30 جدی 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سرپرست دفترنمایندگی ملکی ناتو در کابل پیرامون نشست بروکسل معلومات داد

کابل باختر 30 جدی ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه...

معین امورجوانان با مسوول دفترکانترپارت درافغانستان ، دیدارکرد

معین امورجوانان با مسوول دفترکانترپارت درافغانستان ، دیدارکرد

کابل باختر30 جدی داکترکمال سادت معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز...

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سرپرست دفتر نمایندگی ملل در کابل دیدارکرد

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سرپرست دفتر نمایندگی ملل در کابل دیدارکرد

کابل باختر30 جدی ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه با...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتسه صدهزار کودک دربغلان واکسین میشوند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

پلخمری 14 اسد
پیکار دور نخست خزانی تظبیق واکسین پولیو امروز دربغلان آغاز شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر درمراسمی که شماری از مسوولان آن ولایت اشتراک داشتند انجنیر عبدالحی نعمتی والی بغلان این برنامه رابرای سلامت کودکان مهم وحیاتی خواندوگفت که پولیویک مرض خطرناک است اما پیشگیری ازآن بسیار به آسانی صورت می گیرد.
اوگفت که این مسوولیت والدین است که باید دراین قسمت توجه کنند.
داکترمحب الله حبیب رئیس صحت عامه بغلان روی اهمیت وصحی بودن شیر مادر ومحو پولیو صحبت نمودوگفت کارزارمرحله نخست خزانی تطبیق پولیودرتمام ولسوالی های آن ولایت آغاز می شود.
رئیس صحت عامه بغلان گفت که دراین برنامه برای بیش ازسه صد هزارکودک واجد شرایط و واکسین پولیو وبرای بیش ازدوصد هزارکودک دیگرکپسول های ویتامین ای تطبیق می شود.
رئیس صحت عامه بغلان از مخالفان مسلح دولت خواست که مانع تطبیق واکسین پولیو در مناطق شان نشوند.قیوم

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.