بزرگترین فابریکه تولید دوا درافغانستان درآستانه گشایش

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرقندهار۱۳ عقرب باختر
بزرگترین فابریکه تولید دوا در افغانستان درآستانه بهره گیری قراردارد.
این فابریکه در قندهار و ازسوی جمعی از سرمایه گذاران ساخته می شود.
سرمایه ابتدایی این فابریکه پنجاه ملیون دالر گفته شده است.
دوا سازان کشور های بزرگ دوا سازی چون هند و آلمان در کنار صدها دوا ساز وکارگر افغان دراین فابریکه کارخواهند کرد.
این فابریکه دوا سازی سنوفارما نام دارد و کار ساخت آن تا هشتاد درصد تکمیل شده است.
یکی از مالکان این فابریکه به آژانس باخترگفت که آنان اقدام به تولید دوای با کیفیت به سطح هند و پاکستان و دیگر کشور های پیشرفته از نظر طب تولید خواهند کرد.
با ساخت این فابریکه انتظار می رود بخشی از نیاز دوایی شهروندان افغانستان رفع شود.
درحال حاضر فابریکه های دوا سازی در افغانستان فعالیت دارند اما بیشتر نیاز داویی کشور از کشور های برونی تامین می شود.ختم/ابوی

back to top