25 قوس 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

توزیع روند لباس زمستانی برای کارکنان خدماتی وزرات اطلاعات وفرهنگ

توزیع روند لباس زمستانی برای کارکنان خدماتی وزرات اطلاعات وفرهنگ

کابل باختر 25 قوس وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز روند توزیع لباس...

دومین نمایشگاه پروژه های تکنالوژی معلوماتی برگزار شد

دومین نمایشگاه پروژه های تکنالوژی معلوماتی برگزار شد

کابل باختر 25 قوس دومین نمایشگاه پروژه های تکنالوژی معلوماتی نهاد...

وزارت مالیه به خاطررفع مشکل مالی بخش نشرات دولتی همکاری می کند

وزارت مالیه به خاطررفع مشکل مالی بخش نشرات دولتی همکاری می کند

کابل باختر 25 قوس فاضل سنچارکی معین امورنشرا ت وزارت اطلاعات...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

 

قندهار 3دلو باختر

دوهزار و پنجصد کیلو گرام چرس در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار توسط نیروهای امنیتی کشف شده حریق شد.

جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار به آژانس باختر گفت، چرس یاد شده شب گذشته در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی از یک منزل مسکونی در ساحه پیروان مربوطات ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار کشف گردید.

به گفته منبع به اتهام قضیه 9 فرد مشکوک نیز ازسوی نیروهای امنیتی دستگیر گردیده است.

 

كابل 3 دلو باختر

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی حکمی هیئتی را به منظور بررسی و حقیقت یابی گزارش ملل متحد در مورد بد رفتاری با زندانیان در زندانها و توقیف خانه های افغانستان توظیف نمود.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر، هیئت متذکره تحت ریاست عبدالقادر عدالتخواه معاون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که در ترکیب آن مشاورین حقوقی وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، نماینده با صلاحیت بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل شامل می باشند، با اشتراک نماینده گان دفتر ملل متحد در کابل موظف گردید تا چگونگی موجودیت شکنجه، بدرفتاری، تهدید به کشتن و سوء استفاده جنسی در زندانها و توقیف خانه های وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را که در گزارش منعکس گردیده است، بررسی نماید.

همچنان هیات موظف گردیده است تا موجودیت چنین وقایع را با استفاده از امکانات مختلف با عاملین آن تشخیص نماید و یافته های خود را طی دو هفته غرض اتخاذ تدابیر بعدی به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم نماید.

 

 

کابل باختر – 3دلو

فضل احمد معنوی رئیس کمیسون مستقل انتخابات امروز به دهلی رفت .

هدف از سفر موصوف به هند  اشتراک درکنفرانس بین المللی روی کمیسیون های  انتخابات کشورهای  سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا ( سارک ) میباشد که از 23 جنوری دردهلی برگزار وبرای چهار روز ادامه می یابد .

هدف از برگزاری اين كنفرانس بررسی انتخابات ، فراگیر درحوزه  کشورها ی جنوب  آسیا میباشد .

فضل احمد معنوی درمیدان هوایی بین المللی کابل به آژانس باختر گفت دراین نشست ازچگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان  دست آورد هاوچالش های روند انتخابات درافغانستان به شاملین کنفرانس معلومات داده خواهدشد .

دراین سفر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را محمد فرید افغان زی  رئیس روابط خارجی کمیسيون مستقل انتخابات همرایی میکند.

كابل باختر 3 دلو
ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری اظهارات سخنگوی آیساف را مبنی بر وجود شکنجه و بد رفتاری  در زندان های افغانستان رد کرد و آن را غیر مسوولانه خواند.
سخنگوی نیروهای ایساف دیروز در یک کنفرانس خبری با تاکید به گزارش دفتر یوناما گفته است که بدلیل موجودیت بد رفتاری و شکنجه  در زندان های افغانستان روند  انتقال  زندانیان به جانب افغانستان را به تعلیق درآورده اند.
فیضی که در این مورد  با خبر نگار آژانس باختر صحبت میکرد  افزود، که نماینده گان نیروهای ايساف، صلیب سرخ و نهادهای مدافع حقوق بشر مكررا" و به شكل منظم از زندان های افغانستان دیدن کرده اند و پس از صحبت با شماری از زندانیان گزارش های خود را مبنی بربهبود وضعیت زندان از هرلحاظ ارایه داشته اند.
فيضي بار ديگر سپردن موضوع زندان و زندانيان را متعلق به حاكميت كشور دانست و گفت، اين موضوع در مذاكرات روءسای جمهور افغانستان و امريكا فيصله شده است.
فیضی همچنان برشواهد و اسنادی دراین رابطه اشاره کرده گفت که آنها اسناد و مدارکی با ذکر  تاريخ و نام نماينده گان ايساف در اين مورد  در اختيار دارند كه آن  را با رسانه ها شریک خواهند ساخت.
فیضی همچنان علاوه کردکه قانون اساسی افغانستان و پالیسی حکومت هرگز اجازه نمیدهد که با زندانی ها بد رفتاري صورت گیرد، چه رسد به موارد شکنجه و استفاده جنسی.
فیضی با صراحت بیان کرد هر زمانی که نهادهای بین المللی، ايساف و حقوق بشر خواسته باشند میتوانند از زندانهای افغانستان دیدن کنند و یافته های شانرا با دولت افغانستان شریک سازند.
او با رد این  گزارش گفت که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان علی رغم شواهد و حقایقی كه درین مورد وجود دارد، هیئتی را به شمول یک نماینده سازمان ملل متحد موظف نموده است تا از زندانها و توقیف خانه هاي كشور دیدن کند و در ظرف دوهفته گزارش خود  را به ریاست جمهوری ارایه نمایند.