25 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل 25 سرطان باختر
معین امور جوانان خواستار سهم گیری بیشتر جوانان درفعالیت های فنی  واقتصادی  شد
معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ از جوانان خواست تا در آموختن حرفه کسب و پیشه تلاش بیشتر نمایند.
به گزارش آژانس باختر ، داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ که امروز در نشستی زیر نام نقش فن ، حرفه در بهبود وضعیت اقتصادی جوانان صحبت می کرد گفت:  هدف از برگزاری این برنامه سهم گرفتن جوانان در فعالیت های حرفه یی ، فنی و اقتصادی است.
او از جوانان خواست تا با فرا گرفتن مهارت ، فن ، حرفه و کسب تلاش کرده تا به جامعه خدمت نمایند و افغانستان را از کشور وارداتی به کشور صادراتی تبدیل شود.
اوگفت جوانان در تولید مواد نقش بارز دارند و باید جوانان با بی سوادی وبی کاری مبارزه نمایند.
او از جوانان خواست بخاطر بهبود وضعیت شان در راستای حرفه و پیشه پیشنهادات خود را با معینیت امور جوانان شریک نمایند.
بعدا ایمل شیر علی دوستیاررییس مکاتب خصوصی وزارت معارف صحبت کرده گفت که فن و حرفه در کشور های جهان سوم به خصوص در افغانستان نیاز می باشد و در پهلوی تعلیم و تربیه ، آموختن حرفه مهم پنداشته می شود.
او افزود آموختن حرفه در کاهش استمعال مواد مخدر و بی کاری جوانان نقش بارز دارد و باید جوانان با آموختن حرفه و کسب تشویق شوند.
بعدا داکتر بشیر فاروق مشاور ریاست اجراییه نیز در مورد صحبت کرد و برنامه ریزی و حمایت دولت را در خصوص ایجاد زمینه ها برای حرفه وکسب مهم خوانده وگفت باید دولت زمینه های آموختن حرفه و فن را برای جوانان مساعد سازد .
دراخیر ابزار کار برای کسبه کاران و تقدیر نامه ها ازسوی معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ برای جوانان توزیع گردید.ختم/بهزاد

کابل  باختر     ۲۵   سرطان 
در حالیکه احزاب سیاسی خواستارباطل شدن  روند  ثبت نام رای دهندگان  اند محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور میگوید که احزاب نمیتوانند ازمردم نمایندگی کنند چون توسط مردم انتخاب نشده اند وصلاحیت هم ندارند که به نمایندگی مردم سخن بگویند.
به گزارش آژانس باختر : شماری از احزاب سیاسی به روز شنبه  ثبت  نام رای دهندگان را یک روند ناقص  ٬ فساد زا  و تقلب ساز دانسته ٬ خواستار باطل اعلام نمودن این روند شده تاکید داشتند تا  رای دهندگان شامل سیستم بایومتریک شوند انها همچنان خواستار تغییر نظام انتخاباتی در کشور شدند
در حالیکه احزاب سیاسی در کشور خود را برخاسته از متن مردم میدانند و حضوراحزاب سیاسی را در جوامع که تمثیل از دموکراسی می نمایند یک شرط برای تقویت نظام های مردم سالار میدانند ایا گفته های رئیس جمهور غنی عکس وقایع را باز گو نمیکند 
رییس جمهوراحزاب سیاسی را به سنگ انداری در روند انتخابات متهم کرد  وگفت احزاب نمیتوانند از مردم نمایندگی کنند
شماری از فعالان جامعه مدنی و اگاهان سیاسی میگویند در جوامع دموکراسی احزاب پایه های اصلی نظام را تشکیل میدهند اما واکنش تند رییس جمهور در برابر آنان از نقش احزاب منحیث نهاد های سیاسی کاسته میشود
هارون میر کارشناس سیاسی٬  گفته های رییس جمهور را ضد ونقیص خوانده گفت رییس جمهور با این اظهاراتش مشروعیت احزاب را زیر سوال میبرد وی می گوید که در انتخابات قبل احزاب در تشکیل حکومت وحدت ملی نقش مهم داشتند وی می افزاید که موضوع مشروعیت مردمی خیلی مهم است اگر دیده شود رییس جمهور در انتخابات گذشته مشروعیت مردمی همین احزاب را برسمیت شناخته بود واکنون با اظهاراتش این مشروعیت را زیر سوال میبرد .
هارون میر در جای دیگر به دفاع از سخنان رییس جمهور برآمده می گوید این گفته های رئیس جمهور مبنی بر دخیل بودن احزاب در جنگ ها ونداشتن برنامه صلح واقعبینانه است اما راه حل این است که احزاب بدور هم جمع شوند وبرای بیرون رفت از بحران اجماع ملی صورت بگیرد که سخنان رییس جمهور کمک نمی کند که به اجماع سیاسی دست یابد .
به همین ترتیب جبار قهرمان آگاه مسایل سیاسی به تایید از گفته های رییس جمهور برآمده گفت مردم ما از هر لحاظ به مشکلات مواجه اند واحزاب یاد شده یکروز هم بخاطر تغییر وضیعت ،امنیتی ،سیاسی ،اجتماعی واقتصادی نظریات را ارائه نکردند وهمواره در پی خواست های شخصی خود بنام احزاب سیاسی بشکل دیکتاتورانه آن هستند تا به این شکل تمام پروسه های ملی را زیر سوال ببرندو در چنین حال رییس جمهور را دیکتاتور خطاب میکنند.
قهرمان این خواست احزاب را سپوتاژدانسته می افزاید که احزاب باید مطابق اصول به منافع ملی بیندیشد وی ادامه میدهند هرگاه احزاب مخالف راه اندازی پروسه انتخابات بود در نخست اعلام میداشتند اکنون که سه ماه از این پروسه میگذرد وده ها میلیون دالر بمصرف رسید مخالفت خویشرا اعلام میدارند که این عمل آنان یک سپوتاژاست
در همین حال شماری از فعالان مدنی میگویند که احزاب سیاسی بیشتر بر خواست های گروهی شان چنگ میزنند بهتر بود که انها به  جای ان که خواست شان دروسط روند کاری کمیسیون ارائه کنند آنها در آغاز دیدگاه و مشوره شان را با کمیسیون مطرح میساختند مگر حالا که کار های زیادی  انجام شده  ارائه نظریات میتواند تحمیل خواست ها مشخص بر کمیسیون باشد.
حبیب الله شینواری مسول دیده بان شفافیت  و انتخابات  افغانستان خواست  احزاب سیاسی مبنی بر تغییر نظام انتخاباتی را  بسیار دقیق و خوب میداند مگر کاش این درخواست کمی وقت تر صورت میگرفت ولی حالا زمان ان گذشته زیرا کمیسیون انتخابات در کار هایش پیشرفت دارد و چند مرحله کار را سپری کرده است
او تاکید دارد که رئیس جمهور باید از تحمیل خواست های خود بردیگران خوداری نماید  و در برابر خواست های مشروع منتقدان نظام و احزاب سیاسی با تحمل برخورد کند  در غیر ان ما شاهد یک رژیم دیکتاتور منشانه خواهیم بود
شینواری مشوره میدهد بهتر است که احزاب سیاسی  و دولت با هم وارد مذاکره شوند و برای برگزاری یک انتخابات شفاف مشترکاً کار نمایند تا دموکراسی نو بنیاد در کشور تقویت گردد.  عبدالخالق /   نعمت

کابل باختر 25 سرطان
ده ها مکتب از سوی طالبان در نقاط مختلف کشور مسدود شده است.
رئیس معارف لوگر در این رابطه میگوید: بیش از شصت تاسیسات آموزشی تنها در پل علم مرکز این ولایت بسته شده اند.
در یک گزارش رسانه های خارجی تذکر داده شده است که چهل مکتب دیگر در منطقه محمود آقا که تحت کنترول طالبان است مسدود شده اند به این ترتیب حدود شصت هزار شاگرد در ولایت لوگر نمی توانند به مکتب بروند.
طالبان معلمان را تهدید نموده اند تا در خانه های شان بمانند.
بر اساس اطلاعات جامعه بین المللی، در سراسر افغانستان حد اقل 3.7 میلیون کودک از 7 تا 17 سال نمی توانند به مکتب بروند.
در ولایت جنوبی افغانستان هلمند 123 مکتب از ده سال به این طرف مسدود گردیده اند.
شصت هزار متعلم از بسته شدن مکاتب در این ولایت متاثر اند.
از ماه می به این طرف، طالبان در ولایت شمالی افغانستان ، تخار نیز حدود سی مرکز آموزشی را مسدود کرده و مانع رفتن یازده هزار شاکرد به مکتب شده اند.
به گفته مقام های وزارت معارف کشور، طالبان با مسدود کردن مکاتب در لوگر خواهان کاهش عملیات نظامی توسط نیروهای دفاعی افغانستان شده اند.
طالبان از معلمان خواسته اند که اگر بخواهند مکاتبی مسدود نگردند ، باید عملیات های نظامی بر طالبان قطع گردد.
هر چند بسته کردن ده ها مکتب و محروم ساختن هزاران دانش اموز از فراگیری اموزش یک عمل تروریستی وحشتناک است، ولی از طرف دیگر این حرکت طالبان بیانگر ناتوانی این گروه است.
مسدود شدن مکاتب تنها به تهدید های طالبان خلاصه نمیشود از 13 روز به اینطرف تقریبا تمامی مکاتب در ولایت های فاریاب، سرپل و جوزجان به دلیل تظاهرات ضد حکومتی و در حمایت از یک قوماندان محلی مسدود است و این در حالیست که امتحانات چهار و نیم ماه در مکاتب سراسر کشور در جریان بوده و مسدود بودن مکاتب میتواند روند آموزش و پرورش را در کشور آسیب بزند.
مرور کوتاه به وضعیت معارف در کشور نشان میدهد که با تاسف در بعضی از نقاط کشور با معارف برخورد سکتوری و سیاسی میشود در حالیکه مسئوولان معارف تاکید دارند که نباید معارف در کشور سیاسی شود بل باید به عنوان یک نهاد بیطرف مورد حمایت قرار گیرد.   شوخک - ذهاب

کابل 25 سرطان باختر
نیرو های ملی دفاعی وامنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته  13 عملیات مشترک تهاجمی و  تصفیوی ، 96 وظایف خاص کوماندویی و 3 1ضربه  هوائی را  در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده و همچنان  نیروهای هوایی  125پــــــرواز را به حمایـــــــــت نیــرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 89 تن از دهشت افگنان کشـــته  60 تن زخمی و4  تن دیگر دستگیر گردیده اند. 
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر، این عملیات ها که به حمایه قوتهای توپچی و هوائی در ولایات  ننگرهار، کـــــاپیسا، غــــــــزنی،  خوست، میدان وردک،  ارزگان،  زابل،  فراه،  فـــاریاب ، بلخ، کندز  و  هلمند راه اندازی گردیده بود . فریبا

غزنی سرطان 25 باختر
بیست وشش مخالف مسلح دیروز در غزنی کشته شدند.
فضل خدا ابراهیم خیل مسوول مطبوعاتی  قول اردوی 203 تندر به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت این  مخالفان مسلح از اثر عملیات های زمینی و هوائی قول اردوی دوصد وسه تندر در ولسوالی های اجرستان،اندر،چاردیوار و مقر غزنی  کشته شدند.
در این عملیات ها هشت طالب مسلح دیگر زخم برداشتند ،یک قریه به دست آمد و پنج موتر سایکل آنان تخریب شد.انور شعیب

گردیز 25 سرطان
باشندگان مناطق ځدران ولایت پکتیا خواستار تطبیق پروژه های انکشافی شدند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر،موسفیدان ،جوانان،بزرگان قوم ومتنفذان ولسوالی های ځدران،گرده سیری،وزی ځدران و شواک دیروز طی گرد همایی گفتند که دولت باید به مشکلات باشندگان این ولسوالی ها توجه کند و پروژه های انکشافی را در این مناطق تطبیق نماید.
آنان گفتند وعده های که از سالیان به این سو برای ساختن سرک ها،بند های آب،پل ها و تطبیق پروژه های در بخش معارف و صحت سپرده شده بود،عملی نشده است.
آنان به والی و دیگر مسوولان دولتی در پکتیا گفتند که مشکلات آنان را با مسوولان در مرکز به صورت جدی مطرح نمایند.خالقیار

دوشنبه ، 25 سرطان 1397 ، 10:21

پنجاه وپنج تن در پکتیا بازداشت شدند

گردیز 25 سرطان باختر
پنجاه  وپنج فرد مشکوک از ولسوالی زرمت پکتیا بازداشت شدند.
فضل خدا ابراهیم خیل مسوول مطبوعاتی قول اردوی دوصد وسه تندر به خبرنگار آژانس باختر گفت این افراد به ظن همکاری با مخالفان مسلح دولت بازداشت شدند و تحقیقات از آنان ادامه دارد.انور شعیب

 

جلال آباد 25سرطان
پولیس مبارزه علیه مواد  مخدر در ننگرهار با انجام عملیاتی در این ولایت ،یک کارخانه تولید مواد  مخدر را تخریب کرد.
یک مسوول مبارزه علیه مواد مخدر در ننگرهار دیروز گفت،این عملیات در قریه "نرگوشه"ولسوالی اچین ننگرهار با روی یک کارخانه تولید مواد مخدر انجام شد که در نتیجه آن کار خانه تخریب شد.
وی گفت،از این کارخانه چهل و پنج کیلوگرام هیروئین و پنجاه کیلوگرام تریاک نیز به دست آمد ولی کسی بازداشت نشده.خالقیار

دوشنبه ، 25 سرطان 1397 ، 10:20

یک ولسوالی جدید در دایکندی ایجاد شد

نیلی 25سرطان
مسوولان محلی ولایت دایکندی از افتتاح یک ولسوالی جدید به نام پاتو در آن ولایت خبر میدهند.
مسوول دفتر رسانه های دایکندی دیروز به رسانه ها گفت که ولسوالی پاتو توسط محمود بلیغ والی دایکندی رسماِّ افتتاح شد.
در مراسم افتتاح آن ولسوالی قومندان امنیه ،رییس محاکم استیناف،رییس امنیت ملی ،څارنوالی ،رییس و اعضای شورای ولایتی ،روسای دوایردولتی ،نمایندگان احزاب سیاسی ، علما و متنفذان دایکندی حضور داشتند .
پیش از این ولایت دایکندی دارای هفت ولسوالی بود که با افتتاح این ولسوالی حالا به هشت واحد اداری تقسیم شده است. خالقیار

 

پلخمری 25سرطان
ریاست حوزه دریایی بغلان پنج پروژه ساختمانی را در سه ولسوالی آن ولایت زیر ساخت  دارد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر این پنج پروژه شامل دو کانال سه بند آب در قریه جوی کلان ولسوالی نهرین و قیصار خیل بغلان مرکزی و تحکیم سواحل ولسوالی خنجان و آب قول بغلان می باشد که به هزینه بیش از هفتصد ملیون از بودیجه انکشافی وزارت انرژی و آب ساخته می شود.
انجینیر شیر احمد نیکزاد مسوول نظارت پروژه های ساختمانی ریاست حوزه دریای بغلان به خبرنگار آژانس باختر گفت که با تطبیق این پروژه ها نزدیک به سه هزار جریب زمین زراعتی زیر آبیاری قرار می گیرد و چهار هزار و پنجصد تن از این پروژه ها مستفید می شود.قیوم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL