آغازپیکار جمع آوری گوشت های غیرصحی ازفروشگاه ها درننگرهار

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرجلال آباد ۲۴ سرطان باختر
پیکارجمع آوری گوشت های غیرصحی ازفروشگاه های ننگرهار امروزآغازشد.
دراین پیکار گروه ویژه بررسی شاروالی جلال آباد وریاست صحت عامه ننگرهار به بازار ها می روند و گوشت موجود در آن را بررسی می کنند.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که گروه بررسی کننده ده ها تن گوشت گندیده و غیرصحی را از فروشگاه های شهر جمع آوری کرده اند.
اوگفت به فروشند گان هشدار داده شده است که اگر به فروش گوشت های غیرصحی ازجمله مرغ های بیمار و گندیده دست بزنند نظر به قانون مجازات خواهند شد.ختم/ابوی

back to top