02 جوزا 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ستایش رییس جمهورامریکا  از نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان

ستایش رییس جمهورامریکا از نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان

کابل باختر اول جوزا دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا درنشست سران...

اعلامیه اداره ملی حفاظت محیط زیست در پیوند به روز جهانی تنوع حیات

کابل باختر اول جوزا روز بین المللی تنوع حیات همه ساله...

محمد اشرف غنی با دونالد ترامپ، ملاقات کرد

محمد اشرف غنی با دونالد ترامپ، ملاقات کرد

کابل باختر اول جوزا محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان،...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

كابل باختر/ 10/ سرطان

ضرب الاجل تعيين شده پاكستان براي خروج آنعده از مهاجران افغان كه فاقد اسناد اقامت درآن كشور اند فردا تكميل ميگردد و اين نگراني وجود دارد كه هزاران مهاجر افغان به زور از ايالت پشتونخواه اخراج شوند.

 مبصر سياسي آژانس باختر مينگارد ، حكومت پاكستان با تعيين ضرب الاجل براي آن مهاجران افغان كه درايالت پشتونخواه و مشخصاً شهر پشاور زنده گي ميكنند دستور داده است تا آن ايالت را ترك و به كشور شان بازگشت نمايند

 ارقام غير رسمي نشان ميدهدكه درپاكستان حدود يك اعشاريه هفت مليون افغان زندگي ميكند كه بخش اعظم آنان درايالت پشتونخواه به سر ميبرند و چهار صد هزار ازاين مهاجران درادارات پناه جويان ثبت نيستند ، خطر اخراج ، همين كميت را تهديد ميكند.

 يكتن از وزرا ايالتي پشتونخواه گفته است كه ضرب الاجل اخراج مهاجرين كه او آنها رامهاجرين غير قانوني خوانده فردا يكشنبه تكميل ميگردد با تكميل شدن اين معياد نهادهاي مجري قانون ( پوليس ) وظيفه خواهد گرفت كه مهاجرين غير قانوني را بازداشت، آنان را به دادگاه معرفي و بالاخره از كشور اخراج نمايند.

 پاكستان درحالي اقدام به اخراج پناه جويان افغان مي نمايد كه قبلا"ً ميان افغانستان ، پاكستان و كمشينري عالي سازمان ملل متحد روي بازگشت داوطلبانه و باعزت مهاجرين موافقتنامه هاي امضاء شده است.

 از طرف ديگر پاكستان بخشي از مهاجران افغان را بار دوش خود ميداند حرف كه كارشناسان افغان آن را مناسب نميدانند و ميگويند هيچ مهاجر افغان در پاكستان از امكانات حكومتي درآن كشور سود نميبرد آنها حداقل شرايط زندگي از كرايه منزل گرفته تا تداوي را براي خود مساعدميسازند، مشكل حادتر اين است كه اين كتله عظيم عمدتاً باشنده گان آن مناطق افغانستان و آن مناطق سرحدي اند كه از نا آمني رنج ميبرند و يا هم مناطق شان گاه گاهي زير راكت و خمپاره قرار ميگيرد كه ازآن طرف خط ديورند شليك ميشود.

نا امني ها سبب گرديده كه قشر عظيم از باشنده گان كشور با فقر دست و گريبان باشند بدون شك اخراج مهاجران به اين مشكل خواهد افزود در پهلوي آن مشكل بي سرپناهي نيز آنان را واميدارد كه پا به افغانستان نگذارند.

تحليلگران سياسي به اين باور اندكه ازمهاجران افغان درپاكستان بيشتر استفاده ابزاري ميشود پاكستان درگذشته نيز تهديد به خروج مهاجران افغان نموده  مگر بعداز چند بار ملاقات با نمايندگان  افغان ، سازمان ملل و ساير نهادهاي بين المللي ازاين درخواست خود كوتاه آمده است.

 اسلام الدين جرئت سخنگوي وزارت عودت مهاجرين نيز گفته كه يك مشكل كوچك در مورد مهاجران در ايالت پشتونخواه پاكستان وجود دارد اما هردو طرف توافق كرده اندكه مسايل را حل نمايند و براي مهاجران زمينه اقامت قانوني در پاكستان مساعد خواهد شد .

 ازطرف ديگر برخي از مقامات پاكستاني در اين اواخر شماري از مهاجران افغان را متهم ميسازند كه در فعاليت هاي تخريبي دست دارند مگر آگاهان امور در پاكستان و افغانستان اين گونه اتهامات را بهانه ديگر براي آزار ، اذيت  و اخراج مهاجران ميدانند.

مسوولين حكومتي درافغانستان درگذشته باربار از ميزباني حكومت ها و مردم پاكستان در قبال مهاجران افغان اظهار امتنان كرده اند و حالا نيز اميدوارند كه بادرنظرداشت اوضاع موجود درافغانستان بازهم از تحمل در برابر مهاجران افغان كار گرفته شود.

 كوچيدن و پناهجويي اكنون به يك معضله بزرگ جهاني مبدل گرديده است تنها مردم افغانستان نيستند كه اوضاع ناهمگون امنيتي دركشور آنان را وا داشته تا دست بر مهاجرت بزنند و يا اقامت دركشورهاي بيروني را ترجيع دهند عراق، پاكستان ، ايران ، سوماليا ، ليبيا ، سوريه ، مسلمانان برما .... درجمع آن كشورهاي اندكه اكنون زيادترين بيجا شده گان و مهاجرين رادربيرون ازكشورهاي شان دارند.

مشكل زماني حل ميگردد كه حداقل امنيت دراين كشور ها حكمفرما گردد تازمينه زندگي وكار براي آنان مساعد شود مهاجران افغان هم به اميد همين روز لحظه شماري ميكنند و آرزو دارند تا منطقه و كشورشان امن گردد آنها جدا" به اين باور اند كه عزت و آبروي شان در چهارديواري خانه هاي شان محفوظ است نه در مهاجرت و گريز .

ختم/ تحليل سياسي

كابل 9 سرطان باختر

الحمد الله رب العالمين و صلات و سلام علي خاتم النبين

هموطنان عزيز، خواهران و برادران محترم اسلام وعليكم ورحمت الله و بركاته

موسوم تابستان آغاز شده و هوا نيز روز تاروز گرم ميشود. اين موسوم همچو زمستان نيز مريضي موسومي دارد و اگر نكات احتياط را رعايت ننمائيم كودكان ما به امراض مصاب ميگردند.

به خاطر مقابله با اين امراض موسومي علاوه از داكتر و دوا، خود ما هم ميتوانيم با اتخاذ برخي تدابير جلو مصابيت كودكان را به امراض موسومي تابستاني بگيريم.

هموطنان ارجمند در تابستان  با گرم شدن هوا در محيط مگس ها بيشتر ميشوند گاه گاهي بادهاهم به وزيدن ميگيرند و علاوه از گرد و خاك زمنيه انتقال مكروب ها و امراض موسومي مانند استفراغ، اسهال ، تب و غيره را مساعد ميسازد.

براي اينكه كودكان ما به امراض متذكره مصاب نشوند، بيش از همه بايد به نظافت خانه و كوچه توجه نمائيم، خانه هاي خود را پاك نگهداريم تابه اين ترتيب از شيوع مگس ها وسايرحشرات جلوگيري كرده باشيم ، به كودكان بايد غذاي باسي ندهيم، آب نوشيدني بايد صحي باشد و كوشش نمائيم تانخست آب را بنوشيم و بعد به كودكان بنوشانيم. به اين ترتيب ميتوانيم تا حد زياد كودكان خود را از مصابيت به امراض موسومي تابستاني نجات دهيم.

خانواده هاي محترم!  باوجود رعايت احتياط و نظافت اگر كودكان ويا ساير اعضاي خانوده به امراض موسومي تا بستاني مصاب ميشوند، بدون ضياع وقت به زودي ممكن به كلينيك نزديك برسانيد، زيرا به سبب امراض موسومي تابستاني مريض آب  بدن خود را ضايع ميكند و آب بدنش كاهش مي يابد و كاهش آب بدن، مريضي را با خطرهاي زياد مواجه ميسازد و اگر خانه از داكتر و كلينيك دور باشد وبه زمان معين مريض را به شفاخانه رسانده نميتوانيد، بايد كوشش شود تا براي مريض آب پاك داده شود و با آب، اندك نمك و اندك بوده هم ا   ضافه گردد.

و به اين ترتيب تارسيدن به كلينيك از كاهش آب بدن مريض جلوگيري شود.

هموطنان عزيز!

رعايت نظافت بدن، حفظ نظافت منازل و كوچه ها در هرزماني  كار نيك است و هر زماني براي حفظ صحت و سلامتي ما كمك مينمايد.

مگر در تابستان كه خطر شيوع امراض كولرا و وبا بيشتر ميشود، لازم است منازل و كوچه هاي خود را پاك نگهداريم و اگر در قريه زنده گي مينمائيم به بيرون از قريه انتقال دهيم و اگر در شهرها ساكن هستيم مواد فاضله را در جاهاي مخصوص انتقال دهيم وبه اين  ترتيب با پاك نگهداري منازل، كوچه ها و محيط زنده گي خود، در وقايه صحت خود، خانواده و كودكان و هموطنان خود كمك نمائيم.

انکشاف  بین اتحادیه اروپا و افغانستان آغاز گرديد

كابل باختر 8 سرطان

دور دوم مذاکرات پیرامون موافقتنامه همکاری روی مشارکت و انکشاف  بین افغانستان و اتحادیه اروپا امروزدر کابل آغاز گردید.

به اساس معلومات مديريت اطلاعات ونشرات وزارت امور خارجه به آژانس باختر، رهبری هیئت مذاکره کننده جانب افغانستان را جاوید لودین معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان، و جانب اتحادیه اروپا را دیوید تیر از بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا برعهده داشت.

دور دوم مذاکرات، سه ماه پس از راه اندازی مذاکرات نخست در ماه مارچ سال روان میلادی، نشان دهندۀ این است که بحث در مورد موافقتنامه همکاری روی مشارکت و انکشاف به خوبی پیش میرود. لودین بیان نمود: "من مطمئن هستم اتحادیه اروپا یکی از مهم ترین شرکای بین المللی افغانستان تا سال 2014 و فراتر از آن باقی خواهد ماند. در این چارچوب، این توافقنامه همکاری به تقویت رابطه مثمر و دراز مدت کمک بیشتری خواهد نمود."

نماینده ویژه و رئیس هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان ویگادس اوشتسکاس تاکید نمود که، " این توافقنامه همکاری شامل تمام زمینه ها و بخش های مورد علاقه متقابل افغانستان و اتحادیه اروپا میباشد که به عنوان مثال بر حفاظت از آسیب پذیرترین اعضای جامعه افغانستان بخصوص زنان و کودکان اشاره نمود."

دیوید تیر میگوید که، "همه در گرد این میز مذاکره به یک دولت کارآمد و موثر برای افغانستان تعهد سپردند. این مذاکرات بر مبنای یک توافق بسیط میان افغانستان و اتحادیه اروپا بوده که نشان دهنده تاکید ما بر حکومتداری دموکراتیک، عدالت و حقوق بشر میباشد. این مهم است که هر دو جانب به اجرای اصول اساسی مندرج در این توافقنامه که حداقل به مدت ده سال اعتبار خواهد داشت و همچنین به اصول بر آمده از کنفرانس توکیو در ماه آینده متعهد می باشند

كابل باختر/ 8/ سرطان
يك قاضي فرانسوي ازسوي سازمان ملل موظف گرديده تا ماموريت آن سازمان را در راستاي مبارزه با فساد اداري درافغانستان رهبري كند.
قاضي ايواجولي كانديد حزب سبز ها در انتخابات رياست جمهوري فرانسه تائيد كرده است كه چنين ماموريت ازسوي سازمان ملل متحد به وي سپرده شده است.
قرار است قاضي ايواجولي ماموريت خود را تا ده روز ديگر درافغانستان آغازكند.
جولي كه شصت و هشت سال دارد با دو متخصص ديگر بخش مبارزه با فساد اداري اين ماموريت را درافغانستان انجام ميدهند.
اين قاضي فرانسوي در بررسي پرونده هاي فساد وسوء استفاده شهرت دارد و در دهه نود با بررسي چنين دوسيه كه تعداد ازآنان به مقامات ارشد و روساي بانك هاي آنكشور تعلق ميگرفت به شهرت رسيد.
اودرافغانستان ده نهاد شامل نهادهاي افغاني و بين المللي رادر راستاي مبارزه با فساد كارمي كند، مگر رييس جمهور كرزي همچنان از موجوديت فساد دردستگاه دولتي شاكي است .
مبارزه با فساد اداري يكي از پيش شرط هاي جامعه جهاني غرض ادامه كمك با افغانستان است .
دولت افغانستان با ايجاد ادارات ميكوشد براين پديده زشت درجامعه افغاني غلبه كند.