02 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

شمار قربانیان حملات تروریستی سریلانکا به 290 نفر رسید

کلمبو – اسکای نیوز– 2 ثور – باختر تعداد تلفات ...

فی انس طلا 1276 دالر عرضه می شود

کابل 2 ثور باختر فی انس طلا در بازارهای بین...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

 

كابل باختر 29 عقرب

جلسه نوبتی شوراي وزیران امروز به ریاست حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانة ارگ ریاست جمهوری بر گزار گردید، ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به آژانس باختر خبر داد،

ابتدا، شورای وزیران فرا رسیدن دهم محرم الحرام روز عاشور را به کافة ملت مسلمان و عزاداران تسلیت گفته به وزارت های امور داخله، دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون موظف وظیفه سپرد تا جهت برگزاری هرچه بهتر مراسم عاشورا، تدابیر خاص امنیتی را اتخاذ و عملی نموده، از نتیجة اجراآت شان یومیه به مقام ریاست جمهوری گزارش دهند.

متعاقباً گزارش سفر رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به کشور های اندونیزیا و هندوستان توسط وزیر امور خارجه به جلسه ارایه شد: رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رأس یک هیئت عالیرتبة دولتی روز پنجشنبه 18 عقرب غرض اشتراک در پنجمین اجلاس دموکراسی بالی به کشور اندونیزیا سفر نمودند.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در پنجمین اجلاس دموکراسی بالی طی سخنرانی، با ابراز امتنان از مهمان نوازی رئیس جمهوری اندونیزیا، موفقیت های اخیر کشور را در زمینة دموکراسی مثبت ارزیابی نموده و نتایج آن را در کشور حتی فراتر از انتظار یاد آوری و اضافه نمود، دموکراسی زمانی میتواند به موفقیت برسد که با سنت ها و ارزش های یک کشور و مردم آن همخوانی داشته باشد. ما خواستار یک نظم دموکراتیک جهانی هستیم و آرزو داریم همه ما یکجا در این مسیر پیش برویم.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی ملاقات های جداگانه با رئیس جمهور اندونیزیا، در جهت همکاری های دو جانبه در ساحات سیاسی، فرهنگی و تجارتی تاکید بعمل آورده و در حضورداشت رهبران دو کشور توافقنامه هایی به امضأ رسید.

رئیس جمهوی اسلامی افغانستان که طی سفر رسمی به دعوت حكومت هندوستان به تاریخ 19 عقرب سال روان به آن کشور سفر نموده و با مقامات عالی  رتبه هند ملاقات هاي داشت، که در این ملاقات اوضاع کشور و منطقه، پروسه صلح، مبارزه علیه تروریزم و همکاری های همه جانبه در محراق گفتگوهای مقامات هردو کشور قرار گرفت.

همچنان طی این سفر در حضور داشت رهبران هر دو کشور چهار یادداشت تفاهم در بخش های معادن، تعلیم و تربیه جوانان، پروژه های کمک توسعه وی و کود کمیاوی توسط وزرا مربوط هر دو کشور به امضا رسید.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان همچنان در مراسم یاد بود ابوالکلام آزاد یکتن از رهبران جنبش استقلال هند اشتراک و بیانیه  مبسوطی  ایراد نمود.

طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون انتخابات را به جلسه مطرح وياد آورشد: این قانون بتأسی از حکم ماده سی و سوم با درنظرداشت احکام مواد شصت و یکم، هشتاد و سوم، هشتاد و چهارم، یکصد و سی و هشتم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی افغانستان و فرمان شماره (45) مورخ 5/5/1391 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بداخل (13) فصل و (72) ماده ترتیب گردیده که اهداف آن را تنظیم انتخابات آزاد، عمومی، سراسری، مستقیم، عادلانه و شفاف، تعیین حوزه های انتخاباتی، تعیین شرایط و اوصاف رای دهنده گان، طرز انتخابات و چگونگی برگزاری آن و تنظیم امور مربوط به رسیده گی تخطی، تخلف، اعتراض و شکایات ناشئ از انتخابات تشکیل میدهد.

وزیر عدلیه ضمن توضیح و تشریح مفصل مواد طرح این قانون، نظریات شاملین ورکشاپ انعقاد یافته متشکل از ارگانهای ذیربط، جامعه مدنی و سایر مراجع قانونگذار در رابطه به مواد این قانون را به جلسه طور جداگانه مطرح نمود. 

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه روی مواد طرح این قانون، با در نظر داشت طرح ها و نظریات اصلاحی، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح قانون متذکره را طبق تذکر جلسه بازنگری نموده، طرح تصحیح شده را در جلسة آینده شورای وزیران که مختص بدین منظور تدویر میگردد، ارایه نماید.

سپس رئیس عمومی دافغانستان بانک، پیشنهاد ادارة تصفیه کابل بانک را در مورد دارائی های منقول و غیر منقول تثبیت شدة آن بانک به جلسه مطرح نمود.

شورای وزیران وزرای مالیه، تجارت و صنایع، اقتصاد، امور شهرسازی، ترانسپورت و هوانوردی، عدلیه، رئیس عمومی د افغانستان بانک، اتاق تجارت و صنایع را تحت ریاست مشاور ارشد اقتصادی ریاست جمهوری موظف نمود تا جایداد های تثبیت شدة کابل بانک در داخل کشور را در تفاهم با ارگانهای ذیربط قیمت گذاری نموده، میکانیزم فروش آن را ترتیب و طی مدت یکماه از تاریخ تدویر جلسة قبلی در این مورد، به شورای وزیران ارایه نمایند.

در ادامه جلسه مشکلات منطقوی ولایت بدخشان توسط والی و رئیس شورای ولایتی آن ولایت به جلسه مطرح شد.

شورای وزیران ارتقای موسسة تحصیلات عالی بدخشان را به پوهنتون مورد تائید قرار داده، وزرای امور داخله، فواید عامه، صحت عامه، انرژی و آب، معارف و تجارت و صنایع را موظف نمود تا مشکلات عرصه های کاری شان را در محدوده امکانات مالی با والی و رئیس شورای ولایتی بدخشان حل نموده، سایر موارد را در پلان سال های بعدی خویش منعکس سازند.

به همین ترتیب شورای وزیران تماماً ارگانهای دولتی را جداً موظف نمود تا در سفر های خارجی شان که از بودجة دولت تمویل میگردد، توسط شرکت های هوایی دولتی و خصوصی داخلی مسافرت نمایند.

در اخیر سه مورد معاهدات بین المللی توسط وزیر امور خارجه به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.

 

کابل باختر/ 29/ عقرب

حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان با صدور پیام عنوانی اشتراک کننده گان سیمینار علمی – تحقیقی ( تامین وحدت ملی در پرتوقرآن کریم ) دین مبین اسلام و ارشادات قرآنی را مبنای اساسی واصلی اتحاد ، همبستگی ، همگرایی و ستون فقرات وحدت ملی خواند.

به گزارش آژانس باختر ، سیمینار علمی – تحقیقی ازسوی اکادمی علوم امروز درکابل زیر نام تامین وحدت ملی در پرتو قرآن کریم برگزار شد.

دراین سیمینار شماری از اعضای اکادمی علوم و محققان شرکت داشتند .

حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان با ارسال پیام عنوانی شرکت کننده گان این سیمینار که ازسوی داکتر نجم الدین ترین سرپرست اکادمی علوم به خوانش گرفته شد گفته است.

تامین و تحکیم وحدت ملی در جوامع بشری از پایه های اساسی ثبات و پیشرفت شمرده میشود . مردم یک جامعه زمانی به خوشبختی ،آرامش روحی ، آبادی و ترقی خوبتر و سهلتر رسیده میتوانند که ستونهای وحدت ملی شان از تحکیم  و استواری بیشتری برخوردار باشد.

ارزشهای فرهنگی کشور ما همواره براتحاد ، اتفاق و همسویی تاکید فراوان دارد . اثرات معنوی همین ارزشها برروان مردم ما حاوی بوده دردوران سده های ممتد با همدلی و همگرایی با هم زنده گی کرده اند.

دین مبین اسلام و ارشادات قرآنی مبنای اساسی و اصلی اتحاد ، همبسته گی ، همگرایی و ستون فقرات وحدت ملی است . دین ما و رهنمودهای دینی ما درتامین وحدت ملی ما نقش کلیدی داشته ، ارزشهای والای این کتاب آسمانی وحدت ملی ما را همیشه و جاوید پاسداری میکند.

 اکادمی علوم افغانستان را سپاسگزار باید بودکه این موضوع مهم و حیاتی جامعه ما را در پرتوقرآن عظیم الشان طی سیمیناری به بحث گذاشته است.

امیدوارم بحثهای سیمینار شما ابعاد گوناگون موضوع را در پرتو ارشادات قرآن عظیم بیشتر روشن سازد.

فضل الهادی مسلمیار رییس مشرانو جرگه نیز پیام عنوانی اشتراک كننده گان  سیمینار ارسال و تاکید داشته

میهن عزیز ما بیش از هروقت دیگر نیازمند تحکیم وحدت ملی ، برادری ، همدلی و همسویی عملی بوده و باید هر شهروند این کشور بداند که آینده زادگاه اش به وحدت خلل ناپذیر تمام ساکنان آن تعلق دارد.

اینکه دانشمندان اکادمی علوم افغانستان تصمیم گرفتندتا سیمینار علمی – تحقیقی را تحت عنوان تحکیم وحدت ملی در پرتوقرآن کریم درچنین شرایط راه اندازی کنند، نهایت هوشیارانه و خردمندانه میباشد.

 یقین کامل دارم که مباحثات علمی – تحقیقی شما در این سیمینار نتایج و دست آوردهای آن جهت استفاده خواننده گان و علاقمندان ، برعزم ، متانت و استواری مردم ما در فرا راه استحکام هرچه بیشتر وحدت ملی میان اقوام با هم برادر کشور مفید و ارزنده واقع خواهد شد.

همچنان ولسی جرگه پیام را عنوانی این سیمینار ارسال داشته و دیدگاه اسلام را درمورد وحدت و اخوت بیان داشته و امید برده که برگزاری همچو سیمینار ها بتواند ساکنان کشور ما را بیشتر به سوی همدلی رهنمون شود.

داکتر سیدمخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ درپیام خود که ازسوی افسررهبین ریيس هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ قرائت شد گفته است قرآن مجید ، همانگونه که از نام آن پیداست ، برای آموزش انسانها فرود آمده است . دستور ها و فرمانهای این کتاب معجزآسمانی ، نه تنها انسان را در تعاملات فردی و نفسی به " صراط مستقیم " رهنمایی میکند بل برای شگردهای زنده گی او درجامعه نیز طرزالعمل میگذارد.

توصیه قرآن در جهت شناخت خداوند ، براصل توحید استوار است و اسلام برای ساختار یک جامعه سالم ، بروحدت و همدیگر پذیری تاکید دارد . شکل گیری جامعه در پرتو قرآن ایجاب مینماید ، تا هرگونه تفاوت و برتری جویی و برتری خواهی سپید و سیاه و شرقی و غربی و اکثریت و اقلیت از میان برداشته شود و همه آنانی که در قلمرو جامعه اسلامی زندگی مینمایند ، دارای حقوق همگون و مساوی باشند و برتری ، تنها در تقوی مد نظر باشد.

این درست همان چیزیست که در تعبیر های امروز بن ازآن ، با مفاهیم کثرت گرایی  و مشارکت ملی و شایسته سالاری یاد میگردد.

به همین ترتیب شماری از پژوهشگران و محققان مقاله ها شان را که وابسته به موضوع سیمینار بود به خوانش گرفتند کار سیمینار با صدور قطعنامه خاتمه یافت .

 

کابل باختر/ 29/ عقرب

به اساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان فرید حکمت دربست مافوق رتبه به حیث معاون اداری و مالی و سید حفیظ الله هاشمی در بست مافوق رتبه به حیث مشاور ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران تقرر حاصل نمودند.

 درحکم رییس جمهوری اسلامی افغانستان برای افراد فوق از بارگاه خداوند متعال توفیقات مزید استدعا گردیده است.

 گفتنیست ، مراسم معرفی این دو تن امروز دوشنبه توسط صادق مدبر رییس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران انجام شد.

 

کابل باختر/ 29/ عقرب

دکتور ضیا الدین نظام اخیراً اعتماد نامه خود را به حیث سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم روم ، به جورجیو ناپولیتا تورییس جمهورایتالیا طی مراسم خاص تشریفاتی تقدیم نمود.

به اساس معلومات دفترسخنگوی وزارت امور خارجه به آژانس باختر،سفیر جمهوری اسلامی افغانستان دراین مراسم سلامها و تمنیات نیک حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان و دکتور زلمی رسول وزیر امور خارجه را به رییس جمهور ایتالیا تقدیم و درمورد دست آوردهای یازده سال گذشته و پیشرفت ها و موفقیت در پروسه انتقال امور امنیتی به جانب نیروهای افغان ، معلومات ارائه نمود.