تهداب گذاری یک مرکز صحی برای پولیس ملی در شهرهرات

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرهرات 18 میزان باختر
سنگ تهداب درمانگاه جامع برای پولیس ملی امروز درشهرهرات گذاشته شد.
مونسه "حسن‌زاده" معاون ولایت هرات از اعمار این مرکز صحی ابراز خرسندی نمود و می‌گوید: "با ساخت این مرکز صحی به گونه‌ بهتر می‌توان به مریضان و مجروحان نیروهای پولیس ملی رسیدگی کرد".
از سویی هم فیروز "شاداب" معاون ملکی قومندانی امنیه هرات از همکاری همیشگی "اداره همکاری‌ انکشافی ایتالیا" ابراز قدردانی نمود گفت: "بر اساس تعهد "اداره همکاری‌ انکشافی ایتالیا" این کلینیک در ظرف 4 ماه آینده ساخته خواهد شد".این کلینیک دارای 20 بستر می‌باشد که از سوی "اداره همکاری‌ انکشافی ایتالیا" در مدت‌ 4 ماه اعمار و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.ختم/سیدحبیب

back to top