28 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

غیرفعال بودن برخی دستگاه های انگشت نگاری در مراکز رای دهی درخوست

غیرفعال بودن برخی دستگاه های انگشت نگاری در مراکز رای دهی درخوست

شهرخوست 28 میزان باختر درولایت خوست نیز همانند برخی نقاط دیگر...

تلویزیون عربستان مرگ جمال خاشقجی را تا یید کرد

ریاض – منا بع خبری بین ا لمللی – 28...

مرکزرایدهی مسجد حضرت نعمان واقع خیرخانه بازنشده است

مرکزرایدهی مسجد حضرت نعمان واقع خیرخانه بازنشده است

کابل باختر/ 28/ میزان مرکزرایدهی مسجد حضرت نعمان درمنطقه پنجصد فامیلی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

شهرجلال آباد 22 اسد باختر
تلاش ها برای جلوگیری از شیوع بیماری مدهش تب خون دهنده یا کانگو درشرق کشور افزایش یافته است.
هرچند شرق کشور درحال حاضر گواه شیوع بیماری کانگو نیست اما مقامات صحی به این باور اند که رسیدن عید قربان و سرازیر شدن روز افزون مواشی از کشور های بیرونی به افغانستان احتمال شیوع این بیماری مرگبار را افزایش می دهد.
درولایت ننگرهار درشرق کشور کارزاری برای جلوگیری از شیوع این بیماری راه اندازی شد.
دراین کارزار قرار است مواشی و طویله ها مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت دواپاشی شود.
قرار است این کارزار در سرتاسر ننگرهارازسوی بیست وشش گروه ازوترنران ریاست زراعت ، مالداری و آبیاری تطبیق شود.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که هدف از راه اندازی این کارزار ، جلوگیری از شیوع بیماری کانگو در ننگرهار است.
ازسویی هم مقامات صحی درشرق کشور می گویند که تدابیر بازدارنده یی را درزمینه جلوگیری از شیوع بیماری تب خون دهنده روی دست دارند.
تب خون دهنده یا کانگو یک بیماری ویروسی است که از حیوانات به ویژه گوسفند و گاو  و بز می تواند به انسانها سرایت کند.
درصورت عدم توجه فوری ، این  بیماری قادر است تا درجریان چند روز محدود بیمار را به کام مرگ بفرستد.ختم/ابوی

کابل باختر/ 21/ اسد
کمیته ملی مبارزه با امراض ساری "امراض که از حیوان های فقاریه به انسان و ازانسان به حیوان های فقاریه انتقال می یابد " امروز درحالی جلسه کرد که بربنیاد یافته های وزارت صحت عامه واقعه های کانگو نسبت به سال های قبل درکشور افزایش یافته است .
بربنیاد معلومات وزارت صحت عامه درسال 2016 یکصدو پنجاه و چهارواقعه کانگودرکشور  ثبت و در سال 2017 این رقم به 191 واقعه افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، داکتران، کانگو را مرض میدانند که از حیوان به انسان انتقال می یابد و تب خون دهنده با خود دارد .
داکترشاولی معروفی رییس کنترول امراض ساری وزارت صحت عامه به  اشتراک کنندگان این جلسه تصریح کرد که چون در عید قربان بسیاری از شهروندان قربانی می نمایند،  باید مردم به صورت کامل از اضرار این مرض آگاه شوند تا درایام عید زمانی که قربانی می نمایند تدابیر پیشگیرانه را مدنظر داشته باشند، دواپاشی مواشی در دروازه های کابل ،جمع آوری کثافات توسط موظفان شهر داری درایام عید ازجمله اقداماتی است که انجام داده میشود.
آگاهی قصابان و شهروندان از اضرار این مرض موضوع دیگری بودکه درجلسه به آن توافق شد.
ختم/ مومنه

کابل 20 اسد باختر
آمریت جندروزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری وزارت صحت عامه امروز از هفته جهانی تغذیه با شیر مادرتجلیل کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در مراسم گرامیداشت ابتدا داکترمحمد سرور مسوول
تغذیه  اطفال و مادروزارت صحت عامه پیرامون  تغذیه با شیرمادرصحبت کرد و گفت :شیر مادراولین واکسین برای کودک می باشد.
وی  گفت که تحقیقات نشان میدهد تغذیه با شیرمادردریک ساعت اول بعد از ولادت سبب کاهش22 درصد مرگ و میر کودکان شده و تغذیه خالص با شیر مادردر شش ماه نخست زندگی 13 درصدمرگ و میرنوزادان را کاهش می دهد .
هم چنان سید جعقرراستین مشاورامور نشرات وزارت اطلاعات  پیرامون نقش رسانه در آگاهی دهی صحبت کرد و گفت که تغذیه با شیر مادر وهم چنان مصوونیت غذایی دومهم است که باید به آن توجه کرد.
به گفته وی اگاهی همه مردم درمورد مصوونیت غذایی و تغذیه باشیر مادر بسیاراندک است.
وی در مورد تغذیه نا سالم و ارتباط  آن با جنگ و نا امنی به تفصیل صحبت کرد.
محبوبه سعادت امر جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت : باآنکه در گذشته از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر،در افغانستان تجلیل به عمل می آمد، اما به منظور پایه داری پیام های این هفته ونیل به آن نیاز به روی کرد استراتیژیک ومتداوم میباشد.
او گفت ، در سال 2018 ریاست تغذی وزارات صحت عامه تلاش دارد تا در زیر چتر اجندا ی ملی مصونیت غذای وتغذیه افغانستان این خلا را پر کرده ودر قسمت اگاهی دهی مردم ازمزایای تغذیه کودکان باشیر مادر در اقدامات موثری را روی دست گیرد.
به گفتۀ وی  ابتکارها دراولین جلسه کمیته عالی رهبری اجندای ملی مصونیت غذایی تغذیه به رهبری رییس اجراییه کشور گرفته شد ودران به وزارت صحت عامه وظیفه سپرده شده تا کمیسیون را متشکل از نماینده گان باصلاحیت وزارت های اطلاعات فرهنگ،امورزنان،زراعت، ابیاری ومالداری،کاروامور اجتماعی شهداومعلولین،سکرتریت تخنیکی کمیته عالی رهبری اجندای ملی مصونیت غذایی وتغذیه، موسسات همکار ملی وبین المللی ،جامعه مدنی وبخش خصوصی تشکیل وطرح برنامه تجلیل از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر را در مدت یک ماه اماده وبه کمیته اجراییه اجندای ملی ارائه دارد.
در ختم محفل معلومات جامع که از طرف وزارت صحت عامه ترتیب شده بود به  اشتراکنند گان  ارائه  گردید .مومنه  احمدیار

پل علم 16 اسد باختر
کار ساختمان مرکز معافیت کتلوی ریاست صحت عامه در ولایت لوگر دیروز آغاز شد.
داکتر رسول گل ثمر رییس صحت عامه لوگر به آژانس باختر گفت که این تعمیر به هزینه پانزده میلیون افغانی کمک مالی یونسیف در دو منزل به شکل پخته و اساسی در شهر پل علم مرکز آن ولایت در مدت یک سال ساخته می شود.
وی افزود که در سرد خانه این مرکز برای پنجاه و چهار کلینیک در لوگر واکسین نگهداری و توزیع خواهد شد.
در جریان افتتاح کار این مرکز محمد انورخان اسحاق زی والی لوگر و سایر مسوولان حضور داشتند. احمد نعیم دوستی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL