09 حمل 1394

RSS Facebook

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 8 حمل
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در آخرین روز سفر رسمی اش به ایالات متحده امریکا در پوهنتون کولمبیا در شهر نیویارک سخنرانی کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، رئیس جمهور دیروز در این سخنرانی خطاب به استادان و محصلین آن پوهنتون در مورد دستآورد های افغانستان در ۱۳ سال گذشته و موانع و چالش ها، معلومات داده گفت که تلاش من و داکتر عبدالله همواره این بوده است که ما توانایی فایق آمدن بر مشکلات گذشته را داریم و آینده افغانستان نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد.
رئیس جمهور افزود که در کشور من اکثریت خاموش وجود ندارد، ممکن است تصویر بیرون از جامعه ما این باشد که افغانستان یک جامعه منجمد است، در حقیقت این چنین نیست بلکه امروز جامعه افغانستان پویا و فعال شده است.
رئیس جمهور بر اهمیت افغانستان منحیث چهار راه همکاری های منطقوی تاکید کرده، گفت که هدف اصلی ما این است که یکبار دیگر افغانستان را به چهار راه همکاری ها مبدل سازیم . ما آسیای مرکزی، جنوبی، شرقی و غربی را با هم وصل می کنیم و کشور خویش را به بستر همکاری ها مبدل خواهیم  کرد.
رئیس جمهور غنی در این سخنرانی روی تامین حقوق مردم افغانستان در عرصه های مختلف بخصوص تامین حقوق زنان و ایجاد زمینه های اشتغال برای جوانان تاکید کرد.
رئیس جمهور همچنان از تجاوز اتحاد شوروی سابق و قربانی های که مردم افغانستان در مقابله با این تجاوز متحمل شدند یاد آوری نموده گفت که جهان پس از آن زمان افغانستان را به دست فراموشی سپرد و همین فراموشی و بازماندن افغانستان از کاروان جهانی باعث ظهور القاعده و افراط گرایی گردید.
رئیس جمهور به پاسخ سوالی گفت که داکتر عبدالله و من این افتخار را داریم که بر گذشته اختلافات ۲۰۰ ساله کشور فایق آیم. در ۲۰۰ سال گذشته رهبران افغانستان به عوض وحدت و اتحاد با هم مقابله می کردند و قیمت آنرا مردم می پرداختند. ما نمی خواهیم این تجربه دوباره تکرار گردد. ما نه تنها با همدیگر کار می کنیم بلکه دوست داریم با هم کار کنیم.

کابل باختر 8 حمل
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته در شورای روابط خارجی ایالات متحده امریکا در شهر نیویارک، سخنرانی کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این سخنرانی رئیس جمهور غنی در مورد روابط افغانستان با پاکستان گفت که یک پروسه بنیادی میان دو کشور آغاز شده است و من راجع به آن محتاطانه خوشبین هستم. اول اینکه مشکل میان دو کشور را تعریف کردم که پاکستان در یک حالت دشمنی اعلام ناشده با افغانستان قرار دارد و پاکستان نیز موافق است که این مشکل وجود دارد. ما این حالت را خاتمه خواهیم داد، اما موضوع اصلی نخست صلح میان دو کشور است.
وی گفت که ادامه جنگ و شورشگری بدون اینکه پناهگاه نداشته باشد، ممکن نیست و زمانیکه پناه گاهای تروریستان خاتمه میابند، راه برای صلح باز میشود.
رئیس جمهور کشور خاطر نشان کرد که تروریستان کسانی اند که نه به پاسپورت نیاز دارند و نه هم سرحدات را می شناسند. برای مبارزه با این پدیده، ما نیازمند همکاری نزدیک منطقه یی هستیم و بدون این همکاری، ما همه غرق خواهیم شد و بنابرین امیدوارم ما از عقلانیت و خرد کافی برخوردار باشیم و نگذاریم غرق شویم، بلکه باید خود را نجات دهیم. 
رئیس جمهور غنی با اشاره بر تاثیرات منفی فساد در جامعه، گفت که فساد اداری بیشتر قشر فقیر و ناتوان را متاثر می سازد. این پدیده زنان را به حاشیه میکشد، جوانان را منزوی می سازد و با ریشه کن شدن آن، مردم به حکومت رجوع کرده و همکاری خواهند کرد.
رئیس جمهور افزود: فساد متاسفانه به سیستم مبدل شده است. فساد خواست و آرزوی هیچ کسی نیست و متاسفانه ریشه این پدیده عمیق شده است و ما باید این ریشه ها را بخشکانیم.
رئیس جمهور در مورد همکاری های منطقه یی و جایگاه افغانستان در آن گفت: آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و شرقی بدون افغانستان نمیتوانند باهم وصل شوند، و بنابرین این امتیاز افغانستان است که به عنوان نقطه وصل منطقه مطرح است.
وی با اشاره بر اینکه تا ۲۵ سال آینده، قاره آسیا به بزرگترین اقتصاد قاره ئی مبدل خواهد شد، افزود: هدف ما این است که ما کشور ترانزیت برای انتقال اموال، انتقال انرژی و لوله های گاز و غیره در منطقه باشیم.
رئیس جمهور غنی گفت: بدون تمرکز بر جوانان و بدون توانمند ساختن جوانان و زنان و فقرا که سه قشر بزرگ را تشکیل میدهند، نمی توانید به ثبات دست یابید.
رئیس جمهور کشور در مورد توانایی نیروهای امنیتی افغانستان، گفت که در شش ماه گذشته، نیروهای امنیتی ما از حالت دفاعی به حالت تهاجمی رفته اند و ما امروز شاهد عملکرد نیرومند و بی سابقه نیروهای امنیتی خود هستیم و مثال آن در ولایت هلمند واضح شد.

کابل 8 حمل باختر
جمعی  از فرهنگیان و فعالان اجتماعی و سیاسی امروز با محمد محقق معاون ریاست اجرائیه دیدار نمودند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژآنس باختر،دیدار کنندگان با بر شمردن مشکلات در چهارده سال گذشته، از مشارکت غیر متوازن در ساختارها انتقاد نموده و روی کار آمدن حکومت وحدت ملی را باز شدن افق تازه بروی مردم عنوان کردند. آنان از حکومت خواستند که در مقرری های جدید مشارکت متوازن را تامین و افراد لایق و شایسته را در اداره ها بگمارد.
معاون ریاست اجرائیه مشارکت متوازن در ساختارها را مهم خواند و ابراز امیدواری نمود که با آغاز مقرری ها در اداره ها راه برای جلب و جذب افراد لایق و شایسته مهیا گردد. محقق تاکید کرد که مشارکت متوازن در ساختار ها برای حکومت وحدت ملی یک اصل است و برای تامین آن تلاش خواهد کرد.

کابل باختر 8 حمل
جان بیز رئیس کانگرس ایالات متحده امریکا گفته است که طرح نگهداری سربازان امریکایی د رافغانستان، درزمان آن بازنگری خواهد شد.
تعیین مهلت های سیاسی  خود سرانه  برای بیرون کشیدن سربازان  امریکایی از افغانستان کاری درست نیست .
این درحالیست  که بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا  گفته است که تمامی سربازان  امریکایی در پایان سال  2016 از افغانستان بیرون خواهند شد.
این اظهارات مقامات امریکایی نشاندهنده آنست که اختلافات میان آنان  درمورد حضور نیروهای امریکا در کوتاه مدت و یا دراز مدت  به هدف مبارزه علیه دهشت ا فگنان  بین المللی در افغانستان  بیشتر شده است برخی از اعضای کانگرس  ایالات متحده امریکا  خواهان حضور  سربازان  امریکایی  درافغانستان  شده اند تا دست آورد های  چهارده ساله را در این کشور حفظ  کنند اما عدۀ  از  اعضای آن خواهان  محدود شدن سربازان  امریکایی در افغانستان شده اند  .
اما اظهارات  تازه جان بیزرئیس کانگرس  ایالات متحده امریکا این اختلافات را روشن ساخت وگفته است که برای نگهداری  دست آورد های  چهارده سال  گذشته  درافغانستان  نباید هرگز مهلت های سیاسی  خود سرانه ازسوی باراک اوباما  رئیس جمهور  تعیین شوند  و  تاکید  میکند که خروج سربازان  امریکایی را از افغانستان بازنگری  خواهند کرد.
به نظر میرسد که جمهور یخواهان  با بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان بدون درنظر گیری اوضاع به شدت  مخالف هستند.
او اضافه کرد ه است ما طرح  نگهداری  سربازان  خویش را در افغانستان به بسیار دقت ،بازنگری  خواهیم کرد .
بیش از یکصدوچهل هزار سرباز امریکایی درطول  14 سال در افغانستان  درکنار  نهادهای امنیتی کشور  در برابر هراس افگنان  جنگیدند ونقش کلیدی رادرتجهیز  آموزش ومشوره دهی برای نهادهای  کشور بازی  کرده است .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL