30 جدی 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سرپرست دفترنمایندگی ملکی ناتو در کابل پیرامون نشست بروکسل معلومات داد

کابل باختر 30 جدی ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه...

معین امورجوانان با مسوول دفترکانترپارت درافغانستان ، دیدارکرد

معین امورجوانان با مسوول دفترکانترپارت درافغانستان ، دیدارکرد

کابل باختر30 جدی داکترکمال سادت معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز...

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سرپرست دفتر نمایندگی ملل در کابل دیدارکرد

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سرپرست دفتر نمایندگی ملل در کابل دیدارکرد

کابل باختر30 جدی ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه با...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکارزار واکسین سرخکان در پروان آغاز شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

چاریکار 10 سنبله:
برنامه تطبیق واکسین سرخکان  بالای کودکان امروز در ولایت پروان  آغاز .
به گزارش خبر نگار آژانس با ختر ، عبدالخلیل مصدق رییس صحت عا مه پروان  گفت  که در این برنامه  بیشتر از سه صد و نود هزار  کودک نه ماه الی  ده  سال تو سط  تیم ها ی صحی موظف  تا نوزده سنبله  در سطح ان ولایت  واکسین می شوند .
فضل الدین عیار  والی پروان  در محفل افتتاح برنا مه واکسین  سرخکان را  مهم و حیاتی عنوان کرد  و گفت:  آرزوی ما داشتن یک جا  معه سالم  و عاری از امراض می با شد و اداره محلی پروان  مسوولیت  دارد تا از برنا مه های صحی حما یت نما ید  و برای فراهم سا ختن زمینه  های عرضه خدمات صحی  تلاش کند .
همین گونه محمد خلیل فضلی  عضو شورای ولایتی  و مولوی محمد جا وید حنفی   رییس شو رای علمای پروان از حمایت و همکاری شان   در تطبیق این واکسین اطمینان دادند /ختم خالقیار

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.