ساختمان سیزده مرکز صحی درپروان افتتاح شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

چاریکار/۲۰میزان / باختر
والی پروان ساختمان های جدید سیزده مرکز صحی فرعی را در نه ولسوالی آن ولایت دیروز افتتاح کرد.
به گزارش آژانس باختر ، صفی الله وارسته رییس صحت عامه پروان گفت که این مراکز صحی درمناطق دوردست ولسوالی های نه گانه پروان که باشندگان آن به خدمات صحی دسترسی نداشتند ساخته شده است.
گفتنی است که پیش از این آن مراکز صحی درخانه های کرایی عرضه خدمات می کردند. خالقیار ...ک...م

back to top