02 سنبله 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی : جنگ افغانستان یک جنگ داخلی نیست بل ریشه های عمیق در منطقه دارد

کابل باختر 1 سنبله جلسه کابینة جمهوری اسلامی افغانستان، تحت...

ملاقات تودیعی معین سیاسی وزارت امور خارجه با سفیر اتحادیه اروپا در کابل

کابل باختر 1 سنبله معین سیاسی وزارت امور خارجه، امروز با...

سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه دهنده گان بزرگ افتتاح گردید

کابل باختر 1 سنبله سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه دهنده گان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

 کابل باختر 1 سنبله

جلسه کابینة جمهوری اسلامی افغانستان، تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد.
ابتدا رئیس‌ جمهور اسلامی افغانستان ضمن قدردانی از رئیس جمهور و حکومت ایالات متحدة امریکا بخاطر حمایت شان از تلاش های حکومت افغانستان برای دستیابی به خود کفائی و مبارزة مشترک با تروریزم، در رابطه به اعلام استراتیژی آن کشور در قبال افغانستان و منطقه صحبت‌های همه جانبه نموده، افزود؛ بر اساس این استراتیژی شرایط صلح و ثبات پایدار در افغانستان تأمین خواهد شد، چنانچه در استراتیژی متذکره تحلیل واضح از عوامل جنگ در افغانستان صراحت داشته و در آن تشخیص عناصر جنگ بخوبی در نظر گرفته شده که واضح میسازد، این یک جنگ داخلی نیست، بلکه ریشه‌های عمیق در منطقه دارد.
ایشان با اشاره بر نقش کلیدی دولت افغانستان در تامین اهداف ملی تصریح نمودند که اهداف ملی از مسئولیت‌های ما بوده و پلان چهار ساله امنیتی حکومت افغانستان با تمام قوت عملی خواهد گردید.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اضافه نمودند؛ که حکومت افغانستان طی سه سال اخیر برای ایجاد مناسبات پایدار منطقوی تلاش کرده و به‌ جز یک کشور با کشورهای مختلف، مناسبات خوب همکاری را در همه عرصه ها فراهم نموده است. اکنون ابهام نسبت به آینده وجود ندارد. همچنان موفقیت های دولت افغانستان بستگی به وحدت ملی ما داشته که در پرتو این همبستگی می‌توانیم طرح‌های انکشافی و اصلاحی را از نظر، به عمل مبدل سازیم.
متعاقباً دوکتورعبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، ضمن استقبال از استراتیژی جدید ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان و منطقه تصریح نمود که این استراتیژی بهترین فرصت برای افغانستان و منطقه بوده و  ما باید در راستای مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات مشترکاً کارکنیم. او از قشر سیاسی کشور خواست تا نسبت به حساسیت اوضاع و فرصت‌های ایجادشده در کشور توجه جدی داشته باشند.
طبق اجندا وزیر عدلیه طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان را که در جلسه مورخ 30/5/1396 کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته و هدف طرح متذکره ایجاد تسهیلات برای اقامت تجار و سرمایه گذاران خارجی, جلب سرمایه گذاری‌های خارجی در کشور به وسیله ایجاد سهولت‌ها برای تجار و سرمایه‌گذاران خارجی، تخفیف قیمت ویزه و ازدیاد حق الورود زمینه جلب سرمایه گذاری های خارجی می‌باشد به جلسه مطرح نمود که مورد تائید کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت امور خارجه را موظف نمود تا جزئیات تعدیل قانون متذکره را در رابطه به تسهیلات برای اقامت و سرمایه‌گذاری اتباع خارجی غرض وضاحت بیشتر رسماً به سفارت‌های افغانستان مقیم خارج کشور جهت جلب سرمایه‌گذاری خارجی ابلاغ نماید.
همچنان وزیر عدلیه طرح مقرره تنظیم بورد حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق (کاپی رایت) را به جلسه ارایه و خاطر نشان نمودند، این مقرره در (4) فصل و (16) ماده ترتیب و در جلسه مورخ 21/3/1396 کمیته قوانین بایک سلسله تصحیحات مورد تائید قرار گرفته و هدف آن تنظیم امور مربوط فعالیت بورد حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق، بررسی تخلف مندرج احکام قانون (کاپی رایت)، رسیدگی به شکایات واصله و زمینه سازی برای حل منازعات پدید آورندگان می‌باشد که مورد تصویب کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.
به همین ترتیب طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی به تاسی از هدایت مصوبة شماره (2) مورخ 23/1/1396 کابینه توسط وزیر عدلیه به جلسه ارایه و خاطر نشان گردید؛ این طرح تعدیل در جلسه‌ی به اشتراک نماینده‌گان ارگان‌های ذیربط مورد بحث قرار گرفته که به اساس نظریات هیئت موظف، در طرح فوق الذکر اندازه حق الامتیاز در برابر اعطای جواز فعالیت نشراتی درج بوده که به حساب واردات دولت تحویل بانک می‌گردد و ایجاب نمی‌نماید تا در طرح تعدیل و ایزاد در این مقرره از فیس فریکونسی تذکر به عمل اید.
کابینة جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه وزارت‌های مالیه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اطلاعات و فرهنگ تحت ریاست وزیر عدلیه را موظف نمود تا فیس فریکونسی و فیس جواز‌نامه را در مقرره طرز تاسیس و فعالیت‌ رسانه‌های همگانی خصوصی طبق تذکر جلسه بازنگری نموده و به جلسات بعدی کابینه ارایه نمایند.
در بخش دیگر اجندا، وزیر مالیه مصارف بودجه ملی سال 1396 الی ختم برج اسد سال روان را به جلسه ارایه و افزودند؛ از مجموع بودجۀ عادی منظور شدۀ سال مالی 1396 الی 29 اسد سال روان مبلغ (147.032) ملیون افغانی و از بودجۀ انکشافی منظور‌شده مبلغ (670) ملیون دالر به مصرف رسیده است.
به همین ترتیب ایشان تغییرات بودجة ملی در بررسی وسط سال بودجۀ ملی سال مالی 1396 را به جلسه ارایه و افزودند؛ مطابق این تغییرات، در بودجۀ عادی مبلغ (2113000) دو ملیون و یکصد و سیزده هزار افغانی تزئید بعمل آمده است، که در نتیجه بودجۀ عادی بعد از بررسی وسط سال مبلغ (268414332398) دو صد و شصت و هشت ملیارد و چهارصد و چهارده ملیون و سه صد و سی و دو هزار و سه صد و نود و هشت افغانی را احتوا نموده و در بودجۀ انکشافی مبلغ (15640730000) پانزده ملیارد و ششصد و چهل ملیون و هفت صد و سی هزار افغانی تنقیص بعمل آمده که در نتیجه بودجۀ انکشافی بعد از بررسی وسط سال مبلغ (147194100311) یکصد و چهل و هفت ملیارد و یکصد و نود چهار ملیون و یکصد هزار و سه صد و یازده افغانی را احتوا مینماید.
وی افزود، کسر بودجة انکشافی بعد از بررسی وسط سال بودجة ملی، مبلغ (10433218000) ده ملیارد و چهارصد و سی و سه ملیون و دو صد و هژده هزار افغانی پیشبینی گردیده است.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان سقف بودجه وسط سال مالی 1396 را به مبلغ (415608432709) چهار صد و پانزده ملیارد و ششصد و هشت ملیون و چهار صد و سی و دو هزار و هفت صد و نه افغانی که از آنجمله مبلغ (268414332398) دو صد و شصت و هشت ملیارد و چهارصد و چهارده ملیون و سه صد و سی و دو هزار و سه صد و نود و هشت افغانی بودجه عادی و مبلغ (147194100311) یکصد و چهل و هفت ملیارد و یکصد و نود چهار ملیون و یکصد هزارو سه صد و یازده افغانی بودجه انکشافی میباشد را مورد تصویب قرار داد.
سپس وزیر انرژی و آب گزارش پروژه احداث دستگاه برق آبی شورابک ولایت بدخشان را به جلسه ارایه نموده، از چگونگی عقد قرارداد با شرکت فیکای ترکی، مرجع تمویل‌کننده، ظرفیت تولید برق، ارزیابی آفر توسط کمپنی فشنر آلمانی، تقلیل در قیمت قرارداد و ارتقای ظرفیت دستگاه به اساس رایزنی وزارت انرژی و آب، شروع کار پروژه، بلند‌بردن دوبارة قیمت قرارداد به اساس کار‌های اضافی و عدم قناعت آن‌وزارت از بلند رفتن قیمت معلومات داده، مشکلات و چالش‌های فراراه کار پروژه را به جلسه توضیح نمودند.
کابینة جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه کمیته بین الوزراتی متشکل از وزرای انرژی و آب، امور خارجه، امور شهر‌سازی، عدلیه و رئیس د افغانستان برشنا شرکت را تحت ریاست وزیر مالیه موظف نمود تا مشکلات و چالش‌های پروژه را برویت قرار داد طور همه جانبه مطالعه و ارزیابی نموده نتیجه را با کمپنی فشنر آلمانی جهت حل مشکلات و چالش‌ها مورد بحث قرار داده، از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش ارایه نمایند.
متعاقباً سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تقاضای کشور جاپان مبنی بر انتقال سه قلم آثار باستانی جهت ترمیم و نمایش به آن‌کشور را به جلسه مطرح نموده و افزودند؛ پوهنتون هنر توکیوی کشور جاپان تقاضا نموده است تا سه قلم آثار باستانی که اخیراً از معدن مس عینک در اثر حفریات باستان شناسان کشور بدست آمده به آن‌کشور انتقال و بعد از ترمیم در پوهنتون هنر شهر توکیو الی ماه دسامبر سال‌روان به نمایش قرار داده شود که مورد تصویب کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.
در بخش دیگر اجندا؛ رئیس ادارة اراضی افغانستان پیشنهاد توزیع موازی (1683) جریب زمین دولتی واقع دشت قاسم‌‌آباد ولایت ننگرهار برای (66) خانواده قوم غازی‌خیل را به جلسه مطرح و علاوه نمودند؛ قبلاً به اساس حکم شماره (4489) مورخ 10/8/1382 مقام دولت انتقالی اسلامی افغانستان جهت رفع منازعات دیرینة تعدادی از باشنده گان منطقة شینگل ولایت نورستان و قوم غازی‌خیل متعلق به قوم صافی مربوط ولسوالی مانوگی ولایت کنر، برای شصت و شش (66)خانواده قوم غازی‌خیل، برای هر خانه‌وار موازی (12) جریب زمین درجۀ دوم بطور رایگان در پروژۀ کانال ننگرهار در نظر گرفته شده بود، اخیراً ریاست اراضی ولایت ننگرهار از اینکه در ساحات قابل توزیع، زمین درجه دوم موجود نبوده، به تائید کمیسیون ارزیابی و قیمت‌گذاری ولایت ننگرهار موازی (1683) جریب زمین دولتی درجه چهارم واقع دشت قاسم‌آباد را به همین منظور تعیین و تثبیت نموده است.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت‌های امور شهر‌سازی، زراعت و آبیاری، عدلیه، اداره اراضی افغانستان و اداره ارگان‌های محلی را تحت نظر ریاست عمومی ادارة امور ریاست‌جمهوری موظف نمود تا چگونگی توزیع زمین برای قوم غازی‌خیل را طور همه جانبه بررسی و از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش دهند.
به همین ترتیب رئیس اداره اراضی افغانستان؛ پیشنهاد انتقال موازی (1000) جریب زمین دولتی به منظور اعمار پوهنتون اسلامی در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار را به جانب وزارت تحصیلات عالی، موازی (2) جریب و (16) بسوه زمین دولتی واقع مرکز ولایت پروان و موازی (7.10) جریب زمین دولتی واقع دشت گازرگاه ولسوالی انجیل ولایت هرات را به منظور احداث قبرستان به جانب وزارت ارشاد، حج و اوقاف به جلسه ارایه نمودند.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه انتقال زمین‌های فوق الذکر را طبق صراحت فقره 15 مصوبه شماره 12 مورخ 10/6/1395 کابینه ج.ا.ا مورد تائید قرار داد.
سپس معین همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه به تاسی از مصوبة شماره 14 مورخ 31/6/1395 کابینه، نظریات کمیته موظف پیرامون اساسنامة محکمه بین‌المللی عدالت را به جلسه ارایه نموده، با درنظرداشت نظریات ستره محکمة جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت‌های امور خارجه و عدلیه تناقض و تطابق مواد اساسنامة متذکره را با قانون اساسی و سایر قوانین نافذ کشور توضیح کرده همچنان صلاحیت کشور‌های عضو را مبنی بر الحاق و تعدیل این اساسنامه به اعضای کابینه تشریح نمودند.
کابینة جمهوری اسلامی افغانستان وزارت امور خارجه را موظف نمود تا نظریات کمیته موظف پیرامون اساسنامة محکمه بین المللی عدالت را غرض بحث بیشتر به شورای عالی حاکمیت قانون ارایه نماید.
در ادامه جلسه معین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه تفاهمنامه همکاری میان اداره ملی حفاظت محیط‌زیست افغانستان و سازمان خوراک و زراعت ملل متحد را به جلسه مطرح نمودند.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت‌های انرژی و آب، زراعت و آبیاری و اداره حفاظت محیط زیست را موظف نمود تا تفاهم‌نامه متذکره را بعد از بازنگری غرض بحث بیشتر به شورای عالی آب ارایه نمایند.
در اخیر جلسه پنج مورد معاهدات بین‌المللی توسط معین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.ختم عبدالخالق
 

کابل باختر 1 سنبله
معین سیاسی وزارت امور خارجه، امروز با سفیر اتحادیه اروپا در کابل که مأموریت¬اش به پایان رسیده است، ملاقات تودیعی نمود.
در این ملاقات حکمت خلیل کرزی،  ضمن یادآوری از دوره مأموریت فرانز مایکل ملبن،  در کابل، از نقش سازنده وی در پیشبرد امور و تقویت روابط میان  افغانستان و اتحادیه اروپا یاد آوری نمود.
سفیر اتحادیه اروپا به نوبه خود گفت که از پیشرفت های افغانستان در عرصه تقویت دموکراسی و حقوق بشر خرسند بوده و خواهان گسترش روابط میان افغانستان و اتحادیه اروپا گردید.
ملبن در سال ۲۰۱۳ ماموریت خویش را در افغانستان آغاز نمود و در آګست سال ۲۰۱۷ به پایان رسانید. ختم/ عبدالخالق

کابل باختر 1 سنبله
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان امروز با نیکولاس کی سفیر جدیدالتقرر بریتانیا در کابل دیدار کرد.
دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه به آژانس باختر خبر داد، در این نشست رییس اجراییه ابراز امیدواری نمود که روابط میان دو کشور دوست و متحد در دوره خدمت آقای کی در افغانستان بیش‌تر از پیش توسعه و گسترش یابد و دو کشور با حفظ دستاوردهای سالیان گذشته به صورت مشترک با چالش‌ها و تهدیدها مبارزه نمایند.
نیکولاس کی مراتب احترام نخست وزیر بریتانیا و دیگر مسوولین این کشور را برای رئیس اجراییه وسیله گردید و برادامه همکاری‌های مشترک میان دو کشور تاکید کرده ابراز امیدواری نمود که در دوران خدمت خویش در افغانستان بتواند در امر استحکام صلح و ثبات و توسعه بیش‌تر روابط میان دو کشور مفید واقع گردد. در این نشست سفیر بریتانیا همچنان حمایت کشور خویش را از استراتیژی جدید ایالات متحده ابراز داشت. ختم/ عبدالخالق

کابل اول سنبله / باختر
به خاطر بحث پیرامون دومین نشست شورا ی مشارکت افغانستان و هند ،امروزجلسه به ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه برگزار شد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست  پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی و اداری  وزارت اطلاعات وفرهنگ ،کامله صدیقی  معین وزارت تجارت و صنایع  ،رحیمی معین وزارت اقتصاد که همزمان ریاست کمیته های کاری تجارت  وهمکاری های  اقتصادی  و فرهنگی  را عهده دارند اشتراک و پیرامون عرصه های ، اقتصادی، ، علمی و فرهنگی  میان  جمهوری افغانستان و هند بحث کردند.
قراراست دومین  جلسه مشارکت به ریاست وزرای خارجه  افغانستان و هند د ر یازدهم سپتمبر 2017 در دهلی جدید  پیرامون بخش های  سیاسی ، امنیتی ، اقتصادی ، منطقه یی ، عملی و فرهنگی برگزارشود .
سند راهبردی  میان افغانستان و هند  درسال 2011 امضاشد که دومین  نشست شورای مشارکت هند و افغانستان درسال 2012 درهند برگزارشد .
حکمت خلیل کرزی گفت : تلاش  ادامه دارد  که این نشست ها ادامه پیدا کند وبه همین منظور روسای کمیته  های  یاد شده  بخش های معین شده  را بازنگری کنند و نظریات  و پیشنهاد های شان را ارائه کنند. جاوید روشان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL