طالبان تطبیق واکسین پولیو در پکتیکا را اجازه دادند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شرن 8 میزان باختر
طالبان از مخالفات با تطبیق واکسین فلج کودکان در پکتیکا دست بردار شدند و برای تطبیق واکسین در ساحات تحت اداره شان در آن ولایت اجازه دادند.
داکتر عبدالحکیم همت آمر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه پکتیکا امروز به آژانس باختر گفت که اعزام دسته های واکسناتور ها با مقدار کافی واکسین در تمام ساحات پکتکیا آغاز شده است و امروز برنامه تطبیق واکسین پولیو در سراسر آن ولایت آغاز شده است.
سید حبیب

back to top