وزارت صحت عامه فرصت درمان بیماری سرطان رافراهم می کند.

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 1 ثور
داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز گذشته در مراسم افتتاح شفاخانه محمد علی جناح درکابل  گفت که تلاش می کند تا فرصت درمان بیماری سرطان را در  این شفاخانه فراهم کند.
به گزارش خبر نگارآژانس باختر :شفاخانه محمد علی جناح به هزینه 24 میلیون دالری به کمک مالی پاکستان توسط وزارت صحت عامه کشورساخته شده است.
در این شفاخانه  علاوه از ارائه خدمات صحی عمومی ،جراحی عاجل وپیوند گرده نیزانجام داده می شود.
در همین حال وحید الله مایار سخنگوی  وزارت صحت عامه امروز به خبر نگار آژانس باختر گفت که در این شفاخانه  بخش های تروما که شامل جراحی عمومی ،جراحی اعصاب ، اورتوپیدی ،بخش عاجل و مراقبت های جدی می شود فعال می باشد.   مومنه احمدیار

back to top