30 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

چهار مخالف مسلح در هرات کشته شدند

چهار مخالف مسلح در هرات کشته شدند

هرات 29 میزان باختر چهار مخالف مسلح دیروز در ولایت...

حضور بی پیشینه شهروندان هرات در مراکز رای دهی

حضور بی پیشینه شهروندان هرات در مراکز رای دهی

هرات 29 میزان باختر شهروندان هرات حضور بی پیشینه یی...

 صندوق های رای در ننگرهار گرد آوری شد

صندوق های رای در ننگرهار گرد آوری شد

جلال آباد 29 میزان باختر صندوق های رای دهی از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اخبار

Children categories

سیاسی

سیاسی (16718)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اقتصادی

اقتصادی (8079)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
تعلیمی

تعلیمی (2704)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
ورزشی

ورزشی (8387)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
صحی

صحی (2054)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اخبار جهان

اخبار جهان (9762)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
فرهنگی

فرهنگی (4140)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
امنیتی

امنیتی (33567)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...
اجتماعی

اجتماعی (11181)

در باره این کتگوری ایجا بنوسید

View items...