پایوازان و مریضان ازموجودیت پشه ها در شفاخانه جمهوریت می نالند // اما مسوولان می گویند کارترمیم کلکین ها و جالی های شفاخانه روی دست است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 20 سنبله
پایوازان و مریضان داخل بستر شفاخانه جمهوریت از افزایش پشه های گزنده در اتاق های شان شکایت دارند ومی گویند شب را به مشکل صبح می کنند.
داکتر احمدالله علی شنگی رییس شفاخانه جمهوریت درمورد به خبرنگارآژآنس باختر گفت: درتمام  سیستم ساختمانی شفاخانه جمهوریت نواقص وجود داردازجمله این که درکلکین های ساختمان شفاخانه جمهوریت  جالی نصب نشده است .
وی گفت: موضوع را چندبار با شرکت قرار دادی که امور ساختمان را پیش برده شریک  کردیم اما تا اکنون به آن رسیدگی نشده است.
شفاخانه 350 بستر جمهوریت به کمک بلا عوض چین  در 26 اسد سال 1388 مجددآ ساخته شد و مورد استفاده مریضداران قرار گرفت . این شفاخانه به هزینه 25 ملیون دالر مساعدت بلاعوض کشورچین ساخته شده است و دوملیون وپنجصدهزار دالر دیگر به خاطر تهیه 248 قلم وسایل و تجهیزات  صحی این شفا خانه به مصرف رسید  کار ساختمان این شفاخانه دو سال نه ماه را در بر گرفت .
به گفته رییس شفاخانه، به خاطر رفع این مشکل وسایر موارد دیگر تفاهمنامه جدید با چین امضا شده است ممکن به زودی به این مسایل پرداخته شود.
در کنار آن شماری ازمریض داران در مورد تشخیص شدن مریضی دراین شفاخانه ورسیدگی نامناسب به زخمیان رویداد های انتحاری شکایت کردند  .
رییس شفاخانه دراین مورد گفت:  حوادث زیاد است داکتران به گونه بیست و چهار ساعت در خدمت آنان قرار دارند، چون مریضان کم حوصله اند زیاد شکایت می کنند در رویدادهای انتحاری کارمندان صحی ما تلاش می کنند تا درقدم اول به زخمیان  رسید گی  شود  از لحاظ مسلکی ضرورت شدید دارند یعنی زخمیان دسته بندی می شودند و آنانی که نیازعاجل داشته  باشند به آنان رسیدگی  عاجل صورت می گیرد.
در همین حال نظام الدین جلیل رییس عمومی شفاخانه های مرکز با تایید شماری از مشکلات مریضداران گفت که معضل نبود جالی ها در کلکین های شفاخانه  به اساس تفاهم نامه جدیدی که با کشور چین امضا شده  رفع می شود ودر پهلوی آن به سایر مشکلات  ساختمانی نیز رسیدگی خواهد شد او ازمریضداران خواست هنگامی که مریضان شان زیر مراقبت قرار می داشته باشد سبب ایجاد مشکل به داکتران و موظفان صحی نشوند.
وی اضافه کرد که داکتران 24 ساعت کار می کنند، آنان همیشه به فکر نجات مریض و درمان آنان هستند، اگر با آنان برخورد نادرست صورت می گیرد به تمرکز فکری آنان آسیب وارد می شود که نه به نفع داکتر است و نه به نفع مریض. مومنه احمد یار

back to top