15 سرطان 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

احمد ضیاء مسعود: کابل نمادی از پاکی و صفایی باشد

احمد ضیاء مسعود: کابل نمادی از پاکی و صفایی باشد

کابل باختر 15 سرطان احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده رئیس...

دولت وزیری: بخش دافع هوای نیروهای هوایی هنوزتجهیزو فعال نشده است

دولت وزیری: بخش دافع هوای نیروهای هوایی هنوزتجهیزو فعال نشده است

کابل/ باختر/15 سرطان وزارت دفاع ملی می گوید: با آنکه نیروهای...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 15 سرطان
احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب با مسولان اداره تفتش، مسئولین اداره مبارزه با فساد اداری و کمیته نظارت بر تطبیق مباره علیه فساد اداری   (MEC )  دیدار نمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی نماینده فوق العاده رئیس جمهور درامور حکومتداری خوب به آژانس باختر، نخست نماینده فوق العاده رئیس جمهور خواهان ارائه معلومات از ادارات متذکره در قسمت مبارره با فساد اداری در نهاد های حکومتی شد.
در این دیدار روی چگونگی مبارزه با فساد اداری، دلیل افزایش فساد در ادارات دولتی، دستاورد های آنان و برنامه های این اداره ها  بحث همه جانبه شد.
مسولان ادارات متذکره گفتند که قاطعیت حکومت در مبارزه با دوسیه های بزرگ فساد که چندی پیش برملا شده بود سیستم پاسخگویی را در ادارات دولتی بیشتر ساخته است اما تا هنوز در قسمت مبارزه با فساد اداری مشکلات های فروانی وجود دارد.
آنها عدم تصویب قانون مبارزه علیه فساد اداری، عدم موجودیت پالیسی های روشن در امر مبارزه با فساد اداری و نبود مجازات برای متخلفین را ازمشکلات بر سر راه مبارزه با فساد اداری یاد نموده بیان داشتند، بررسی های جدی در امر مبارزه با فساد از سوی این نهاد ها در ادارات حکومتی آغاز میشود اما مشخص نشدن نتیجه  دوسیه های فساد باعث میشود تا متخفلین و فساد پیشگان به پنجه قانون سپرده نشود.
این مسولان،  ثبت نشدن دارایی های مقامات دولتی، موجودیت سیستم های کهنه اداری و مالی را یکی دیگر از مشکلات موجود سد راه مبارزه با فساد اداری عنوان نموده بیان داشت: در صورت ثبت دارای های مقامات دولتی و عصری سازی سیستم اداری و مالی کار مبارزه با فساد اداری آسانتر خواهد شد.
نماینده فوق العاده رئیس جمهور به آنان گفت: کسانی که در دوسیه های بزرگ در ادارات حکومتی دست دارند بزودترین فرصت شناسایی و با آنان برخورد صورت گیرد .
احمد ضیا مسعود گفت:  تمام معلومات خود را در قسمت موجودیت فساد اداری در اداره ها را در نشست های بعد با ما شریک سازید تا مطابق به آن حمایت لازم در امر مبارزه با فساد صورت گیرد.
مسولان این اداره به نماینده فوق العاده رئیس جمهور پیشنهاد نمودند که برای مبارزه بافساد اداری، دولت این نهاد ها را حمایت وکنترول ونقش شهر وندان  را درامر مبارزه با این پدیده بالا ببرد،آنان همچنان گفتند که دوسیه های مربوط به فساد دوباره باز و شورای عالی مبارزه با فساد اداری ایجاد شود. 

کابل باختر 15 سرطان
احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور درامور اصلاحات و حکومتداری خوب ، امروز با مسئولین و نمایندگان شهرک های رهایشی واقع شهر کابل ،در حالیکه سرپرست شاروالی کابل و رئیس ریاست کانالیزیسیون وآبرسانی حضور داشتند دیدار نمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی نماینده فوق العاده رئیس جمهور درامور حکومتداری خوب به آژانس باختر،در این دیدار نماینده فوق العاده رئیس جمهور روی اهمیت، داشتن تصفیه خانه های فاضلاب برای شهرک ها صحبت نموده بیان داشت: شهر کابل  به عنوان بزرگترین شهر و پایتخت کشور باید نماد از پاکی و صفائی باشد . همانگونه که شهرک ها کابل را زیبا ساخته اند در راستای تنظیف و پاکی شهر باید سهیم گردند.
وی اضافه نمود داشتن تصفیه خانه فاضلاب برای شهرک ها ضرورت اساسی است و مردم حق دارند در یک شهر پاک زنده گی کنند. 
سپس سرپرست شاروالی کابل صحبت نموده بیان داشت: نبود تصفیه خانه  در شهرک ها وموجودیت چاه های جذبی خطر بزرگی را متوجه آبهای زیرزمینی در شهر کابل ساخته است. وی اضافه نمود ، تعفن وبوی گند هوای کابل از طرف شب ، از خاطر نبود تصفیه خانه ها میباشد.
رئیس آبرسانی و کانالیزیسیون ابراز داشت: داشتن تصفیه خانه در شهرک ها باعث پاکی و سرسبزی شهرک ها میگردد ، وی گفت تصفیه فاضلاب شامل سه مرحله بیولوژیکی، فزیکی و کیمیاوی میگردد و آبیکه از تصفیه خانه ها بیرون میشود قابل استفاده در زراعت میباشد .
پس از آن مسئولین  شهرک ها بالنوبه پیرامون موضوع صحبت نموده ، از توجه ویژه نماینده فوق العاده  رئیس جمهور به پاکی شهر کابل ابراز  امتنان کردند .
آنان به نماینده فوق العاده رئیس جمهور تعهد سپردند که بزودترین فرصت به ساخت تصفیه خانه ها آغاز  خواهند کرد.
نماینده فوق العاده رئیس جمهور از مسئولین  شهرک ها خواهان اقدامات عملی در ساختن تصفیه خانه ها گردیده به آنان وعده سپرد در جهت حل مشکلات آنها  را همکاری خواهد کرد.
در ختم جلسه فیصله گردید تا این گونه نشست ها ، جهت حل مشکلات و ایجاد هماهنگی  بهتر میان شهرک ها با ادارات ذیربط ، در هر ماه یکبار برگذار گردد . علاوتأ یک تیم تخنیکی با اشتراک شاروالی کابل، اداره ملی محییط زیست و ریاست آبرسانی موظف گردید تا مطالعه تخنیکی چند محل مناسب برای ساخت تصفیه خانه فاضلاب در شهر کابل ،  بررسی های لازم را انجام دهد. 

کابل باختر 15 سرطان
برخی از نمایندگان مردم هلمند در ولسی جرگه، شورای ولایتی هلمند و شماری از متنفذان ولسوالی نومیش آن ولایت، امروز با قانونپوه سرور دانش معاون رییس جمهور دیدار کردند.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد،  دیدار کنندگان با بیان این مطلب که ولسوالی نومیش در سال 1392 بنا به نیازمندی های جدی مردم و حکم رییس جمهور پیشین، رسماً به عنوان یکی از واحد های اداری ولایت هلمند منظور شده و طی مراحل اداری آن به لحاظ قانونی نیز انجام شده است؛ اما عملا در جهت ایجاد این واحد اداری بنابه دلایل نامعلومی تاکنون اقدام نشده است.
به گفتۀ دیدار کنندگان، مردم ولسوالی نومیش ولایت هملند، از حکومت وحدت ملی می خواهند تا عملا در جهت ایجاد، تشکیل و آغاز به کار اداره آن ولسوالی اقدام کنند تا باشندگان منطقه بتوانند از خدمات مورد نیاز استفاده کنند.
آنان همچنان تأکید کردند اگر نومیش به حیث یک واحد اداری مستقل در چار چوب اداره محلی ولایت هلمند ایجاد گردد، مشکلات مردم در بخش های مختلف کاهش خواهد یافت و مردم آن ولسوالی انتظار دارند که این ولسوالی هرچه زودتر رسماً افتتاح شده ومسؤلان مربوطۀ آن به کار آغاز کنند.
سپس معاون رییس جمهور، با بیان این مطلب که درجریان خواست مردم نومیش و مشکلات آنان قرار دارد گفت: به لحاظ طی مراحل اداری و قانونی هیچ مشکل در راستای ایجاد ولسوالی نومیش وجود ندارد و کار این واحد اداری باید عملاآغاز شود.
قانونپوه دانش با اشاره به اینکه به حکم قانون اساسی، نفوس، جغرافیا و وضعیت اجتماعی فرهنگی برای ایجاد یا ادغام واحد های اداری معیار می باشد گفت: حق مسلم مردم نیش است که منطقۀ آنان یک واحد مستقل اداری باشد که خوشبختانه معیاری های قانونی را نیز با خود دارد.
معاون رییس جمهور به پاسخ دیدار کنندگان گفت که نا امنی در ولایت هلمند و مناطق منتهی به ولسوالی نومیش امر فرعی است و وی این خواست مردم را از طریق مجاری مربوطه پی گیری کرده در صورت نیاز با شخص رییس جمهور آن را به بررسی می گیرد. 

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نشست ارزیابی به هدف توزیع تذکره های برقی امروز در ارگ برگزار شد.
در این نشست کمیته های که بخش های مدیریتی و تخنیکی تذکره های برقی را ارزیابی نموده بودند، گزارش تفصیلی شانرا ارائه کردند.
کمیته های نامبرده در این گزارش بر فرصت های موجود، چالش ها و گزینه های احتمالی، پیشنهادات و نظریات شانرا ابراز داشتند.
به همین ترتیب روی روند تقسیم اوقات امتحانی، نیازمندی ها، مصؤنیت معلومات و اطلاعات و موقعیت های احتمالی مراکز به شکل تفصیلی بحث و گفتگو صورت گرفت.
رئیس جمهور غنی  به کمیته های تخنیکی و مدیریتی تذکره های برقی و آگاهان بخش حقوقی هدایت داد که روی چوکات حقوقی این روند کار نمایند و نوعیت فرمان را برای پروسه متذکره مشخص نمایند.
رئیس جمهور غنی از هر دو کمیته خواست که درکنار شرایط و چالش های موجود، راه حل های نیز ارائه نمایند.
رئیس جمهوری کشور خاطر نشان کرد که هر دو کمیته  یکجا در یک اداره خاص در رابطه به مرکزی کردن پروسه، طرح، تقسیم اوقات و نیازمندی های حقوقی را مشخص نموده و واضح سازند که آیا ایجاد این اداره یکجا با پروسه امتحانی و یا قبل از آن آغاز میگردد.
همچنان رئیس جمهور غنی بر ایجاد برنامه و پروژه مشخص برای این پروسه تاکید نمود.
رئیس جمهور غنی در خصوص سوالات مطرح شده در پیوند به بخش تخنیکی، بر ضرورت یک اجماع  تاکید کرد و پایداری سیستمی را که در حال ایجاد است یک شرط اساسی خواند.
رئیس جمهور غنی فیصله بر محتوای تذکره برقی را وظیفه کابینه دانست و هدایت داد که طرح نهایی در رابطه به تمام پروسه، به کابینه ارائه شود.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL