30 سنبله 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس جمهور محمد اشرف غنی : استاد ربانی مرد جهاد و متعهد به منافع ملی بود

استاد سیاف : جنگ علیه دولت اسلامی به رهبری استادربانی...

تبصره

کابل باختر/ 30/ سنبله با وجودنگرانی ها ، روزعاشورا درکشور...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکارزار واکسین سرخکان در پروان آغاز شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

چاریکار 10 سنبله:
برنامه تطبیق واکسین سرخکان  بالای کودکان امروز در ولایت پروان  آغاز .
به گزارش خبر نگار آژانس با ختر ، عبدالخلیل مصدق رییس صحت عا مه پروان  گفت  که در این برنامه  بیشتر از سه صد و نود هزار  کودک نه ماه الی  ده  سال تو سط  تیم ها ی صحی موظف  تا نوزده سنبله  در سطح ان ولایت  واکسین می شوند .
فضل الدین عیار  والی پروان  در محفل افتتاح برنا مه واکسین  سرخکان را  مهم و حیاتی عنوان کرد  و گفت:  آرزوی ما داشتن یک جا  معه سالم  و عاری از امراض می با شد و اداره محلی پروان  مسوولیت  دارد تا از برنا مه های صحی حما یت نما ید  و برای فراهم سا ختن زمینه  های عرضه خدمات صحی  تلاش کند .
همین گونه محمد خلیل فضلی  عضو شورای ولایتی  و مولوی محمد جا وید حنفی   رییس شو رای علمای پروان از حمایت و همکاری شان   در تطبیق این واکسین اطمینان دادند /ختم خالقیار

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.