شورای عالی طبی افغانستان و حل مشکلات بنیادی خدمات صحی در کشور

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 11 میزان
رئیس جمهور غنی امروز هنگام افتتاح شورای عالی طبی افغانستان بر حل بنیادی آن مشکلات تاکید کرد که در بخش معالجه و وقایه در کشور وجود دارد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: رئیس جمهور غنی چندی قبل با صدور حکمی شورای عالی طبی افغانستان را ایجاد و داکتر نسرین اوریاخیل را به حیث رئیس این شورا گماشت.
هدف از ایجاد شورای عالی طبی افغانستان منسجم ساختن امور طبی و هماهنگی نهاد ها غرض ارائه خدمات صحی و خاتمه بخشیدن به مشکلاتی است که دامنگیر بخش صحت در کشور میباشد  .
رئیس جمهور در حالی به ایجاد چنین یک شورا مبادرت می ورزد که افغانستان در جمله کشور های قرار دارد که شهروندان آن کمترین دسترسی به خدمات صحی دارند.
افغانستان در زمره کشور های قرار دارد که مرگ و میر اطفال در آن بیشتر است و هنوز هم مشکل پولیو در آن حل نگردیده است.
مهمتر از همه ارائه خدمات صحی در افغانستان معیاری و قابل پسند نیست در سالهای اخیر این روند بیشتر شکل تجارتی را به خود گرفته است امروز ما شاهد فعالیت شماری زیادی از شفاخانه های خصوصی، کلینیک های صحی، دواخانه ها و ازدیاد معاینه خانه ها هستیم در حالیکه برای فعالیت معیاری آنان کمتر کار شده و کمتر برنامه ریزی شده است.
عدم تداوی و معالجه به شکل معیاری سبب گردیده تا شماری زیادی از مریضان و مریضداران به کشور های همسایه و هند بروند، منابع رسمی خود تایید میدارند که سالانه میلیون ها دالر از سرمایه افغانستان مصرف تداوی هموطنان ما در کشور های پاکستان، هند ... میشود و امروز بیشترین مشکل در بخش معالجه است و رئیس جمهور غنی خود در گفته های امروز اش به آن اشاره کرد.
در کنار بی توجویی و یا عدم رسیدگی به بخش طب معالجوی در کشور، فعالیت نهاد های تحصیلی خصوصی در بخش طبی نیز گسترش یافته است به گونه یی که در جذب دانشجویان به این نهاد ها تنها روی پول و گرفتن اجرت فکر میشود و به استعداد و گذشته تحصیلی دانش آموزان هیچگاهی توجه نشده است که این میتواند برای آینده و اجتماع ما یک زنگ خطر باشد و ما در آینده با صد ها داکتر مواجه خواهیم شد که کوچکترین استعداد و توان معالجه را نخواهند داشت.
بر علاوه این مساله موجودیت ادویه بی کیفیت، مشکل حاد است که جامعه افغان را رنج میدهد امروز تورید ادویه بی کیفیت به کشور به گونه ء بی سابقه افزایش یافته است همه این مسایل، بی باوری و بی اعتمادی را نسبت به نهاد های طبی و کارمندان طبی در کشور بیشتر ساخته است.
موجودیت صد هزار معتاد، آلوده گی هوا و خرابی محیط زیست نیز جز مشکلات جدی در افغانستان است که جامعه افغانی با آن مواجه است که باید بخش صحت به آن توجه کند .
پس لازم است تا شورای عالی طبی افغانستان که بر علاوه  آنکه نهاد های طبی و ارگان های دیگر را در وجود خود منسجم میسازد کار های خطیر در پیشرو دارد که حل بنیادی مشکلات مردم ما در عرصه طب معالجوی و وقایوی، بازگشت باور و اعتماد مردم نسبت به طب و طبابت در افغانستان اولویت آن شمرده میشود.تحلیل سیاسی

back to top