26 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلاناتاز هفته جهانی مصونیت جاده در وزارت صحت عامه تجلیل شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 5 سرطان
وزارت صحت عامه،از هفته جهانی مصونیت جاده تحت شعار« صدای تان را بلند کنید و جان انسان‌ها را نجات دهید» تجلیل کرد.
به اساس معلومات دفتر نشرات وزارت صحت عامه به آژانس باختر داکتر ماموسی زیور معین مالی و اداری وزارت صحت عامه، گفت:« حادثات ترافیکی یک چالش عمده صحت عامه می‌باشد. سالانه حدود ۱.۳۵ ملیون تن از این بابت جان‌های شان را از دست می‌دهند و نزدیک به ۵۰ ملیون تن زخمی می‌شوند."
داکتر زیوراز افزایش حادثات ترافیکی در کشور می‌گوید که مرگ و میر ناشی از حادثات ترافیکی بیشتر از حادثات انفجار و انتحار می‌باشد.
وی گفت که در ۶ ماه گذشته نزدیک به چهار هزار حادثه ترافیکی در کشور رخ داده است که از اثر آن ۳۲۲ تن جان باخته اند و نزدیک به ۲۰هزار تن زخمی شده‌اند.
نجیب الله شنواری رییس آژانس خبری باختر که به نمایند گی از وزارت اطلاعات وفرهنگ دراین نشست اشتراک کرده بود در باره اهمیت برنامه های آگاهی دهی به منظور جلوگیری از رویدادهای مرگبار ترافیکی صحبت کرد و روی تدوین یک برنامه جامع که درآن مسوولیت و نقش هراداره مشخص وروشن باشد، تاکید کرد.
سمونمل عبدالطیف خیرخواه آمر حوادث ریاست ترافیک کابل، مصونیت ترافیک و جاده را برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از حادثات ترافیکی مهم عنوان کرد و گفت: کنترول از ترافیک جاری در جاده، بلند بردن آگاهی مردم از قوانین ترافیکی و بررسی عوامل حادثات ترافیکی از جمله موارد مهمی است که در کاهش این حادثات نقش ارزنده دارند.
داوود الطاف نمایند‌ه از دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان دربیانیه خود، تجلیل از هفته جهانی مصونیت جاده را برای بلند بردن آگاهی مردم در رابطه به رعایت قانون ترافیک و استعمال وسایل ایمنی ورعایت دیگر موارد ضروری، هنگام رانند‌گی مهم عنوان کرد.
وزارت صحت عامه مصمم است تا با راه اندازی برنامه‌های آموزشی و توزیع مواد تبلیغاتی سطح آگاهی مردم را برای جلوگیری از حادثات ترافیکی و کاهش مرگ و میر ناشی از آن بلند ببرد.مومنه احمد یار

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.