت ولسوالی انجیل ازسوی قوماندان امینه ولسوالی زنده جان اهدا شده است .
بودجه مورد نیاز این ساختمان ده میلیون افغانی میباشد که  ازسوی  وزارت صحت عامه منظورشده است .
این مرکز صحی خدمات صحی برای مردم شرق ولسوالی انجیل ازپل رنگینه الی پل ساوه را دربرخواهد گرفت.
یکی دیگر ازین پروژه ها ، اعمار بخش اول ساختمان شفاخانه ولسوالی اوبه میباشد که باهزینه ابتدایی ده میلیون افغانی ازبودجه وزارت صحت عامه دریکسال تکمیل میشود.
این ساختمان کمک خواهد کرد تا خدمات صحی در مرکز صحی جامع تزئید یابد ومرکزصحی  به شفاخانه ارتقا یابد .
مسولان صحت عامه هرات میگویند تهداب گذاری ساختمان صحی اساسی خشکرود سومین پروژه عمرانی میباشد که امروز درولایت هرات تهداب گذاری شد.
ساختمان مرکز صحی اساسی باغ دشت واقع ناحیه هفتم شاروالی و ساختمان مرکز صحی فرعی نیستان ولسوالی گذره که تهداب آن امروز گذاشته شد قراراست درظرف یکسال آینده تکمیل شود.ختم/ابوی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL