01 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

داکترکمال سادات : یکی از نیازمندی های مبرم مردم به ویژه جوانان ، صلح میباشد

کابل باختر31 سنبله داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ...

جوانان آزمون شمولیت به اکادمی نظامی را در ننگرهار سپری کردند

جلال آباد 31 سنبله باختر پنجصد و پنجاه داوطلب امروز آزمون...

کشته شدن دوتن در رویداد ترافیکی سمنگان

کشته شدن دوتن در رویداد ترافیکی سمنگان

کابل باختر 31 سنبله دوتن در دو رویداد ترافیکی دیروز دروسمنگان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

 

کابل باختر – 9 د لو

وزیر دفاع ملی غرض انجام یک سلسله گفتگو ها با مقامات پاکستانی به آن کشور رفت .

جنرال محمد ظاهر اعظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی به خبر نگار آژانس باختر گفت، ستر جنرال بسم الله محمدی  وزیر دفاع ملی دیروز یکشنبه بنابر دعوت رسمی وزارت دفاع کشور پاکستان به آنکشور رفت .

درجریان این سفر که چهار روز طول میکشد،روی توسعه روابط  بین  دوکشور، اوضاع امنیتی  ومبارزه مشترک علیه افراط گرایی وپاره از مسایل دیگر  بحث خواهد شد .

 

كابل باختر 8 دلو

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با مجید نامجو وزیر انرژی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر، در این دیدار که امروز در ارگ انجام شد، هر دو جانب در مورد گسترش همکاری های اقتصادی میان افغانستان و ایران صحبت کردند.

وزیر انرژی جمهوری اسلامی ایران در مورد ملاقات اش با محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب کشور به حامد کرزی معلومات داد.

همچنان در این دیدار هر دو جانب در مورد تداوم همکاری های اقتصادی میان افغانستان و ایران تاکید کردند.

 

کابل باختر/ 8/ دلو

سخنگوی وزارت امورخارجه امروز درنشست خبری از برگزاری سومین کنفرانس وزرای خارجه کشور های قلب آسیا درقزاقستان خبرداده گفت که درآینده نزدیک اجلاس سران افغانستان پاکستان و انگلستان درلندن برگزار میشود.

این نشست تاسه ماه دیگر در الماتا پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین کنفرانس خبری جانان موسی زی از اشتراک هیئت افغانی در اجلاس جانبه افغانستان ، پاکستان و امریکا منعقده امارات متحده عربی خبرداده گفت که اجلاس بیشتر روی حمایت کلیدی پاکستان از روند صلح درافغانستان صحبت شد به گفته وی نشست سه جانبه میان افغانستان ، پاکستان و انگلستان نیز درامارات متحده عربی برگزار گردید.

دراین هیئت افغانی بریاست جاوید لودین معین سیاسی وزارت دررابطه به روند صلح و نقش پاکستان دراین پروسه صحبت گردیده قرارآن شد تا نشست سران افغانستان ، پاکستان ، انگلستان در آینده نزدیک درلندن برگزار گردد.

 او همچنان گفت که قراراست سومین دور مذاکرات افغانستان و ایالات متحده امریکا درمورد موافقتنامه امنیتی بین دوکشور در اخر هفته جاری درکابل برگزار گردد.

 او همچنان دراین کنفرانس خبری درمورد دفتر نماینده گی قطر ، اظهارات حکمتیار رهبر حزب اسلامی مبنی بر اشتراک او در انتخابات ریاست جمهوری نیز به خبرنگاران معلومات داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درمورد سفر معین سیاسی به کشور قزاقستان و قرغستان معلومات داده گفت که معین سیاسی دراین باره با مقامات هردو کشور درمورد توسعه مناسبات سیاسی اقتصادی و تجارتی و همکاری درمبارزه علیه تروریزم و مواد مخدر بحث مفصل نموده است .

 

 

جلال آباد 8 دلوباختر

ماموران مرزی پاکستان گذرگاه تورخم را به روی افغانها بست.

به اساس گزارش های رسیده ، این گذرگاه ازصبح روزگذشته به روی ترافیک بسته شده است.

این درحالیست که روزانه هزاران افغان برای بازدید اقارب ودرمان به پاکستان می روند.

گفته می شود درحال حاضرصدها افغان به شمول زنان وکودکان که از نقاط نزدیک ودوردست افغانستان به گذرگاه تورخم آمده اند ، بی صبرانه منتظرباز شدن این گذرگاه اند.

سید علم درولایت غوردرغرب افغانستان زنده گی می کند. او می گوید که برای درمان پای مادرش می خواهد به پشاوربرود اما دوروزمی شود که منتظربازشدن این گذرگاه است.

درگذرگاه تورخم هوتل های بزرگ وجود ندارد تا تمامی گیرمانده گان را درخود جای دهد ازاینروسید علم می گوید که صد ها تن به شمول زنان وکودکان درحالت بدی درزیرسایه  دکان ها برای بازشدن این گذرگاه لحظه شماری می کنند.

اوازاین بیم دارد که پول هایش دراین گذرگاه خلاص شود واو مجالی برای درمان مادرش نیابد.

ادریس مومند سخنگوی پولیس سرحدی درشرق افغانستان درتماس با آژانس باختربسته بودن گذرگاه تورخم ازسوی ماموران مرزی پاکستان را تایید کرد وگفت که گفتگوها برای بازگشایی این گذرگاه جریان دارد.

درین حال ماموران مرزی پاکستان گفته اند که ازاین پس تنها به افغانهایی که ویزای این کشوررا دردست دارند اجازه  عبورازگذرگاه تورخم را می دهند.

این درحالیست که بیش ازنود درصد افغانها که برای درمان وکاربه پاکستان رفت وآمد می کنند ویزا ندارند.

افغان های کارگرونیازمند به درمان سالها ازگذرگاه تورخم بدون داشتن ویزا رفت وآمد می کردند اما دراین اواخرمقامات پاکستانی وضعیت سخت گیرانه ای را برای عبورازاین گذرگاه وضع کرده است.

دربرخی موارد برخورد ناشایست ازجمله لت وکوب وغارت پول های افغانها درآنسوی گذرگاه تورخم ازسوی ماموران امنیتی پاکستان نیز گزارش شده است.