تابلیت محو کرم امعا ، برحدود 7 میلیون شاگرد مکتب ها تطبیق می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 15 میزان باختر
کارزار محو کرم امعا درمکاتب سراسر کشور دیروز آغازشد و حدود 7 میلیون شاگرد آموزتحت پوشش این کارزار قرارخواهند گرفت .
به گزارش آژانس باختر: درمحفلی که به این مناسبت برگزارشد ، محمد اکبرعمرخیل رییس تربیت بدنی و صحت مکاتب وزارت معارف ،آغاز این کارزار را جزء برنامه های اساسی و مشترک وزارت معارف و صحت عامه برای از بین بردن مشکلات صحی شاگردان درمکاتب دانست .
وی افزود که رهنمود های لازم در رابطه به برگزاری کارزار مذکور برای آمرین معارف ولسوالی ها ارائه شده است  و عنقریب توزیع تابلیت محو کرم امعاء آغازمی شود و به دسترس عموم شاگردان قرار خواهد گرفت.
دکتورزلیخا انوری رییس صحت مادر، کودکان ، نوزاد و صحت جوانان وزارت صحت عامه، حق دسترسی به تعلیم و امکانات صحی را حق اساسی همه اتباع کشور خواند و راه اندازی این کارزار را ارزنده عنوان کرد.
وی گفت که حدود 7 میلیون دانش آموز تحت پوشش این کارزار قرار ن گرفت و در کنار تابلیت های محو کرم های امعاء ، واکسین های موثر برای شاگردان نیز تطبیق خواهد شد.
همچنان دکتور نعیم الله نماینده سازمان صحی جهان خاطرنشان کرد که حدود یک و نیم میلیارد نفوس درجهان مصاب به این مرض هستند و سازمان صحی جهان از سال 2005 به این طرف به خاطرمحو کرم های امعاء ، کارش را آغاز کرده است .
گفتنی است که وزارت معارف برنامه های مختلف صحی ازجمله توزیع تابلیت های کم خونی یا فولیک اسید برای شاگردان اناث، واکسین برای شاگردان جدید شمول و کارزارسرتاسری توزیع تابلیت های محو کرم های امعاء برگزارکرده است.  احمدضیا احمدی

back to top