31 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اطلاعیه معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ

اطلاعیه معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ

کابل باختر 31 ثور اطلاعیه معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ معینیت امور...

وزارت دفاع ملی استفاده از بمب های لایزری  موثراست

وزارت دفاع ملی استفاده از بمب های لایزری موثراست

کابل 31ثور باختر وزارت دفاع ملی مدعی شده که به خاطر...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

 

کابل – باختر – 16جدی

سالون وی- آی - پی ترمینل جدید میدان هوایی بین المللی کابل افتتاح گردید .

به گزارش آژانس باختر ، این سالون امروز از سوی داکتر زلمی رسول وزیر امور خارجه و داوود علی نجفی وزیر ترانسپورت و هوانوردی به بهره برداري سپرده  شد .

زلمی رسول هدف از افتتاح این سالون را پذیرایی خوب وبهتر از مامورین عالی رتبه دولتی ومقامهاي خارجی عنوان نمود.

این سالون مطابق به معیار های بین المللی اعمار شده است، سالون متذکره سیستم انترنت ، چک پاسپورت ، کمره های حفاظتی امنیتی، لوحه های دیجیتل برای تقسیم اوقات پرواز ها، کافی شاپ و سایر ملحقات ضروری میباشد .

به گفته وزیر خارجه قرار است درآینده نزدیک یک سالون بزرگ وی- آی - پی که برای پذیرایی از مقام هاي عالی رتبه تا روسای جمهورساخته شود ، نقشه این سالون آماده بوده ودر صورت مساعد شدن هوا کار آن آغاز و پول مصارف آن از بودجه انکشاف وزارت امورخارجه پرداخته می شود .

سپس دكتورداوود علی نجفی وزیر ترانسپورت صحبت نموده گفت که این سالون با تمام معیار های بین المللی که در سایر ممالک میباشد با کمک وزارت امور خارجه ساخته شده است .

وی گفت، طرزالعمل رفت وآمد مسافرین عالی رتبه که از طرف وزارت امور خارجه تدوین شده است درین سالون مرعی الاجرا میباشد . 

 

كابل باختر 16 جدي

آگاهان مسایل سیاسی کشته شدن ملا نذیر یکتن از فرماندهان سرشناس طالبان پاکستانی را ضربه کاری نه تنها به طالبان بلکه برای آی اس آی میدانند .

به گزارش آژانس باختر ، ملانذیر فرد  قدرتمند در صفوف طالبان پاکستانی صبحگاهان روز پنجشنبه 14 جدی در هنگو در وزيرستان شمالي نزدیک مرز افغانستان در پی حمله یک هواپیما بدون سرنشين نیروهای امریکایی کشته شد دراین حمله معاون وهفت تن از محافظان ملانذير نیز کشته شدند . ملانذير با وجود آنكه از بنیانگزاران به اصطلاح طالبان پاکستان بود  مگر زیادتر به جنگ درافغانستان توجه داشت .

معاملات پیدا وپنهان این قوماندان طالبان پاکستانی باعکس العمل واکنش بخش دیگری از طالبان پاکستانی قرار گرفت بخصوص زمانیکه ملانذير افراد ازبک تبار القاعده مربوط به طاهر يويلداش وجمعه نمنگانی را از وزیرستان راند احساسات شماری از طالبان پاکستانی را برانگیخت مشکل میان طالبان پاکستانی زمانی اوج گرفت که بیت الله محسود رهبر این گروه کشته شد ملانذير با ملاحکیم الله محسود برادر بیت الله روی رهبری طالبان پاکستانی به رقابت پرداخت مگر نتوانست برحکیم الله پیروز شود . ملانذير بعداً هسته دیگری رابنام اتحاد مجاهدین پاکستانی تشکیل داد اودرهفته دوم ماه قوس سالجاری خورشیدی در وانه وزيرستان هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت .درآن حادثه ملانذير جراحات جدی برداشت وشش تن از نزدیکان اوکشته شدند قوم وزیر که ملانذير منسوب به آنها بود حکیم الله محسود راعامل این حمله دانست وبه خروج حکیم الله وافراد وی از وزیرستان فیصله کرد .

ازملانذیربه عنوان چهره نزدیک به آی اس آی نام برده میشود که بیشتر به اشاره این سازمان کارمیکرد او جنگ درافغانستان را جهاد میدانست مگر برخلاف با نظامیان پاکستانی، پیمان همکاری و عدم تعرض امضاء نمود و تا زمان مرگ نسبت به این پیمان وفادار و متعهد باقی ماند.

احمد سعیدی، کارشناس مسایل سیاسی درصحبت با خبرنگار آژانس باختر گفت کشته شدن ملا نذیر ضربه محکم نه تنها برای طالبان افغان بل برای آی اس آی نيز است، آی اس آی سرمایه گذاری زیادی بر ملا نذیر کرد تا او را به عنوان یک چهره اثر گذار برطالبان افغان مبدل سازد ملا نذیر روابط نزدیک با ملا محمد عمر و شبکه حقانی داشت نبود او میتواند یک خلا کاری را برای آی اس آی به میان آورد . به گفته سعیدی صلاح الدین ایوبی جانشین ملا نذیر انتخاب شد، مگر او نخواهد توانست کاری بکند که ملا نذیر انجام میداد.

 جنرال عتیق الله امرخیل، آگاه مسایل نظامی میگوید: ملا نذیر درطرح وبرنامه ریزی حملات دسته جمعی، ماین گذاری های کنار جاده و تربیه افراد انتحاری مهارت داشت او میتوانست  افراد را برای انجام چنین حملات بیشتر  از دیگران دریابد و آنان را آماده چنین  حملات و فعالیت ها سازد.

 او درمیان طالبان از تحرک بیشتر و امکانات  بهتر پولی برخوردار بود برای طالبان دشوار خواهد بود تا فردی را برای جانشین او دریابند که بتواند آنچه  را ملا نذیر انجام میداد، انجام دهد.

مگر یک آگاه امور امنیتی که نمیخواهد نامش گرفته شودمیگوید که کشته شدن یک چهره و یا یک قوماندان نمیتواند بر استراتیژی ودورنمای کار آی اس آی درافغانستان اثر گذار باشد شاید کشته شدن ملا نذیر بتواند برای مدت زمان كوتاه در کار این سازمان جهنمی خلا ایجاد نماید مگر این خلا موقت  خواهد بود ملا نذیر بدون شک  درعقب  آن واقعات است که در آن نه تنها به افغانها بل به عساکر واتباع امریکایی وسایر کشورهای غربی تلفات وارد شده است پس این چهره ماجراجو تنها به فکر کشتن افغانها نبوده بل منافع امریکا و کشور های غربی را نیز با تهدید جدی مواجه ساخته بود. هرگاه امریکا به حفظ منافع خود و ثبات در افغانستان است باید به حمایت کننده گان چنین  چهره يعني آی اس آی توجه داشته باشد . امریکائیان بدون  شک اسناد کافی دارند که میتوانند ثابت سازند که آی اس آی عامل وقایع تروریستی درافغانستان و منطقه  بل فراتر ازآن است  غربی ها بعداز این بايد به کارکرد این سازمان تمرکز داشته باشند وزمینه تحریم  بین المللی آن را مساعد سازند.

وحیدمژده، آگاه مسایل سیاسی دررابطه به کشته شدن ملا نذیر و تاثیر آن بر انکشافات امنیتی درافغانستان به خبرنگار آژانس باختر گفت که او در هماهنگي با حکومت  پاکستان موضع  ميگرفت و برخلاف سایر رهبران طالبان پاکستانی که جنگ در دو کشور افغانستان و پاکستان  را حتمی میدانستند برافغانستان تمرکز بیشتر داشت  او یک کمپ  آموزشی برای طالبان افغان در منطقه تحت کنترول  خود در وزیرستان ایجاد نموده بود . وحید مژده به این باوراست که مرگ ملا نذیر نخواهد توانست تاثیر چندانی براوضاع درافغانستان داشته باشد زیرا صلاح الدین ایوبی جانشین او درهمان خط حرکت خواهد کرد که ملانذیر حرکت می نمود.

مژده این نکته  را نیز واضح ساخت که مرگ ملا نذیر بی اعتمادی  طرفداران ملا نذیر را نسبت به آی اس آی در پی خواهد داشت زیرا تمامی حملات طیارات بدون سرنشین امریکا درهماهنگی با آی اس آی صورت میگیرد ضمناً کشته شدن ملا نذیر، نظر ملا حکیم الله محسود را نیز تقویت خواهد کرد که میگوید جنگ باید در دو طرف افغانستان و پاکستان  ادامه یابد، از طرف ديگرسخنگوی پنتاگون کشته شدن ملا نذیر را یک دستاورد برای امریکا و پاکستان تلقی نموده و ملا نذیر را متهم ساخته است که درقتل افراد بیگناه دخیل بوده است .

مرگ ملا نذیر با نظریات وواکنش های متفاوت همراه بوده است در وجود چنین واکنش ها و نظریات این امر هویدا است که آی اس آی، یک عضو برجسته طالبان  را که وابسته به آن سازمان بوده و سرمایه گذاري بزرگي آن در قبال نا امن ساختن افغانستان بر آن صورت گرفته بود از دست داده و این میتواند برای آی اس آی خوشایند نباشد.

 

كابل/16/جدي/باختر
ليون پَنِتا، وزير دفاع ایالات متحده امريكا امروز از رییس عمومی امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان اسد الله خالد در شفاخانه که خالد در آن تحت معالجه قرار دارد، عیادت نمود.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر، پَنِتا از وضع صحی خالد که به سرعت رو به بهبود است، اظهار خرسندی نمود.
هر دو جانب همچنان در مورد اوضاع امنیتی کشور، موافقت نامه امنیتی دو جانبه بین افغانستان و ایالات متحده و تلاش های صلح گفتگو نمودند. 

 

کابل 16 جدی باختر

به اساس معلومات ریاست انسجام بررسی و ثبت سازمانهای وزارت عدلیه به آژانس باختر،جمعیت اسلامی افغانستان بادرنظرداشت حکم ماده 35 قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی مراحل ثبت و راجستر را قانونآ در ریاست انسجام ، بررسی و ثبت سازمان های اجتماعی و احزاب سیاسی وزارت عدلیه تکمیل و جواز فعالیت  را دریافت نموده است.