31 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

یوناما: فساد مانع اساسی در برابر تأمین صلح در افغانستان است

یوناما: فساد مانع اساسی در برابر تأمین صلح در افغانستان است

کابل باختر 30 ثور دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد...

بازگرداندن بخشی اززمین های پارک صنعتی ننگرهار ازچنگ غاصبان

شهرجلال آباد ۲۹ ثورباختر بخشی از زمین های پارک صنعتی ننگرهار...

افزایش حاصلات شفتالو درننگرهار

افزایش حاصلات شفتالو درننگرهار

شهرجلال آباد ۲۹ ثورباختر حاصلات شفتالو درولایت ننگرهار افزایش یافته است. به...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اخبار

Children categories

سیاسی

سیاسی (18010)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اقتصادی

اقتصادی (8907)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
تعلیمی

تعلیمی (2922)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
ورزشی

ورزشی (8849)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
صحی

صحی (2229)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اخبار جهان

اخبار جهان (10493)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
فرهنگی

فرهنگی (4590)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
امنیتی

امنیتی (36020)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اجتماعی

اجتماعی (12362)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...