30 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

چهار مخالف مسلح در هرات کشته شدند

چهار مخالف مسلح در هرات کشته شدند

هرات 29 میزان باختر چهار مخالف مسلح دیروز در ولایت...

حضور بی پیشینه شهروندان هرات در مراکز رای دهی

حضور بی پیشینه شهروندان هرات در مراکز رای دهی

هرات 29 میزان باختر شهروندان هرات حضور بی پیشینه یی...

 صندوق های رای در ننگرهار گرد آوری شد

صندوق های رای در ننگرهار گرد آوری شد

جلال آباد 29 میزان باختر صندوق های رای دهی از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

چاریکار 18میزان باختر
فضل الدین عیار والی پروان  از جریان کار یک مرکز صحی  در رو ستای توپ دره  در حومه شهر چاریکار  دیروز دیدن نمود .
به گزارش خبر نگار اژانس با ختر ، این مرکز صحی  به هزینه شش ملیون افغانی  به کمک کشور هند وستان  سا خته می شود  ، ولی به سبب تشخیص و مشا هده  نواقص تخنیکی آن  توسط  هیئت  نظارت کننده  کار پروژه متوقف سا خته شد .
والی پروان گفت ،  تا  زمانی که  شرکت سا  ختما نی قرار داد  کننده  تعهد نسپارد  که کار مطا بق قرار داد  با مواد با کیفیت  انجام می شود ،  کار پروژه متو قف خواهد ما ند .ختم/خالقیار

کابل باختر 17 میزان
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی و داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامۀ امروز ، سنگ تهداب نخستین مرکز جراحی قلبی کودکان را در محوطه شفاخانه صحت طفل-اندراگاندی گذاشتند.
مرکز جراحی قلبی کودکان به کمک مالی کشور ایتالیا با هزینۀ سه ملیون یورو در یک طبقه مجهز با تمام امکانات طبی پیشرفته ساخته می‌شود. کار ساختمان این مرکز تا یک سال آینده تمام می‌شود.
به گزارش  خبرنکاراژانس باختر  دا کتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی که در مراسم  تهداب گذاری این مرکز از کمک مالی کشور ایتالیا در امر ایجاد این مرکز ابراز تشکر نموده اضافه کرد:« ایجاد این مرکز یک گام مهم و نیک در جهت بهبود وضعیت صحی کودکان در کشور می‌باشد. با ایجاد این مرکز زمینۀ درمان برای کودکانی‌که دچار بیماری های قلبی اند،  فرهم شده است.»
هم‌چنان رییس اجراییه حکومت وحدت ملی از کارکردهای متخصصانی که در جهت آموزش داکتران تلاش می‌کنند قدردانی کرد.
در همین نشست داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه گفت که « مشکلات قلبی به خصوص در کودکان کشور رو به افزایش است. در حال حاضر نزدیک به 26 هزار کودک از بیماری های قلبی رنج می‌برند. با توجه به این چالش‌ها وزارت صحت عامه تصمیم گرفت تا یک  مرکز جراحی قلبی مجهز را برای درمان بیماری های قلبی کودکان ایجاد کند.»
وزیر صحت عامه تاکید کرد که :«در این مرکز داکتران  که در بیرون از کشور در بخش  جراحی قلب آموزش دیده اند جذب میگردند و برای ارائۀ بهتر خدمات صحی در این زمینه شماری از نرس ها برای آموزش به کشور هندوستان فرستاده می‌شوند.»
باید آور شد که در این مرکز نه تنها علمیات‌های قلبی  کودکان صورت می‌گیرد؛ بلکه داکتران در بخش جراحی قلبی نیز آموزش تخصصی می‌بینند.مومنه احمد یار

بازارک ۱۷میزان باختر
برای بیست وسه تن از نرس قابله ها درولایت پنجشیر امروز کارگاه آموزشی درخصوص بهبود صحت روانی درجامعه تدویر یافت.
این کارگاه آموزشی به هدف بهبود بخشیدن صحت روانی درجامعه از سوی ریاست صحت عامه پنجشیر تدویر یافته است.
محمد ابراهیم حازم معاون صحت عامه پنجشیر در افتتاح افتتاح این برنامه گفت که درین کارگاه نرس قابله های بیست ودو کلنیک صحی از هفت ولسوالی وبازارک مرکز پنجشیر شرکت دارند.
وی افزود که چگونگی شناسایی اشخاص روانی، مراحل تداوی و برخورد با همچو اشخاص از جمله مواردی است که دردو روز کاراین کار گاه برای نرس قابله ها آموزش داده میشود.  سادات

شهرهرات 14 میزان باختر
اتحادیه خدمات دوایی وصحی در ولایت هرات افتتاح شد.
در همایش افتتاح این اتحادیه همایون شیرزاد معاون اجراییه اتحادیه خدمات دوایی  هدف از ایجاد این اتحادیه را رقابت سالم بین دواخانه ها ،معیاری سازی دواخانه ها، راه اندازی کارخانه جات ادویه به گونه سهامی و گزینش افراد مسلکی در دواخانه ها خواند.
همچنان داکتر عبدالحکیم تمنا ریس صحت عامه ایجاد این اتحادیه را به فال نیک گرفته و افزود:" ایجاد این اتحادیه یک گام ارزنده در بخش های مربوط میباشد.
وی از اعضای اتحادیه خواست تا در بخش دفاع از حقوق قانونی مردم توجه جدی داشته باشند ومنافع  مصرف کننده گان را در نظر بگیرند واز حقوق حقه واردکنند گان نیز حمایت نمایند.ختم/سیدحبیب

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL