08 سنبله 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

یک قوماندان طالبان با چهارده طالب دیگردرهرات کشته شدند

یک قوماندان طالبان با چهارده طالب دیگردرهرات کشته شدند

شهرهرات 8 سنبله باختر یک قوماندان طالبان با چهارده طالب دیگر...

درحملۀ مهاجمان برساختمان امنیت ملی ننگرهارده  تن شهید  وپنجاه وهفت تن زخمی شدند

درحملۀ مهاجمان برساختمان امنیت ملی ننگرهارده تن شهید وپنجاه وهفت تن زخمی شدند

جلال آباد 8 سنبله باختر درنتیجۀ حملۀ گروهی مهاجمان انتحاری برساختمان...

نگرانی ازنبود سیستم تهویه درهشتاد درصد گدام های شهری هرات

نگرانی ازنبود سیستم تهویه درهشتاد درصد گدام های شهری هرات

شهرهرات 8 سنبله باختر هشتاد فیصداز گدام های شهری هرات فاقد...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

سیاسی

کابل/8/سنبله/باختر
محمدیونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری، امروز مدال عالی دولتی میرمسجدی خان را به سینه محمد ظاهر فایز استاد پوهنتون بامیان، تعلیق کرد.
این مدال از سوی رییس جمهور طی فرمانی به خاطر توفقات مزید محمد ظاهر فایز که دورۀ ماستری در پوهنتون لگنهوی هند به پایان رسانید، منظور گردیده بود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جهموری به آژانس باختر: معاون اول ریاست جمهوری پیش از تعلیق مدال بر سینه محمدظاهر فایز استاد پوهنتون بامیان، کامیابی او را در سالهای تحصیل در پوهنتون لگنهوی جمهوری هند، کامیابی همه محصلان افغانی خوانده اظهار امیدواری کرد که این توفیقات نصیب همه محصلان افغانی در کشور های دیگر مصروف آموزش گردد.
معاون اول ریاست جمهوری همچنان آرزو کرد که محمدظاهر فایز بتواند اندوخته هایش را که در دوران تحصیل در هندوستان حاصل کرده است، در زمینه آموزش بهتر فرزندان کشور بکار ببندد.
محمدظاهر فایز در دورده ماستری اش در پوهنتون لگنهوی جمهوری هند چهار مدال طلا بخاطر نمرات عالیش در دوران تحصیل گرفته و با کسب92 نمره ریکارد هشتادو پنج ساله آن پوهنتون را شکسته و اول نمره فارغ گردیده است.

کابل باختر 8 سنبله
سخنگوی کمیسیون انتخابات می گوید: تاکنون سه صد وپنجاه وپنج صندوق ازجمع شش هزار صندوق محلات خاص بازرسی مجددگردیده است .
به گزارش آژانس باختر، نورمحمدنور سخنگوی کمیسیون انتخابات امروز دریک نشست خبری گفت: ازجمع شش هزار صندوق محلات خاص تا به حال سه صدوپنجاه وپنج صندوق تفتیش وبازرسی شده است .
اوگفت: تمام  صندوق های که تاحال  تفتیش شده است به هژده هزار و چهار صدچهارصندوق  می رسد که هشتاد اعشاریه شصت وهفت فیصد را نشان می دهد که از جمع بیست و دو هزاردو صد بیست وهشت صندوق  چهارهزار و دو صد بیست وچهار  صندوق باقی مانده است .
اوگفت ، کمیسیون درهمین نشست فیصله کرد که فردا به این روند سرعت دهند او از غیرحاضری شماری ازناظرین کمیسیون شکایات انتخاباتی یاد آورشد که دیروز تنها  شصت و یک کارمند کمیسیون شکایات انتخابات و یکصدوپانزده  کارمند ملل متحد در روند شرکت داشتند .
همچنان دوصد وچهل وهشت مشاهد ملی و دوصدوبیست ویک مشاهد  بین المللی نیز حضور داشتند .

کابل باختر/ 7/ سنبله
سخنگوی رییس جمهوری اسلامی افغانستان درمصاحبه ویژه با یک روزنامه خصوصی چاپ کابل، استخبارات پاکستان را متهم ساخته که درعقب عوامل نا امنی ها درافغانستان قراردارد.
ایمل فیضی دراین مصاحبه واضح ساخته است که افغانستان بعدازبرگزاری انتخابات ریاست جمهوری شاهد نا امنی های گستردۀ بوده ، استخبارات پاکستان و استخبارات فرامنطقه یی این جنگ را به پیش میبرند. (نیروهای امنیتی افغانستان درجریان انتخابات اجازه ندارند تا امنیت را درافغانستان مختل کنند بعداز مرحله دوم انتخابات نا امنی ها شدت یافت و هدف آن نیز تحت فشارقرار دادن حکومت فعلی و حکومت که درآینده شکل میگیرد میباشد . همچنان هدف آنها بی ثبات کردن وتضعیف افغانستان است.
این هدف از سوی سازمان های استخباراتی سازماندهی میشود استخبارات پاکستان و استخبارات فرامنطقه یی این جنگ را به پیش میبرند ، پاکستان هم شکل قراردادی این جنگ را دارد هم اهداف خود و هم اهدافی که وظیفه قراردادی آنها است به پیش میبرد و به این جنگ ها دامن میزند پاکستان برای پیشبرد اهداف استراتیژیک درمنطقه باعث این نا امنی ها میشود .)
سخنگوی رییس جمهور دراین مصاحبه به پارۀ از مسایل دیگر کشور چون پروسه انتخابات، مسله بحث برانگیزرهایی طالبان ، چگونگی استفاده از اسلحه سنگین درجریان عملیات های تصفیوی و یا حملات مخالفان مسلح به بحث پرداخته، دیدگاه ریاست جمهوری را دراین موارد بیان داشته است.
ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهوری درگفتگوی دررابط به انتقاد شماری از کارشناسان و مقامات حکومتی دررابطه به رهایی زندانیان طالب گفته است(بعضی ها عمداً و تکراراً دراین رابطه موضوع را به نشر می رسانند، که درنا امنی های اخیر آنعده اززندانیانی دخیل اندکه به وسیله فرمان رییس جمهور اززندان ها آزاد شده اند ،کاملاً بی اساس است و ما آنرا با اسناد ومدارک که دردست داریم رد میکنیم .
اما چرا یک دم و یکی پی دیگر این آوازه ها و گفته ها ازسوی چندتن از مسوولان ومقامات دولتی که دارای پیامی مشابه و مشترک است ، دررسانه ها به نشر می رسد ، این گفته ها حاوی دو پیام است، یکی اینکه اگر طالبان را دستگیر کردید ، آنها را بکشید و دیگر اینکه آن تعداد ازطالبانی که به وسیله فرمان رییس جمهور آزاد شده اند ، در جنگ حضور دارند ، دو مورد است که هر دوی آنها بسیار مهم است.
اول اینکه به وسیله فرمان رییس جمهوری طالبان آزاد نشده اند.
ما برای اینکه مسوولیت زندانیان را از امریکا بگیریم ، یک کمیته مشترک با موافقت امریکا وافغانستان تشکیل شد، دوسیه های که ازطرف امریکا به افغانستان داده میشوند را بررسی میکنند . وقتی که این دوسیه ها بررسی شد اگر دوسیه ها علیه اتباع افغانستان که درجنگ ها درگیراند آن دوسیه ها باید فوراً به محکمه بروندو دوسیه های شان مورد بررسی جدی قراربگیرند . آن تعداد از دوسیه هایی که مربوط اتباع افغانستان اند ، علیه شان اسناد و شواهد وجود ندارد بر اساس قوانین افغانستان نمی شود صرف براساس ادعای امریکایی ها این افغانها را ما درتوقیف نگهداریم . این تعداد آزاد میشوند ، اما درآزادشدن این ها هم ادارات امنیتی ، هم قضات افغانستان دخیل است ،څارنوالی و ارگان های عدلی نیز دخیل اند.)
هدف دیگر این موضوع هدف سیاسی است، امریکا میخواهد ضرورت بمباردمان هوایی و استفاده از نیروهای هوایی امریکا در افغانستان بیشتر احساس شود و زمینه سازی صورت میگیرد تا زمینه مساعد شود برای نیروهای امریکایی که زندان سازی کنند و اتباع کشور را زندانی سازند.
سخنگوی رییس جمهور همچنان درپیوند به جلوگیری ازاستعمال سلاح ثقیله درجریان جنگ درساحات مسکونی علیه مخالفان مسلح دولت گفته است که دراین جاهم برای اهداف سیاسی تبلیغات منفی و نادرست صورت میگیرد مثلاً گفته میشود رییس جمهور فرمان داده که نیروهای امنیتی افغانستان از نیروهای خارجی کمک نه خواهند ، هیچ حکم و فرمانی این چنین وجود ندارد .
چیزی که وجود دارد اینست (به نیروهای امنیتی افغانستان ، وزارت داخله ، دفاع و امنیت ملی هدایت داده شده که به هیچ صورت از حمایت هوایی یا بمباردهوایی نیروهای خارجی  برمناطق مسکونی استفاده نشود . بسیار واضح درآن حکم آمده است که در( مناطق مسکونی).
پس به این معناست که درخواست حمایت هوایی از نیروهای خارجی صورت نگیرد .
این حکم هم توسط شماری از کارشناسان و تحلیلگران کورکورانه تبلیغ و تکثیر شده که رییس جمهور گفته برطالبان ازسلاح های ثقیله استفاده نکنید ، این ها بدون اینکه آن را دیده باشند آن را تکثیر کردند . درحالی که باید این تفکیک وجود داشته باشد که دراین حکم گفته نشده که برطالبان از سلاح ثقیله استفاده نکنید این جا بازهم تاکید بر "مناطق مسکونی " است .
این گفته هادرحالی بیان میشود که رئیس جمهور اخیرأ حکمی را صادر کرد که درآن برعدم استفاده از سلاح سنگین درمناطق که حیات افراد ملکی تهدید میشود تاکید شده است. مگراین حکم به معنای آن نیست که نیروهای دولتی نمی توانند علیه مخالفان مسلح و تروریستان از جنگ افزار های سنگین استفاده نمایند.

واشنگتن/نیوزنو/باختر/7سنبله
بارک اوباما،ریس جمهور ایالات متحده امریکا یک دیپلومات سابقه دار این کشور را که قبلاً در کابل هم تجربه کار دارد به حیث سفیر امریکا در افغانستان تعین کرده است.به گزارش آژانس باختر، قصر سفید اظهار داشته که مایکل مکینلی انتخاب ریس جمهور اوباما برای سفارت این کشور در افغانستان می باشد.
مکینلی جای جیمز کننگهم را خواهد گرفت که از سال 2012 به این سو سفیر امریکا در کابل است.
مکینلی فعلاً معاون سفیر امریکا در افغانستان می باشد.
قبل از رفتن به سفارت امریکا در افغانستان در سال 2013، مکینلی سفیر امریکا در کولمبیا و پیرو بود.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL