22 قوس 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی: سرک حلقوی هرات اهمیت این ولایت را از نگاه ترانزیت بالا می‌برد

محمد اشرف غنی: سرک حلقوی هرات اهمیت این ولایت را از نگاه ترانزیت بالا می‌برد

کابل باختر 22 قوس محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان...

53 تن از هراس افگنان کشته و24 تن دیگر آنان زخمی شدند

53 تن از هراس افگنان کشته و24 تن دیگر آنان زخمی شدند

کابل باختر 22 قوس درجریان عملیات های مشترک نظامی نیروهای امنیتی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

مامون حسين امروز به حيث دوازده همين رييس جمهور پاكستان انتخاب گرديد.

به گزارش آْژانس باختر: در اين انتخابات چهار نماينده گان اسامبله ايالتي و پارلمان آن كشور اشتراك داشتند.

حزب مردم پاكستان اين انتخابات را بايكات كرد.

در نتيجه انتخابات مامون حسين به حيث دوازده همين رييس جمهورپاكستان از حزب مسلم ليك شاخه نواز شريف برگزيده شد.

كابل 8 اسد باختر

سترپاسوال غلام مجتبی پتنگ سرپرست وزارت امورداخله با جنرال دانفورد قوماندان عمومی ناتووآیساف در افغانستان دیدارودرمورد آمادگی نیروهای امنیتی بخاطربرگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری کشوروتطبیق روند  انتقال مسوولیت های امنیتی گفتگوکرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي وزارت امور داخله به آژانس باختر، دراین دیدار سرپرست وزارت امورداخله پیرامون آماده گی نیروهای پولیس ملی به منظوربرگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری وتطبیق مرحله پنجم پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی صحبت نموده گفت که نیروهای امنیتی کشوراز توانایی ، ظرفیت های کاری وآموزش های خوب مسلکی برخورداربوده وآماده ی تامین امنیت برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری کشوروتطبیق مرحله پنجم یا مرحله نهایی پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی درسراسرکشور مي باشند.

 درهمین حال قوماندان عمومی ناتو وآیساف در افغانستان با تاکیدبرادامه ی حمایت شان  ازنیروهای امنیتی افغانستان، ازآماده گی  نیروهای امنیتی افغانستان به ویژه پولیس ملی درجهت تامین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان وتطبیق مرحله پنجم انتقال مسوولیت های امنیتی  ستایش نموده ، تصریح کرد که جامعه جهانی متعهد است تا به حمایت خود در زمینه تجهیزوآموزش نیروهای امنیتی افغان بعدازسال 2014 ادامه دهد. 

شرن 8 اسد باختر

مقامات محلی ولایت پکتیکا درشرق كشور امروز گزارش اخیر انستیتوت جنگ و صلح وجنگ را که گفته دربرخی مکاتب دربخش های مرزی این ولایت تدریس به زبان اردو صورت می گیرد  را رد کرد.

انستیتوت صلح وجنگ اخیراً گزارش داد که دربرخی مکاتب پکتیکا درمرز با پاکستان شاگردان به جبروادار به آموزش به زبان اردو می شوند.

محب الله صمیم والی پکتیکا به آژانس باخترگفت " تمامی مواد این گزارش به دور ازحقیقت است. ما پنج ولسوالی سرحدی داریم که هر زمانی ازمکاتب آن و از شیوه ی درس آن نظارت می کنیم."

ولایت پکتیکا با داشتن سه صدو سی وشش کیلومترمرزیکی ازولایت هایی است که بیشترین مرزمشترک را با پاکستان دارد.

شورای عالی ستره محکمه  قبل از ظهر امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات تشكيل جلسه داد.

به اساس معلومات رياست نشرات ستره محكمه به آژانس باختر: در آغاز شورای عالی دوسیه اخذ اقدام به رشوه به اتهام عبدالمتین سرپرست محکمه ولسوالی گرشک ولایت هلمند را مورد رسیده گی قرارداده  و پس از انکه حارنوال موظف اتهام نامه اش را ارايه نمود و متهم ووکیل قانونی  اش نیز به مدافعات شفاهی و تحریری پرداختند  ، با توجه به اسناد ومدارک دوسیه ،  متکی به حکم بند اول ماده 275 قانون اجراات جزایی و مـــواد ( 254 و255) قانون جزاء حبس گذشته به حالش کافی دانسته شده و به  طرد وی از مسلک قضا و اشتغال به وظایف شامل اعوان قضا تصمیم اتخاذ گردید .

سپس شورای عالی ستره محکمه  طبق تصمیم جلسه قبلی ، با توجه به گزارشهای تفتیشی و نظریات تدقیقی  اظهارات قضات امریت ثبت اسناد ووثایق ولایت بلخ  واظهارات قضات قبلی محکمه ابتدائیه ولسوالی بگرامی ولایت کابل را در خصوص چگونگی موجودیت تخلف ها دراجرای وثایق ، ثبت محفوظ و طی مراحل اصولی اسناد استماع نموده ودر نتیجه به قضات سابق امریت ثبت اسناد ووثایق بلخ  5-5 روز کسر معاش تجویز و اما به منظور توضیحات بیشتر پیرامون تخطی ها د رمحکمه ابتدائیه ولسوالی بگرامی هدایت داد تا مفتشین مربوط درجلسه بعدی شورای عالی حضور یابند .

متعاقباً  یکعده ازاستهداات واصله مورد  غور قرارگرفته ، در برابر استهدائیه اداره دفاع و امنیت ریاست عمومی اداره امور و دارالانشاء شورای وزیران درمورد استملاک  یک زمین شخصی در ولایت بلخ  که درآن تاسیسات شفاخانه اردوی ملی اعمار گردیده ولی مصوبه شماره 43 مورخ 2ر10ر1387 شورای وزیران مبنی برتادیه زمین معادل به مالک زمین  تحقق نیافته و مالک خواهان حقوق خویش  است ، رهنمایی گردید که مالک میتواند مطالباتش رادر زمینه  به محکمه مربوط تقدیم و داد خواهی نماید .

همچنان دررابطه به استهدائیه ریاست خدمات طب عدلی دایر بر انجام معاینات داخلی روی یک جسد خاطر نشان شد که درموارد قتلهای مجهول درحالیکه ورثه مقتول موجود نبوده ویا به چنین معاینات رضائیت نداشته باشند ، طبق نظریه اهل خبره اگر معاینات اوتوپسی در کشف جرم موثر باشد ، حارنوالی میتواند پس از استیذان محکمه ذ ی صلاح در زمینه اقدام نماید .

همینطور درمورد استهدائیه وزارت صحت عامه دایر بر شمولیت دایمی یکتن از قضات  محکمه فامیلی درترکیب تیم کاری جمع آوری ارقام مصدومین خشونت علیه زن  ، خاطر نشان گردید که این امر به دلیل بی طرفی و استقلال قضایی توجیه قانونی ندارد .

به همین ترتیب با توجه به گزارش ریاست تفتیش قضایی درخصوص چگونگی  جواز دعوی ملکیت  یکتن از اصحاب دعاوی درمورد اراضی ایکه خارج از قرار های قضایی محاکم اند ، استهدائیه کمیسیون بررسی عرایض تجدید نظر دررابطه به حق حضانت طفل فرزندی و استهدائیه محکمه استیناف جوزجان درمورد چگونگی نحوه رسیده گی استینافی به یک قضیه ایکه بعداز نقض باردوم محول ان محکمه گردیده  ، در پرتو قوانین نافذه رهنمایی های لازم صورت گرفت.

برعلاوه رسیده گی به (4 ) مورد تقاضای تجدید نظر خواهی و (33) درخواست تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی نیزجزء اجندا بود که در هرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.