08 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سی ویک طالب مسلح در سرپل به روند صلح پیوستند

سرپل/ 8 جوزا/ باختر قول اردوی شاهین از پیوستن گروه سی...

وزارت صحت عامه: ظرفیت آزمایش ویروس کرونا افزایش می یابد

کابل/ 8جوزا/ باختر وزارت صحت عامه از بلند بردن کیفیت و...

آتش بس ادامه خواهد یافت

آتش بس ادامه خواهد یافت

کابل/ ۸ جوزا/ باختر با آن که معیاد آتش بس میان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

باشندگان لب جرخیرخانه از ناحیه شیوع امراض جلدی شاکی اند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر /16سرطان
باشندگان ساحه خواجه بغرای خیر خانه با فرارسیدن فصل گرما نگران شیوع امراض جلدی از ناحیه آب های ایستاده جر خیرخانه اند .
شهر کابل با نفوس بیشتر از پنج میلیون تن در فصل گرما با چالش های گوناگون محیط زیستی وصحی از جمله شیوی امراض جلدی روبروست .
به گزارش آژانس باختر ،یکی از این چالش ها موجودیت آب های ایستاده وکانال های آب های سطحی است که در داخل شهر کابل جریان دارند ،آبهای یاد شده از یک جانب زمینه رشد وتکثر انواع امراض وحشرات را فراهم میسازد از جانب دیگر تعفن برخاسته از آن حتی بودوباش را به اهالی منطقه مشکل ساخته است.
حافظه خانم مسن که در منطقه خواجه بغرای خیر خانه در نزدیک لب جرزندگی میکند گفت که از بیست سال به اینسو که در منطقه بودوباش دارداز بوی بدجر که ازکنار منزل شان رد میشود خیلی به تکلیف است وی با اشاره به دختر ده ساله اش می گوید که بوی بد از یکسو وپشه های سالدانه از جانب دیگر زندگی را برای ما مشکل ساخته است .
زخم بدنمای سالدانه که درچهره مریم ده ساله از دور هویداست مهر تایید به سخننان مادرش میزند  .
در میان باشندگان لب جر کمتر کسانی را میابیم که نشان از سالدانه نداشته باشند.
حافظه می گوید به سبب پشه های سالدانه حتی اقارب ما حاضر نیستند که به خانه ما مهمان شوند.
لیلما خانم دختر که مادر کهن سالش را جهت زرق واکسین سالدانه نزد داکتر آورده می گوید مادرش بعد از مدت هاخانه پسرش در خیرخانه رفت ودر آنجابا گزیدن پشه صورتش از چند ناحیه زخم برداشته .لیلما می گوید در گذشته ها حکومت در فصل گرما آب های ایستاده را دواپاشی میکرد تا از تکثر پشه ها جلوگیری کرده باشد ویک اقدام خوب بود اینکه آیا هنوز هم این برنامه جریان دارد یانی چیز نمی داند .
علاوه از باشندگان خیرخانه این جر از مسیر شهرک جدید خواجه رواش ،بنایی وامارات نیز میگذرد که تعداد کثیر از شهروندان ما که در آن زندگی یا از کنارش رفت وآمد میکنند از لحاظ صحی سلامتی آنان به  تهدید مواجه است  .
اقبال همدرد آمر ارتباط عامه اداره حفاظت از محیط زیست در رابطه به مسوولیت های آن اداره در قبال فراهم نمودن فضای سالم وعاری از آلودگی به شهریان کابل گفت هیات این اداره همواره در حال نظارت از نواحی شهراست وپیوسته نشست های که با وکلای گذر ونمایندگان مردم داشته میباشد مشکلات را شناسایی کرده وبا ادارت زیربط در جریان میگذارد .وی مشکلات باشندگان لب جر را تایید کرده گفت که بارها مشکلات یاد شده را با شاروالی در میان گذاشته است.
اینکه شاروالی کابل تا کنون چی کارهای را نجام داده ودر آینده برای حل اساسی چنین مشکلات چی پلان های دارد ادریس توخی رییس اداره صحت محیطی شاروالی کابل گفت که شاروالی کابل  با توجه به صحت شهروندان در فصل گرما وکاهش امراض ناشی از پشه هاوتکثر آنان در آبهای ایستاده سال دوبار برنامه دواپاشی سراسری را انجام میدهد که بار نخست در ماه جوزا وبار دوم در ماه اسد صورت میگیرد .
وی علاوه کرد که در برنامه یاد شده علاوه از دواپاشی آبهای ایستاده جوی ها ومحلات تجمع کثافات نیز دواپاشی میشودچنانچه همین اکنون این برنامه جریاد دارد وتا ناحیه پنجم رسیده است .
با توجه با نکات ذکرشده میتوان گفت که برنامه دواپاشی میتواند در کنترول موقتی وضعیت نقش داشته باشد اما برای حل اساسی مشکل بهزاد غیاثی رییس تنظیف شاروالی کابل گفت که جر از سالها به اینسو عامل آلودگی محیط وامراض گوناگون در ساحه بوده چون آب آن به دلیل عریض بودن  اش به صورت درست از آن رد نمی شدکه شاروالی کابل با در نظر داشت مسوولیت در برابر فراهم نمودن زندگی عاری از آلودگی به شهروندان کابل قرارداد بازسازی جر یاد شده را با یک شرکت آذر بایجانی بنام قراچه به امضا رسانید که مطابق آن عرض جر از ده متر به هفت ودر برخی ساحات به پنج متر تغییر کرد تا آب جریان پیدا کند وی افزود که کاربازسازی  جر به شدت جریان دارد  که از ساحه پروان دوم شروع شده وبصورت مجموعی با طول هفت ونیم کیلومترتا چهار ماه آینده به پایه اکمال میرسد .
جر خیر خانه یگانه محل تجمع آبهای آلوده نیست که صحت وسلامتی شهریان کابل را تهدید می کند مانند جر خیر خانه آب های ایستاده بیشماردر کابل وجود دارند که در خورتوجه ودقت فراوان اند وبر مسوولین است که با طرح  وتطبیق برنامه های وقایوی وبنیادی به رفع آن پرداخته وفضای  سالم وبدور از آلودگی را به شهروندان کابل فراهم نمایند  .فرزانه

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.