05 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پیام تسلیت و همدردی محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان

پیام تسلیت و همدردی محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان

کابل 4ثور باختر با تأثر عمیق اطلاع حاصل کردم که...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

عبدالغفور لیوال به حیث مشاور ارشد رئیس جمهوری مقرر...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 4 ثور
محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان دیروز با شماری از سخنگویان دولت، مسئولین رسانه ها و خبرنگاران مرکز و  ولایات در آستانۀ روز مطبوعات، دیدار کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار که در قصر سلام خانۀ ارگ انجام شد، ابتدا محمد هارون چخانسوری معاون ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و سخنگوی رئیس جمهور صحبت کرد و ضمن خوش آمدید به آنان، گفت: دفاتر سخنگوی و مطبوعات ریاست‌جمهوری و مرکز رسانه‌های حکومت همواره سعی نموده‌اند تا موانع را از راه ارائه معلومات که حق مسلم مردم و رسانه‌ها می‌باشد، بردارند و فضای همکاری و اطلاع‌رسانی را به‌گونۀ مساویانه برای همه ‌رسانه‌ها فراهم‌سازند.
وی افزود که فعالیت رسانه ها در روشنایی قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور باعث تقویت آزادی بیان و نهادینه شدن ارزش های قانون اساسی می گردد.
چخانسوری ضمن اینکه آزادی بیان و رسانه ها را از دستآوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی افغانستان دانست،  گفت که حکومت به آزادی بیان و حفظ دستآوردها در این عرصه متعهد است.
سپس ملالی میوند به نمایندگی از خبرنگاران ولایتی صحبت کرد و مشکلات خبرنگاران را در عرصه های امنیتی، اقتصادی، کمبود برق، عدم دسترسی به معلومات، عدم تطبیق درست قانون کار و کم بودن حقوق و امتیازات بیان نمود.
متعاقباً فهیم دشتی رئیس اجرائیوی اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان صحبت کرد و ضمن معلومات در مورد کنفرانس ملی دو روزه برای خبرنگاران گفت که اشتراک کنندگان کنفرانس مذکور، مسایل و مشکلات مربوط به رسانه ها را مورد بحث قرار دادند و یک کمیتۀ مشترک ایجاد شد تا مسایل بحث شده را به شمول ریاست جمهوری، با مسئولین مربوطه شریک سازد.
وی همچنان گفت که یک کمیته که در ترکیب آن نمایندگان وزارت های مالیه، مخابرات و اطلاعات و فرهنگ و ادارۀ اترا و دافغانستان برشنا شرکت شامل می باشند و به منظور بررسی مشکلات خبرنگاران قبلاً ایجاد شده بود، کار خویش را انجام داده است و نتایج یافته های خویش را با شما شریک خواهد ساخت.
دشتی خاطرنشان کرد که به تعداد یک هزار قضایای مربوط به خبرنگاران مورد بررسی قرار داده شده و بسیار آن ها حل گردیده است و تنها ۶۰ قضیه باقی مانده که امیدواریم امر بررسی آن را صادر نمایید.
رئیس اجرائیوی اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان، گفت که تعدیلات در قانون رسانه ها پیشنهاد شده است که امیدواریم بعد از طی مراحل توشیح گردد و همچنان طرح و طرزالعمل صندوق تعاون به خبرنگاران ترتیب گردیده و به زودی با شما شریک خواهد شد.
وی به رئیس جمهور پیشنهاد نمود تا به نهادهای امنیتی بخاطر همکاری با خبرنگاران، اکیداً هدایت صادر نمایند و همچنان اعلانات دولتی برعلاوۀ رسانه های دولتی، به رسانه های خصوصی نیز داده شود.
فهیم دشتی گفت که در عرصه دسترسی به اطلاعات مشکلات وجود دارد و بخاطر حل این مشکلات یک کمیتۀ هماهنگی دسترسی به اطلاعات تحت رهبری یکی از مقامات ارشد حکومت وحدت ملی ایجاد گردد.
وی تصریح نمود که طبق هدایت رئیس جمهور بخاطر همکاری با رادیوهای محلی یک طرح آماده گردیده و به ریاست جمهوری شریک شده است و پیشنهادات ما این می باشد که در زمینۀ تطبیق آن گام های عملی برداشته شود.
رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت ها و پیشنهادات متذکره، ضمن خوش آمدید به آنان، در مورد رویداد تروریستی روز گذشته در کابل گفت که شهدای رویداد روز گذشتۀ کابل، شهدای راه دموکراسی اند که تروریستان بالای شان حملۀ وحشیانه نمودند.
وی افزود که مشکلات امنیتی تنها مشکل یک قشر، جامعه و گروه نیست و ما می توانیم آن را به اتحاد فکر و عمل حل نمائیم و برای حل آن باید علما نهادهای مدنی و فکری، خبرنگاران و همه ما دست به دست هم داده و در یک صف واحد قرار بگیریم.
رئیس جمهور تصریح کرد که دشمنان در برابر خواست های ملی که همانا انتخابات و صلح اند، مشکلات ایجاد می کنند، اما آن ها باید بدانند که ما به عقب بر نمی گیریم و نه هم می توانند ما را از اهداف ما منحرف سازند. وی افزود که داعش دشمن یک قشر نه، بلکه دشمن رفاه، ثبات و پیشرفت کشور است.
رئیس جمهور گفت که هدایت من به چخانسوری این است که در مورد حل مشکل مالی خبرنگاران و تقسیم عادلانه اعلانات، پیشنهاد خویش را به کابینه ارائه نماید تا در این خصوص یک ساختارواضح ایجاد شود.
محمد اشرف غنی ضمن استقبال از ایجاد کمیتۀ هماهنگی دسترسی به اطلاعات، افزود که قضایای خشونت علیه خبرنگاران که تا هنوز بررسی نگردیده، مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
رئیس جمهور کشور محمد هارون چخانسوری هدایت داد که دستورالعمل روابط سخنگویان با خبرنگاران را تنظیم نماید و تاکید کرد که باید همۀ سخنگویان بدون درنظرداشت روابط شخصی و برخورد سلیقه یی، اطلاعات را طور عادلانه و همزمان با رسانه ها شریک سازند.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که در صندوق تعاون خبرنگاران که ایجاد شده است، برعلاوۀ اینکه من در آن سهم می گیرم، از همکاران بین المللی نیز خواهم خواست تا به این صندوق کمک نمایند.# ماری

  کابل باختر 4 ثور
جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان دیروز برگزار گردید.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه که در قصر چهارچنار ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شد، در مورد طرح ایجاد زون خاص اقتصادی ولایت قندهار، پالیسی پارک های صنعتی افغانستان، طرح کاهش قیمت های دارک فایبر، گزارش تمدید جواز شرکت های مخابراتی و پروسۀ ترتیب بودجه ملی ۱۳۹۸ بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ابتدا به روح شهدای رویداد تروریستی روز گذشته در قلعۀ ناظر شهر کابل، اتحاف دعا گردید و به خانواده های قربانیان صبر جمیل از درگاه ایزد متعال آرزو شد.
رئیس جمهور کشورضمن ابراز تاسف بخاطر رویداد متذکره، گفت که تدابیر لازم به منظور تغییر در وضعیت امنیتی شهر کابل روی دست گرفته شده است و همکاری مردم در این زمینه خیلی مهم می باشد.
بعداً یکتن از مسئولین کمیسیون انکشاف اقتصادی میدان های هوایی افغانستان در رابطه به طرح ایجاد زون خاص اقتصادی آزمایشی کندهار و تاثیرات آن بالای اقتصاد کشور، هدف ایجاد کمیسیون متذکره، وضعیت اقتصادی افغانستان، زون های خاص اقتصادی و رژیم تشویقی مالیاتی زون خاص اقتصادی افغانستان معلومات داد.
وی همچنان پیشنهادات خویش را در خصوص منظوری طرح پیشنهاد شدۀ زون های خاص اقتصادی، صدور فرمان مقام عالی ریاست جمهوری در خصوص ایجاد ادارۀ خاص زون های اقتصادی افغانستان، انتقال زمین و تاسیسات از نیروهای ماموریت حمایت قاطع واقع میدان هوایی کندهار و منظوری بستۀ رژیم تشویقی مالیاتی به جلسه ارائه کرد.
به همین ترتیب موصوف دو مودل- دولت به عنوان توسعه دهنده و بخش خصوصی به عنوان تطبیق کننده و توسعه دهنده را بخاطر ایجاد زون خاص اقتصادی آزمایشی کندهار به جلسه ارائه نمود. 
جلسه طرح ایجاد زون خاص اقتصادی آزمایشی کندهار را پس از بحث های همه جانبه در پرنسیب مورد تایید قرار داد و رئیس جمهور در این رابطه گفت که من بخش خصوصی را به عنوان تطبیق کننده و توسعه دهندۀ زون خاص اقتصادی آزمایشی کندهار ترجیح می دهم و باید مودل های مختلف در این رابطه از طریق داوطلبی های مقید، پیشکش گردد.
رئیس جمهور گفت که به همکاری استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در چارچوب فرمان، قانون زون های خاص اقتصادی تنظیم شود و در همین قانون واضح ساخته شود که کدام رژیم تشویقی مالیاتی بهتر است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور به ادارۀ اراضی هدایت داد که یک هزار جریب زمین به زون خاص اقتصادی آزمایشی کندهار داده شود.
سپس یکتن از مسئولین وزارت صنعت و تجارت، پالیسی پارک های صنعتی افغانستان را به جلسه ارائه کرده گفت که هدف این پالیسی محیط مناسب برای رشد صنایع، مدیریت بهتر ساحات صنعتی، تسریع روند رشد و انکشاف صنایع پایدار، استفاده از ظرفیت های موجودۀ باالقوه کشور برای صنعتی شدن، جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، افزایش تولیدات داخلی، ایجاد زمینۀ اشتغال زایی و کاهش فقر و به وجود آوردن رفاه اجتماعی می باشد.
وی همچنان در مورد انواع پارک های صنعتی، زون های خاص اقتصادی و ایکوپارک های صنعتی، ساختار رهبری و مدیریت پارک های صنعتی، مرجع با صلاحیت تنظیم کنندۀ پارک های صنعتی و وظایف و صلاحیت های آن، ساختار شرکت پارک های صنعتی و وظایف و صلاحیت های آن، وظایف ادارات ذیربط خصوصی در امور پارک های صنعتی، معلومات مفصل ارائه نمود.
به همین ترتیب موصوف در خصوص پارک های صنعتی دولتی و شرایط احداث آن، تاسیسات خدماتی و زیربنایی پارک های صنعتی، توزیع زمین در پارک های صنعتی، اجرای سند ملکیت برای دریافت کنندگان زمین در پارک های صنعتی، حفظ و مراقبت پارک های صنعتی معلومات داد.
وی در رابطه به پارک های صنعتی مشارکتی و شرایط احداث آن، مکلفیت های بخش های ذیربط در امور پارک های مشارکتی، توزیع زمین در پارک های مشارکتی، تعیین قیمت در پارک های صنعتی مشارکتی و همچنان در خصوص پارک های صنعتی خصوصی و شرایط احداث آن به جلسه توضیحات مفصل ارائه کرد.
پس از بحث های همه جانبه، رئیس جمهور گفت که پالیسی پارک های صنعتی افغانستان باید بیشتر منسجم شود، زیرا این پالیسی با پالیسی انکشاف صنعت افغانستان خلط شده و تداخل وظیفوی در آن وجود دارد.
وی افزود که ابتدا وزارت صنعت و تجارت روی توزیع زمین های موجود به بخش خصوصی کار نماید.
متعاقباً شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مورد طرح این وزارت در خصوص کاهش قیمت های دارک فایبر به جلسه معلومات ارائه کرد.
جلسه پس از بحث های همه جانبه، قیمت های پیشنهادی دارک فایبر را مورد تایید قرار داد و رئیس جمهور در این خصوص گفت که در زمینۀ کاهش قیمت های دارک فایبر یک ساختار واضح ایجاد گردد و با درنظرداشت معیارهای ادارۀ تدارکات ملی، یک مودل قرارداد نیز ساخته شود.
سپس یکتن از مسئولین ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) در مورد گزینه های تعیین فیس تمدید و مزایا و معایب آن معلومات مفصل ارائه کرد.
وی همچنان در مورد مشکلات بخش مخابرات، و راه حل های پیشنهادی برای کنفرانس کار معلومات داد و مشکلات بخش مخابرات را در عرصه های نبود امنیت، عدم دسترسی به زمین و کرایه گزاف زمین و ملکیت های دولتی برای تاسیسات، نبود برق شهری برای بخش مخابرات، مالیات بلند در بخش مخابرات، ایجاد ممانعت ها برای شرکت های مخابراتی از سوی ادارات ملکی و نظامی در تطبیق پروژه ها و نبود واضح امکانات قرضه برای بخش مخابرات بیان کرد.
جلسه فیصله کرد که تصمیم نهایی برای تعیین فیس تمدید در نشستی به اشتراک رئیس جمهور، معاون دوم ریاست جمهوری و همچنان رئیس اجرائیه و نمایندگان های شرکت های مخابراتی اتخاذ خواهد شد.
در اخیر، پروسۀ ترتیب بودجه ملی ۱۳۹۸ از سوی خالد پاینده معین وزارت مالیه  به جلسه ارائه گردید. وی در خصوص دوران و مراحل عمدۀ پروسۀ ترتیب بودجه ملی، ترتیب تقویم بودجه، پیشبینی های چندین ساله و تشخیص محدودۀ مالی، تعیین ساحات دارای اولویت، ارسال متحد المال بودجوی- یک متحد المال، بررسی وسط سال- بررسی پروژه های موجود، تحلیل و ارزیابی پیشنهادات جدید بودجوی، تدویر جلسات استماعیه بودجه، ارائه مسوده بودجه به شورای عالی اقتصاد و کابینه، ارسال مسودۀ بودجه به پارلمان و استراتیژی مفاهمه، معلومات مفصل ارائه نمود.
جلسه پس از بحث های همه جانبه، روند ترتیب بودجه ملی ۱۳۹۸ مورد تایید قرار داد و رئیس جمهور در این رابطه گفت که اولویت بندی بودجه باید از کابینه آغاز شود و بودجه سال آینده حداقل پنج الی شش مرتبه از سوی کابینه مورد غور قرار گیرد.
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در این مورد گفت که جلسات استماعیه در خصوص بودجه خیلی مهم است و تعیین اولویت ها در تخصیص بودجه باید از سوی کابینه صورت گیرد. ماری

کابل 3ثور باختر
هیئت رهبری، رؤساء ديپارتمنت‌ها و کارمندان کميسيون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی امروز به خاطر اشتراک در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی سال ۱۳۹۷ ثبت نام کردند.
به گزارش آژانس باختر، در مراسمی‌که به‌همین منظور در مرکز ثبت‌نام رأی دهنده‌گان فاز سوم شهرک آريا واقع ناحیه دهم شهر کابل برگزار شده بود، قانونپوه ډاکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در حالی‌که قضاوت‌يار محمد عارف حافظ معاون ، رؤساء ديپارتمنت‌ها و کارمندان این کمیسیون وی را همراهی می‌کردند، جهت اشتراک در انتخابات آینده ثبت‌نام کردند.
در این مراسم هاشمزی اشتراک در انتخابات را حق هر تبعه واجد شرایط افغانستان دانسته و از تمامی هموطنان خواست تا جهت تعیین سرنوشت شان و اشتراک در روند سیاسی کشور ثبت‌نام نمایند و در این روند ملی اشتراک کنند.
وی حمله دیروز در ساحه دشت برچی شهر کابل را شدیداً نکوهش کرده و آنرا حمله بر دیمواکراسی و بشریت خواند.
قانونپوه محمد قاسم هاشمزی از نهادهای امنیتی نیز خواست تا امینت مراکز ثبت احوال نفوس و ثبت نام را مطمين سازند تا مردم بتوانند با اطمینان خاطر تذکره تابعیت بگیرند و جهت اشتراک در انتخابات آینده ثبت نام نمایند.
سپس قضاوت‌يار محمد عارف حافظ بر اهميت انتخابات در شرایط کنونی روشنی انداخته و یگانه راه بیرون رفت کشور از بحران کنونی را انتخابات شفاف خواند که مردم می‌توانند با اشتراک در آن سرنوشت آينده خود را رقم بزنند.
وی از تمامی هموطنان خواست تا بدون کدام هراس به‌گونه وسیع در انتخابات شرکت نموده تا از این طریق در مبارزه علیه دیکتاتوری دهشت افگنی سهم گسترده بگیرند. احمدی

کابل سوم ثور / باختر
اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات امروز به منظور هماهنگی میان کمیسیون انتخابات وبرخی از  علمای دینی کشور نشستی مشترکی را برگزار کردند .
به گزارش خبرنگاراژانس باختر ، دراین نشست اعضای رهبری  کمیسیون نقش علمای دینی را درتامین  امنیت و آگاهی دهی  به مردم با استفاده از ارشادات دین مبین اسلام حیاتی خواندند.
همچنان دراین نشست علمای دینی  تاکید کردند که انتخابات یک اصل ضروری بوده و گرفته شده از اسلام است، همه علما در این مورد موافق بوده و برای موفقیت آن میکوشند.
انان ازرهبری کمیسیون انتخابات و نهاد های امنیتی خواستند تا درتامین امینت شهروند تلاش نمایند تا شهروندان بتوانند به روحیه بلند وبدون ترس وحشت با پای صندوق های رای بروند .
اعضای رهبری کمیسیون انتخابات تاکید کردند که نیروهای امنیتی به قیمت جان شان در تأمین امنیت کوشش دارند و مردم ما نیز شجاع استند و از دسیسه های دشمن هراس ندارند.
قبل براین نیز اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در نشست های مشترک هماهنگی و مشوره دهی با برخی از احزاب سیاسی ونهاد های ناظر انتخاباتی خواهان همکاری انان درروند انتخابات شده بودند. جاوید روشان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL