از روز جهانی مبارزه علیه بیماری شکر تجلیل به عمل آمد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 23 عقرب
وزارت صحت عامه از روز جهانی مبارزه علیه بیماری شکر به منظور بلند بردن آگاهی عامه و کاهش این بیماری تجلیل به عمل آورد.
به گزارش آژانس باختر، بیماری شکر یکی از شایع ترین بیماری ها در جهان میباشد که شمار مبتلایان آن درسراسر جهان  به 422 میلیون تن میرسد و تخمین میگردد که این رقم تا سال 2035 به 600 ملیون افزایش یابد.
دوکتور قمرالدین حافظ سرپرست ریاست طب وقایوی وزارت صحت عامه با ابراز از نگرانی افزایاش این بیماری در کشور میگوید" نظر به شواهد ومطالعات فدراسیون دیابت بین المللی که در سال 2012 صورت گرفت  حدود 092 ,849  تن در افغانستان دچار بیماری شکر بوده که 773, 19  تن از آنها سالانه جان های شان را ازدست میدهند."
دوکتو حافظ تاکید نمود که، وزارت صحت عامه رهنمود های را برای دریافت عوامل عمده مساعد کننده بیماری های غیر ساری از جمله شکر  انکشاف داده  و در تلاش است تا توجه مردم را در رابطه به تشخیص و تداوی مقدم دیابت جلب نماید و این وزارت مصمم است تاگام های موثر وجدی تری را در این راستا بر دارد.
استفاده از غذا های غیر صحی، گرفتن وزن غیرنورمال وموجودیت بیماری شکر به شکل  ارثی از جمله عوامل عمده این بیماری  بشمار میروند که بیشترین مبتلایان این بیماری خانم ها هستند. درحال حاضر بیش از 199 میلیون زن درجهان مبتلا به بیماری شکر  بوده که طبق بررسی ها از هر ده  زن یکتن آنها مبتلا به این مرض میباشد واین رقم تا سال 2040 به 313 میلیون خواهد رسید.
سی دقیقه ورزش روزانه، استفاده ازغذا های کم چرب، قند، دوری ازدخانیات و نگهداشتن وزن نورمال بدن از جمله شیوه های است که انسان را از مبتلا شدن به این بیماری نجات میدهد. ذبیح علم

back to top