تصدی ملی حفاظت عامه، نیاز سنجی تامین امنیت شفاخانه های کابل را نهایی کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ 14 جوزا/ باختر
تصدی ملی محافظت عامه وزارت امورد داخله، ارزیابی و نیاز سنجی تامین امنیت شفاخانه های کابل را نهایی کرد.
به گزارش آژانس باختر؛ داکتر وحید مجروح معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه در نشستیکه با جنرال خوشحال سادات "رییس عمومی تصدی ملی محافظت عامه" وزارت امور داخله داشت، با تشکر از همکاری شان، نتایج ارزیابی و نیاز سنجی تامین امنیت شفاخانه های کابل را مرور کرد و ملاحظات وزارت صحت عامه را با تصدی ملی محافظت عامه شریک کرد.
براساس این پلان که برای تایید و درخواست منابع مادی برای آن به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می شود، امنیت فزیکی پرسونل صحی در تمام شفاخانه های کابل تامین خواهد شد.
گفتنی است که متاسفانه در این اواخر واقعات تهدید، توهین و لت و کوب پرسونل صحی در داخل شفاخانه ها توسط پایوازان افزایش یافته است و در آخرین مورد روز قبل شش تن از پرسونل شفاخانه کووید 19 محمد علی جناح واقع در غرب کابلرا، شامل سرطبیب، داکتران، نرسان و کارمندان خدماتی، پایوازان یک مریض لت و کوب کردند.
محافظت و مصوونیت پرسونل صحی عمده ترین اولویت برای وزارت صحت عامه است و در غیر آن امکان عرضه خدمات صحی به ویژه در شفاخانه های کووید 19 به شدت متاثر خواهد شد. احمدضیا احمدی

Last modified on ???????? ، 14 ???? 1399 ، 05:46
back to top