معین عرضۀ خدمات صحی از لیسۀ خصوصی عزیر دیدار کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 18 سرطان
داکتر فدامحمد پیکان، معین وزارت صحت‌عامه، ازوضعیت شاگردان لیسۀ خصوصی عزیر که هفته گذشته  پس از انفجار، صدمه شدید روحی دیده بودند، بازدید کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر،معین عرضۀ خدمات صحی، با شماری از روانشناسان وهیئت وزارت معارف، وضعیت صحی و روانی شاگردان مکتب خصوصی عزیررا از نزدیک بررسی کرد.
داکتر پیکان افزود، نظر به مشکلاتی که شاگردان مکتب خصوصی عزیر پس از انفجار دیده‌اند، به مدت یک هفته با آنان تمریناتی، ذهنی، درمان با تعهد و پذیرش،  مصروف سازی کودکان، مشکل گشایی، تمرینات تنفسی و تمرینات آرام سازی در قسمت صحت یابی آنان داده می شود.
معین عرضۀخدمات صحی، به دسته صحی وزارت صحت‌عامه که متشکل از یک داکتر، 6  مشاور روانی- اجتماعی، یک کارشناس صدمه روانی و سه تن از کارشناسان کودک تحت نظر دو تن از آمران صحت روانی می‌باشند  هدایت داد تا مدتی در این مکتب با شاگردان و خانواده های آنان که از حادثۀ هفته گنذشته صدمه دیده اند ، همکاری همه جانبه  کند.
دوشنبۀ هفته گذشته لیسۀ خصوصی عزیر واقع شهرک گلبهار تاور، شاهد انفجاری بود که بیشترشاگردان آن پس از حادثه، صدمۀ جسمی و روانی دیده‌اند. مومنه احمدیار

back to top