چهار هزار تن در برنامۀ اکمال تخصص امتحان دادند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 15میزان
وزارت صحت‌عامه، امتحان شمولیت در برنامه اکمال تخصص را در همکاری با اداره ملی امتحانات به رهبری داکتر ماموسی زیور، معین مالی و اداری این وزارت در پوهنتون کابل دیروز اخذ کرد.
ماموسی زیور به خبر نگار آژانس باختر گفت : دراین امتحان چهار هزار وسه صد وپنجاه تن ثبت نام کرده بودند، که از این میان چهار هزار و یک صد وشصت سه تن بر اساس اسناد ارائه شده واجد شرایط شناخته شدند و برای بایومیتریک به اداره ملی امتحانات معرفی شدند.
وی بیان کرد که از جمله شاملان  سه هزار و چهل و دو تن آنان بچه ها و یازده صد و بیست و یک تن دیگر آنان دختران اند.
امتحان شمولیت در برنامۀ اکمال تخصص، شامل سه بخش عمده است اصول داخله، اصول جراحی و ستوماتولوژی که این سه بخش بیست و یک رشته مختلف تخصصی دیگر را  در برمی گیرد.
وی افزود که هر بخش دارای برگه های  جداگانه است، که حاوی صد پرسش چهار جوابه و صد دقیقه وقت برای حل پرسش‌ها برای اشتراک کنندگان در نظر گرفته شده است.
اشتراک کنندگان این امتحان تمام ولایات کشور اند که بعد از سپری کردن امتحان، در سیزده ولایت کشور در بست‌های موجود مراکزصحی  معرفی خواهند شد.
سیستم نمره دهی این امتحان به شکل کمپیوتری است و در مدت سه تا پنج روز نتایج  بست‌های از طریق از صفحات رسمی وزارت صحت‌عامه اعلان خواهد شد. مومنه احمد یار

back to top