28 سنبله 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

هفت تن به ظن انتقال جنگ افزار در ننگرهار بازداشت شدند

هفت تن به ظن انتقال جنگ افزار در ننگرهار بازداشت شدند

جلال آباد 26 سنبله باختر هفت مرد به ظن انتقال جنگ...

افراد مسلح سه مرد را در زیارت پیرصاحب ننگرهار به شهادت رساندند

افراد مسلح سه مرد را در زیارت پیرصاحب ننگرهار به شهادت رساندند

جلال آباد 26 سنبله باختر دو مجاور و یک نگهبان زیارت...

رئیس جمهور: امنیت ملی به تمام ملت تعلق دارد

رئیس جمهور: امنیت ملی به تمام ملت تعلق دارد

کابل باختر 26 سنبله محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

 

كابل/28/حمل/باختر

فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه  امروز درملاقات با نیکولاس هیسم معاون وسرپرست دفتریونیما درکابل گفت: قانون انتخابات هنوزدر ولسي جرگه تحت كار مي باشد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي مشرانوجرگه به آژانس باختر: درملاقات رئیس مشرانوجرگه به پرسش موصوف گفت که  قانون تشکیل وظایف وصلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات ازپارلمان تصویب وغرض توشیح به ریاست جمهوری ارسال گردیده است که در آن موجودیت دوتبعه خارجی در عضویت کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی حذف گردیده  وبرای تعیین اعضای کمیسیونهای مربوط ساختاري مد نظرگرفته شده است قانون انتخابات هنوزدرولسی جرگه تحت کار قرار دارد وبا رسیدن آن به مشرانوجرگه،   در مدت معینه به  تصویب خواهند رسید.

مسلم یاربه پاسخ سوالی موجودیت کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی را مطابق به قانون اساسی دانسته اما ازموجودیت فساد درآن اداره ابرازنگرانی نموده گفت برخی اقدامات آن کمیسیون مانند اخذ امتحان کانکورخدمات ملکی درمغایرات با قوانین نافذه قراردارد که  لغو آن درشرایط موجودازسوی مجلس سنا به ریاست جمهوری پیشنهاد شده است.

  درمقابل نیکولاس هیسم معاون وسرپرست دفتریونما درکابل ضمن ابرازخرسندی ازمعلومات فضل هادی مسلم یارگفت که یونیما دربخشهای تخنیکی ولوژستیکی انتخابات آینده ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی همکارخواهد بود ونیز ازطریق یکی از پروژه های  آن سازمان، در جهت تقویت پارلمان  افغانستان نیز اقدامات صورت می گیرد.  

طبق يك خبر ديگر: فضل هادی مسلم یار، خواستهای مسوولین انجمن کوپراتیف های دهقانی ولسوالیهای مختلف ولایت میدان وردک را درمعیت سناتورآنولا استماع کرد.

درملاقات آنان گفتند به نسبت نبود امنیت درمسیرشاهراه آنولا یت نتوانسته اند محصولات شانرا به وقت وزمانش به فروش برسانند که باید مالیه وجریمه های آنها معاف گردد.

مسلم یار گفت طبق قانون همه افراد باید به دولت مالیه بپردازند که معافیت آن ازصلاحیت هیچ ارگانی نمی باشد وتاکید نموددرصورتیکه شما حاضربه پرداخت مالیات باشید موضوع معافیت تأخیرجریمه را با وزیرمالیه مطرح خواهم کرد که  مورد قناعت ایشان قرارگرفت.

   هکذامحمدعلم ایزدیارانایب اول مشرانوجرگه ،باشاه نظرخان افریدی شارژدافیر سفارت پاکستان مقیم کابل دردفترکارش ملاقات نمود.

  دراین ملاقات نایب اول مجلس سنا پیرامون حملات اخیرراکتی آنکشوربه ولایت کنر، ایجادتأسیسات نظامی پاکستان درامتدادخط دیورند،مبارزه باتروریزم ومشکلات مهاجرین افغان مقیم آنکشورصحبت نموده علاوه کرد،تروریزم یک پدیده منفورجهانی بوده ونیازاست تاهردوکشوردراین راستا صادقانه ومشترک اقدام نمایند .

شارژدافیر موصوف ضمن تاکید برتحکیم روابط میان دوکشورمتعهدگردید ،موضوعات مطرح شده رابامقامات آنکشوردرمیان خواهدگذاشت .

  برمبنای یک خبردیگر كارگاه آموزشی  تحت نام  چگونگی مبارزه با فساد اداری ، نماینده گی بهتراز مردم وعرضه خدمات  تحقیق تقنینی  به ابتکارپروژه(سیل )امروزبرای رؤسا ،آمرین و کارمندان دارالانشای مشرانو جرگه  درکتابخانۀ شورای ملی تدویر یافت.

  این كارگاه توسط سیدحفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشأ افتتاح  شد بعداً داکترجان پیترسن رئیس پروژۀ سیل وپروفیسوردیماری راول پیرامون موضوعات یادشده لکچرهای را ارایه ودرمورد راههای بیرون رفت ازفساد اداری درافغانستان وحکومتداری خوب بحث ها وتبادل نظرهای صورت  گرفت.

 

کابل باختر/ 28/ حمل

رییس کمیسیون امورزنان و حقوق بشر ولسی جرگه ازطرف های درگیردرافغانستان خواست تا مصونیت جانی و مالی افرادملکی را دردرگیری های نظامی درنظر گیرند.

گزارشگرآژانس باختر مینویسد: فوزیه کوفی رییس کمیسیون امورزنان و حقوق بشر ولسی جرگه که روز گذشته دریک نشست خبری سخن میگفت: ازازدیاد تلفات ملکی درکشور بخصوص تلفات اطفال درمنازعات جنگی ابراز نگرانی کرد.

خانم كوفي درحالی ازازدیاد تلفات ملکی درکشور سخن میگوید که چندی قبل سیزده کودک و نوجوان درپی حمله هوایی نیروهای خارجی درولایت کنرجان شان را ازدست دادند حمله به اهداف ملکی درافغانستان یک خبرنگران کننده است . این درحالیست که طی دوروزگذشته چهارده فرد ملکی به شمول اطفال و زنان درواقعات ناشی از انفجار ماین درولایت های زابل وهرات جان باختند، طالبان عامل این دوواقعه ماین گذاری اند و خود ادعاي مسوولیت کرده اند.

خانم کوفی رییس کمیسیون امور زنان و حقوق بشر ولسی جرگه این وقایع را شمهء از آن حوادث میداند که غیر نظامیان درآن کشته میشوند. او میگوید که از شروع سالروان خورشیدی  تلفات ملکی درکشور سیر صعودی دارد او مشخصاً طالبان رامتهم ساخت که از افرادملکی و محلات مسکونی به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند؛ ضمناً نیروهای دولتی و ناتو رامتهم ساخت که استراتیژی جنگی ندارند و برمراکز تمویل و تجهیز تروریستان تمرکز نداشته اند درحالیکه دولت نسبت به مخالفان اش درحفظ جان اتباع مسوولیت دارد و نیروهای دولتی و ناتو نباید به محلات حمله نمایند که طالبان درآن خودرا پنهان ساخته و یا قصد دارند تا از آن به عنوان سپر استفاده نمایند.

خانم کوفی به گفته هاي تاکید دارد تا زمانیکه به مراکز تمویل تروریستان توجه نشود و تازمانیکه یک استراتیژی دقیق جنگی درکشور آماده نگردد نمیتوان کاهش تلفات افراد ملکی را انتظار داشت .

 جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی جداً براین نکته تاکید داردکه نیروهای اردوی ملی باعث بروز تلفات ملکی نشده اند حتا این عساکر با سپر قراردادن جان شان کوشیده تا از آسیب رسیدن به افرادملکی جلوگیری نمایند. او سوال میکند هرگاه آدرس و هویت مشخص وجود داشته باشد که نشان دهد عساکر اردوی ملی باعث قتل افراد ملکی درآنجاشده اند ارائه گردد آنها با مسوولیت به آن پاسخ خواهند داد . این مقام وزارت دفاع ملی تاکید دارد که آنها تلفات ملکی را از جانب خود تقریباً به حالت صفر رسانیده اند .

ناتودر رابطه به گفته های خانم کوفی اظهار نظر نکرده مگر مقامات در وزارت داخله گفته اند که آنها نسبت به برخورد با افرادملکی و حفظ مصونیت آنها محتاط بود و این افراد پولیس اند که برای ثبات و آرامش مردم قربانی میدهند.

ثریاپرلیکا فعال حقوق زن در رابطه به اظهارات خانم کوفی به خبرنگارآژانس باختر گفت: طرف های درگیر نباید از محلات مسکونی به عنوان ساحه جنگی استفاده کنند و اطفال و زنان را نباید سپر خود قرار دهند بناً گروه های درگیر از انسانها به عنوان سپر درمراکز زندگی مردم استفاده کنند و این سبب شده تا تلفات غیر نظامی افزایش پیدا کند در حملات انتحاری و وقایع جنگی بیشتر افراد غیر نظامی و اطفال و زنان متحمل قربانی میشوند.

وی اضافه نمود که قشر آسیب پذیر همیشه درجنگ های داخلی، زنان و اطفال میباشد که درجریان جنگ ها صدمه های زیاد میبینند .

وحید مژده آگاه سیاسی به این عقیده است که این حملات برافراد ملکی بخشی از استراتیژی جنگی طالبان است تا هویت سیاسی خود را زنده نگهدارند، ضمناً گروه های درگیر نیز چندان متوجه عملکرد خود نیستند که این میتواند ازدیاد تلفات ملکی را باعث شود.

آنچه گفته شد مبین این امر است که افرادملکی بیشتر قربانی خشونت های جنگی و فعالیت های تروریستی اند دولت برای دور نمودن این مشکل کار خلاقانه نمایدو با تدبیر عمل کند و مخالفان مسلح آن وجدان و افغانیت خود را درنظر داشته و به هموطنان شان آسیب نه رسانند توجیه نمودن ها نمیتواند مشکل را حل بدارد.   

 

فیض اباد باختر 28 حمل

کارساختمان تعمیرجدید مستوفیت ولایت بدخشان دیروز توسط والی آن ولایت آغاز شد.

عبدالمالک محب زاده مستوفی بدخشان به آژانس باختر گفت که این ساختمان به هزینه بیشتر از بیست وشش ملیون افغانی ازبودیجه انکشافی وزارت مالیه ساخته میشود.

همچنان انجنیر محمد نعیم مسوول ساختمان این تعمیر گفت که این تعمیر درچهار طبقه ساخته ميشود و دارای 32 اتاق اداری ، یک سالون کنفرانس و سایر ملحقات ضروری میباشد.

مستوفی بدخشان افزود که با تکمیل کارساختمان تعمیر جدید مشکلات ما از ناحیه کمبود اتاق مرفوع میشود. 

 

·       دولت رد می نماید

کابل باختر – 28 حمل

یک گزارش تازهء سازمان ملل متحد گواهء این امر است که گویا کشت خشخاش وتولید موادمخدر وقاچاق آن از افغانستان در جریان سالروان میلادی افزایش یافته است .

گزارشگرآژانس باختر مینویسد : ادارهء موادمخدر جرایم سازمان ملل متحد درتازه ترين گزارش خود گفته است که کشت خشخاش وقاچاق  مواد مخدر از افغانستان نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته تنها درهلمند کشت خشخاش سه مرتبه  بیشتر ازسال 2007 است .

قبلاً از هلمند به عنوان ولایت یاد میشد که به تنهایی  نصف تقاضا جهان رااز بابت موادمخدر تمویل میکرد مگر اقدامات مشترک وگسترش نفوذ دولتی  دراین ولایت این نام زشت را از هلمند گرفت مگر با گذشت حدود شش سال  باردیگر از هلمند به عنوان  ولایت یاد  میگردد که بیشتر ین مزارع  خشخاش رادر افغانستان دارد .

 به اساس گفته های مسوولان درادارهء موادمخدر  وجرایم سازمان ملل متحد، هلمند در حال  حاضر هفتاد وپنج هزار هکتار مزارع خشخاش  دارد . تنها هلمند نیست که در آن از ازدیاد کشت وقاچاق  مواد مخدر سخن گفته شده فراه  وقندهار  نیز شامل آن ولایاتی  اند که گفته  میشود مزارع  بزرگ خشخاش را در افغانستان دارند ضمناً کشت این بته  به ولایت های که قبلا از لحاظ  کشت خشخاش  صفر شده بود  دوباره رایج شده بدخشان وتخار درشمال  افغانستان شامل این ولايت ها است .

اما مقام ها در وزارت مبارزه باموادمخدر  حرف دیگری دارند آنها برعلاوه آنکه ادعاهای مطرح شده دراین گزارش را رد میکنند میگویند که این گزارش بدون هماهنگی با آنها ترتیب شده است .

محمد ابراهیم  ازهر معین وزارت مبارزه بامواد مخدر میگوید در وزارت مبارزه بامواد مخدر  به نمایندگی  از حکومت افغانستان این مسئله را رد میکند  وتاکید دارد که این گزارش هیچ بنیاد اساسی ندارد هرگاه  این گزارش را باشش سال  گذشته مقایسه نمایم  درميابيم كه در افغانستان كشت خشخاش تا 27 هزار هکتار زمین  پایان یافته است .

ضمناً این مقام حکومتی  نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد را متهم میسازد که گزارش آنها د رعدم هماهنگی وبدون مشورت با آنها تهیه شده است درحالیکه برنامه امحای کشت خشخاش به عنوان یک برنامه سراسری آغاز شده و ختم نگردیده است تامعلوم گردد که چقدر  زمین ودرکجا ازوجود کشت خشخاش پاک شده است باختم این برنامه خواهیم دانست که کشت خشخاش ازیاد ویا کاهش یافته است .