27 قوس 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

نگاهی به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

نگاهی به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

کابل باختر/ 27/ قوس شمار محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت...

دوطالب مسلح در فراه گرفتار شدند

دوطالب مسلح در فراه گرفتار شدند

فراه 27 قوس کابل باختر پولیس شهر فراه یک طالب...

ساز مان ملل متحد :  فعالیت داعش در افغانستان نگران کننده است

ساز مان ملل متحد : فعالیت داعش در افغانستان نگران کننده است

نیویورک- ایرنا-27قوس – باختر نماینده خاص سر منشی سازمان ملل در...

Youtube Player

khantry design

اعلاناترئیس‌جمهور غنی در دیدار با مسئولین بخش صحت: ما در عمل خواهان پیشرفت هستیم

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر  21 سنبله
محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، به منظور بهبود اساسی ارائه خدمات صحی شفاخانه‌ها و تعدیل پروسه‌های تدارکاتی، با مسئولین بخش  صحت و نمایندگان سازمان‌های بین المللی دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در ارگ انجام شد، ابتدا معین وزارت صحت عامه در مورد افزایش کیفیت خدمات صحی، مدیریت خوب قراردادها و انجیوهای مربوطه، شفافیت و رقابت و تعدیل تضمینات، معلومات داد.
موصوف گفت که برای مدیریت خوب خدمات صحی در هماهنگی با ادارات مربوطۀ دولتی، مؤسسات بین‌المللی و تمویل‌کننده‌گان، کمیتۀ ارزیابی ایجاد گردیده است. وی اضافه کرد: هر انجیوی که مطابق به قرارداد، خدمات ارائه نکند به عوض آن انجیوی دیگر انتخاب خواهد شد.
معین وزارت صحت عامه، ارزیابی‌های مردمی را در بهبود وضعیت خدمات‌رسانی صحی مهم خوانده گفت: شکایت آن‌ها که در هرسطح باشد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. وی افزود، پس از این، برای انجیو پیشکی نه، بلکه پس از اجراآت‌شان، پول پرداخته خواهد شد.
سپس، نمایندۀ بانک جهانی، طرح وزارت صحت عامه را به منظور بهبود کیفیت خدمات صحتی مؤثر خواند و به‌خاطر پیشرفت آن، به وزارت صحت عامه، انجیوها و تمویل‌کننده‌گان، پیشنهاد نمود تا هماهنگی و همکاری شان را تسریع ببخشند.
عبدالحمید صدیقی به نمایندگی از مؤسسات غیر دولتی، از توجه رئیس‌جمهور نسبت به مشارکت و همکاری میان وزارت صحت و انجیوهای غیر دولتی تشکر کرده و برای بهبود امور خدمات‌رسانی دربخش صحت، خواهان تطبیق اصل مکافات و مجازات گردید. 
بعداً، داکتر فضل‌محمود فضلی مشاور ارشد رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش وزارت صحت عامه برای بهبود کیفیت خدمات صحی، گفت که شیوۀ ارزیابی ارائه خدمات صحی باید واضح باشد و نیز بخش تفتیش از انجیوها در آن اضافه گردد.
همچنان، انجنیر الهام‌عمر هوتکی رئیس ادارۀ تدارکات ملی گفت: قراردادهای بخش صحت در هماهنگی با بانک جهانی، از پروژه به برنامه مبدل گردیده است. وی افزود که برای جلوگیری از انحصار و اشتراک و رقابت انجیوها، مشکلات تضمینات از سر راه برداشته شده است.
هوتکی تصریح کرد که درگذشته، قبل از تمام‌شدن وقت قرارداد، ۹ ماه قبل تمام پول به انجیوها داده می‌شد، اما از این پس در بدل اجرای کار، برای آنها پول داده می‌شود.
متعاقباً، سبحان رؤف معاون ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری، با تأکید بر افزایش کیفیت خدمات صحی و رضایت مردم، گفت که در روشنایی ارزیابی‌ها، باید سطح کیفیت خدمات صحی و رضایت مردم از آن مشخص گردد.
رئیس‌جمهور گفت که به‌خاطر بهبود ارائه خدمات صحی، باید در وزارت صحت عامه تغییرات اساسی رونما گردد و ما خواهان یک سیستم واحد و واضح هستیم. وزارت صحت باید صاحب مالکیت بخش صحی و نیز دراین راستا پاسخگو باشد.
وی افزود که رضایت عموم مردم از ارائه خدمات صحی پائین است و وزارت صحت عامه و انجیوهای مربوطه در هماهنگی و همکاری مشترک باید رضایت و قناعت مردم را حاصل کنند.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در صورتی‌که انجیوهای قراردادی معاش کارکنان خود را به موقع آن پرداخت نکنند، قرارداد از آنان گرفته می‌شود. وی افزود که والی و ولسوال این حق و صلاحیت را دارد که در مورد حاضری کارمندان صحی انجیوها به من معلومات دهند.
رئیس‌جمهور گفت که در بخش خدمات صحی ما خواهان مشارکت دوامدار و میان‌مدت با انجیوها هستیم و در ساختار انجیوها باید تجدید نظر صورت گیرد و نیز سیستم شکایات تلیفونی ایجاد گردد.
وی اضافه کرد که در بدل اجراات و به منظور جلوگیری از فساد، باید سیستم واضح به وجود آید.
محمداشرف غنی گفت: حالت کنونی در بخش صحت پاسخگو نبوده و قابل قبول نمی‌باشد، زیرا ما پیشرفت را روی کاغذ نه، بلکه در عمل می‌خواهیم. وی افزود، هر انجیوی که کارهایش را مطابق به قرارداد انجام می‌دهد، مورد تقدیر قرار گیرد. ماری 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.