27 جدی 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمود صیقل: شورای امنیت پی برده است که پاکستان یک کشور تروریست پرور است

محمود صیقل: شورای امنیت پی برده است که پاکستان یک کشور تروریست پرور است

کابل باختر 27 جدی فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه شام...

کشور چین در بخش هوانوردی ملکی  همکاری می کند

کشور چین در بخش هوانوردی ملکی همکاری می کند

کابل، 27 جدی ، باختر محمود شاه حبیبی رییس عمومی اداره...

به دو خانواده اهل هنر و فرهنگ مساعدت گردید

به دو خانواده اهل هنر و فرهنگ مساعدت گردید

کابل، 27 جدی ، باختر در ادامه انجام کمک ها به...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

رئیس،شماری از اعضای شورای ولایتی و موسفیدان و بزرگان ولایت غزنی، پیش از چاشت امروز با محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور ملاقات نمودند.

 

 

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر ، در این دیدار ملاقات کنندگان ضمن اعلام حمایت از مشوره لویه جرگه عنعنوی مبنی بر داشتن روابط استراتیژیک با ایالات متحده آمریکا، برخی از مشکلات محیطی آن ولایت را با محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور در میان گذاشتند.

رئیس شورای ولایتی غزنی از بهبود وضعیت امنیتی در آن ولایت اظهار خرسندی نموده و در مورد روند بازسازی در آن ولایت به معاون رئیس جمهور گزارش ارائه نمود. وی همچنین خواهان توجه بیشتر دولت به پروژه سرک قره باغ- جاغوری شده و نیز ارتقاء دارالمعلین ولسوالی جاغوری به سطح پوهنتون را در امر بالابردن هرچه بیشتر ظرفیتهای انسانی در آن ولایت از دیگر خواسته مردم برشمرد.

بزرگان و موسفیدان ولایت غزنی همچنین مشارکت ملی در ساختارهای سیاسی و اداری را در امر تسریع حرکت کشور به سمت ثبات و بازسازی بیشتر مهم خواندند.

در این دیدار محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور فیصله لویه جرگه عنعنوی را مبنی بر داشتن روابط استراتژیک با ایالات متحده آمریکا را به نفع ایجاد ثبات در کشور و منطقه عنوان نموده و آن را نشانه هوشیاری و آگاهی مردم افغانستان دانست.

معاون رئیس معاون رئیس جمهور همچنین از رسیدگی به خواست ملاقات کنندگان اطمینان داد.

آلمان دیروز خواهان تصویب یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد شدکه براساس آن از تلاش افغانستان درزمینه اخذ مسوولیت های عام وتام امور افغانستان به حکومت آن کشور، حمایت میشود.

 براساس این قطعنامه تمام مسوولیت های امور افغانستان ، درچوکات استقلال حاکمیت ملی آن کشور و در تطابق با فصل ششم منشور ملل متحد ، به دست حکومت افغانستان خواهد بود.

به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر به نقل از منابع خبری بین المللی ، در لویه جرگه هفته گذشته درکابل نیز نماینده گان مردم از نقاط مختلف کشور ، روی همین مساله تاکید کردند.

براساس این قطعنامه ملل متحد ، که آلمان از تصویب آن حمایت کرده است، افغانستان از حالت انتقال خارج و به مرحله ترانسفورمیشن یا شکل گیری وارد میشود یعنی درامور مختلف داخلی چون امور سیاسی ، دفاعی ، اقتصادی و انکشافی از حاکمیت و صلاحیت عام و تام برخوردار خواهد شد.

ازآغاز ماموریت نظامی امریکا درافغانستان این کشور تا حال بیشتر تحت شرایط مندرج در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرارداشت .

آلمان که حدود پنج هزار سربازش در چوکات نیروهای آیساف درافغانستان فعالیت دارند ، در پنجم ماه دسمبر سال جاری میلادی میزبان کنفرانس بن دوم خواهد بود.

درهمین حال سفیر آلمان در ملل متحد گفته است که ریاست کنفرانس بن در مورد افغانستان را سرمنشی ملل متحد بان کی مون به عهده خواهد داشت.

 پیترویتیگ به اسامبله عمومی سازمان ملل متحد گفت، بعداز سقوط طالبان ، برای اولین بار درده سال درافغانستان حال یک ستراتیژی معین و هم یک جدول زمانی معین برای انتقال مسوولیت های امنیتی ، موجود است .

ویتیک گفت : قطعنامه شورای امنیت ملل متحد شاید باعث افزایش ظرفیت های عملیاتی نیروهای افغان گردد ، اتحادیه اروپا هم دراین بخش از تصویب قطعنامه ملل متحد حمایت نموده است .

درحال حاضر حکومت افغانستان برای تسلیم گیری مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان ، خود را آماده می سازد.

بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد شام گذشته طی یک مکالمهء تیلیفونی با حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پایان کار موفقانه لویه جرگهء عنعنوی را  تبریک گفت.

همینگونه بانکی مون با بیان اینکه دورهء ماموریت ستیفن دیمیستورا نماینده خاص وی برای افغانستان به زودی خاتمه می یابد، در مورد تعیین نمایندهء جدیدش با حامدکرزی مشوره کرد.

در این صحبت تیلیفونی دوجانب موافقه نمودند، تا در حاشیهء کنفرانس بین المللی بن دیدار و گفتگو نمایند.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از تماس تیلیفونی بانکی مون و مشوره وی در مورد تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان  تشکری کرد و از همکاری دوامدار حکومت افغانستان با سازمان ملل متحد اطمینان داد.

کمیتۀ رؤسا وبرخی از کمیسیون های ولسی جرگه درجلسه های جداگانه، پیرامون مسائل مختلف بحث نمودند. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جزگه به آژانس اطلاعاتی باختر، جلسۀ کمیتۀ رؤسا به ریاست عبدالروؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه وبا اشتراک رؤسای کمیسیون های هجده گانه برگزار گردید. در جلسه، روی تعیین آجندای مجلس عمومی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

درجلسۀ کمییسیون اموربین المللی به ریاست محمد نور اکبری، پیرامون نتایج لویه جرگۀ عنعنوی وکنفرانس بن که قراراست در آیندۀ نزدیک در شهر بن آلمان برگزارگردد، بحث شد.

اعضای کمیسیون تأکید کردند که پیشنهادهای جانب افغانی درکنفرانس بن، ازطریق وزارت امورخارجه، به شورای ملی ارسال گردد.

در جلسه همچنین ، تعدیل مادۀ چهلم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه درپیوند به تعطیلات تابستانی وزمستانی وکلاء و ایجاد انجمن های دوستی بین الپارلمانی میان افغانستان و عراق به بحث گرفته شد.

درجلسۀ کمیسیون امور داخلی به ریاست محمد نعیم لالی حمید زی، روی اوضاع امنیتی کشوربحث شد وحملۀ نیروهای ائتلاف بالای پوستۀ امنیتی درولایت غزنی که منجر به شهادت دوتن پولیس وجراحت سه تن دیگر گردید، سخت مورد نکوهش و انتقاد قرارگرفت.

درجلسه، ازکارکردهای جنرال عبدالقیوم باقی زی قوماندان امنیۀ ولایت میدان وردک نیز قدر دانی به عمل آمد.

همچنین، کارکرد های نهادهای امنیتی کشور در تأمین امنیت لویه جرگۀ عنعنوی مورد ستایش قرارگرفت واز گرفتارکننده گان ده تن از انتحار کننده که قصد اخلال این لویه جرگه را داشتند، قدر دانی به عمل آمد.

به همین ترتیب، ازکارکرد های نیروهای امنیتی کشور مستقردرولایات پکتیا وهلمند درتأمین امنیت بهتر آن ولایات نیز تقدیر صورت گرفت.

دربخش دیگرجلسه، از وزارت تجارت وصنایع شدیداً انتقاد صورت گرفت که نتوانسته است جلو صعود قیم مواد سوخت مخصوصاً گاز مایع را بگیرد و فیصله به عمل آمد تا موضوع نا کارایی آن وزارت، درجلسۀ عمومی مطرح گردد.

همچنین درجلسه، گزارش هیئت ولسی جرگه که اوضاع امنیتی پکتیا به خصوص مظاهرۀ محصلین آن ولایت را ازنزدیک بررسی نموده است، استماع گردید.

کمیسیون، فیصله نمود تا وزارت های امور داخله و تحصیلات عالی و ریاست عمومی امنیت ملی ولوی حارنوالی درمورد بازداشت وبه پنجۀ قانون سپردن عاملین اصلی به خشونت کشانیدن مظاهرۀ محصلان آن ولایت، اقدام عاجل نمایند.

ونیز تأکید صورت گرفت که وظایف رهبری پوهنتون یاد شده، به تعلیق در آورده شود.

همین گونه، روی تعدیلات پیشنهادی در طرح قانون امورذاتی پولیس وارگانهای دارای تشکیلات نظامی مشابه، بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

در اخیر، قرارداد دوستی وهمکاری میان افغانستان و ترکمنستان به بحث گرفته شد وازسوی اعضای کمیسیون تأیید گردید.

جلسۀ کمیسیون اموردفاعی به ریاست شکریه بارکزی برگزارشد ونام برده، گزارش سفرش به کشورآلمان را به اعضای کمیسیون ارائه نمود.

رئیس کمیسیون، هدف ازسفرش را به آلمان، اشتراک درکنفرانس کشورهای اروپای شرقی که دررابطه به همکاری های ناتودر افغانستان برگزار گردیده بود، عنوان کرد.

به گفتۀ وی، با آنکه نتیجۀ این کنفرانس مثبت بوده است، اما افغانستان یگانه کشوری است که در لست کمک های ادارۀ انکشافی آلمان، در سطح پاین قراردارد.

دربخش دیگر جلسه، اعضای کمیسیون، ازتأمین امنیت لویه جرگۀ عنعنوی ابراز خرسندی نموده، شهامت وفعالیت نیروهای امنیتی کشور را ، قابل تمجید وقدر دانی دانستند.

جلسۀ کمیسیون مالی وبودجه به ریاست رقیه نایل برگزارشد وپیرامون جستجوی راه حل درمورد احقاق حقوق موضوع قراردادیان سرک دوشی – پلخمری، با معینان وزارت های مالیه وفواید عامه بحث شد.

کار سرک یادشده، که با شرکت اکمل تاجکستانی قرارداد شده بود، شماری ازشرکت های سرکسازی افغانی، کار ساخت این سرک را ازآن شرکت به قرارداد گرفته بودند ؛ اما با فسخ قرارداد شرکت اکمل، حقوق شرکت های افغانی تاکنون به دسترس شان قرارنگرفته است.

درجلسه، فیصله به عمل آمد تا وزارت فواید عامه در تفاهم با شرکت اکمل ، لیست شرکت های افغانی را با مشخصات پولی آن ها در ظرف یک هفته رسماً به وزارت مالیه ارسال نماید.

همین گونه، وزارت مالیه متعهد شد که درجریان یک هفته همراه با معاون شرکت اکمل، به تصفیۀ حساب قراردادیان، خواهند پرداخت.

درجلسۀ کمیسیون عدلی وقضایی به ریاست محمد عبدُه، ضمن این که تعدیل مادۀ چهلم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تأیید گردید، روی طرح ضمیمۀ شماره چهارم قانون جزا بحث شد و به سایرکمیسیون های ولسی جرگه ارسال گردید.

دربخش دیگر جلسه، در رابطه به تعدیل در طرح قانون تشکیل وصلاحیت های قوۀ قضائیه بحث وگفتگو صورت گرفت.

درجلسۀ کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر به ریاست شاه عبدالاحد افضلی، روی کارکرد های جرگۀ عنعنوی بحث وگفتگو شد.

اعضای کمیسیون، فعالیت نیروهای امنیتی کشور را که توانستند امنیت لویه جرگۀ عنعنوی را به صورت درست تأمین نمایند، برای نهاد های امنیتی یک دست آورد خوب تلقی نمودند.

ازسوی دیگر، دست آورد این لویه جرگه، باتوجه به هزینۀ گزاف که به مصرف رسید، ازجانب وکلاء، ناچیز ارزیابی گردید.

دربخش دیگر جلسه، روی اصول وظایف داخلی ولسی جرگه و نیز درمورد موافقتنامۀ افغانستان و ایتالیا دررابطه به توسعۀ زراعت وانکشاف دهات ولایات غربی کشور، بحث وگفتگو انجام یافت.

به همین ترتیب، عریضۀ پادشاه خان یک تن ازشهروندان کشور، مطالعه وجهت روشن شدن موضوع، به ریاست حارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر ارسال گردید.

درجلسۀ کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست عبیدالله کلیمزی، علاوه بر بحث روی مادۀ چهلم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، پیرامون طرح قانون امورذاتی پولیس بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

همچنین در جلسه، روی موافقتنامۀ دوستی وهمکاری میان افغانستان وترکمنستان، موافقتنامۀ افغانستان و ایتالیا درمورد توسعۀ زراعت وانکشاف دهات ولایات غربی واساسنامۀ مرکز بین المللی مطالعه وبازگردانی میراث های فرهنگی بحث شده، هرسه مورد، تائید گردید.

به همین ترتیب، در رابطه به توزیع بیش از حد سیم کارت های ثبت ناشده از سوی شرکت های مخابراتی و پاین بودن کیفیت خدمات مخابراتی، بحث شد وفیصله گردید تا مسئول شرکت مخابراتی اتصالات جهت ارائۀ توضیحات دریکی از جلسه های کمیسیون حضور یابد.

درجلسۀ کمیسیون منابع طبیعی ومحیط زیست به ریاست عبیدالله رامین، روی موافقتنامۀ افغانستان و ایتالیا در مورد تطبیق برنامه های توسعۀ زراعت وانکشاف دهات ولایات غربی کشور، بحث شد.

همین گونه، اساسنامۀ مرکز بین المللی مطالعه وبازگردانی ملکیت های فرهنگی وتعدیل درمادۀ چهلم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه به بحث گرفته شد و مورد تأیید قرار گرفت.

درجلسۀ کمیسیون امور کوچی ها، اقوام وقبایل به ریاست حبیب الرحمن افغان، روی موافقتنامۀ افغانستان با کشور ایتالیا درمورد برنامۀ انکشاف دهات وزراعت ولایات غربی کشور، بحث شد.

همین گونه، اساسنامۀ مرکز بین المللی مطالعۀ حفظ وباز گردانی ملکیت های فرهنگی به بحث گرفته شد و جهت مطالعه وتدقیق بیشتر به جلسۀ بعدی واگذار گردید.

درجلسه، مشکلات کوچی ها ومهاجرین عودت کننده، نیز بررسی گردید واز وزرای زراعت و مالداری و انکشاف دهات خواسته شد تا به منظور جستجوی راه حل ها، در یکی از جلسه های کمیسیون اشتراک ورزند.

 

درجلسۀ کمیسیون امور دینی و فرهنگی به ریاست کمال ناصر در رابطه به تعدیل پیشنهادی در مادۀ چهلم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، در مورد تعطیلات تابستانی و زمستانی وکلاء، بحث صورت گرفت.

بر اساس تعدیل یادشده، تعطیلات تابستانی وکلاء از نیمۀ ماه سرطان الی اخیرماه اسد و تعطیلات زمستانی آنان، از نیمۀ ماه جدی الی اخیر دلو پیش بینی شده است، این تعدیل با درنظرداشت تغییر سال مالی، ازسوی کمیسیون تأیید گردید.

دربخش دیگرجلسه، روی توزیع بورسیه ها به محصلان ازسوی برخی از سفارتخانه ها که بدون هماهنگی وزارت تحصیلات عالی صورت می گیرد، نیز بحث شد وفیصله گردید که موضوع، با وزارت های تحصیلات عالی و امور خارجه در میان گذاشته شود.

درجلسۀ کمیسیون سمع شکایات به ریاست عبیدالله بارکزی، ابتداء،عریضۀ اهالی پلچرخی، مبنی برفروش غیرقانونی زمین های آنان از سوی انجنیراکرم بالای حاجی نوروز، بررسی گردید.

درجلسه، فیصله صورت گرفت تا هئیتی مرکب از اعضای کمیسیون، نمایندگان ستره محکمه، لوی حارنوالی، اداره مبارزه با فساد اداری، قضایای دولت و ادارۀ مستقل ارگان های محلی، ساحه را از نزدیک بررسی نمایند.

سپس، عرایض مردم پلچرخی وقریۀ شینۀ آن ساحه، مبنی براینکه زمین های شان از سوی زورمندان غصب گردیده و جوی آب آنان نیز که از ولسوالی بگرامی به سوی پلچرخی جریان داشته، از سوی حاجی نوروز، به شکل غیر قانونی مسدود شده است، بررسی گردید.

درجلسه، فیصله شد که دو تن از اعضا و مشاور حقوقی کمیسیون، موضوع را از نزدیک بررسی ، از نتیجه به جلسۀ بعدی کمیسیون گزارش دهند.

درجلسۀ کمیسیون اقتصاد ملی به ریاست میر رحمن رحمانی وبا اشتراک معین تخنیکی ومسئولان وزارت ترانسپورت وهوا نوردی و رئیس شرکت هوایی آریانا ومعاون شرکت هوایی کام ایر، روی چگونگی مصئونیت پرواز ها وامکانات شرکت های هوایی بحث صورت گرفت.

مسئولان یاد شده، هرکدام پیرامون مصئونیت پرواز ها وظرفیت های شان به اعضای کمیسیون معلومات داده، برخی دشواری های شان را مطرح کردند.

اعضای کمیسیون، برخی از توضیحات آنان را قناعت بخش ندانسته، فیصله کردند که هیئت کمیسیون، وضعیت وزارت ترانسپورت وهوانوردی و شرکت های هوایی را ازنزدیک بررسی نمایند.

به همین ترتیب، اساسنامۀ مرکز بین المللی مطالعه وبازگردانی ملکیت های فرهنگی مطالعه گردید وتأیید شد.

درجلسه، تعدیل پیشنهادی در مادۀ چهلم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه نیز بررسی شد ومورد تأیید قرار گرفت.

درجلسۀ کمیسیون مصؤنیت وحقوق وکلاء ، به ریاست شریف الله کامه وال روی تعدیلات درطرح قانون امورذاتی پولیس وارگانهای دارای تشکیلات مشابه نظامی، موافتنامۀ دوستی وهمکاری میان افغانستان وایتالیا، اساسنامۀ مرکز بین المللی مطالعه ، حفظ وبازگردانی ملکیت های فرهنگی وتعدیل مادۀ چهلم اصول وظایف داخلی ولسی ، بحث وتبادل نظرصورت گرفت .

درجلسۀ کمیسیون تفتیش مرکزی ونظارت براجرای قانون به ریاست محمد حسین فهیمی دررابطه به طرح قانون نشانها ،مدالها والقاب افتخاری جمهوری اسلامی افغانستان وموافقتنامۀ دوستی وهمکاری میان افغانستان وترکمنستان ، اساسنامۀ مرکز بین المللی مطالعه، حفظ وبازگردانی ملکیت های فرهنگی ومادۀ چهلم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تبادل نظرصورت گرفت .

همچنین مادۀ هشتم اصول وظایف داخلی به علت تعارض با مادۀ 106 قانون اساسی از سوی اعضای کمیسیون رد گردید.

دربخش دیگر جلسه، پس ازگفتگو درمورد عریضۀ عبدالرقیب ارغندیوال مبنی برغصب و عدم تخلیۀ یک دربند حویلی ملکیت شخصی اش از سوی یک شخص غاصب، فیصله شد تا وزارت امور داخله درزمینه اقدام جدی نموده واز اجراآت خویش به کمیسیون اطمینان دهند.

درجلسۀ کمیسیون صحت ، تربیت بدنی ، کاروکارگر،به ریاست داکترنقیب الله فایق و با اشتراک مسؤلین کمیتۀ ملی المپیک، روی طرح قانون ادارۀ عالی تفتیش و عدم موجودیت بودجۀ کافی برای قهرمانان عرصۀ ورزش بحث صورت گرفت .

درجلسۀ کمیسیون معلولین ، معیوبین، بازماندگان شهداء وبیوه ها ،به ریاست سید حسین عالمی بلخی روی تعدیلات پیشنهادی در طرح قانون امورذاتی پولیس بحث شد .

دربخش دیگر جلسه، اعضای کمیسیون بحث خود را به نتایج لویه جرگۀ عنعنوی اختصاص داده و مشوره های این جرگه را به نفع کشوردانستند.

آنان افزودند، فیصله های این جرگه درمخالفت به استقلال وحاکمیت ملی قرارنداشته ونتایج آن در تأمین صلح وثبات درکشور مثبت می باشد.

بربنیاد یک خبر دیگر

خدای نظر نصرت رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه ، امروز با هیئت انجینری وزارت امور شهرسازی به ریاست دوکتورسیدشریف حسینی مشاورآن وزارت در مقر شورای ملی دیدار کرد.

دراین دیدار، هردوجانب درمورد چگونگی نهایی شدن ساختمان جدید کمپلکس پارلمان افغانستان، صحبت وتبادل نظرنمودند.

ریئس عمومی دارالانشای ولسی جرگه، ضمن ابرازامتنان از زحمات و مساعی تیم انجنیری وزارت امورشهرسازی، به خاطر نهایی شدن ساختمان یادشده ، اظهارسپاس وقدردانی نمود.