25 میزان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

هژده  میلیون دالر لیلام میشود

هژده میلیون دالر لیلام میشود

کابل 25 میزان باختر بانک مرکزی مبلغ هژده میلیون دالر...

حضورهیئت فدراسیون فوتبال آسیا میتواند سبب ایجاد اصلاحات درفدراسیون فوتبال شود

حضورهیئت فدراسیون فوتبال آسیا میتواند سبب ایجاد اصلاحات درفدراسیون فوتبال شود

کابل باختر/ 25/ میزان حضور هیئت فدراسیون فوتبال آسیا میتواند سبب...

کشته شدن شش طالب مسلح در فاریاب

کشته شدن شش طالب مسلح در فاریاب

میمنه 25 میزان باختر شش طالب مسلح دیروز درولسوالی قیصار فاریاب...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اخبار

Children categories

سیاسی

سیاسی (13943)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اقتصادی

اقتصادی (6634)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
تعلیمی

تعلیمی (2270)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
ورزشی

ورزشی (7596)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
صحی

صحی (1655)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اخبار جهان

اخبار جهان (8737)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
فرهنگی

فرهنگی (3296)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
امنیتی

امنیتی (28364)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اجتماعی

اجتماعی (9181)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...