13 سرطان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد يوسف غضنفر نماينده ويژه رييس جمهوری در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر درگذشت

محمد يوسف غضنفر نماينده ويژه رييس جمهوری در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر درگذشت

کابل/ ۱۳ سرطان/ باختر محمد يوسف غضنفر نماينده ويژه رييس جمهوری...

وزیر خارجه پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شده است

وزیر خارجه پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شده است

کابل /13 سرطان / باختر ‏شاه محمود قریشی وزیر خارجۀ پاکستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

اخبار

Children categories

سیاسی

سیاسی (19855)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اقتصادی

اقتصادی (10400)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
تعلیمی

تعلیمی (3438)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
ورزشی

ورزشی (9694)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
صحی

صحی (3051)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اخبار جهان

اخبار جهان (12089)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
فرهنگی

فرهنگی (5375)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
امنیتی

امنیتی (41202)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اجتماعی

اجتماعی (14349)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...