01 حمل 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

چهل و پنج جوان در بدخشان عکس برداری آموختند

چهل و پنج جوان در بدخشان عکس برداری آموختند

فیض آباد 29 حوت باختر چهل و پنج جوان امروز از...

علمای دینی در پروان بر حمایت از حکومت تاکید کردند

علمای دینی در پروان بر حمایت از حکومت تاکید کردند

چاریکار29 حوت باختر علمای دینی پروان امروز در یک همایش اتحاد...

از روز دهقان وآغازسال تعلیمی درپروان بزگداشت شد

از روز دهقان وآغازسال تعلیمی درپروان بزگداشت شد

چاریکار 29 حوت باختر صدها تن از باشندگان ولسوالی بگرام امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

كابل/9/حوت/باختر

نخستين نشست آماده گي ها براي پيگيري كنفرانس استانبول فردا در كابل برگزار مي گردد.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتي باختر از ميدان هوايي بين المللي كابل درین كنفرانس هيئتي از كشورهاي چين،‌ هند، ايران،‌ قزاقستان،‌ قرغزستان، پاكستان،‌ روسيه، عربستان سعودي، تاجكستان،‌ تركيه، تركمنستان، امارات متحده عربي، ازبكستان، آستراليا، كانادا، مصر، فرانسه، جرمني، ايتاليا، جاپان، ناروي، پولند، هسپانيا، سويدن،‌ انگلستان، امريكا،‌ اتحاديه اروپا، ملل متحد،‌ ناتو و سازمان ‌كنفرانس هاي اسلامي اشتراك مي كنند.

درين كنفرانس هيئت كشورهاي اشتراك کننده بر تحقق ‌فيصله هاي كنفرانس استانبول بحث مي كنند و هر كدام آماده گي شان را ابراز ميدارند، در كنفرانس استانبول مساله چگونگي تامين امنيت در افغانستان از شاخص هاي عمده بحث آن بود.

گزارش حاكي است،‌ هيئت كشورهند امروز به خاطر اشتراك درين كنفرانس وارد كابل شد.

کابل باختر 9 حوت

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات وسرپرست ستره محکمه تشکیل جلسه داد.

به گزارش آژانس باختر، در ابتدا جلسه وفات مرحوم پوهاند سید عمر منیب سابق وزیر تحصیلات عالی ، عضو اسبق شورای عالی ستره محکمه و اخیراً عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی راکه سالیان درازی  وظایفش را در پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل و سایر نهاد های قضایی و اداری کشور به گونه مسئولانه و صادقانه ایفاکرده و در لیل 7بر8 حوت سالجاری داعی اجل را لبیگ گفت ، یک ضایعه دانسته و با قرائت ایاتی ازکلام الله مجید به روح مرحومی اتحاف ادعیه و به خانواده و بازمانده گانش صبر جمیل مسئلت کرد  .

بعداً درمطابقت به ماده هشتم اساسنامه  انجمن قضات زن که قبلاً ازجانب ستره محکمه مورد تصویب قرارگرفته بود ، طرز العمل انتخابات مجمع ، طرزالعمل کمیته مالی و اداری ، طرز العمل کمیته فرهنگی و طرز العمل کمیته نظارت و ارزیابی انجمن قضات زن مورد تصویب قرارگرفت که با تحقق ان ، زمینه فعالیت عملی انجمن قضات زن میسر میگردد .

همچنان شورای عالی ستره محکمه  بادرنظرداشت گزارش ریاست تفتیش و نظر تدقیقی دررابطه به تخلفات قضایی قضات محکمه ابتدائیه شهری و دیوان استیناف اطفال ولایت کندز در یک قضیه مشخص در سال 1387 به یکتن از قضات محکمه ابتدائیه و نیز سه تن از قضات دیوان اطفال ان ولایت درمطابقــت به مقرره طرز رسید ه گی به تخلفات قضایی جزای لازم تادیبی تجویر کرد .

همینطور گزارش هیئت قضایی مرکز که طبق فیصله قبلی شورای عالی به منظور حل و فصل دوسیه های متراکم جزایی عازم ریاست محکمه استیناف خوست گردیده  وبا انفصال و رسید ه گی حدود نود دوسیه دوباره به مرکز عودت کرده اند ، استماع گردیده و اجراات  انان در زمینه قناعت بخش دانسته شد .

متعاقباً در راستای رسید ه گی به یک تعداد ازاستهداات واصله ازمراجع قضایی و غیر قضایی چنین رهنمایی صورت گرفت :

در خصوص رسید ه گی به منازعه آب میان ولسوالی های اندخوی ، دولت آباد ، خواجه سبزپوش و شیرین تگاب ولایت فاریاب که تحت دوران محکمه مربوط قراردارد ، هدایت داده شد تا موضوع قبل از اتخاذ تصمیم قضایی به منظور حل مشکلات فنی و تخنیکی ازجانب وزارت محترم انرژی و آب  به آن وزارت راجع گردیده و پس از ارائه نظریات شان  درزمینه تصمیم لازم قضایی اتخاذ گردد .

همچنان ضمن غور بر گزارش هیئت تفتیش قضایی  و نظریه تدقیقی پیرامون موضوع دعوی12 جریب زمین برعلیه قضایای دولت درولایت نیمروز که ملاحظات موجود در قرار صادره محکمه موجبات اعتراض قضایای دولت را فراهم کرده ، به دیوان عالی مدنی وحقوق عامه ستره محکمه وظیفه داده شد تا موضوع را به طور همه جانبه مورد غور و مطالعه قراردهد .

همینطور در قبال استهدای معاونیت نظامی لوی څارنوالی  درمورد حبس بیشتر از یکسال منسوبین نظامی وزارت امور داخله و تاثیر آن درانفصال آنان از وظایف ، طبق صراحت ماده 521 قانون جزا تصریح شد ، درمواردی که قوانین خاص احکام جزایی را تنظیم کرده باشند قابل رعایت اند ، چون قانون پولیس یک قانون خاص است بناء مسایل مربوط به انفصال ساتمنان و افسران درآن پیش بینی گردیده و احکام  ان قابل تطبیق میباشد .

به همین گونه درخصوص چگونگی تطبیق قانون جرایم عسکری در قضایای ترافیکی  موظفین نظامی ، با توجه به نظری که ازجانب بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی در زمینه ارائه گردیده بود ، خاطر نشان گردید که بر طبق قانون اساسی کشور تفسیر و تاویل قوانین وبررسی مطابقت  انها باقانون اساسی صرف از صلاحیت های ستره محکمه بوده، هرگاه تفسیر درچنین موارد پاسخگو نباشد و ضرورت تعدیل برخی ازمواد قانون جرایم عسکری را ایجاب نماید ستره محکمه پیشنهاد تعدیل انرا ازطریق مرا جع اصولی طی مراحل خواهد کرد .

شورای عالی ستره محکمه همچنان به منظور ایجاد سهولت در راستای رسید ه گی به موقع به جرایم ناشی از فساد اداری درولایات کشور بادرنظرداشت استهدااتی که از اداره لوی څارنوالی و همچنان برخی ازمحاکم کشورمواصلت ورزیده است ، تصویب بعمل اورد تا درانعده ازولایاتی که محاکم ابتدائیه جرایم ناشی از فساد اداری فعالیت داشته ولی دیوانهای استینافی ندارند ، رسید ه گی به مراحل استینافی این قضایا از طریق دیوان امنیت عامه  محکمه استیناف همان ولایت صورت گیرد برعلاوه درانعده ازولایاتی که محاکم ابتدائیه جرایم فساد اداری عملاً فعالیت ندارند ، دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری مرحله ابتدایی و نیز دیوانهای امنیت عامه محاکم استیناف همان ولایات مراحل استینافی این قضایا را مورد انفصال قراردهند .

درجلسه امروزی شورای عالی بر علاوه  هفت تقاضای تجدید نظرخواهی و نیز 17 تقاضای تبدیلی محکمه ازجانب اصحاب دعاوی و اداره لوی حارنوالی در موارد مدنی و جزایی مورد غور قرارگرفته  و درمورد انها تصامیم لازم صورت گرفت .همچنان رسید ه گی به یکعده از موضوعات ذاتی منسوبین قضایی نیز اجندا بود که درهرمورد تجاویز مقتضی اتخاذ گردید .

کابل باختر 9 حوت

حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان "جستین پیتر فیپولی" سفیر جدید کشور زیلاند نو را به خاطر اعتماد نامه در مراسم تشریفاتی به حضور پذیرفت.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر، پس از تقدیم اعتماد نامه که امروز در ارگ انجام شد، رئیس جمهور کشور ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید زیلاند نو گفت: از اینکه شما به نمایندگی از حکومت زیلاند نو از راه دور به کمک و همکاری مردم افغانستان آمده اید، اظهار قدردانی می کنم.

در مقابل سفیر جدید زیلاند نو با ابراز خرسندی از آغاز ماموریتش در افغانستان از جریان کار برخی از پروژه های آن کشور در ولایت بامیان بخصوص پروژه انرژی آفتابی در آن ولایت، به رئیس جمهورکشور معلومات داد.

موصوف همچنان گفت که تلاش می کند در جریان ماموریتش، در گسترش مناسبات میان دوکشور موثر واقع شود.

گفتنی است که در مراسم تقدیم اعتماد نامه، جاوید لودین معین سیاسی وزارت امور خارجه و حمید صدیق رئیس تشریفات آن وزارت حضور داشتند.

کابل باختر/ 9/ حوت

مراد علی مردان معاون صدراعظم تاجکستان امروز درراس هیئتی واردکابل شد.

به گزارش خبرنگارآژانس اطلاعاتی باختر از میدان هوایی بین المللی کابل، قرار است صدراعظم تاجکستان درجریان سفر یکروزه اش درکابل با رییس جمهور و معاونین ریاست جمهوری و برخی از مقامات بلند پایه دولتی دیدار و در مورد توسعه مناسبات اقتصادی درعرصه های برق ، ترانزیت و برخی مسایل دیگری  اقتصادی گفتگو نماید.