02 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد

کابل باختر اول عقرب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز...

نشستی برای حمایت از قربانیان جنگ در پلخمری برگزار شد

پلخمری اول عقرب باختر نخستین نشست فوکس گروپ تحقیق وحمایت از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

 

کابل 21 دلو باختر

یک گروپ از اعضای مشرانو جرگه امروز به هند رفت.

عبد الجلال سفید چهری خبر نگارآژانس باختر درمیدان هوایی بین المللی خبرداد، پنجاه تن از اعضای مجلس سنا امروز به هند رفتند .

محمد علم ایزد یار نایب اول مشرانو جرگه درراس این هیئت قراردارد. این  سفر بنا به دعوت دفتر مطالعات و آموزش های پارلمانی کشورهند صورت گرفته که درجریان آن اعضای مجلس سنای هردوکشور باهم تبادل تجارب خواهند نمود.

این  سفر از 21 دلو آغاز و تا 30 دلو ادامه خواهدیافت.

قراراست 49 عضو دیگر مشرانو جرگه به همین مقصد فردا رهسپار هند شوند.

 

کابل باختر – 21 دلو

 ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری گزارش اخیر سازمان ملل متحد  مبنی بر تلفات کودکان درعملیات های نیروهای بین المللی را  درافغانستان ، تائید  کرد .

درگزارش سازمان ملل  متحد که اخیرا" منتشرگردیده آمده است که درحملات زمینی وهوائی نیروهای امریکایی صد ها کودک  افغان تلف وصد ها کودک دیگر زخم برداشته اند .

ایمل فیضی  که دراین مورد باخبرنگار آژانس باختر صحبت میکرد گفت ،یکی از مسایل جنجال برانگیز که دايم باعث تشنج در روابط میان كابل و واشنگتن گردیده است، موضوع  تلفات افراد ملکی درعملیات های نظامی نيرو هاي ايساف   میباشد .

 به گفته فیضی این یک واقعيت تلخ است که در جنگ علیه تروريزم زنان ،پیرمردان وکودکان افغانستان قربانی گردیده اند.

فیضی علاوه کرد، رئیس جمهور افغانستان بارها تاكيد كرده است که تروريزم در قریه ها ودهات  افغانستان نیست بلكه تروريزم به افغانستان صادر شده  است. هرگاه متحدان جنگ علیه تروريزم می خواهند افغانستان ومنطقه را از تروريزم نجات دهند ،به خاستگاه ها ،سیستم حمایتی ،مراکزتجهیز وتمویل آن که مسلما"درخاک افغانستان نیستند توجه کنند .

فیضی همچنان مطرح ساخت که زعامت افغانستان بارها از متحدان بین المللی خود صریحا" خواسته است به هر شیوه ممکن باید جلو تلفات افراد ملکی درعملیات های نظامی گرفته شود، زيرا کشتار افراد ملکی به شمول زنان  وکودکان فاصله میان دولت و مردم را بیشتر ساخته در واقعيت امر باعث تقويت تروريزم ميشود.

 

كابل باختر 21 دلو

قاضی القضات جمهوری اسلامی افغانستان امروز در ملاقات با  قوماندان هیئت حمایوی ساحوی حاکمیت ناتو روي حاكميت قانون و عدالت قضايي در كشور به بحث پرداخت.

يك منبع خبري ستره محكمه به آژانس باختر گفت، دراین ملاقات که روی چگونگی روند حاکمیت قانون وتامین عدالت قضایی متمرکز بود ، پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات  نخست  وضعیت نظام قضایی افغانستان را  تشریح نموده  وسپس پیشرفت ها در راستای حاکمیت قانون و دسترسی مردم به عدالت  را در مقایسه به شش سال گذشته  بیان کرده افزود : نظام قضایی افغا نستان  با توجه در زمینه ارتقای ظرفیت آن  در تمامی ابعاد رشد نموده دروضعیت بهتر ازگذشته قرارداشـــته  و محاکم دررسیده گی به دوسیه ها باتوجه به میعاد قانونی و با سرعت لازم عمل مینمایند همچنان پروسه رسیده گی به قضایای بازداشتگاه بگرام همچنان ادامه داشته و درهماهنگی کامل با ارگانهای کشفی و  عدلی  همه روزه دوسیه های مربوط مورد رسیده گی قضایی قرارگرفته ودرمورد سرنوشت متهمین انها تصامیم لازم و قانونی بعمل میاید .

قاضی القضات همچنان درادامه صحبت شان اموزشهای مسلکی رادر ارتقای سطح دانش قضات مهم شمرده و ازپروگرام هایی که دراین راستا تحقق یافته اند  یاد کرد و از برنامه های اموزشی که به کمک قوتهای ایساف بخاطر ارتقای  سطح اگاهی مسلکی قضات و سایر منسوبین نهاد های عدلی و امنیتی درولایات بویژه در ساحات جنوب افغانستان  تدویر یافته اند ابراز امتنان بعمل اورد .

متقابلاً جنرال وایل گفت ،  علاوه کرد که ما نسبت به  کار و فعالیت نهاد های عدلی و قضایی افغا نستان  خوشبین هستیم بخصوص کار وفعالیت محاکم در رسیده گی به قضایای متهمین بازداشتگاه بگرام موجب خرسندی است و دولت امریکا مصمم است تا عنقریب تمامی زندانیان بگرام را به جانب افغانستان به صورت مکمل تسلیم نماید  ولی تا ان زمان ما به همکاریهای مشترک نیاز جدی داریم و کمال همکاری را نسبت به ارگانهای عدلی و قضایی موظف در بگرام  مبذول خواهیم داشت .

 دراین ملاقات دکتور عبدالله عطایی امرعمومی اداری قوه قضائیه نیز حضورداشت .

 

کابل 21 دلو باختر

برای حزب( ملت افغانستان) پس از ثبت و راجستر در ریاست انسجام، بررسی و ثبت سازمانهای اجتماعی و احزاب سیاسی وزارت عدلیه ، امروز جواز فعالیت  داده شد.