31 سنبله 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

داکترکمال سادات : یکی از نیازمندی های مبرم مردم به ویژه جوانان ، صلح میباشد

کابل باختر31 سنبله داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ...

جوانان آزمون شمولیت به اکادمی نظامی را در ننگرهار سپری کردند

جلال آباد 31 سنبله باختر پنجصد و پنجاه داوطلب امروز آزمون...

کشته شدن دوتن در رویداد ترافیکی سمنگان

کشته شدن دوتن در رویداد ترافیکی سمنگان

کابل باختر 31 سنبله دوتن در دو رویداد ترافیکی دیروز دروسمنگان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

تهران- ایرنا-23 سرطان – باختر                                                                                   
نتایج یک مطالعه نشان می دهد،که موج گرما عملکرد مناسب مغز انسان را مختل می سازد و این موضوع در مورد کارمندان اداره ها، محصلین و متعلمین  صادق است.
روزنامه ایندیپندنت، چا پ بریتا نی در شماردیروز خود نوشت  این مطالعه که توسط محققان پو هنتون  هاروارد آمریکا انجام شده ، نشان می دهد که استفاده از دستگاه های مطلوب سرد  کننده هوا در پوهنتون ها،  لیلیه های محصلین و اداره ها می تواند به برطرف شدن این مشکل کمک کند.
مطالعه قبلی در زمینه تاثیر امواج گرما بر سلامت و توانایی های روانی تنها به افراد آسیب پذیرتر جامعه مانند سالخوردگان و کودکان محدود شده بود.
این موضوع تصور اشتباهی ایجاد می کرد که متوسط افراد در معرض خطر ناشی از امواج گرما قرار ندارند.
اما با توجه به اینکه بروز درجه حرارت های بالاتر در نتیجه تغییرات اقلیمی در حال عادی شدن است، محققان پوهنتون  هاروارد این بررسی را بر افراد بیشتری گسترش دادند.
آنها در این مطالعه دانشجویان را در طول تابستان داغ شهر  بوستون امریکا  مورد ارزیابی قرار دادند و عملکرد دانشجویانی را که در خوابگاه های گرم زندگی می کردند، با عملکرد محصلین مقایسه کردند که خوابگاه های آنها از دستگاه های مطلوب سرد  کننده هوا برخوردار بود.
محققان متوجه شدند، دانشجویانی که در ساختمان های گرم زندگی می کردند درمقا یسه  با آنهایی که در اتاق هایی زندگی می کردند که دستگاه سرد کننده هوا داشت، عملکرد بدتری در آزمون های حل مسئله و حافظه داشتند بطوریکه این آزمون ها را بطور متوسط 13 درصد بدتر انجام دادند.
داده های ناشی از این مطالعه و سایر مطالعات نشان می دهد که بهترین عملکرد انسان ها در محیط هایی بدست می آید که د مای مناسبی داشته باشد و این موضوع در مورد دانش آموزان،و کارمندان اداره ها نیز صادق است.
نتایج این مطا لعه درمجله PLOS Medicine  نشر شده اند. آشنا

کابل باختر 19 سرطان
رییس بانک خون مرکزی وزارت صحت عامه از مردم به خصوص جوانان صحت مند خواست تا خون اهدا کنند.
وی درصحبت با خبر نگارآژانس باختر گفت که فرهنگ اهدای خون در میان مردم ما به خصوص جوانان  تقویت یاقته است اما نظربه نیازمندی باید جوانان بیشتر به اهدای خون  بپردازند تا بانک های خون در مرکز و ولایات کشور بتوانند نیاز شفا خانه ها و مصابان  سرطان  خون را فراهم کنند.
داکترعنا یت الله هاشمی رییس بانک خون مرکزی ، خون را ماده حیاتی  و حایز اهمیت برای نجات جان مصدما ن حوادث جنگی ، رویداد های ترافیکی ومریضان نیاز مند در شفاخانه بیان کرد و گفت که هیچ ماده یی تا کنون نتوانسته جای خون ر ا برای نجات انسان  بگیرد.
او گفت که خون سالم نجات دهنده زندگی است و دسته های سیار و ثابت بانک خون مرکزی همه روز درشهر به جمع اوری خون می پردازند.
او گفت که خون های اهدا شده پس از معانیات به نیازمندان داده میشود نخست چهار نوع معاینه بالای خون صورت می گردد وهر گاه خون از ویروس اچ  آی  وی ،اچ  سی وی ، اچ  بی  اس ، وی  دی  آر  ال  پاک بود. بعد در بسته های ویژه پنجصد و دو نیم صد سی سی قرار داده میشود و گروپ مشخصی  خون نیز درج خریطه خون می گرددو خون را در درجه معین حرارت نگهداری  می شود.
رییس بانک خون خاطر نشان کرد که اهدای خون برای اهدا کننده گان هیچ ضرری ندارد بلکه  فواید زیاد ی  در تامین صحت شخص خون دهنده  دارد زیرا تحقییقات نشان  داده است ، افراد که خون اهدا می کنند کمتر به امراض قلبی دو چار میشوند و اهدا خون با عث  شادابی  و اکسیجن رسانی بهتر نیز میگردد .به همین گونه اهدا خون ،سیستم خون سازی عضویت بدن را فعال ساخته  ، در تصفیه  خون ، با جگر و گرده ها کمک می کند و کسی  که خون اهدا می کند به زود ترین فرصت  دوباره خون بدنش فراهم می شود .و  هر مرد سالم می تواند در هر سه ما ه بعد یک با ر خون اهدا کند  و هر زن سالم هر چهار ماه بعد .
وی گفت  که اهدا کنندگان از سن هجده  تا شصت  سال می توانند خون اهدا کنند.
داکترهاشمی خا طرنشان کرد درجریان سالرو ان کمپاین های گرد اوری خون رادر شماری از ادارات دولتی راه ا ندازی کردندکه درنتیجه کارمندان  وزارت های اطلاعات و فرهنگ، مخابرات ،تجارت و صنایع، تحصیلات عالی ،انکشاف دهات ،اداره امور ریاست جمهوری ،پوهنتون های کابل و آریانا، جمعیت هلال احمرافغانی ،اداره مستقل اراضی ، بانک ملی افغانستان ،بانک مرکزی افغانستان، کابل بانک ،تلویزیون آرزو، تلویزیون خورشید وسایر ادارات دولتی و موسسات خارجی خون اهدا کردند که در کل نزدیک به هژده هزار یونت خون گرد آوری   کردند و نیاز صدها مریض و نیازمند خون مرفوع شد.
وی گفت که کارمندان بانک خون مرکز شب و روز به گرد آوری و اهدای خون می پردازند و با آنکه این اداره به مشکل تشکیل مواجه  است اما به نیازمندان خدمات شایانی  عرضه کرده است.
رییس بانک خون مرکزی گفت که باید در ازدیاد  تشکیل این اداره اقدام صورت گیرد چون تعداد شفا خانه ها و مراکز صحی در کشور  زیاد شده ا ست.
وی گفت که با نصب  دستگاه های تجرید پلیت لیت  ومحافظ آن  در مرکز و ده ولایت  دیگر کشور که به کمک سازمان صحی جها ن  صورت  گرفته است مشکلات مردم ازاین نگاه کمبود مشتقات خون  مرفوع شده است ودیگر نیازمندان  مشتقات خون مجبور نمی شوند  تا به بخاطربهتر ان به خارج از کشور سفر نموده و دراین زمینه پول گزاف مصرف کنند.
وی گفت که در جریان یک سال گذشته بیش از هشت هزار یونت خون فلتر  و یا پلیت لیت تهیه شده است و برای  درمان  مصابان  مرض کانگو  یا سی سی اچ اف حایز اهمیت فراوان می باشد.مومنه احمد یار

کابل باختر 18 سرطان
وزارت صحت عامه به اطلاع داکتران که در آزمون سال روان  در رشته های مختلف بی نتیجه مانده اند و می خواهند که اکمال تخصص را طورداوطلبانه  در مراکز تخصصی ولایت ها به اکمال برسانند می توانند  تا دوهفته  درخواستی های شا ن را به وزارت صحت عامه تسلیم نمایند.
رهبری وزارت صحت عامه معرفی و تقسیمات داکتران داوطلب را به اساس نمرات شان به ولایت ها تعیین می نما ئید. مومنه احمدیار

فراه 18 سرطان باختر
کارزار تطبیق واکسین بیماری طاعون بردام های مردم درفراه امروز آغاز شد.
مسوول کلینیک حیوانی ریاست زراعت فراه به خبرنگارآژانس باختر گفت کارزار تطبیق واکسین بیماری طاعون بردام ها در ولسوالی های اناردره ، خاک سفید ، شیبکوه ، پشت کوه ولاش جوین مرکز فراه را اندازی میشود وقراراست به تعداد سی هزار بزوگوسفند دربرابر طاعون واکسین شوند .ختم/ برمک