هوای گرم عملکرد مناسب مغز انسان را مختل می سازد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

تهران- ایرنا-23 سرطان – باختر                                                                                   
نتایج یک مطالعه نشان می دهد،که موج گرما عملکرد مناسب مغز انسان را مختل می سازد و این موضوع در مورد کارمندان اداره ها، محصلین و متعلمین  صادق است.
روزنامه ایندیپندنت، چا پ بریتا نی در شماردیروز خود نوشت  این مطالعه که توسط محققان پو هنتون  هاروارد آمریکا انجام شده ، نشان می دهد که استفاده از دستگاه های مطلوب سرد  کننده هوا در پوهنتون ها،  لیلیه های محصلین و اداره ها می تواند به برطرف شدن این مشکل کمک کند.
مطالعه قبلی در زمینه تاثیر امواج گرما بر سلامت و توانایی های روانی تنها به افراد آسیب پذیرتر جامعه مانند سالخوردگان و کودکان محدود شده بود.
این موضوع تصور اشتباهی ایجاد می کرد که متوسط افراد در معرض خطر ناشی از امواج گرما قرار ندارند.
اما با توجه به اینکه بروز درجه حرارت های بالاتر در نتیجه تغییرات اقلیمی در حال عادی شدن است، محققان پوهنتون  هاروارد این بررسی را بر افراد بیشتری گسترش دادند.
آنها در این مطالعه دانشجویان را در طول تابستان داغ شهر  بوستون امریکا  مورد ارزیابی قرار دادند و عملکرد دانشجویانی را که در خوابگاه های گرم زندگی می کردند، با عملکرد محصلین مقایسه کردند که خوابگاه های آنها از دستگاه های مطلوب سرد  کننده هوا برخوردار بود.
محققان متوجه شدند، دانشجویانی که در ساختمان های گرم زندگی می کردند درمقا یسه  با آنهایی که در اتاق هایی زندگی می کردند که دستگاه سرد کننده هوا داشت، عملکرد بدتری در آزمون های حل مسئله و حافظه داشتند بطوریکه این آزمون ها را بطور متوسط 13 درصد بدتر انجام دادند.
داده های ناشی از این مطالعه و سایر مطالعات نشان می دهد که بهترین عملکرد انسان ها در محیط هایی بدست می آید که د مای مناسبی داشته باشد و این موضوع در مورد دانش آموزان،و کارمندان اداره ها نیز صادق است.
نتایج این مطا لعه درمجله PLOS Medicine  نشر شده اند. آشنا

back to top