02 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

والی هلمند خواهان پیگیری قضیه کابل بانک شد

والی هلمند خواهان پیگیری قضیه کابل بانک شد

لشکرگاه 2 سرطان باختر والی هلمند امروز در یک نشستی از...

دو مرکز صحی در پروان به بهره برداری سپرده شد

چاریکار 2 سرطان باختر دو مرکز صحی روز گذشته در ولایت...

انفجار در 'کویته' پاکستان 9 کشته برجای گذاشت

انفجار در 'کویته' پاکستان 9 کشته برجای گذاشت

- ایرنا –باختر/ 2سرطان نفجار تروریستی صبح روز جمعه و در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 30 حمل

جلسه کمیته عدلی و قضایی تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. 

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،  در این جلسه در مورد مسوده سند همکاری های ستراتیژیک با ایالات متحده امریکا، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 هیات مذاکره کننده حکومت افغانستان و مسئولین ارگان های عدلی و قضایی کشور، نظریات شانرا در زمینه سند همکاری های ستراتیژیک با ایالات متحده امریکا، با رئیس جمهور کشور در میان گذاشتند.

گفتنی است که در این جلسه، معاونین ریاست جمهوری، قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، مشاور امنیت ملی، وزرای مالیه و عدلیه، رئیس عمومی امنیت ملی، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رئیس کمیسیون انتقال و مشاور حقوقی رئیس جمهور، اشتراک داشتند.

کابل باختر 30 حمل

حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان "دشگین شیکاروف " سفیر جدید غیر مقیم کشور آذربایجان  را غرض تقدیم اعتماد نامه در یک مراسم تشریفاتی به حضور پذیرفت.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر ، در مراسم تقدیم اعتماد نامه که امروز در ارگ انجام شد، رئیس جمهور کشور برای سفیر جدید غیر مقیم آذربایجان آرزوی موفقیت در سمت جدیدش نمود.

در مقابل سفیر غیر مقیم آذربایجان از آغاز ماموریتش در افغانستان اظهار خرسندی کرد و متعهد گردید تا در زمینه گسترش روابط میان آذربایجان و افغانستان، تلاش نماید.

گفتنی است که درین مراسم معین اداری وزارت امور خارجه و رئیس تشریفات آن وزارت نیزحضور داشتند.

کابل باختر 30 حمل

درجلسه فوق العاده شورای عالی ستره محکمه که قبل ازظهر امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات وسرپرست ستره محکمه تدویر گردید ، در ادامه روند گزارشگیری نحوه کاری محاکم استیناف کشور ،  گزارشهای کاری ریاست های محاکم استیناف زون جنوب شامل ولایات  پکتیا ،پکتیکا ، خوست و لوگر  استماع گردید.

 به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر ،  دراین جلسه نخست روسای محاکم استیناف ولایات  یاد شده  گزارشهای کاری شانرا در مطابقت به پرسشنامه مطروحه ت ارائیه داشته و درمورد پرسشهای اضافی توضیحات لازم ارائه کردند .

بعداً " قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه  میزان کارکرد های قضایی و اداری محاکم استیناف ولایات فوق الذکر را مورد ارزیابی قرارداده و در زمینه گفت، عرضه خدمات قضایی در راستای احقاق حقوق مردم ازجمله رسالت شرعی و قانونی قوه قضائیه بوده و قضات همانطوریکه دراغازین مرحله کار سوگند یاد مینمایند ،  مکلف ا ند وجایب شانرا نیزبه گونه صادقانه و مسئولانه  انجام دهند . انچه راکه درجریان سال گذشته در زمینه حل وفصل قضایا و همچنان رسیده گی به خواستها و مطالبات اصحاب دعاوی و مراجعین صورت گرفته نمیتوان نادیده گرفت  اما میتوان گفت که توقع بیشتر ازآن است  و محاکم منحیث دروازه های امید مردم باید  فعالتر ، شفاف تر و مسئولانه تر عمل نمایند  . درجامعه ایکه بنابر چالشها و مشکلات گونه گون اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی هنوز هم حفظ ورعایت حقوق و ازادیهای مردم ما ازاهمیت ویژه ای برخوردار است  ، قضات باید درین راستا تمامی اقدامات قانونی را در حمایت ازین امر تحقق بخشیده و با تطبیق بلاا نحراف قانون درتحکیم قانونیت و رعایت عدالت قضایی پیشگام باشند . قاضی القضات همچنان علاوه کرد: طوری که در سایر جلسات گزارشدهی خطاب به روسای محاکم استیناف ولایات خاطر نشـــان کرده ام  ، رسید ه گی مستقیم به خواستها و مطالبات مراجعین ، رعایت سلوک مطلوب با اصحاب دعاوی ،  تسریع رسید ه گی قضایا ، تامین هماهنگی لازم با سایر نهاد ها ، توجه به تشخیص و حل نیازمندیهای تعمیراتی محاکم مربوط ، غنامندی سطح د انش مسلکی قضات جوان  ، کنترول ازجریان رسید ه گی قضایا درمیعاد معینه قانونی و نظارت ازتحقق موازین و ضابطه های کاری ازجمله وظایف منحصر به روسای  محاکم استیناف کشور بوده  و نسبت به اجرای ان مسئولیت تام دارند.

امید وارم گزارشدهی روسای محاکم استیناف به شورای عالی ستره محکمه انگیزه ای باشد تا درمجموع در بهبود اجراات قضایی و اداری تغییرات لازم کمی و کیفی ایجاد گردیده و اهداف متوقعه در راستای خدمتگزاری بهتر به مردم برآورده  شود .

طبق یک خبر دیگر :

تقدیر نامه ستره محکمه که  به اساس کار وفعالیت قوماندانی محافظت قضات درامر انتظام و اتخاذ تدابیر مطلوب امنیتی و همکاری دراکمال وسایط امنیتی طرف ضرورت مقامات عالیه ستره محکمه  به محترم سمونوال اکرام الدین  قوماندان آن قطعه منظورگردیده بود ، توسط قاضی القضات وسرپرست ستره محکمه به موصوف اعطا گردید .

لشكرگاه 30 حمل باختر

چهارده عضو شورای اجتماعی ولسوالی نادعلی ولایت هلمند به ظن سرقت گندم به حارنوالی معرفی شدند.

گفته میشود این افرادسه صد تن گندم را كه برای سه هزار خانواده بی بضاعت ولسوالی نادعلی تخصیص داده شده بود، دو صد تن آن را به سرقت برده اند.

فضل باری فیاض رئیس شورای ولایتی هلمند كه مسوولیت  بررسی قضیه متذكره را دارد گفت بعد از تحقیقاتی كه صورت گرفت روشن شدكه بیشتر از نصف گندم كمك شده به سرقت برده شده است .

به گفته منبع به شمول باركزی رئیس شورای اجتماعی ولسوالی نادعلی ،فهرست چهارده عضو آن شورا را به سارنوالی هلمند ارسال نموده و از ارگانهای عدلی خواسته شده تا آنان به جزای اعمال شان رسانده شوند.

رییس شورای ولایتی گفت، كه علاوه از متهمین یادشده افراد دیگر نیز در سرقتها دخیل اند كه بعدا" از آنان تحقیقات آغاز خواهدشد.

به گفته موصوف سه صدتن گندم كه از سوی هندوستان مساعدت شده بودتا برای افراد مستحق در ولسوالی نادعلی توزیع گردد اما دوصدتن آن لادرك گردیده است.

درین حال حاجی باركزی رئیس شورای اجتماعی ولسوالی نادعلی كه یك تن از مظنوین قضیه میباشد،  اتهام وارده علیه خود را رد نموده گفت، در سرقت موادكمك شده ومساعدتهای دیگر برای ولسوالی ها، شمار مقامات بلند رتبه دولتی دخیل میباشند.

باید گفت كه سال گذشته نیز مقدار گندم كمك شده  برای بیست  و پنج هزار خانواده ، بعد از رسیدن به آن ولسوالی مفقود شده بود.