استراتیژی بخش خصوصی صحی معرفی شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر اول اسد
وزارت صحت عامه استراتیژی بخش خصوصی صحی را امروز با راه اندازی نشستی معرفی کرد.
به گزارش خبرنگار آژآنس باختر: این استراتیژی به کمک اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا برای سال‌های 2019 تا  2023 طرح ریزی شده است.
هدف این استراتیژی تقویت، نظام مند کردن، ارزیابی کارکردها و ارائۀ خدمات تخصصی در مراکز صحی خصوصی است.
داکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامۀ، نقش بخش خصوصی را در عرضۀ خدمات صحی مهم تلقی کرد و گفت: هیچ دولتی بدون مشارکت بخش خصوصی نمی‌ تواند به تنهایی خدمات صحی در تمام بخش‌ها ارائه کند، بخش خصوصی تکمیل کننده بخش صحت یک کشور است.
وزیر صحت عامۀ ، در ادامۀ سخنانش تأکید کرد، که بخش خصوصی، بخش صحت افغانستان را در امر ارایۀ خدمات فوق تخصصی همکاری می‌کند و دولت با امکانات کمی که در اختیار دارد قادر به فراهم آوری  تمام این خدمات نمی‌باشد. با رشد بخش خصوصی احتیاجات ما در افزایش میزان دسترسی به خدمات صحی و بلند بردن کیفیت خدمات صحی مرفوع می‌شود.
هم‌چنان وزیر صحت عامۀ ، از بهبود خدمات خصوصی صحی در سه سال اخیر یاد آور شود و تصریح کرد که در گذشته عملیات‌ های مغلق،قلبی، پیوند گرده و پیوند مفصل در داخل کشور امکان پذیر نبود؛ اما اکنون زمینۀ این خدمات در داخل کشور فراهم شده است.
از سویی هم، داکتر جان ایرس نمایندۀ ادارۀ انکشافی بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا، تقویت بخش خصوصی را در افغانستان مهم خواند و گفت که با رشد بخش خصوصی سهولت‌های بیشتر صحی در افغانستان فراهم می‌شود.
علاوه بر این، وزارت صحت عامه ارزیابی یی را که در پنج ولایت در زمینۀ نقش بخش خصوصی صحی انجام داده است، نشان می‌هد که حدود 60 درصد مردم از مراکز صحی خصوصی استفاده می‌کنند.   مومنه احمدیار

back to top