پولیو٬ هنوزهم صحت و زندگی کودکان را در افغانستان تهدید می کند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل / ۲۲ میزان/ باختر
وزارت صحت عامه برنامه سرتاسری تطبیق واکسین پولیو رادر کشور آغاز کرد.
وزارت صحت عامه در حالی برنامه پنج روزه تطبیق واکسین پولیو را در کشور روی دست گرفته است که در سال روان شانزده واقعه پولیو در افغانستان ثبت شده است.
گزارشگرآژانس باخترمی نگارد: وزارت صحت عامه از امروز برنامه تطبیق واکسین پولیو را در کشور روی دست گرفته است که برای پنج روز ادامه می یابد.
مطابق به این برنامه٬ هشت میلیون و پنجصد هزار کودک زیر سن پنج سال در ۳۲۴ ولسوالی در مقابل بیماری فلج کودک واکسین خواهند شد
این در حالیست که از شروع سال جاری عیسوی تا کنون شانزده واقعه جدید پولیو در کشور ثبت شده است.
ارزگان٬هلمند٬قندهاروکنرولایت های اند که در آن وقایع مثبت پولیو ثبت شده است.
وقایع مثبت پولیو درمحلاتی ثبت شده است که بیشتر تحت اداره مخالفان مسلح است مخالفان مسلح  واکسین پولیو را حرام می دانند ومانع تطبیق آن در بخش هایی ازکشور شده اند.
طالبان نسبت به پولیو دید سیاسی و عقده مندانه دارند و با یک حرف که گویا این واکسین حرام است مانع تطبیق آن در بخش های زیر نفوذ شان شده اند
در حالی که علمای دینی و مراجع معتبرفقهی تاکید دارند که از لحاظ شرعی و احکام فقهی٬ هیچ مشکل برای تطبیق واکسین پولیو وجود نه دارد برخلاف آنان از مردم خواسته اند که برای سلامتی کودکان شان واین که٬ اسلام بر حفظ سلامتی تاکید دارد از برنامه واکسین پولیو حمایت کنند.
درهمین حال فیروزالدین فیروزوزیر صحت عامه از خانواده‌ها خواسته است که با تیم واکسین این وزارت در قسمت تطبیق واکسین بر کودکان‌شان همکاری کنند تا از شیوع بیماری پولیو جلوگیری شود.
او هم‌چنان از خانواده ها خواسته است  که کودکان‌شان را به مراکز صحی ببرند که واکسین ضدپولیو شوند.
پولیو یا بیماری فلج کودکان تداوی ندارد، اما تطبیق واکسین می تواند آن را وقایه کند وازوقوع آن پیش‌گیری شود. فقط دو قطره واکسین پولیو است که زندگی یک طفل را نجات می دهد.
در دور قبلی واکسین پولیو و در دوره قبلی این برنامه٬ لجاجت طالبان باعث شد که شمار زیادی از کودکان از واکسین پولیو باز بمانند این گروه در برابرزندگی شانزده کودک که امسال به این بیماری مصاب شده اند و یا در سال های گذشته به فلج دایمی مبتلا شده اند مسوول اند.
طالبان باید واکسین پولیو را ضمانت زندگی هر طفل در این کشور بدانند٬برعلاوه آن در تطبیق این برنامه ملی سهم گیرند لازمی است که برای تطبیق مصوون و سراسری آن همکاری کنند.
از طرف دیگر لازم است که علمای دین از منابر صدای شان را در حمایت از واکسین پولیو که در حقیقت صدای حمایت از کودک و صحت درکشور است ٬بلند کنند و مزایای این برنامه ملی را از دید احکام فقهی و شرعی برای مردم توضیح دهند.
به این ترتیب می شود که در برابر تحجرطالبانی که هر زشتی و کج اندیشی شان را با اسلام عزیز که دین انسان ساز و انسان دوست است ربط می  دهند ایستادگی کرد.
باید گفت که ویروس وحشی پولیو تنها در دو کشور (افغانستان و پاکستان) در گردش است با آن که از نایجریا هم به عنوان کشور میزبان از این ویروس یاد می شود ولی در سه سال اخیر هیچ واقعه پولیو در آن کشور ثبت نشده است مگر هنوز هم سازمان صحی جهان این کشور را عاری و مصوون از پولیو اعلام نداشته است.
برنامه تطبیق واکسین پولیو یک برنامه اضطراری سازمان صحی جهان است٬این سازمان تلاش دارد که با محوپولیو در افغانستان و پاکستان به ماجرای این بیماری در سطح جهان خاتمه بخشد. مگر طالبان در این دوکشور مزاحم این برنامه اند و خطر سرایت آن از افغانستان و پاکستان  به کشور های دیگر هنوز هم وجود دارد .تحلیل سیاسی

back to top