29 دلو 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مقرری پنج والی جدید

مقرری پنج والی جدید

کابل باختر 28 دلو یک منبع خبری ارگان های محلی به...

مقرری جدید درارگانهای مستقل محلی

مقرری جدید درارگانهای مستقل محلی

کابل باختر/ 28/ دلو به اساس پیشنهاد ارگانهای مستقل محلی ومنظوری...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

حامد کرزی، رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در بیانیه رادیویی اش بر اهمیت تاریخی لویه جرگه عنعنه یی تماس گرفته، ابراز امید کرد تا مشوره های لویه جرگه عنعنه یی کنونی در مسایل مطرح کشور حیثیت راهنما را داشته باشد.

به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر، رییس جمهور در بیانیه پانزده روزه که از طریق رادیوی ملی افغانستان دیشب پخش گردید، گفت " بسیار خرسندم که به استعانت خداوند متعال و با همکاری بی دریغ مردم خود یک جرگه عنعنه یی دیگر را تدویر کردیم که به روز چهارشنبه افتتاح گردید.

جرگه در تاریخ افغانستان یک عنعنه قابل باور، اعتماد و بی نظیر میباشد که مثال آن در جهان وجود ندارد.

مردم کشور ما همیشه در لحظات بسیار مهم و حساس تاریخ روی بعضی مسایل ملی، مملکتی و بخاطر بحث و مشوره بالای مسایل سرنوشت ساز لویه جرگه را دعوت کرده اند و به اساس مشوره ها و فیصله های لویه جرگه در حل مشکلات و مسایل پیش آمده کشور، راه حلی را مشخص ساخته است."

رییس جمهور ابراز داشت که " در این لویه جرگه از هر ولایت کشور علمای معزز دینی، روحانیون، موسفیدان اقوام، اعضای شورای ملی، استادان پوهنتون ها، معلمان، فرهنگیان و

نماینده های سایر اقشار و اصناف اجتماعی اشتراک کرده اند و امروز باز هم کشور، در یک مرحله حساس تاریخ قرار دارد. سه سال بعد قوای بین المللی از افغانستان بیرون می شوند در چنان یک حالت ما با چگونه مشکلات روبرو خواهیم بود، امنیت، تهدید های منطقه یی، بازسازی اقتصادی، و کمک جامعه جهانی چگونه و در چه حالت خواهد بود، با توجه به همین سوالات افغانستان با برخی از کشورهای جهان بالاخص با ایالات متحده امریکا پیرامون همکاری های استراتیژیک مذاکره مینماید. و به خاطر انتخاب اهداف و چگونگی شرایط همکاری استراتیژیک، مشوره با مردم ضروری بود و به همین ترتیب پس از شهادت استاد برهان الدین ربانی شهید صلح و رییس پیشین شورای عالی صلح از جانب افغانستان تلاش های تامین صلح با چه مشکلاتی روبرو شد.

تعیین روش آینده جریان صلح هم یک مشوره ملی را نیاز است.

به همین ترتیب ما لویه جرگه عنعنه یی را دعوت کردیم و همین دو موضوع را برای بحث و مذاکره در آن پیشکش نمودیم تا در این دو مورد به ما مشوره های شانرا ارایه کنند.

و " من در مراسم افتتاح جرگه در صحبت هایم پیرامون این دو مورد معلومات ارایه کردم."

حامد کرزی در این بیانیه رادیویی همچنان گفت همکاری استراتیژیک ما با کشورهای مختلف جهان و روابط ما با کشورهای خارجی به ضرر هیچ کشور دیگر نمی باشد ما خطوط سیاست ملی خود را چنان عیار کرده ایم که از همه مهمتر برای منافع ملی ما مهم است و منافع ملی دیگران را احترام مینماییم و برای هیچ کسی اجازه نمی دهیم که با استفاده از خاک و رابطه ما منافع دیگران را متضرر کند.

رییس جمهور خاطر نشان کرد، آرزو دارم که نتیجه جلسات لویه جرگه عنعنه یی به خیر و فلاح مردم ما باشد.مردم افغانستان چشم براه نتایج جرگه میباشند.

باور دارم که لویه جرگه عنعنه یی با در نظرداشت مصالح عالی و منافع ملی چنان مشوره بدهد که در همین موارد خاص برای ما حیثیت راهنما را داشته باشد.

و موفقعیت جرگه را از در بار خداوند متعالی خواهانم.

پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه امروز در حالیکه دوکتو رعبدالملک کاموی آمر عمومی اداری قوه قضائیه نیز حضورداشت با ششمین گروپ قضات که به منظور کسب آموزشهای اختصاصی عازم قاهره اند، ملاقات نمود.

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس اطلاعاتی باختر، در این ملاقات قاضی القضات نخست در مورد توسعه روابط بین المللی قوه قضائیه و تحکیم این روابط در ساحه همکاری های متقابل قضایی با جهان خارج صحبت نموده و تفاهم نامه امضا شده میان وزارت عدلیه کشور مصر و ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان را فرصت خوبی درراستای تبادل تجارب قضایی و کسب آموزش های اختصاصی قضایی دانست،علاوه کرد که ارتقای ظرفیت علمی و قضایی قضات به موازات خواست زمان از جمله مهمترین اولویت های قوه قضائیه بوده و اعزام گروپ و از قضات به مرکز تعلیمات قضایی قاهره به هدف غنای آگاهی در موضوعات جزایی، مدنی، تجارتی و آشنایی با نظام قضایی مصر که با سیستم حقوقی و قضایی افغانستان وجوه مشترکی دارد، با اهمیت ترین فرصتی است که باید از آن استفاده موثر و مطلوب صورت گیرد.

قاضی القضات همچنان اضافه کرد دروضعیتی که افغانستان در مسیر دشوار انتقال مسوولیت ها قراردارد، به گونه طبیعی و جائب و مسوولیت های تمامی نهادهای دولتی منجمله قوه قضائیه به دوچند ارتقا می یابد. و بدون شک این امر در قوه قضائیه به تحکیم قانونیت و رعایت عدالت از طریق ارایه خدمات بهتر و عادلانه قضایی است که تجهیز مسلکی قضات از لحاظ نظری و عملی و برداشت آنان از موازین محاکمه عادلانه و نیز آشنایی با قوانین حقوق بین المللی معاصر در این راستا اهمیت ویژه یی کسب مینماید.

قاضی القضات اظهار امیدواری کرد تا قضات ازین زمینه استفاده معقول نموده وآموزه های شانرا در عمل به خاطر تامین بهترعدالت و تحکیم قانونیت پیاده نمایند و نیز از آنان خواست تا منحیث افغانان متعهد و مسوولیت پذیر معرف خوب فرهنگ و اخلاق وزین افغانی باشند.

گفتنی است که در ترکیب ششمین گروپ که قرار است فردا به جانب قاهره سفرنمایند، پانزده تن از قضات به شمول روسای محاکم ابتدائیه و استیناف اشتراک دارند که پرو گرام های آموزشی 45 روزه را در مرکزتعلیمات قضایی قاهره فراخواهند گرفت.

جلسه تعارفی هئیت رهبری لویه جرگه عنعنوی دایرشد

جلسة تعارفی هیئت رهبری لویه جرگة عنعنوی به ریاست پوهاند نعمت الله شهرانی معاون لویه جرگه عنعنوی و به اشتراک روسأ و منشیان کمیته های چهل گانه، معاونین لویه جرگة عنعنوی، معاونین و رئیس دارالانشای لویه جرگة عنعنوی، داکتر رنگین داد فر اسپنتا رئیس شورای امنیت ملی ریاست جمهوری و جاوید لودین معین سیاسی وزارت امور خارجه، برگزار شد ،به اساس معلومات ریاست عمومی اداره امور ودارالانشای شورای وزیران به آژانس اطلاعاتی باختر ،

ابتدأ صادق مدبر رئیس دارالانشای لویه جرگة عنعنوی، انتخاب روسأ و منشیان کمیته های کاری لویه جرگة عنعنوی را تبریک و حضور آنان را در جلسه خیر مقدم گفت.

سپس پوهاند نعمت الله شهرانی، معاون لویه جرگة عنعنوی ضمن اظهار تبریکی به روسا و منشیان کمیته های کاری لویه جرگة عنعنوی، پیرامون جلسات کمیته های کاری و اجندای مشخص آن صحبت های همه جانبه نموده، موفقیت هرچه بیشتر شان را از بارگاه ایزد متعال استدعا نمود.

در ادامه، محمد عارف نورزی معاون لویه جرگة عنعنوی نیز صحبت نموده، موفقیت جرگه را منوط به پشت کار روسا و منشیان منتخب کمیته های کاری دانسته، موفقیت آنان را آرزو نمود.


متعاقباً داکتر رنگین دادفر اسپنتا رئیس شورای امنیت ملی و رئیس هیئت مذاکره کنندة جانب افغانی پیرامون پیمان استراتیژیک با ایالات متحدة امریکا در مورد ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی آن صحبت نموده، معلومات مفصل را از کارکرد های هیئت به جلسه ارایه و به سوالات روسا و منشیان کمیته های کاری پاسخ ارایه نمود.

جلسه با دعائیة خیر و فلاح مردم افغانستان و تدویر موفقانة لویه جرگة عنعنوی خاتمه یافت.

برخی از شهروندان کشور حمایت مشروط شان را از برگزاری جرگه عنعنوی ابراز کردند.

این شهروندان در برخی از ولایت کشور امروز به خبر نگاران آژانس اطلاعاتی باخترگفته اند، آنها ازمشوره های سودمند اعضای لویه جرگه عنعنوی حمایت و پشتیبانی میکنند.

دگروال میرزمان یکتن از بزرگان قومی در ولایت لوگر طی مصاحبه ای به خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر گفت مابه این عقیده هستیم که خون بخون شسته نمیشود وافغانها که تلخی سه دهه جنگ را چشیده اند، نیازمند مناسبات حسنه بادول جهان و باکشورهای همسایه میباشند که در استراتیژی هاباید گنجانیده شود.

مولوی احمدزی یکتن از شخصت های روحانی لوگر میگوید: بزرگان کشور به هر فیصله ای که برسند، به نفع وفلاح کشور ماست و برای ما قابل پذیرش است. زیرا صلاح و مشوره از مزایای عالی اسلامی میباشد.

همچنان نجیه سیعد رییس امورزنان ولایت لوگر میگوید، جای مسرت است که زنان افغانستان دوشادوش مردان و با اشتراک در لویه جرگه عنعنوی با دقت تمام روی سرنوشت و آینده مردم کشور فکر مینمایند.

اوگفت استراتیژی که استقلال و تمامیت ارضی کشور مارا تضمین نماید برای ما از ارزشهای حیاتی برخوردار میباشد.

درین مورد حجت الاسلام سیداخوان یکتن از بزرگان اهل تشیع در لویه جرگه میگوید،

لویه جرگه تاریخی کشور ما با در نظرداشت خواسته های تمام ملیت ها در افغانستان پیرامون سرنوشت آینده این کشور باید تصمیم بگیرد تا مردم ما به فیصله های آن ارج گزاریم.

حاجی گل یکتن از موسفیدان ولسوالی بغلان مرکزی پیرامون موضوع به خبر نگار آژانس اطلاعاتی باختر چنین گفت، لویه جرگه به مثابه میراث نیاکان ما یگانه راهی میباشد که با استفاده از آن میتوانیم به مشکلات عمده و اساسی ملی خویش رسیده گی نمائیم. در طول تاریخ با استفاده از تدویر لویه جرگه افغانها به حل مشکلات شان رسیده گی مینمودند.

عبد الظاهر سالنگی عضو شورای ولایتی پروان در زمینه به خبر نگار آژانس اطلاعاتی باخترگفته است ، برگزاری جرگه ها در افغانستان قدمت تاریخی داشته و هرزمانیکه بحران در کشور بوجود آمده بزرگان و شخصتیهای قومی اجتماعی فرا خوانده شده و با تدویر لویه جرگه مشکلات حل گردیده است.

موصوف میگوید، ازلویه جرگه عنعنوی که در شهرکابل دایر گردیده انتظار داریم تصامیمی در آن اتخاذ گردد تاآینده بهتر مردم افغانستان در آن ضمانت گردد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL