02 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد

کابل باختر اول عقرب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز...

نشستی برای حمایت از قربانیان جنگ در پلخمری برگزار شد

پلخمری اول عقرب باختر نخستین نشست فوکس گروپ تحقیق وحمایت از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

کابل باختر 2 سنبله
وزارت صحت عامه در مورد نشر گزارش دیده بان شفافیت افغانستان دید گاه اش را بیان نموده و آن را رد کرد.
به گزارش آژانس باختر، براساس یافته های قبلی سیگارو دیده بان شفافیت افغانستان  خوشبختانه تمامی مراکز صحی نظارت شده در 8 ولایت کشور؛ بدخشان، بغلان، غزنی، هرات، کابل، قندهار، ننگرهار و تخار فعال بوده و عرضه خدمات صحی، خدمات دوایی در مراکز صحی بدرستی صورت میگیرد. در کنار آن اکثریت این مراکز صحی به آب و برق دسترسی کافی نیز دارند.
گزارش جدید دیده بان شفافیت افغانستان از 99 درصد فعال بودن کلینک های بررسی شده در ولایات مذکور تصدیق مینماید، اما بخش های مختلف این گزارش موضوعاتی را بشکل ناهماهنگ و دارای تناقض ارائه نموده است.
رهبری وزارت صحت عامه در قبال مبارزه با فساد اداری، شفافیت را درین وزارت ارتقا بخشیده، حکومتداری خوب را تشویق نموده و سطح فساد را در وزارت صحت عامه بطور قابل ملاحظه کاهش داده است. چنانچه گزارش های اخیر کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری تائید کننده این امر میباشد.
در گزارش اخیر کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، از پیشرفت های عمده که در وزارت صحت رونما گردید بخصوص پیشرفت های عمده در قبال مبارزه با فساد اداری خبر میدهد که پنج مورد مهم آن در پائین تذکر یافته است:
• ایجاد اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی (NMHRA) جهت کاهش و محو فساد، گسترش فزاینه تفتیش، اجیاد ساختار رسیدگی به شکایات و اقدامات اصلاحی از جمله طرح پالیسی ها و تغییرات تخنیکی برای تولید و تورید ادویه و محصولات طبی.
• ترتیب لایحه وظایف جدید برای شوراهای صحی جهت پاسخگویی بیشتر وزارت صحت عامه و موسسات تطبیق کننده پروگرام های چون «مجموعه خدمات صحی اساسی» و «مجموعه خدمات شفاخانه یی در مراکز صحی».
• ارتقای سیستم اعتباردهی رسمی برای بخش صحت.
• ایجاد میکانزم منظم برای رسیدگی به شکایات جهت تشویق بیشتر اعتماد عمومی روی صداقت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری وزارت صحت عامه.
• ترتیب و ترجمه تمامی پالیسی های وزارت صحت عامه به زبان های ملی و محلی بشکل گسترده بدسترس قرار دادن آن به تمامی مربوطات این وزارت از طریق پروگرام های «مجموعه خدمات صحی اساسی» و «مجموعه خدمات شفاخانه ای» و تطبیق آن در سرتاسر کشور.
در گزارش اخیر دیده بان شفافیت افغانستان از کمبود داکتران در کلینک های فرعی یادآور شده که نرسان یا پرستاران کار داکتران را انجام میدهند. این درحالیست که در تشکیل وزارت صحت عامه در کلینکهای فرعی داکتر موجود نبوده و فقط یک نرس، یک واکسیناتور و یک قابله مؤظف میباشند که خدمات اولیه صحی را در سطح همان مرکز صحی به وجه بهتر ارائه می نمایند و در صورت نیاز به مراکز صحی مجهزتر: مراکز اساسی صحی (BHC)، مراکز جامع صحی (CHC)، شفاخانه ولسوالی و شفاخانه های ولایتی، حوزوی و تخصصی ارجاع میگردند.
وزارت صحت عامه براساس ارزیابی از مراکز صحی کشور دریافته است که شماری از شفاخانه ها و کلینک ها، با کمبود تجهیزات طبی و امبولانس مواجه بوده اند. رهبری وزارت صحت عامه برای حل این معضل 34 عراده امبولانس را به شفاخانه ها و کلینک های مختلف کشور، از جمله ولایت های هلمند، بدخشان، کنر، پروان، بامیان، کندز، لوگر، پکتیا، هرات، تخار، غزنی، بغلان، لغمان، زابل، میدان وردک، دایکندی، کاپیسا، نمیروز، پنجشیر و کابل توزیع نموده است. همچنان در جریان سال جاری قرارست به تعداد 121 عراده امبولانس جدید نیز به همین هدف به کلینک های نیازمند تهیه و توزیع گردد.
خاطرنشان باید ساخت که رهبری وزارت صحت عامه در راستای مبارزه با فساد اداری، اخیراً راهبرد مبارزه با فساد اداری را ترتیب و غرض تطبیق در تمامی ادارات ذیربط وزارت صحت عامه معرفی نموده است. یک کمیته خارج از وزارت صحت عامه ایجاد شده است که از تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری نظارت و بررسی مینماید. باوجود اینکه وزارت صحت عامه عضویت این کمیته را ندارد، اما خود را متعهد به تطبیق این راهبرد میداند.# ذبیح علم

کابل باختر 2 سنبله
وزارت صحت عامه در مورد نشر گزارش دیده بان شفافیت افغانستان دید گاه اش را بیان نموده و آن را رد کرد.
به گزارش آژانس باختر، براساس یافته های قبلی سیگارو دیده بان شفافیت افغانستان  خوشبختانه تمامی مراکز صحی نظارت شده در 8 ولایت کشور؛ بدخشان، بغلان، غزنی، هرات، کابل، قندهار، ننگرهار و تخار فعال بوده و عرضه خدمات صحی، خدمات دوایی در مراکز صحی بدرستی صورت میگیرد. در کنار آن اکثریت این مراکز صحی به آب و برق دسترسی کافی نیز دارند.
گزارش جدید دیده بان شفافیت افغانستان از 99 درصد فعال بودن کلینک های بررسی شده در ولایات مذکور تصدیق مینماید، اما بخش های مختلف این گزارش موضوعاتی را بشکل ناهماهنگ و دارای تناقض ارائه نموده است.
رهبری وزارت صحت عامه در قبال مبارزه با فساد اداری، شفافیت را درین وزارت ارتقا بخشیده، حکومتداری خوب را تشویق نموده و سطح فساد را در وزارت صحت عامه بطور قابل ملاحظه کاهش داده است. چنانچه گزارش های اخیر کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری تائید کننده این امر میباشد.
در گزارش اخیر کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، از پیشرفت های عمده که در وزارت صحت رونما گردید بخصوص پیشرفت های عمده در قبال مبارزه با فساد اداری خبر میدهد که پنج مورد مهم آن در پائین تذکر یافته است:
• ایجاد اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی (NMHRA) جهت کاهش و محو فساد، گسترش فزاینه تفتیش، اجیاد ساختار رسیدگی به شکایات و اقدامات اصلاحی از جمله طرح پالیسی ها و تغییرات تخنیکی برای تولید و تورید ادویه و محصولات طبی.
• ترتیب لایحه وظایف جدید برای شوراهای صحی جهت پاسخگویی بیشتر وزارت صحت عامه و موسسات تطبیق کننده پروگرام های چون «مجموعه خدمات صحی اساسی» و «مجموعه خدمات شفاخانه یی در مراکز صحی».
• ارتقای سیستم اعتباردهی رسمی برای بخش صحت.
• ایجاد میکانزم منظم برای رسیدگی به شکایات جهت تشویق بیشتر اعتماد عمومی روی صداقت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری وزارت صحت عامه.
• ترتیب و ترجمه تمامی پالیسی های وزارت صحت عامه به زبان های ملی و محلی بشکل گسترده بدسترس قرار دادن آن به تمامی مربوطات این وزارت از طریق پروگرام های «مجموعه خدمات صحی اساسی» و «مجموعه خدمات شفاخانه ای» و تطبیق آن در سرتاسر کشور.
در گزارش اخیر دیده بان شفافیت افغانستان از کمبود داکتران در کلینک های فرعی یادآور شده که نرسان یا پرستاران کار داکتران را انجام میدهند. این درحالیست که در تشکیل وزارت صحت عامه در کلینکهای فرعی داکتر موجود نبوده و فقط یک نرس، یک واکسیناتور و یک قابله مؤظف میباشند که خدمات اولیه صحی را در سطح همان مرکز صحی به وجه بهتر ارائه می نمایند و در صورت نیاز به مراکز صحی مجهزتر: مراکز اساسی صحی (BHC)، مراکز جامع صحی (CHC)، شفاخانه ولسوالی و شفاخانه های ولایتی، حوزوی و تخصصی ارجاع میگردند.
وزارت صحت عامه براساس ارزیابی از مراکز صحی کشور دریافته است که شماری از شفاخانه ها و کلینک ها، با کمبود تجهیزات طبی و امبولانس مواجه بوده اند. رهبری وزارت صحت عامه برای حل این معضل 34 عراده امبولانس را به شفاخانه ها و کلینک های مختلف کشور، از جمله ولایت های هلمند، بدخشان، کنر، پروان، بامیان، کندز، لوگر، پکتیا، هرات، تخار، غزنی، بغلان، لغمان، زابل، میدان وردک، دایکندی، کاپیسا، نمیروز، پنجشیر و کابل توزیع نموده است. همچنان در جریان سال جاری قرارست به تعداد 121 عراده امبولانس جدید نیز به همین هدف به کلینک های نیازمند تهیه و توزیع گردد.
خاطرنشان باید ساخت که رهبری وزارت صحت عامه در راستای مبارزه با فساد اداری، اخیراً راهبرد مبارزه با فساد اداری را ترتیب و غرض تطبیق در تمامی ادارات ذیربط وزارت صحت عامه معرفی نموده است. یک کمیته خارج از وزارت صحت عامه ایجاد شده است که از تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری نظارت و بررسی مینماید. باوجود اینکه وزارت صحت عامه عضویت این کمیته را ندارد، اما خود را متعهد به تطبیق این راهبرد میداند.# ذبیح علم

ایرنا – باختر- 28 اسد
محققان انگلیسی موفق به تولید نوعی واکسن فلج اطفال شده‌اند که شامل ذرات ویروس غیر عفونی است که بسیار ساده در برگ گیاهی از تنباکو رشد می‌کنند.
به گزارش ساینس دیلی، یکی از بزرگترین دستاوردهای پزشکی قرن بیستم، موفقیت در ریشه کنی فلج اطفال بود. البته هنوز موارد محدودی در برخی نقاط دنیا دیده می‌شود. ولی با تولید واکسن فلج اطفال در دهه 1950 میلادی، موارد ابتلا به فج اطفال 99 درصد کاهش یافت.
محققان انگلیسی به امید ریشه‌کنی کامل این بیماری، یک واکسن مصنوعی ساخته اند که شامل ذرات ویروس غیر عفونی است و با روشی بسیار ساده و ارزان در برگ گیاهی از خانواده تنباکو رشد می کند.
اولین مرحله برای ساخت واکسن، تولید مقادیر زیادی ویروس است. برای ریشه کنی کامل فلج اطفال در سراسر دنیا، تعداد ویروس های زنده کفایت نمی کند و باید به دنبال روش‌های جایگزین بود.
برای این منظور، محققان انگلیسی از ذراتی استفاده کرده اند که کاملا شبیه ویروس هستند و VLP نام دارند؛ ولی باعث عفونت نمی‌شوند. تحقیقات قبلی موثر بودن ذرات VLP را در ریشه‌کنی فلج اطفال تایید کرد ولی چالش اصلی تولید سریع و ارزان این ذرات در حجم وسیع بود. محققان برای حل این مشکل، موفق به رشد این ذرات در برگ یک گیاه از خانواده گیاه تنباکو شدند.
گذشته از مضرات این گیاه هنگام استفاده در دخانیات، سال هاست که تنباکو به یک گیاه مفید در صنعت پزشکی بدل شده است. در سال 2013 از این گیاه برای سرعت بخشیدن در تولید میلیون ها دوز واکسن آنفلوآنزا (H1N1) استفاده شد. تولید مولکول‌های ضد التهابی برای درمان بیماری‌های خودایمنی از دیگر فواید تنباکو است. در حال حاضر نیز از برگ یکی از گیاهان این خانواده به نام Nicotiana benthamiana برای رشد ذرات ویروسی غیر عفونی استفاده می‌شود. این گیاه بومی قدیمی استرالیا است و از نظر علمی جایگاه ویژه ای دارد؛ چراکه باعث جهشی ژنتیکی می‌شود که سیستم ایمنی گیاه را غیرفعال می‌کند.
بر اساس یک مطالعه در دانشگاه آریزونا، محققان با استفاده از VLP موفق به ساخت واکسن زیکا شده اند که در برگ گیاه Nicotiana benthamiana رشد می‌کند. این مطالعه اطلاعات ارزشمندی را در زمینه ساخت انواع واکسن در اختیار محققان قرار می‌دهد.
خلیل

ایرنا – باختر- 28 اسد
سرطان حنجره از جمله سرطان های صعب العلاج است که به گفته محققان، ابتلا به آن رابطه مستقیمی با استعمال سیگار به ویژه سن شروع و میزان مصرف روزانه این فراورده دخانی دارد.
حنجره، عضو تولید صدا در انسان است که در جلوی گردن قرار دارد و تارهای صوتی را در خود جای داده است؛ همچنین حنجره در نفس کشیدن، صحبت کردن و بلع غذا نقش مهمی دارد؛ از این رو می توان به اهمیت سلامت این عضو حیاتی و پرهیز از عوامل ایجادکننده خطر برای سلامت آن، پی برد.
گرفتگی طولانی مدت صدا یا تغییرات صدا بدون علت مشخص، برآمدگی در ناحیه گردن، تنگی نفس در اثر فعالیت، سرفه مزمن، سختی یا احساس درد هنگام بلع غذا و گوش دردهای مزمن می تواند از جمله علائم بروز سرطان حنجره باشد که به گفته پزشکان، با مصرف دخانیات رابطه مستقیم داشته و درمان موثر آن به تشخیص و اقدام به موقع بستگی دارد.
درمان های جراحی و غیرجراحی افرادی که به این بیماری مبتلا می شوند، عوارض طولانی مدتی را برای آنان به همراه دارد؛ به عنوان نمونه فردی که جراحی حنجره می کند، ممکن است تا پایان عمر صدای خش دار داشته باشد یا اینکه حنجره خود را کاملا از دست بدهد و دیگر نتواند صحبت کند.
طبق آمار کشوری، میزان ابتلای مردان به این بیماری دو برابر زنان است، اما به دلیل افزایش گرایش زنان در سال های اخیر به مصرف سیگار و به ویژه قلیان، احتمال ابتلا در این قشر از جامعه نیز رو به افزایش گذاشته است.
** رابطه بین سن شروع مصرف سیگار، میزان مصرف روزانه و ابتلا به سرطان حنجره
تاثیر سیگار در ابتلا به سرطان معمولا به صورت تجمعی است.
برای این که بدانیم یک فرد چقدر در معرض آسیب های سیگار قرار گرفته، مدت زمان مصرف سیگار (مثلا فردی 45 ساله که از سن 20 سالگی مصرف سیگار را آغاز کرده، حدود 25 سال سیگار مصرف کرده است) و میزان مصرف روزانه (چند پاکت سیگار) او را درهم ضرب می کنیم؛ اگر روزی دو پاکت سیگار مصرف کرده باشد، 50 سیگار سال (packs year) می شود و هرچه این میزان بیشتر باشد، تاثیر آن در بروز سرطان نیز بیشتر می شود.
بنابراین افراد با شروع مصرف سیگار از سن بلوغ و جوانی، خود را بیشتر در معرض آسیب های شیمیایی و خطرناک دود سیگار قرار می دهند و احتمال ابتلای سریعتر آنان به سرطان بیشتر می شود.
همچنین فردی که بلافاصله پس از بیدار شدن از خواب، سیگار می کشد، نسبت به فردی که مدتی پس از بیدار شدن اولین سیگار روزانه خود را مصرف می کند، بیشتر در معرض بروز سرطان و مشکلات ناشی از آن قرار دارد.
تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته است؛ به این صورت که محققان فاصله بیدار شدن افراد سیگاری تا زمان مصرف اولین سیگار را اندازه گرفتند و مشاهده کردند در افرادی که به سرطان حنجره مبتلا شده بودند، این زمان کوتاهتر از سایر افراد بوده است.خلیل

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL