دو عراده آمبولانس به صحت عامه پنجشیر اهدا شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

بازارک ۱۹سرطان باختر
دو عراده موتر جدید آمبولانس به ریاست صحت عامه پنجشیر اهدا شد.
این دو عراده موتر از سوی وزارت صحت عامه به اساس پیشنهاد آن ریاست خریداری شد وامروز به مسوولان صحت عامه پنجشیر  تسلیم داده شد.
داکتر شیر دل دانش رییس صحت عامه پنجشیر گفت که  از این آمبولانس ها در انتقال مریضان و حالات عاجل  درآن ریاست استفاده  می شود.ختم/حبیب سادات

back to top