04 حوت 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

وزارت تحصیلات عالی درسال نو برنامه های جدیدی روی دست دارد

وزارت تحصیلات عالی درسال نو برنامه های جدیدی روی دست دارد

کابل باختر 4 حوت وزارت تحصیلات عالی به منظور تطبیق بهتر...

وزیر مالیه با وزرای احیأ و انکشاف دهات و امور شهر سازی بطور جداگانه ملاقات نمود

وزیر مالیه با وزرای احیأ و انکشاف دهات و امور شهر سازی بطور جداگانه ملاقات نمود

کابل باختر 4 حوت اکلیل حکیمی، وزیر مالیه دیروز با انجنیر...

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهورغنی گردید

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهورغنی گردید

کابل باختر 4 حوت تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اخبار

Children categories

سیاسی

سیاسی (12312)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اقتصادی

اقتصادی (5698)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
تعلیمی

تعلیمی (1998)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
ورزشی

ورزشی (6922)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
صحی

صحی (1420)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اخبار جهان

اخبار جهان (8057)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
فرهنگی

فرهنگی (2814)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
امنیتی

امنیتی (25221)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اجتماعی

اجتماعی (8002)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...