05 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

گزارش چهارمین دور نتایج حسابات ملی صحت ارائه شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 27 حمل
وزارت صحت عامه امروز گزارش چهارمین دور نتایج حسابات ملی صحت را درنشستی ارائه کرد.
به گزارش آژانس باختر، حسابات ملی صحت یک عمل‌کرد مهم برای شناسایی وضعیت تمویل صحی یک کشور می‌باشد و چارچوبی برای میزان مجموع مصارف صحت به شمول مصارف شرکای عمده صحی چون: حکومت، تمویل کنند‌گان صحت و مردم را در یک زمان مشخص، تعیین می‌کند.
داکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه،‌ ارائه این گزارش را در جهت شناسایی چگونگی مصرف بودجه مهم عنوان کرد و گفت: این گزارش به کمک می‌کند تا بدانیم، پول در کدام بخش‌ها به مصرف می‌رسد و هزینۀ صحی بیشتر از سوی کی‌ها پرداخت می‌شود.
وزیر صحت عامۀ کشور اضافه کرد: بر اساس این گزارش مجموع مصارف صحی در سال ۲۰۱۷،  ۲ اعشاریه ۵ ملیارد دالر امریکایی تخمین شده است که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۴، به صورت مجموعی ۳۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. از این میان ۱۲۳ ملیون از سوی دولت افغانستان، ۴۷۰ ملیون دالر از سوی شرکای صحی و متباقی از سوی مردم پرداخت شده است.
هم‌چنان وزیر صحت عامه تأکید کرد که با افزایش مراکز صحی و فراهم شدن زمینۀ تداوی بیماران در داخل کشور نزدیک به ۸۰ ملیون دالر در یک سال در مصرف بودجه‌ که از سوی مردم برای تداوی در بیرون از کشور به مصرف می‌رسید کاهش آمده است.
در همین حال، داکتر ریچارد پیپرکورن نمایندۀ سازمان صحی جهان در افغانستان، از ارائۀ گزارش نتایج چهارمین دور حسابات ملی استقبال کرد و گفت که ارائۀ این گزارش نه تنها شفافیت را به وجود می‌آورد؛ بل حکومت و نهادهای تمویل کننده را در زمینه مصرف بودجه نیز قناعت می‌دهد.
از سویی هم در این گزارش آمده است که با توجه به ازدیاد نفوس در کشور، افزایش مراکز صحی خصوصی ،نرفتن مردم برای تداوی به بیرون از کشور و افزایش بیماری‌های غیر ساری حدود ۷۵ درصد از هزینه نامبرده از سوی مردم در بخش‌های گوناگون صحی به ویژه خریداری ادویه پرداخت می‌ شود.
نخستین دور گزارش نتایج حسابات ملی صحت در سال ۲۰۰۹ ارائه شد و این دور حسابات ملی صحی افغانستان، جریان وجوه مالی در بخش صحت را در سال ۱۳۹۷ مطالعه کرده است و این گزارش زمینۀ مقایسۀ یافته‌ها را با دریافت‌های دور پیشین حسابات ملی صحی میسر ساخته است و پالیسی سازان را با تصویر کلی و جامع تمویل صحت در افغانستان آشنا می‌ کند. نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.