06 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

والی ننگرهار از پوسته های امنیتی دیدن کرد

جلال آباد 6 سرطان باختر والی ننگرهار دیروز از پوسته های...

دو تن در نیمروز به شهادت رسیدند

زرنج 6 سرطان باختر دو تن دیروز در ولسوالی خاشرود ولایت...

سه برادر در فاریاب به شهادت رسیدند

میمنه 6 سرطان باختر سه برادر دیروز در ولسوالی پشتونکوت ولایت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل/27/جدی/باختر

یان کوبش، فرستاده خاص سر منشی ملل متحد برای افغانستان امروز وارد کابل گردید.

او در میدان هوایی بین المللی کابل به خبرنگاران گفت که سازمان ملل متحد، افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر از میدان هوایی بین المللی کابل، بانکی مون، سرمنشی ملل متحد یان کوبیش از کشور سلواکیا را منحیث فرستاده خاص خود و رییس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان ( یوناما) به تاریخ 23 نومبر 2011 برگزید. یان کوبیش قبل ازینکه موقف فعلی خود را درکابل احراز نماید، منحیث منشی اجرائیوی کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا کار می کرد.

 او پس ورود به کابل در میدان هوایی بین المللی مختصراً" صحبت کرده گفت، افغانستان درحال پیشرفت قرار دارد و سازمان ملل متد همیشه در کنار مردم افغانستان قرار خواهد داشت.

کوبیش از تجربه بیشتر از سه دهه دیپلوماسی، پالیسی و روابط اقتصادی بین المللی برخوردار می باشد.

کوبیش از سال 2006 الی 2009 میلادی به عنوان وزیر خارجه کشور متبوع اش ایفای وظیفه نموده و سمت های ریاست شورای وزرای کمیته اروپا و سرمنشی سازمان همکاری و امنیت اروپا را به عهده داشته است.

کوبیش قبلاً" در اواخر سال های 1990 میلادی به حیث نماینده سرمنشی ملل متحد برای تاجکستان و رییس ماموریت بازرسان سازمان ملل متحد در همین کشور ایفای وظیفه نموده است.

کوبیش بعداز فراغت از انستیتوت دولتی روابط بین الملل مسکو، ازسال 1976 الی 1992 میلادی و نیز در سال 1993 میلادی در وزارت خارجه چکسلواکیای سابق مصروف خدمت بوده است.

او با زبان های سلواکی، انگلیسی، روسی، چکی و فرانسوی آشنائی کامل دارد.

کوبیش ازدواج نموده و یک دختردارد که در سال 1952 میلادی در براتیسلاوا متولد گردیده است.


 

کابل باختر 26 جدی

شورای وزیران پروژه تمدید لین انتقال برق از جمهوری ازبکستان به جمهوری پاکستان را از طریق جمهوری اسلامی افغانستان مورد تصویب قرار داد.

درجلسۀ نوبتی شوراي وزیران  که امروز تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.این موضوع به تصویب رسید . به اساس معلومات  ریاست عمومی اداره امور ودارالانشای شورای وزیران  به آژانس اطلاعاتی باختر ، در جلسه همچنان فشرده فیصله های جلسات شماره (16، 17 و 19) سال 1390 کمیتة اقتصادی توسط معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته به جلسه توضیح و متعاقباً سرپرست وزارت انرژی و آب مطالبه جمهوری اسلامی پاکستان را مبنی بر تمدید لین انتقال برق ازبکستان به کشور پاکستان از مسیر افغانستان را به جلسه مطرح نمود.

شورای وزیران پروژه تمدید لین برق از جمهوری ازبکستان را از مسیر جمهوری اسلامی افغانستان به جمهوری پاکستان مورد تصویب قرار داده، وزارت های امور خارجه، انرژی و آب و مالیه را موظف نمود تا مطالعات مقدماتی، سروی اقتصادی، تخنیکی و تعیین مسیر آنرا با جانب کشور های جمهوری اسلامی پاکستان و ازبکستان هماهنگ سازند.

سپس قرارداد اجاره سپردن فابریکه سمنت و ظواهر معدنی ذغال سنگ پهلوانان ولایت هرات توسط وزیرز معادن به جلسه مطرح شد، مطابق مصوبات مورخ 5/12/1387 و 18/5/1389 شورای وزیران، این پروژه از طریق پروسه داوطلبی به رقابت گذاشته شد که از جمله 13 کمپنی،  (5) کمپنی واجد شرایط تشخیص، که از جمله کمپنی پیشگامان صنعت مجد ایران (MIP) برنده شناخته شد وطرح پیشنهاد آن در جلسه مورخ 8/8/1390 کمیته وزرا موظف در امور معادن مورد تائید قرار گرفته است.

به اساس این قرارداد، مدت اعتبار آن بعد از تاریخ انفاذ الی مدت سی سال بوده، کمپنی با سرمایه گذاری تخمینی مبلغ یکصد و پنجاه ملیون دالر یا معادل آن به افغانی، تاسیسات تولید سمنت را به ظرفیت سالانه یک ملیون تن تفحص، اکتشاف و تولید اعمار نموده و  (حق الامتیاز) در مقابل هر تن سمنت کلینکر مبلغ دو دالر امریکائی و بعد از فروش و یا صدور در برابر هر تن ذغال سنگ استخراج شده به نرخ بیست دالر و یازده سنت و یا معادل افغانی آن حق الامتیاز پرداخت میگردد.

شورای وزیران قرارداد به اجاره سپردن فابریکة سمنت و ظواهر معدنی ذغال سنگ پهلوانان ولایت هرات را با شرکت پیشگامان صنعت مجد ایران (MIP)  مشروط بر افزایش مبلغ تأمینات آن شرکت، مورد تصویب قرارداد.

بعداً گزارش کمیسیون موظف پیرامون اختیاری بودن عضویت در اتحادیه های صادراتی توسط وزیر تجارت و صنایع به جلسه تشریح و توضیح گردید که مورد تصویب قرار گرفت.

سپس وزیر اقتصاد در رابطه به انتقال چوب های ذخیره شدة شهر اسعد آباد ولایت کنر به جلسه معلومات ارایه و خاطر نشان نمود که از جمله هفت ملیون فُت مکعب چوب ذخیره شده، فعلاً حدود دو صد هزار فُت مکعب چوب با کیفیت پائین باقیمانده به خاطر تسریع انتقال آن کمیتة اقتصادی فیصله بعمل آورده است تا چوب های باقی مانده طی مدت یکماه انتقال و محصول فی فُت مکعب از مبلغ سه صد افغانی به دو صد افغانی تنزیل داده شود، مسؤولین امنیتی ولایت کنر مکلف اند بمنظور جلوگیری از قطع جنگلات و تراکم چوب در مرکز آنولایت از انتقال چوب از دره ها و ولسوالی ها به مرکز ولایت جداً جلوگیری نموده، در صورتیکه چوب های متذکره طی مدت یکماه انتقال نگردد، ضبط شود.

شورای وزیران فیصلة کمیتة اقتصادی را درمورد انتقال چوب های متراکم شدة شهر اسعد آباد ولایت کنر مورد تصویب قرار داده، وزارتهای مالیه، تجارت و صنایع، زراعت و آبیاری و امور داخله را موظف به تطبیق بلا قید و شرط آن نمود.

در بخش دیگر اجندا، طرزالعمل انتخاب نامزان واجد شرایط بورسیه های گروپی و دولتی توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی و وزیر معارف به جلسه مطرح شد.

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه، در بند ششم، اخذ امتحان کانکور داوطلبان خارج مرز را در ولایات مربوط ایزاد و طرزالعمل متذکره را مورد تصویب قرار داد.

در ادامه جلسه طرح مقررة تنظیم روابط کاری حکومت با شورای ملی توسط وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی به جلسه مطرح شد.

شورای وزیران بعد از بحث و مداقه، وزیر دولت در امور پارلمانی و وزیر عدلیه را موظف نمود تا طرح مقررة تنظیم روابط کاری حکومت با شورای ملی را با آن شورا هماهنگ و نهایی سازند.

بعداً تدابیر ارگانهای ذیربط در رابطه به جمع آوری و تداوی معتادین مواد مخدر در شهر کابل توسط وزیر مبارزه علیه مواد مخدر به جلسه مطرح شد.

در برنامه جمع آوری معتادین، تحت نظر کمیته های جمع آوری، تداوی و دستگیری فروشنده ها، تاکنون درحدود پنجصد معتاد از شهر کابل جمع آوری و سه پناهگاه به گنجایش 105 نفر در سه منطقه شهر کابل ایجاد گردید، همچنان ایجاد سرپناه برای 200 نفر معتاد از طریق بودجة وزارت مالیه در نظر گرفته شده در پلان سال 1391 ایجاد اقامتگاه پنجصد نفری برای معتادین بی سرپناه در شهر کابل و ایجاد درمانگاه 250 بستر اضافی برای تداوی آنها، ایجاد مراکز آموزش های حرفوی برای 400 نفر معتاد صحتیاب شده درنظر گرفته شده است.

شورای وزیران ضمن تائید پلان کوتاه مدت ارگانهای ذیربط، طبق صراحت بند دوم مصوبة شماره (40) مورخ 19/10/1390 وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را مجدداً موظف نمود تا از تولید، پروسس، ترافیک و قاچاق مواد مخدر قاطعانه جلوگیری و در دستگیری فروشنده های عمده و پرچون آن اقدام نمایند.

به همین ترتیب طبق صراحت بند سوم مصوبة نمبر فوق، وزارت های امور داخله، زراعت و آبیاری، اقتصاد، صحت عامه، زراعت و آبیاری، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و ریاست های عمومی امنیت ملی، جمعیت افغانی سره میاشت و فیض الله کاکړ وزیر مشاور ریاست جمهوری ا.ا در امور صحت را تحت ریاست وزیر مبارزه علیه مواد مخدر موظف نمود تا پلان طویل المدت را در مورد ترویج کشت بدیل جهت جلوگیری از کشت خشخاش، پروسس، ترافیک، قاچاق، ترویج و توزیع مواد مخدر، جمع آوری و تداوی معتادین درچوکات برنامه ها و پروژه های این عرصه با اتخاذ تدابیر عملی طی مدت یکنیم ماه ترتیب و به شورای وزیران ارایه نماید.

همچنان به وزارت زراعت و آبیاری وظیفه سپرده شد تا زمین مورد نیاز مرکز تداوی معتادین را در شهر کابل تدارک و بدسترس وزارت های مبارزه علیه مواد مخدر و صحت عامه قرار دهد.

متعاقباً به وزارت های کار و امور اجتماعی، مالیه، تجارت و صنایع، اقتصاد و ریاست عمومی جمعیت افغانی سره میاشت وظیفه سپرده شد تا از چگونگی تحقق پالیسی کمک رسانی به زنان فقیر، گدا های روی جاده و زنان بی سرپرست مصوب جلسة مورخ 10/10/1386 و طرح حکم  ریاست جمهوری در مورد منع عمل گدائی مصوب جلسه مورخ 13/8/1387 شورای وزیران به جلسات بعدی آن شورا گزارش دهند.

طبق گزارش سرپرست وزارت صحت عامه، واقعیات پولیو در سال روان به 80 واقعه در ولایات قندهار، فراه، هلمند و بعضاً ولایات ننگرهار و کنر به مشاهده رسیده است.

شورای وزیران وزارت صحت عامه را موظف نمود تا هرچه عاجل در تطبیق واکسین پولیو در ولایات متذکره اقدام نماید. 

بعداً معین مالی وزارت مالیه همکاری آن وزارت را در رابطه به اجرای تخصیصات به منظور تسریع روند تطبیق پروژه های انکشافی به جلسه ابراز نمود.

شورای وزیران وزارت ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا در تطبیق پلان پروژه های انکشافی شان اقدام جدی و عملی نمایند.

در اخیر جلسه سه مورد معاهدات بین المللی توسط وزیر امور خارجه به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.

  • تفاهمنامه میان وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت امور کار و کاریابی جمهوری هندوستان. 
  • پروتوکول چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک بین الحکومتی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری قزاقستان در عرصة همکاری های اقتصادی و تجارتی.
  • تفاهمنامة تطبیق هر چه بهتر پروژه راه ابریشم افغانستان میان وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان و دفتر مرکزی بخش دیپلوماسی عامه سازمان ناتو.


 

کابل باختر 26 جدی

جلسه امروزی کابینه تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، برگزار گردیده و قرارداد ایجاد فابریکه جدید سمنت هرات و معدن ذغال سنگ پهلوانان آن ولایت را با "شرکت پیشگامان صنعت مجد" کشور ایران، مورد تایید قرار داد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر،

مطابق این قرارداد شرکت متذکره با سرمایه گذاری تخمینی یکصدو پنجاه میلیون دالر یا معادل آن به پول افغانی تولید سمنت را با ظرفیت سالانه یک میلیون تن در مطابقت با طرح پیشنهاد ارائه شده- تفحص، اکتشاف و تولید می نماید.

همچنان این شرکت موافقت نموده است تا در تمام بخش های ساختمانی و تولیدی این فابریکه شهروندان افغانستان را استخدام نماید و در پهلوی آن اعمار محل رهایشی،کلینیک صحی،مکتب، مسجد، مکانهای تفریحی و احیای 11 کیلو متر سرک از فابریکه الی سرک عمومی را برای کارمندان پروژه متذکره، نیز به عهده گرفته است.

شرکت پیشگامان صنعت مجد مکلف است تا حق الامتیاز، حق الاجاره سطح زمین ساحات و تاسیسات فابریکه سمنت و همچنان مالیات را در مطابقت با قوانین افغانستان بپردازد.

گفتنی است که وزارت معادن مطابق قوانین نافذه کشور از طریق پروسه رقابتی پس از تایید مصوبه شورای وزیران و هیات موظف، قرارداد  فابریکه جدید سمنت و معدن ذغال سنگ پهلوانان را به "شرکت پیشگامان صنعت مجد" کشور ایران سپرد.

کابل باختر/ 25/ جدی

با تاسف اطلاع یافتم که زرین بند موسفید قومی ولایت لوگر در اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود، چشم از جهان فانی بسته است.

انالله و اناالیه راجعون

شادروان زرین بند، بزرگ قومی و مردمجاهد بود و در جهاد ملت افغانستان سهیم بود ، خدمات او قابل قدر و مرگش یک ضایعه میباشد.

 مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده ، دوستان و مردم ولایت لوگر ابراز میدارم .

خداوند او را مغفرت و به خانواده اش صبرجمیل عنایت فرمائید .