12 اسد 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 12 اسد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز از  طریق ویدیو کنفرانس از کشور آلمان با شماری از مسئولین و خبرنگاران رسانه های کشور، در مورد وضعیت صحی خویش و تحولات اخیر در افغانستان و منطقه صحبت کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: رئیس جمهور غنی در این کنفرانس ویدیویی در رابطه به تحولات اخیر در کشور گفت: تاکید همه ما این است که تحولات اخیر منحیث یک فرصت تلقی گردد و باعث ختم یک مرحله تلخ و رفتن به سوی یک آینده روشن باشد.

رئیس جمهور به پاسخ سوالی در رابطه به تغییرات در اوضاع کنونی منطقه و کشور و تاثیرات آن بالای روند صلح گفت که با صدراعظم و لوی درستیز پاکستان در این رابطه، صحبت کرده است.

وی افزود که وجیبه پاکستان منحیث همسایه و کشوریکه با افغانستان روابط دارد، این است که برای کاهش سطح خشونت در افغانستان در زمینه مهار کردن فعالیت های طالبان و سایر گروه های تروریستی، همکاری نماید. 

رئیس جمهور کشور در مورد مرگ ملا عمر گفت که معلومات مرگ ملا عمر از جانب حکومت افغانستان تایید شد و پس از پخش اعلامیه حکومت افغانستان، طالبان مجبور شدند که مرگ وی را بپذیرند.

رئیس جمهور در رابطه به مذاکرات صلح گفت: تاکید من این است که گروه های مخالف مسلح باید مشکلات سیاسی شانرا از طریق مذاکره حل کنند، زیرا اکنون روزنه تازه ای برای تامین صلح پایدار و ختم جنگ و خشونت در افغانستان و منطقه باز شده است.

رئیس جمهور در این کنفرانس ویدیویی گفت که باید به آینده نگاه کنیم زیرا تحولات چند روز گذشته پایان یک مرحله تلخ می باشد.

رئیس جمهور افزود که هدف اصلی ما صلح است، صلح میان دولت های افغانستان و پاکستان زیرا کشور ما از چهارده سال بدینسو در یک جنگ اعلام ناشده با پاکستان قرار دارد و باید این جنگ پایان یابد و دولت های دو کشور در این راستا همکاری نمایند.

رئیس جمهور غنی، تروریزم منطقوی و بین المللی را برای افغانستان و پاکستان خطر بزرگی دانسته گفت که در نشست های شانگهای و بریکس در شهر اوفای روسیه بر همکاری میان کشور های منطقه در راستای مبارزه با تروریزم تاکید نموده است.

محمد اشرف غنی با اشاره بر اینکه حکومت افغانستان مسئول تلفات ملکی نمی باشد، گفت: ما باید برای کاهش خشونت ها به شکل بنیادی از طریق راه حل سیاسی در چوکات پروسه صلح اقدام نمائیم و در این زمینه اجماع منطقوی و بین المللی نیز وجود دارد.

در این کنفرانس ویدیویی، رئیس جمهور در مورد نتیجه عملیات پایش ابراز رضایت کرده، گفت که این عملیات موفقانه سپری گردیده و اکنون در وضعیت صحی بهتری قرار دارد.#
 

کابل باختر 12 اسد

کنفرانس مشارکت و نقش جوانان در روند اصلاحات و حکومتداری امروز دوشنبه با حضور نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، میاگل وثیق رئیس روابط سیاسی اجتماعی و فرهنگی اداره امور ریاست جمهوری، معین امور جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان ها و نهاد های جوانان در مرکز رسانه های حکومت برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب به آژانس باختر: در این کنفرانس نماینده فوق العاده رئیس جمهور طی صحبتی بیان داشت : خوشحالم از اینکه در جمع جوانانی حضور دارم که ترکیز بالای حضور شان در روند نهادینه ساختن اصلاحات و حکومتداری خوب دارند .

احمد ضیا مسعود با بیان اینکه جوانان می توانند تحول عمیق در زندگی جمعی شان به وجود بیاورند، مسئولیت عظیم اعمار این مملکت را با دید و اندیشه نو دارند. که در گذشت 14 سال ما شاهد ظهور نسل جوان تحصیل یافته هستیم که در تمام ادارات دولتی حضور پررنگ دارند.

نماینده فوق العاده رئیس جمهور گفت موضوع که خیلی مهم است چگونه جوانان بتوانند نقش شان را در راستای نهادینه ساختن اصلاحات و حکومتداری خوب ایفا نمایند. فرایند سیاسی در صورتی می تواند موثر باشد که جوانان مشارکت وسیع داشته باشند. مشارکت درست و بلند رفتن فرهنگ سیاسی در جامعه می تواند ثبات و دموکراسی را تضمین نماید و احزاب، سازمان ها و نهاد های جوان به عنوان ساختاری های منظم می توانند با دقت و علمیت دمکراسی را نهادینه سازند.

نماینده فوق العاده رئیس جمهور اضافه نمود وظیفه جوانان است که در راستای رفاه اقتصادی و ارائه خدمات نقش فعال داشته باشند.

وی گفت: ادارات که بخش اصلی حکومت داری خوب است تا زمانیکه کار میان آنان تقسم نشود تفویض صلاحیت صورت نگیرد ما شاهد انکشاف متوازن و تحول اقتصادی نخواهیم بود و وحدت در کار های اداری است که روابط با مرکز، ولایت و ولسوالی ها را تامین نموده و زمینه مشارکت جوانان را در مسایل مهم کشور مساعد می سازد.

در این کنفرانس که میاگل وثیق رئیس روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اداری امور سخن میزد جوانان را دعوت به دست برداشتن از تعصبات قومی و تباری نموده گفت: تنها وحدت مشارکت و هماهنگی جوانان است که میتواند بر چالش های موجود سد راه جوانان پایان دهند و طرح مشارکت و نقش جوانان در روند اصلاحات و حکومتداری خوب را که از سوی آمریت جوانان اداره امور ریاست جمهوری با اشتراک احزاب، سازمان ها و نهاد های جوان آماده شده است، طرح جامع جهت رفع نیازمندی های جوانان دانست.

در این کنفرانس شماری از جوانان و نمایندگان احزاب، سازمان های و نهاد های جوان پرسش هایشان را از داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در قسمت برنامه های آینده این معینت جهت رسیدگی به خواست های جوانان مطرح می نمودند وی جواب به پرسش های آنان گفت : با وجود عملی شدن کار های زیاد در معینیت جوانان حالا اراده قویتری بخاطر رفع مشکلات جوانان وجود دارد و از هیچگونه عملی قانونی بخاطر تغییر در وضعیت زندگی جوانان دریغ نخواهد کرد.

کابل باختر 12 اسد

احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب، با امر سینها سفیر هندوستان مقیم کابل دیدار نمود.

به اساس معلومات دفتر نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب به آژانس باختر: در این ملاقات روی مسایل و موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی و انکشافی میان دو کشور صورت گرفت سفیر هند از تلاش های بیشتر روی مسایل تجارتی و اقتصادی و تحصیلی صحبت نموده بیان داشت: کشور هند در تلاش ایجاد زمینه های خوب اقتصادی و تجاری میان دو کشور افغانستان وهند می باشد و ما در تلاش این هستیم که چگونه بتوانیم فرصت های تحصیلی جهت فراگیری علوم عصری را مهیا بسازیم.

احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات حکومت داری خوب بیان داشت: همکاری کشور های منطقه و جامع بین مللی در جهت رسیدن به صلح پایدار، تامین امنیت، و رفاه همگانی از مجاری تقویه روند نیروهای امنیتی، انشکاف ظرفیت ها و تطبیق برنامه های انکشافی و همکاری های اقتصادی سودمند می باشد. 
نماینده فوق العاده رییس جمهور ضمن اظهار قدر دانی از کمک های کشور دوست هند گفت: هندوستان یکی از کشورهای است که در قسمت همکاری زیربنایی و اقتصادی از دیر زمان با افغانستان همکاری داشته است و همکاری های 14 سال اخیر قابل محسوس است.
 

شهرهرات12 اسد باختر
موسسات بین المللی علاقه مندی سهم گیری درتقویت حکومتداری خوب درسطح ولایت هرات میباشند.
مسوول بخش حکومتداری دفتر یوناما درولایت هرات دردیدار با اصیل الدین جامی معاون مقام ولایت بابیان این مطلب گفت: بزودی هیاتی ازمسئولان ارشد بخش های مختلف یونامابه ولایت هرات سفرمی نمایند تاپیشرفت های حکومتداری درین ولایت مورد مطالعه قراردهند.
منبع افزود، موسسات بین المللی علاقه مند هستند تادربخش حکومتداری بویژه درراستای ظرفیت سازی مسئولان اداره محلی را بیشترهمکاری نمایند.
درهمین حال اصیل الدین جامی معاون مقام ولایت نیز ازهمکاری یوناما درهمه عرصه ها بخصوص دربخش حکومتداری تقدیرنمود وخواهان افزایش این همکاری ها شد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL