05 حوت 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کمک کشور چین به پوهنتون کابل

کمک کشور چین به پوهنتون کابل

کابل باختر 4 حوت سفارت چین در کابل تجهیزات کمپیوتری و...

داکتر کمال سادات: رفع مشکلات خبرنگاران ولایتی، دراولویت قراردارد

داکتر کمال سادات: رفع مشکلات خبرنگاران ولایتی، دراولویت قراردارد

کابل باختر/ 4/ حوت شماری از مسوولان وخبرنگاران ولایتی شورای خبرنگاران...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

کابل باختر/ 24/ قوس
کمیته عالی هماهنگی وقایه و کنترول امراض امروز در وزارت صحت عامه جلسه کرد.
این کمیته متشکل از وزارت های صحت عامه، زراعت، آبیاری و مالداری، اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقاف، دفاع ملی، امور داخله، مالیه، معارف ، ترانسپورت و ریاست عمومی امنیت ملی ، شاروالی کابل و سایر ادارات دولتی میباشند که درراستای جلوگیری از سرایت امراض حیوانی به انسان کار مینمایند.
به گزارش آژانس باختر، در نشست امروز کمیته یاد شده برای جلوگیری از امراض زونوز یا امراض حیوانی به انسان تاکید صورت گرفت.
شرکت کنند گان متعهد شدند تا درمحدوده وظایف شان درزمینه اقدام کنند.
داکتر ناجیه طارق معین وزارت صحت عامه امراض زنونیک یا حیوانی که به انسان ها سرایت میکند یک مشکل حاد است و باید در راستای جلوگیری آن تلاش همگانی صورت گیرد.
وی گفت که باید محلات معیاری برای ذبح حیوانات فراهم شود و نیز علمای دینی ، رسانه ها و ادارات مکاتب در آگاهی دهی از طریق جلوگیری از سرایت آن نقش شان را ایفا کنند.
دراین نشست همچنان خاطر نشان گردید که از محصولات گوشت حیوانی که از خارج وارد کشور میشود ، باید از لحاظ صحی کنترول دقیق صورت گیرد.

کابل باختر 24 قوس
داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه، امروز دومین مرکز تشخیص سرطان ثدی را در شفاخانه استقلال به بهره برداری سپرد.
به اساس معلومات ریاست نشرات وزارت صحت عامه به آژانس باختر: این مرکز در چهار طبقه به شکل اساسی و معیاری با تمام وسایل تشخیصه طبی پیشرفته، با کمک مالی کشور دوست ایتالیا به ارزش یک میلیون دالر امریکایی اعمار و تجهیز گردیده است.
داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور، به نمایندگی از حکومت افغانستان، از همکاری مالی کشور دوست ایتالیا در قسمت ایجاد این مرکز ابراز قدردانی نمود و ایجاد این مرکز را یک گام نیک در راستای کاهش امراض سرطان ثدی در کشور عنوان نمود.
وزیر صحت عامه افزود:" وزارت صحت عامه، همواره تلاش نموده است تا خدمات صحی و معیاری را در تمام نقاط کشور عرضه نماید و قرار است در آینده نزدیک این وزارت یک تفاهمنامه یی را در ارتباط به ایجاد یک مرکز تداوی امراض قلبی در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی با کشور ایتالیا نیز به امضاء برساند. ایجاد چنین مراکز میتواند از رفتن مردم به خارج از کشور، جهت تداوی جلوگیری نماید".
در این محفل همچنان پیام بی بی گل غنی بانوی اول کشور، به خوانش گرفته شد که در بخشی از آن بیان شد:" امروز بسیار خرسندم که بعد از ایجاد مرکز تشخیص و تداوی در شفاخانه جمهوریت، بار دیگر شاهد افتتاح یک مرکز مجهز در قسمت تشخیص سرطان پستان در شفاخانه استقلال میباشم که این خود یک گام مثبت  در راستای تشخیص و مبارزه علیه امراض سرطان ثدی یا پستان در کشور میباشد".
از سوی دیگر روبرتو کنتونی سفیر کشور ایتالیا در افغانستان گفت که همکاری در بخش صحت افغانستان، یکی از اولویت های کشور ایتالیا میباشد که این کشور بر ادامه کمک هایش در افغانستان، در آینده نیز متعهد خواهد ماند و از سال 2001 بدینسو کشور ایتالیا 23 میلیون یورو را در بخش های مختلف صحت، در افغانستان کمک کرده است.
این مرکز برعلاوه تشخیص سرطان پستان، دارای بخش های اندوسکوپی، ایکوکاردیو گرافی، سی تی اسکن، التراسوند، اکسری و لابراتوار میباشد.
چندی قبل نیز یک مرکز تشخیص و تداوی سرطان ثدی مجهز با تمام وسایل طبی، در شفاخانه جمهوریت به بهره برداری سپرده شد.

کابل باختر 23 قوس
جاپان به هدف جلوگیری از امراض انتانی کمک دوازده ملیون و چهارصد هزار دالر امریکایی را به وزارت صحت عامه تعهد کرد.
قرار است این کمک از طریق اداره یونیسف در بخش های محو پولیو و جلوگیری از سرخکان ، زردی ، توبرکلوز یا سل و سایر امراض ساری با فراهم سازی واکسین در افغانستان به مصرف برسد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر تفاهمنامه به این کمک امروز در حضور داشت داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه میان تسوجی سوز اکا سفیر جاپان درکابل  وخانم  ادل خضر نماینده صندوق وجهی کودکان ملل متحد ویونیسف به ا مضا رسید .
وزیر صحت عامه از کمک جاپان به قدردانی یاد کرد وگفت که جاپان  واداره یونیسف از سالیان متمادی دربخش صحت با وزارت صحت عامه همکاری کرده اند .
سفیر جاپان درکابل کشورش را یکی از بزرگترین تمویل کننده های عرصه صحت مردم افغانستان خواند و گفت که کشورش تا زمانی که مردم ودولت افغانستان به خود کفایی برسند  به کمک هایش با افغانستان ادامه میدهد .
همچنان خانم ادل خضر نماینده یونیسف از کاهش واقعات پولیو در افغانستان یاد کرد و گفت که میزان وفیات کودکان در دهه اخیر در افغانستان به نصف کاهش یافته است .
وی این کاهش را تطبیق واکسین به موقع کودکان بیان کرد .
همچنان نماینده دفتر جایکا در افغانستان اداره امراض ساری درافغانستان یکی از اولویت های آن دفتر می باشد .
وی دست آورد های  دولت افغانستان در امعای پولیو تبریک گفت.

کابل باختر 21 قوس
داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه ، دیروز ساختمان شفاخانه 30 بستر زندان پلچرخی کابل را به بهره برداری سپرد.
به اساس معلومات ریاست نشرات وزارت صحت عامه به آژانس باختر، شفاخانه 30 بستر زندان پلچرخی، با همکاری وزارت صحت عامه و وزارت امور داخله بشکل اساسی و با وسایل پیشرفته طبی مجهز شده است.
داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه ، عرضه خدمات صحی را برای تمام اتباع کشور، یکی از وظایف عمده وزارت صحت عامه عنوان نمود و تاکید کرد که زندانیان یک قشر آسیب پذیر جامعه را تشکیل میدهند و نیاز مبرم به خدمات صحی دارند.
وزیر صحت عامه افزود" در حال حاضر وزارت صحت عامه، در30 ولایت کشور برای زندانیان از طریق موسسات همکار و در چهار ولایت بشکل مستقیم خدمات صحی عرضه می نماند که بخش عمده عرضه خدمات صحی زندان پلچرخی کابل را نیز این وزارت به عهده دارد".
در همین حال لوی پاسوال عبدالعلیم کوهستانی رئیس عمومی محابس وزارت امورداخله، از همکاری وزارت صحت عامه، در راستای ارتقای این مرکز صحی ابراز قدر دانی نمود و از ایجاد یک شفاخانه 50 بستر در آینده نزدیک نیز در این محبس خبر داد.
مرکز صحی زندان پلچرخی که قبلا در سطح یک کلینیک خدمات صحی عرضه مینمود به شفاخانه 30 بستر ارتقا نمود  که دارای بخش های داخله، جراحی، دندان، لابراتوار، اکسری، بخش عاجل، بخش مشوره دهی خدمات کاهش داده شد اضطرار مواد مخدر و شعبه زخم بندی یا پانسمان میباشد.
در حال حاضر در زندان پلچرخی بیش از 13 هزار محبوس به سرمی برند، که شماری از آنان از بیماری های مختلف رنج میبرند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL