27 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ملاقات وزیر امور خارجه با سفیر هند

ملاقات وزیر امور خارجه با سفیر هند

کابل باختر 26 عقرب صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه امروز...

اطلاعیه وزارت معارف

اطلاعیه وزارت معارف

کابل باختر26 عقرب از آنجاییکه در جریان سال تعلیمی 1397 رخصتی...

داکترکمال سادات: سهمگیری زنان درامورمختلف باعث پیشرفت و ترقی کشورمیشود

کابل باختر26 داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

كابل باختر 18 سرطان

کنفرانس توکیو برای کمک های انکشافی به افغانستان که امروز با سخنرانی حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و یوشیهیکو نودا صدراعظم جاپان و به اشتراک 58 کشور جهان و 26 سازمان بین المللی در شهر توکیو رسماً گشایش یافته بود، عصر امروز با تعهدات مالی جدید جامعه جهانی برای افغانستان و نشر اعلامیه مشترک پایان یافت.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر، در این کنفرانس دیدگاه ستراتیژیک حکومت افغانستان برای دهه تحول و وجوه مالی که برای تطبیق آن نیاز است، مورد تایید اشتراک کننده گان کنفرانس توکیو قرار گرفت.

اکثریت کشور های اشتراک کننده در این کنفرانس تعهدات خویش را تا سال 2025 میلادی تجدید کردند و برای چهار سال آینده بیشتر از 16 میلیارد دالر را برای کمک به افغانستان متعهد گردیدند.

پایان موفقانه کنفرانس توکیو پیام روشنی جامعه جهانی برای مردم افغانستان است که حمایت جامعه جهانی از افغانستان به قوت خود باقی می باشد.

اعلامیه مشترک داکتر زلمی رسول، خانم هيلری کلینتون و خانم حنا ربانی کهر وزرای امور خارجه افغانستان، ایالات متحده و پاکستان در اولین نشست سه جانبه گروه محوری به سطح وزرای خارجه

توکیو- جاپان، 18 سرطان 1391

كابل 18 سرطان باختر

با  استفاده از فرصت بوجود آمده درکنفرانس توکیو که نمایندگی از اوج یک دوره پرقدرت ازمشارکت افغانستان و جامعه جهانی مینماید، امروز در اولین نشست گروه محوری به سطح وزرای خارجه گرد هم آمدیم.  ما مجدداً تصریح نمودیم که هدف گروه محوری، ارتقای سطح همکاری ها میان افغانستان، پاکستان و ایالات متحده به منظور حمایت از صلح در افغانستان و پروسه آشتی میباشد و همچنان تصریح نمودیم که:

افغانستان باید یک کشور صلح آمیز، امن، باثبات، و دارای یک ملت شگوفا در یک منطقه  آرام، باامن، با ثبات و شکوفا  که با حمایت از سوی مشارکت های متداوم با  جامعه جهانی  زندگی میکند، باشد. تلاش گسترده و جان فشانی های مردم افغانستان، پاکستان و ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی، رهبریت مرکزی القاعده را در منطقه تخریب نموده و باعث کاهش تهدید به صلح و امنیت بین الملل و در نهایت  در سال 2001، منجر به ورود جامعه جهانی به افغانستان گردید.افغانستان نباید یکبار دیگر پناهگاه امنی گردد که از طریق آن القاعده یا گروه های تروریستی دیگر صلح و امنیت بین الملل را مورد تهدید قرار دهند.

همانگونه که در سال 2011 در استانبول و بن  مورد توافق قرار گرفت ودرسال2012 در شیکاگو و توکیو مجدداً تصریح گردید،  مطمئن ترین راه برای صلح و امنیت پایدار برای افغانستان و طیف گسترده تری از منطقه، از طریق یک پروسه سیاسی صلح و آشتی افغان محور برای افغانستان میباشد. این پروسه باید توسط همسایگان  افغانستان و جامعه جهانی مورد حمایت قرار گیرد.

بعد از 30 سال جنگ، تمامی افغانها باید قادر باشند تا با یکدیگر در صلح زندگی کنند. تنها  افغانها میتوانند تعیین نمایند که چگونه میخواهند با همدیگر زندگی نمایند، چگونه باید آینده کشورشان شکل بگیرد و چگونه کشورشان باید با منطقه و یا فراتر از آن مرتبط گردد.

ما  به همکاری مشترک به هدف حمایت از یک پروسه صلح افغانی که از طریق آن افراد و گروه ها ارتباطات خود را با تروریزم بین المللی قطع نموده، خشونت را ترک گفته و از قانون اساسی افغانستان به شمول حفاظت از حقوق تمامی مردان و زنان افغان، متابعت مینماید، متعهد میباشیم. و اینها، همانطور که جامعه جهانی در بن و توکیو مجدداً تصریح نمودند، نتایج مورد نیاز هر مذاکره میباشد.

داکتر زلمی رسول وزیر امور خارجه از حمایت پاکستان و ایالات متحده از تلاش های صلح افغانستان و با تذکر خاص از بیانیه ماه فبروری سال 2012 صدر اعظم گیلانی در مورد حمایت پاکستان از آشتی میان افغانها و تقاضا از طالبان افغان و گروه های دیگر جهت اشتراک در پروسه  مصالحه و آشتی میان افغانها، استقبال نمود.

جهت ایجاد تلاشهاي بیشتر، ما اهمیت تعقیب مجاری و تماس های متعددی را با مخالفین مسلح مجدداً تصریح مینماییم. پاکستان و افغانستان متعهد اند تا از تبادلات متقابل در آینده نفع کامل ببرند، بشمول بازدید صدر اعظم پاکستان آقای اشرف از کابل و سفر پلان شده صلاح الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان از اسلام آباد. این بازدید ها قدم های استوار بیشتری را در راستای پیشرفت آشتی افغانها مشخص نموده و برمیدارد. ما همچنان اعتماد سازی منطقوی را از طریق پروسه استانبول استقبال نموده و پیشرفت های بیشتری را در عرصه مذکور تشویق مینماییم، چون ارتقای همکاری ها میان افغانستان و همسایگان آن در مورد موضوعاتی چون مواد مخدر، مهاجرین و تجارت منطقوی به ایجاد یک محیط با ثبات و شگوفایی ماندگار کمک خواهد کرد.

ما از حمایت گسترده بین المللی برای یک پروسه صلح افغانی استقبال نمودیم. درین جا در توکیو یکبار دیگر تصریح و تاکید نمودیم که شصت و ششمین جلسه آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فرصت های اضافی را برای حمایت و پیشرفت تلاش های صلح افغانستان میسر میسازد.

ما خواست خویش را از مخالفین مسلح برای ترک خشونت و حاضر شدن به میز گفتگو با دولت افغانستان مجدداً تکرار مینماییم. ما از تمامی احزاب تقاضا میکنیم تا قوت خویش را در راستای تحقق و پاسخ بالمثل به این دیدگاه و تعهد بر حمایت از یک پروسه سیاسی افغان محورکه منتج به صلح پایدار، امنیت، ثبات و شگوفایی برای افغانستان و منطقه شود، وقف نمایند.

كابل باختر 18 سرطان

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با اس ام کرشنا وزیر خارجه هند دیدار کرد.

نجيب الله بيان خبر نگار اعزامي آژانس باخترازتوكيو خبر داد.

در این دیدار که عصر امروز به وقت محلی در اقامتگاه رئیس جمهور کشور در توکیو انجام شد، هر دو جانب در مورد برگزاری موفقانه کنفرانس توکیو، پروسه صلح و بهبود روابط میان کشور های منطقه بحث و گفتگو نمودند.

 

وزیر خارجه هند ضمن تبریکی بخاطر برگزاری موفقانه کنفرانس توکیو گفت  که کنفرانس امروز یکبار دیگر به اثبات رساند که افغانستان حمایت قوی جامعه جهانی را با خود دارد.

رئیس جمهور با اشاره برگزاری موفقانه کنفرانس توکیو گفت که ما در روابط خارجی با جهان تعهد و حمایت جامعه جهانی را بدست آوردیم، اکنون حکومت افغانستان بر مبا رزه با فساد، تقویت نهاد های دولتی و حکومت داری خوب تمرکز بیشتر می کند.

وزیر خارجه هند ضمن ابراز حمایت دوامدار کشورش بخاطر توسعه و انکشاف افغانستان گفت: ما متعهد برای حمایت از یک افغانستان قوی و متحد می باشیم.

توکیو/ دی نیوز انترنشنل/18/سرطان/باختر

هیلاری کلیتن وزیر امور خارجه امریکا امروز گفت آینده افغانستان به دست مردم آن کشور بوده و کمک دونرها در بازسازی و حفاظت افغانها در مقابل تروریزم به مصرف خواهد رسید.

به گزارش آژانس باختر، وزیر امور خارجه امريكابا وزیر امور خارجه جاپان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک اعلام کرد که امنیت افغانستان نه تنها با نبودن جنگ اندازه گیری می شود بلکه این امنیت با این اندازه گیری می شود که آیا مردم اشتغال و فرصت یا امکانات اقتصادی دارند و آیا آنها متعقدند که حکومت آنان نیازمندي های آنها را بر آورده میسازند و آیا مصالحه سیاسی پیشرفت میکند و موفق میشود.

خانم کلنتن گفت که مذاکرات با وزیر امور خارجه پاکستان، مثبت بود و بدنبال بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو، چالش هایکه هر دو کشور با آن روبرو هستند مورد بحث قرار گرفتند و موضوع آشتی ملی افغانستان نیز مورد بحث قرار گرفت.

خانم کلنتن گفت که پاکستان از پروسه صلح در افغانستان حمایت می کند.