از روز جهانی مبارزه علیه بیماری قلب تجلیل به عمل آمد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل، 11 میزان باختر
وزارت صحت عامه امروز از روز جهانی مبارزه علیه بیماری قلب به منظور بلند بردن آگاهی عامه در پیوند به عوامل بیماری های قلبی گرامی داشت به عمل آورد.
به گزارش آژانس باختر ، بیماری قلبی وقایی یک دسته  از اختلالات قلب است که بیشترین عامل مرگ و میر را در جهان تشکیل میدهد، که سالانه بیشتر از 17 ملیون تن در جهان از اثر این بیماری جان های شانرا از دست میدهند و عامل هشتاد درصد این واقعات  حمله قلبی و سکته مغزی میباشند.
اکثر کارشناسان عوامل عمده این بیماری را در مصرف دخانیات ، تنباکو ، غذا های ناسالم ، چاقی ،عدم فعالیت جسمانی  واستفاده از الکول میدانند . دوکتور احمد جان نعیم معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه  در مراسم  گرامی داشت از این روز بیماری های قلبی را یک چالش صحی خوانده و بر اهمیت گرامی داشت از این روز در راستای بلند بردن آگاهی عامه و کاهش خطرات این بیماری ها تاکید نمود.
همچنان معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه، علل عمده بیماری های قلبی را مصرف دخانیات، تنباکو، غذاهای ناسالم، چاقی، عدم فعالیت فزیکی و استفاده الکول دانسته و میگوید که، بیماری های قلبی در افغانستان 14 اعشاریه 3 درصد مرگ و میر بیماری های  غیر ساری را تشکیل میدهند.
وزارت صحت عامه در نظر دارد، با راه اندازی  نظرسنجی عوامل خطر بیماری های غیر ساری به خصوص بیماری های قلبی را به سطح کشور مشخص سازد ، که با استفاده از نتایج آن اقدامات موثری را در پلان های پیشگیری از این بیماری ها  روی دست گیرد. نالان

back to top