02 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

شمار قربانیان حملات تروریستی سریلانکا به 290 نفر رسید

کلمبو – اسکای نیوز– 2 ثور – باختر تعداد تلفات ...

فی انس طلا 1276 دالر عرضه می شود

کابل 2 ثور باختر فی انس طلا در بازارهای بین...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتنسل جوان بیشترین مصرف کننده تنباکو در کشور است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر /24سرطان
استفاده تنباکو در سالهای اخیر بین جوانان بیشتر رواج پیدا کرده است.
به گزارش آژانس باختر ،سلیمه خانم میانه سال که در یکی از لیسه های ذکور شهر کابل آموز گار است می گوید با آنکه مصرف تنباکو از گذشته ها استفاده آن در بین مردم رواج داشته اما کهن سالان بیشترین مصرف کننده گان تنباکو  در آنزمان بودند متاسفانه در سالهای اخیر جوانان به مصرف مشتقات گوناگون آن رو آورده اند .
سلیمه که معاون تربیوی در یکی از لیسه های ذکور در شهر کابل است می گوید که روزانه هنگام تلاشی دم دروازه انواع سگرت ونصوار را بدست میاورد.
وی ادامه میدهد که شاگردان مکتب در سن وسال قرار ندارند که به اضرار تنباکو پی ببرند اما بر خانواده هاست که در باره اضرار تنباکوبا فرزندان شان صحبت کنند وهمچنان متوجه رفتار فرزندان شان بوده با اداره مکتب در تماس باشند .
وی می گوید که در گذشته ها نصوار بشکل پودر بفروش میرسیدوبیشتر کهن سالان مصرف میکردند اما حالا از کشورهای همسایه بشکل خریطه گک های رنگه رنگه با طعم های گوناگون وارد شده وبه دسترس شهروندان قرار میگیرد که متاسفانه بیشترین مصرف کننده گان آن را شاگردان مکاتب تشکیل میدهد .
انار گل صمیمی مدیر لیسه ذکور بی بی مهرو گفت، مکتب یک اجتماع بزرگ از جوانان است که هرگاه یک شاگرد ملوث به یک عمل باشد به آسانی میتواند سایر شاگردان را نیز به طرف خود بکشاند بنابراین بر خانواده است تا در مورد اضرار تنباکو با فرزندان شان صحبت کنند .
مدیر مکتب یکی از دلایل روز افزون جوانا ن به تنباکو را دسترسی آسان به آن میداند ،وی می افزاید با وجود آنکه قانون کنترول تنباکوودخانیات توسط رییس جمهور توشیح گردیده اما آزادانه در بازار ها خرید وفروش میشود.
اینکه تنباکو چه اضرار به صحت وسلامت انسان ها دارد داکتر بصیر احمد سروری گفت که تنباکو حاوی  4000ماده است که 250 نوع آن به صحت مضر شناخته شده و50 نوع آن سرطان زا میباشد که دهن ،مری ،معده وروده ها را متاثر میسازد.
سروری افزود که تنباکو عامل امراض مختلف غیر ساری مانند فشار خون ،شکر وامراض مختلف طرق تنفسی را سبب میشود .
داکتر سروری افزود که در جامعه دونوع مصرف کننده تنباکو وجود دارد یکی کسانی که خود مستقیما تنباکو دود میکنند که  فیصدی اضرارآن 36درصداست  ودوم کسانی اند که دود کشیدگی را تنفس میکنند و کسانی که دود کشیدگی را تنفس میکنند اضار آن  56در صد میرسد .
وی ادامه داد که وزارت صحت به منظور جلوگیری ازاستشمام دود تنباکو دود کردن تنباکو در اماکن تجمع وایجاد فضای عاری از تنباکو را درمحلات تفریحی ،بس ها ،رستورانت ها ،وشفاخانه ها منع اعلام کرده است وهمچنان به منظورعدم  دسترسی آسان به این ماده خطرناک محصول گمرکی آنرا بلند برده است تا به این شکل دسترسی به آنرا  دشوار سازد .
وی همچنان از یک برنامه دیگر وزارت صحت که در هماهنگی با وزارت های تجارت ،داخله وشاروالی کابل خبر داد که بر اساس آن تمامی مراکز فروش تنباکو وسگرت  راجستر میشود تا تعداد مصرف کننده ها ونوعیت تنباکو مصرفی را مشخص شده ومطابق آن پرنسیب های لازم  اتخاذ گردد.
داکتر سروری مبارزه علیه تنباکو را مسوولیت تمامی نهادها وافراد جامعه دانسته می گوید برای ساختن افغانستان آباد به نسل سالم وبه دور از تنباکو نیاز داریم که رسانه ها با تبلیغات شان میتوانند بیشتراز دیگر نهادها در این زمینه میتواند نقش داشته باشند.فرزانه

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.