فعالیت یک درمانگاه خصوصی درننگرهار به دلیل قطع سه درخت سبز منع شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرجلال آباد 17 سنبله باختر
درب یک درمانگاه خصوصی درولایت ننگرهار در واکنش به قطع سه درخت سبزکه ازسوی مسول این مرکزدرمانی خوانده می شود ، بسته شد.
مسوولان می گویند که درمانگاه خصوصی ظاهر در ناحیه اول شهرجلال آباد سه درخت سبز و بلند را از برابر این مرکز درمانی خصوصی قطع کردند.
قطع درخت ها به ویژه از کناره های جاده ها که ملکیت دولتی خوانده می شود ، جرم پنداشته می شود.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که این درمانگاه به دستور حیات الله حیات والی ننگرهار بسته شده است.
خوگیانی گفت که قطع درختان سبز از ساحات سبز و دیگر ملکیت های دولتی جرم پنداشته می شود.
مسوولان محلی درباره اینکه مالک درمانگاه آیا بیشتر ازاین تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت چیزی نگفتند.ختم/ابوی

back to top